Vyšlo na Lupě, 12.7.2010
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b10/b0712001.php3

Velká rošáda s mobilním Internetem

Telefónica chystá velké přejmenování svých tarifů mobilního Internetu. Základní ceny se nezmění, ale některé ceny v souběhu s ADSL či O2TV vzrostou až několikanásobně. Vodafone zavedl nový tarif a každý pátek nabízí svůj  jednodenní Internet do mobilu zdarma. T-Mobile zase zvýšil rychlost svého 4G Internetu, kterému ale už přestává říkat "4G".

Je léto, doba dovolených - a tedy i doba, kdy se dá předpokládat větší mobilita uživatelů Internetu. A tak i poskytovatelé mobilního Internetu právě v této době chystají, či již představili řadu novinek či změn. Tu asi největší chystá pro své zákazníky česká Telefónika, která připravila kompletní „renaming“ svých tarifů mobilního Internetu. A jeho dopady raději rozfázovala do několika etap, s tím že ta komplikovanější fáze (představující výrazné, až několikanásobné zdražení z pohledu některých uživatelů) nastane k 1.8.2010.

Změny ale přichystaly i další subjekty, nabízející služby charakteru mobilního Internetu. Tak třeba Vodafone zavedl nový tarif mobilního Internetu, a po dobu prázdnin nabízí možnost využití svého jednodenního „Internetu v mobilu na den“ zcela zdarma (pokud si ho zákazník aktivuje v pátek). To T-Mobile zase zvýšil rychlost svého 4G Internetu, kterému ale – kvůli souběhu s klasickým 3G Internetem - už konečně přestává  říkat "4G".

Aktivní je i nejmladší U:Fon. Nově umožňuje přikoupit si data nad objemový limit, až do úplného zrušení limitů FUP. Z velké slávy kolem jeho „virtuálně mobilních“ plánů ale dosud  vykrystalizovala jen jedna nabídka (společnosti WIA). A i ta má mnohem blíže k obyčejnému přeprodeji, než k nabídce skutečného virtuálního operátora.

Co chystá Telefónica?  

O změnách, které v oblasti mobilního Internetu chystá Telefónica O2 Czech Republic, jsem zde na Lupě psal poprvé počátkem června, po oznámení v podobě tiskové zprávy samotné Telefóniky. Připomeňme si tehdejší základní sdělení, v podobě následující tabulky:

Dosavadní služba Nová služba Cena vč. DPH Objem v rámci FUP Cena v souběhu s O2 TV a O2 Internet
--- O2 Mobilní Internet Start 300 Kč 500 MB 200 Kč
O2 Mobilní Internet Standard O2 Mobilní Internet Standard 500 Kč 2 GB 300 Kč
O2 Mobilní Internet O2 Mobilní Internet Pro 750 Kč 10 GB 550 Kč
O2 Mobilní Internet Plus O2 Mobilní Internet Neomezený 1000 Kč bez limitu 800 Kč

Sama Telefónica přitom plánované změny šikovně rozfázovala do více etap: nejprve (od 8.6.2010) zavedla zcela nový tarif Start (O2 Mobilní Internet Start) jako „low end“ variantu: za 300 Kč získá zákazník možnost přenést data v objemu 500 MB (za měsíc). Ostatní změny, na první pohled spočívající především v přejmenování dosavadních tarifů mobilního Internetu, pak naplánovala na 1.8.2010.

původním článku jsem i já skočil Telefónice na špek a na celém oznámení nedocenil jednu poměrně zásadní věc, na kterou pak musel upozornit až jeden ze čtenářů, ve své reakci na článek: že „základní“ ceny (za samostatné služby) se sice nemění, ale že u některých cen za tytéž služby v souběhu s ADSL či O2 TV dochází k zásadnímu zdražení. Konkrétně tarif „O2 Mobilní Internet“, s objemem 10 GB, přišel v souběhu s ADSL či O2TV na 150 Kč měsíčně – ale od 1.8.2010 přijde (již přejmenovaný na O2 Mobilní Internet Pro) ve stejném souběhu na 550 Kč. Což je opravdu výrazné zdražení, 3,7x. Přitom cena samostatné služby (tj. pro zákazníka, který nevyužívá současně ADSL či O2 TV), se nemění – zůstává na 750 Kč (vše včetně DPH).

