Vyšlo na Lupě, 8.2.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0208001.php3

U:fon je prodán

Český MobilKom a jeho U:fon mění vlastníka: skupina Penta je prodává Dial Telecomu. Formálně jde o prodej mezi vlastníky, kteří oba sídlí v kyperském Limassolu.

Svůj včerejší článek zde na Lupě (o vstupu U:fona na trh s ADSL) jsem zakončil zmínkou o tom, že společnost MobilKom (provozující U:fona) je podle všeho na prodej. A že na obzoru by měl být i kupec (Dial Telecom) – ale že nějakých oficiálních informací se určitě nedočkáme dříve, než bude vše dojednáno.

Vida, uběhlo jen pár hodin, a oficiální informace jsou na světě. Včera odpoledne vydal MobilKom tiskovou zprávu, ve které oznámil, že dojednáno skutečně je:

Společnost MobilKom, a.s, získala strategického investora –  Divenno Holdings Limited, který v Česku vlastní společnosti Dial Telecom a Volný. Na základě dohody s dosavadním majoritním akcionářem, investiční skupinou Penta, Divenno koupí 100% akcií MobilKomu.

Moc dalších konkrétních informací již ale tisková zpráva neobsahuje. Jen obecná konstatování, že skupina Penta splnila svou roli finančního investora a nyní ji střídá nový vlastník v roli strategického investora, s dlouhodobějšími zájmy v oblasti telekomunikací.

Podstatnější se zdá být zmínka o tom, že nový vlastník vyjadřuje spokojenost s dosavadním managementem MobilKomu a chce s ním dále spolupracovat. Znamená to tedy, že ho ponechá ve funkcích?

Důležitou zmínkou je také podmíněnost celého prodeje souhlasem ÚOHS. Ale pokud ten nebude mít nějaký zásadně odlišný pohled oproti sektorovému regulátorovi, neměl by jeho souhlas (podle mého názoru) být problémem. I ČTÚ totiž hodnotí vliv a podíl U:Fona na mobilním trhu jako tak nízký, že jej odmítnul vzít do regulace. A to i přesto, že na to Evropská komise tlačila.

A co finance?

V tiskové zprávě je poměrně neurčitě zmíněno i to, že k transakci „se vyjádří“ i čínská banka China Development Bank, od které má MobilKom velkou půjčku: v roce 2008 si od ní půjčil 19 milionů € na nákup CDMA technologií od čínského dodavatele ZTE. Tato půjčka je splatná do roku 2014, a tak součástí dohod o prodeji určitě bylo i nějaké opatření, týkající se této půjčky a jejího splácení.

Tisková zpráva naopak nezmiňuje druhou banku, od které si MobiKom půjčil 37 milionů Kč „na nákup  technologie odposlechu a uchovávání provozních a lokalizačních údajů“.

Co v tiskové zprávě chybí úplně, je údaj o ceně, za kterou byl U:fon/MobilKom prodán, resp. koupen. Zde je tedy možné pouze spekulovat – a třeba Hospodářské noviny se domnívají, že prodávající skupina Penta, která měla do rozjezdu U:fona investovat minimálně 1,5 miliardy korun, své peníze zcela jistě nezískala zpět. Pro ni to tedy byla ztrátová investice. No, možná i proto to zkouší raději jinde, viz její zapojení do záchrany Sazky.

Předpokládanou ztrátovost celé investice dokládají údaje z účetní uzávěrky, které jsem zmiňoval již v předchozím článku: za rok 2009 vygeneroval U:fon výnosy ve výši 471 milionů, ale současně ztrátu ve výši 528 milionů Kč. Spolu s předchozími roky se tím dostal do celkové ztráty 1,11 miliardy Kč. Což naplnilo podmínky par. 193 odst. 1 obchodního zákoníku (který při tak velké ztrátě, vzhledem k základnímu majetku a disponibilním zdrojům, ukládá představenstvu navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření).

Výsledky hospodaření U:fona za nedávno skončený rok 2010 nejsou dosud v Obchodním rejstříku k dispozici. Ale třeba podle Hospodářských novin se MobilKom vloni na podzim dostal do provozního zisku.

Kdo prodává a kdo kupuje?

Identita prodávajícího a kupujícího může být na první pohled zřejmá, ale přesto se u ní na chvilku zastavme. Dokládá totiž jeden smutný fakt: že i vlastníci tuzemských subjektů se stále ve větší míře (byť jen formálně) stěhují z České republiky na Kypr. Důvody, spočívající v možnosti větší „daňové optimalizace“ a asi i celkově vstřícnějšího  prostředí, snad netřeba rozvádět. Nejnověji to potvrdil i Seznam, viz zdejší článek o změnách jeho vlastnické struktury.

To dosavadní vlastníci MobilKomu, stejně jako jeho noví majitelé, jsou usídleni na Kypru již delší dobu. Stačí se podívat do zápisu valné hromady MobilKomu, kdo jsou jeho vlastníci:

  • z 90%: PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: 212 Agias Fylaxeos & Polygnostou, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3803, Limassol, Kypr,
  • z 10%: KHEREM LIMITED, se sídlem 16 Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, PC 1082, Nicosia, Kypr

Možná tedy není pravdou, že Penta je stoprocentním vlastníkem (a nyní jediným prodávajícím) MobilKomu. Kdo ale ví, komu skutečně patří držitel desetiprocentního podílu, v majetku společnosti Kherem Limited? Nicméně na červnové valné hromadě byly obě společnosti zastupovány stejným zmocněncem. Takže jejich skuteční vlastníci asi nebudou mít k sobě až tak daleko.