A aby to nebylo tak jednoduché – či spíše: aby to z pohledu konkrétních zákazníků nepředstavovalo až tak velké zdražení - budou změny spojeny s poměrně složitým systémem migrace uživatelů, navíc ještě komplikovaným řadou výjimek.

Příklad

Takže třeba právě ten zákazník, který dosud využívá zmíněný tarif O2 Mobilní Internet za 150 (v souběhu s ADSL či O2TV), by měl být migrován na nový tarif O2 Mobilní Internet Start. Ten přijde (při stejném souběhu s ADSL či O2TV) od 1.8.2010 na 200 Kč měsíčně, takže z pohledu zákazníka půjde o zdražení „jen“ o 50 Kč. Ale to, co zákazník získá, už fakticky bude úplně jiná služba: místo původní „middle-end“ služby s objemem 2GB dat (k přenesení za měsíc) získá „low-end“ službu Start, s objemem pouhých 500 MB za měsíc. A to nezávisle na tom, zda jde o variantu tarifů pro CDMA, či pro GPRS/EDGE/UMTS.

Tolik obecné pravidlo migrace. Nyní ale ještě konkrétní výjimka z tohoto pravidla, týkající se právě a pouze popisované kombinace:

Účastník, který si zřídil službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem O2 Mobilní Internet do 28.2.2010 a do této doby aktivně přiřadil mobilní číslo, na kterém je mu tarif poskytován, k číslu přípojky, na které je mu poskytována služba ADSL, a nadále tuto kombinaci služeb využívá, bude mít do 31.1.2011 parametry tarifu O2 Mobilní Internet (FUP 10 GB/měsíc-2,5 GB/7 dní) při zachování měsíčního paušálu 150,- Kč s DPH (125,- Kč bez DPH). Po uplynutí zvýhodněného období se podmínky tarifu tohoto účastníka změní na podmínky tarifu O2 Mobilní Internet Start, za který bude platit měsíční paušál 150,- Kč s DPH.

Podle této výjimky (která analogicky platí i pro souběh s O2TV) by tedy příslušným zákazníkům měl vydržet objem 10 GB až do konce ledna 2011. Poté sice budou „downgradováni“ na tarif Start s objemem 500 MB, ale i tak za něj budou nadále platit jen 150 Kč, místo 200 Kč ze standardního ceníku.

Přijde vám to jednoduché a srozumitelné? Mě moc ne. Připomíná mi to obdobnou džungli cenových změn, pravidel migrace a výjimek, kterou Telefónica nasadila při převodu svých zákazníků na 8 a 16-megabitové AžDSL.  

Nejspíše je to ale opět důsledek jednoho a toho samého faktoru: postupného komplikování „řádných“ nabídek nejrůznějšími akčními nabídkami a slevami. Když pak dojde na jakoukoli změnu, musí být zohledněny i tyto akční nabídky, a tak se zavádí složitá migrační pravidla a nejrůznější výjimky z těchto pravidel. Další stupeň volnosti pak přidává to, zda se konkrétní kombinace  ještě dá aktivovat, nebo již nikoli (a k jakému datu). Zákazník tak přestává mít šanci se ve všem orientovat, a stejně tak má stále menší a menší šanci postřehnout a docenil skutečnou podstatu změn, které jeho operátor vymýšlí.

Výčet změn a pravidla migrace

Specifikaci změn, ke kterým u Telefóniky dojde  k 1.8.2010, je možné najít v nové verzi jejího ceníku mobilních služeb (vydanému k 1.7.2010). Zde popisované změny jsou v ceníku rozváděny na stranách 21 až 24.

Rozebrat zde všechny tyto změny není možné, už vzhledem k velkému počtu různých kombinací a možností. Proto si dovolím vypíchnout jen některé zajímavé a podstatné body:

  • Obecně dochází ke sjednocení „souběhových cen“: bude jedno, zda jde o souběh s ADSL či O2TV. Až dosud to jedno nebylo a některé ceny v souběhu se lišily.
  • Možnost „souběhových“ cen se nově objevuje i u varianty tarifů mobilního Internetu s objemem 2 GB měsíčně (tarify Standard). Zde dosud nebyla.
  • Ke zdražení „souběhových cen“ dochází i u tarifů bez objemových limitů. Dosud jde o tarify O2 Mobilní Internet Plus, které se přejmenovávají na O2 Mobilní Internet Neomezený. Jejich cena bez souběhu s dalšími službami se nemění (jde o 1000 Kč měsíčně). V souběhu s ADSL ale dosud přišly na 450 Kč, a v souběhu s O2TV na 550 Kč. Nově  se ceny v souběhu s ADSL a O2TV sjednotí na 800 Kč.
  • Před aplikováním různých výjimek mají nové ceny (vč. DPH) přeci jen určitou pravidelnou strukturu (viz tabulka v úvodu článku). Tyto ceny přitom platí pro obě dílčí technologické varianty. Tedy buďto pro CDMA (a WiFi jako bonus), nebo pro GPRS/EDGE/UMTS (opět spolu s WiFi). Pokud by zákazník chtěl mít možnost kombinovat tyto technologie, potřebuje tzv. combo tarif. Ten existuje pro každou z variant FUP (tj. podle objemu dat k přenesení za měsíc), a za stejnou cenu jako u samostatných technologických variant (tj buďto CDMA, nebo GPRS/EDGE/UMTS). Ale na rozdíl od těchto samostatných variant nejsou combo varianty nabízeny v souběhu s dalšími službami za zvýhodněnou cenu. U combo tarifu s objemem 500 MB je v novém ceníku zřejmě chyba, protože v jeho specifikacích je uvedeno jen CDMA (a WiFi).

Zajímavé také je, že u „souběhových cen“ dochází i ke zlevnění: to u varianty s objemovým limitem 500 MB (tarif  Start), která v souběhu s O2TV stála dosud 300 Kč. Nově, asi i vzhledem ke sjednocení „souběhových cen“, zlevňuje tato konkrétní varianta na 200 Kč.

Pak se ale nabízí zajímavá otázka: co udělat se zákazníky, kteří tuto variantu služby již využívají? Dopřát jim nižší cenu za stejnou službu, nebo je „upgradovat“ na nějakou vyšší službu, tak aby platili stále stejně?

Telefónica podle očekávání vybrala tu variantu, která je výhodnější pro ni jako operátora: „upgrade“ na vyšší službu. A tak pravidla migrace říkají, že od 1.8.2010 jsou zákazníci z tarifu Start v souběhu s O2TV (původně za 300 Kč, nově za 200 Kč) převáděni na  tarif Standard (v souběhu s 02 TV nově za 300 Kč). Operátor si tak přijde na stejné peníze, a zákazníkovi dá alespoň větší objem dat k přenesení každý měsíc (2 GB místo 500 MB).

Vodafone: nový tarif

Určité novinky v oblasti mobilního Internetu představil v nedávných dnech také český Vodafone.

Teprve čtvrt roku po (znovu)spuštění své 3G  sítě například přišel s novým datovým tarifem. Vzhledem k jeho charakteru jsem ale osobně na vážkách, zda vůbec souvisí  s nástupem 3G, protože jde o jakýsi „mezitarif“: cenou i objemem dat  k přenesení za měsíc (v rámci FUP) je totiž někde mezi dosavadními tarify „Připojení na stálo“ (3GB za 525 Kč měsíčně) a „Internet v mobilu na měsíc“ (100 MB za 177 Kč měsíčně). Nový tarif se jmenuje „Internet v mobilu naplno“, nabízí 500 MB za 315 Kč (a v akci do konce října přijde jen na 177 Kč měsíčně).

Jak podle názvu, tak podle „dimenzování“ je to skutečně spíše tarif pro „Internet v mobilu“ (a nikoli tarif pro mobilní Internet, resp. pro mobilní připojení něčeho „více počítačového“ než je nějaký smartphone). Na druhou stranu je tento tarif cenově i objemově srovnatelný s O2 Mobilním Internetem Start.

Nicméně: i Telefónica bere svůj Start jako „low end“ variantu a její nabídka pokračuje  vyššími tarify, až po objemově neomezený tarif. Vodafone nabízí z vyšších jen tarif se 3 GB měsíčně, ale výše zatím nejde. Podle mého názoru bude muset. A docela mne překvapuje, že zatím ještě nešel.

V pátek na den zdarma

Spíše jen marketingovou záležitostí je nová akce Vodafonu, v rámci které nabízí svůj jednodenní (spíše ale 24-hodinový) tarif „Vodafone Internet v mobilu na den“. Uživatel si jej ale musí aktivovat během pátku (v době od 9.7.2010 do 27.8.2010) – a pokud tak učiní, operátor mu nebude účtovat obvyklých 17 korun za 24 hodin přístupu (s objemem 5 MB).