Ovšem i nový vlastník, společnost Divenno (vlastnící Dial Telecom) , je usídlena na  Kypru, s adresou:

  • Divenno Holdings Limited: Agias Fylaxeos, Christabel House 118, Limassol, 3087, Kypr

Kdo je skutečným vlastníkem této společnosti, je i zde otázkou, na kterou „z venku“ není známa odpověď. Je to management Dial Telecomu, nebo někdo jiný? Těžko říci.

Každopádně můžeme (poněkud smutně) konstatovat, že MobilKom byl vlastně prodán „z Kypru na Kypr“, z Limassolu do Limassolu.

Proč prodává a proč kupuje?

Berme to zjednodušeně tak, že prodávajícím je skupina Penta, a kupujícím Dial Telecom. Jaké ale jsou jejich motivace?

V případě prodávajícího je to asi jednoduché: původní ambiciózní záměry se očividně nenaplnily, a tak teď Penta vycouvala ze ztrátového projektu. A aby si zachovala tvář, staví se přitom do role čistě finančního investora, který ani neměl ambice svého operátora dlouhodobě provozovat.

Pravdou je, že skutečný nástup U:Fona nebyl zdaleka takový, jak bylo původně avizováno. Doložme si to jedním citátem:

„Každý den nám přibývají nové základnové stanice a síť se rychle rozrůstá. V červenci chceme mít pokryto 50 % obyvatel a v srpnu už 70 % obyvatel. Do konce roku by měla být U:fonova síť dostupná drtivé většině obyvatel ČR.“

Tento citát pochází z tiskové zprávy, která byla vydána v květnu 2007! Když se v září roku 2010 U:fon domluvil s Vodafonem na sdílení své sítě, stále uváděl pokrytí  (bez externí antény) pouze na úrovni 75% populace. Tedy takové, jaké původně chtěl mít někdy v září či říjnu 2007.

U:fon nikdy také pořádně neřekl, že vlastně provozuje dvě CDMA sítě: jednu na bázi starší technologie CDMA 2000 1xRTT, která umí ”nativně” hlas i data – ovšem ty jen do rychlosti cca 153 kbit/s, a druhou na bázi novější technologie CDMA 2000 EV-DO, která zvládá přenášet data podstatně rychleji, ale zato neumí (nativně) přenášet hlas (proto také původní význam zkratky DO: Data Only).

Možná i tento aspekt přispěl k tomu, že MobilKom se se svým U:fonem přeorientoval hlavně na datové služby: zatímco zpočátku hodně sázel i na služby hlasové, nejprve pevné  a pak i mobilní, s nástupem nového vedení v roce 2009 došlo k většímu zacílení právě na mobilní Internet, kde U:fon vycítil svou šanci. Současně došlo i k určité „optimalizaci“, směrem k tomu, aby se U:fon stal prvním tuzemským nízkonákladovým operátorem.

K dobru je U:Fonovi třeba přičíst čin, který je na tuzemském telekomunikačním trhu skutečně průkopnický: dobrovolně otevřel svou síť pro virtuální operátory, kteří na ní mohou stavět své vlastní služby. Byť v jeho pozici to možná byla spíše nutnost než nějaká průkopnická odvaha.

Výsledek ale také nebyl žádnou bombou: skutečných virtuálních operátorů se našlo jen minimum, a spíše z řad menších lokálních operátorů. Největším byl samotný Vodafone, který ale nabídky U:fona využil k něčemu maličko jinému: k tomu, aby rozšířil své „3G pokrytí“, byť pro něj (i pro jeho  zákazníky) nestandardní technologií  CDMA, v nestandardním pásmu 430 MHz.

To je asi největším handicapem U:fona: na tuzemské poměry nestandardní technologie, nasazená v nestandardním pásmu. Protože to zásadně omezuje uživatele v tom, že si nemohou vybírat koncové zařízení „podle sebe“ ale jen podle toho, jaká speciálně upravená koncová zařízení jim nabídne operátor. A to je asi  ještě snesitelné u mobilního Internetu (mobilního připojení přes USB dongly), ale už přestává být únosné u hlasových služeb a Internetu v mobilu.

Tento handicap ze své nové akvizice nesejme ani nový vlastník, Dial Telecom. Ba spíše naopak: U:Fon pro něj musí mít ještě jeden handicap navíc, a tím je zacílení především (či snad téměř výlučně) na rezidenční segment, neboli domácnosti  a soukromé osoby, a nikoli firmy. V tom je Dial Telecom spíše protipólem: profiluje se naopak jako operátor, orientovaný na firemní a velkoobchodní zákazníky.

Jak tedy naloží se svou novou akvizicí? Bude se snažit udělat z U:fona (pokud jej nepřejmenuje) operátora, atraktivního i pro firemní zákazníky? Tedy takového, který již nemusí nutně být „low cost“, ale určitě by měl být spolehlivý a maximálně dostupný. Nebo se bude snažit zůstat atraktivní pro firemní i rezidenční zákazníky?

Zajímavě to dopadlo s jeho předchozí akvizicí, společností VOLNÝ, kde Dial Telecom přebral na sebe její firemní zákazníky – a zatím moc nedal najevo, jak se zachová ke službám, poskytovaným rezidenčním zákazníkům. Zda bude tento segment nějak aktivněji rozvíjet, nebo naopak utlumovat atd.

V případě U:Fona by vše mohlo dopadnout také ještě jinak. Pokud bude mít Dial Telecom stále  dostatečný „investiční apetit“, mohl by pokračovat v tom, co svého času signalizoval již MobilKom: zapojit se do budoucí aukce dosud volných kmitočtů, a v případě úspěchu vybudovat další mobilní síť, již na standardnějších frekvencích než té, kterou U:Fon používá dnes.

Uvidíme.