Služba přitom funguje tak, že k aktivaci „24-hodinového připojení“ dochází automaticky, jakýmkoli požadavkem na data od příslušného zařízení. Operátor ihned pošle zákazníkovi informační SMSku s uvedením přesného času, do kdy může zákazník již aktivované připojení čerpat.

Sám tuto službu příležitostně využívám, a tak mne v nedávných dnech (od konce června) překvapilo, když tyto aktivační SMSky přestaly přicházet. Skoro to vypadalo, jako kdyby je Vodafone přestal posílat – což by ale po zákazníka bylo docela nepříjemné, protože by nevěděl, kdy a jak mu služba „naskočila“. Třeba jen kvůli tomu, že nějaká aplikace si sama „řekla“ o data.

Nakonec se ale ukázalo, že šlo o nějakou technickou závadu, a že způsob fungování služby se nemění. Vyplývá to i z následujícího vyjádření Vodafonu:

"Na přelomu června a července se kvůli technickým problémům mohlo zákazníkům stát, že jim byla SMS o aktivaci tarifu Vodafone internet v mobilu na den či o překročení datového limitu, doručena později. Za tuto nepříjemnost se omlouváme a zároveň všem zákazníkům v létě dáváme možnost aktivovat si Vodafone internet v mobilu na den osmkrát zdarma. Stačí, aby si kdykoli v pátek od 9. července do 27. srpna tarif aktivovali."

T-Mobile: ze 4G na 3G

Český T-Mobile v minulých dnech oznámil další rozšíření své 3G (UMTS FDD) sítě, tentokráte o České Budějovice (po Praze, Plzni a Brně). Při té příležitosti také oznámil, že zvyšuje přenosovou rychlost ve své stávající síti UMTS TDD, a to na dvojnásobek. Konkrétně na 1 Mbit/s na downlinku (resp. na  Mbit/s u tarifu Premium), a 256 kbit/s (resp. 512 kbit/s) na uplinku.

Samozřejmě jde o nominální rychlosti, které je třeba chápat jako rychlosti maximální. Ty skutečně dosahované pochopitelně mohou být (a jsou) nižší.

Na uvedeném oznámení je zajímavé i to, že T-Mobile již přestává používat označení „4G“ pro služby své UMTS TDD sítě. V tiskové zprávě již hovoří o technologii UMTS TDD, která byla „dříve nabízena pod názvem Internet 4G“.

První náznaky ústupu od věcně nesmyslného označení 4G lze vystopovat již ke konci ledna, kdy český T-Mobile spustil svou klasickou 3G (UMTS FDD) síť. Vydal se totiž (z mého pohledu) rozumnou cestou, pokud jde o tarify: místo konstruování nových (a samostatných) technologických variant raději přidal 3G/UMTS FDD jako další možnost využití v rámci svých stávajících tarifů pro mobilní data. Ty ale byly původně (ještě v lednové verzi ceníku) označovány jako „Tarify pro Internet 4G“, ale nově (od únorového ceníku) jsou označovány již jako „Tarify pro mobilní Internet“. Nicméně jejich popis na webu T-Mobile stále ještě operuje s označením 4G.

U:Fon a jeho virtuálně mobilní přeprodej

Také U:fon v poslední době rozvířil poklidné mediální vody svými ambiciózními plány v oblasti poskytování prostoru pro virtuální mobilní operátory. Zatím se z nich ale „urodila“ jen jedna skutečná nabídka jiného operátora, a to společnosti WIA.

Při podrobnějším pohledu na nabídku společnosti WIA se ale nemohu ubránit dojmu, že jde více o přeprodej než o něco, co je produktem virtuálního mobilního operátora. A to i když se omezíme jen na datové služby, zatímco většina virtuálních mobilních operátorů ve světě staví své nabídky hlavně na hlasových službách. Ono to ale má svou logiku: v hlasových službách je mnohem více prostoru na to, aby se virtuální operátor odlišil od „mateřského“ operátora.

V datových službách je tohoto prostoru mnohem méně. WIA například může nabízet (a skutečně nabízí) CDMA modem s vlastním potiskem, pod vlastní značkou. Ale samotná služba, kterou poskytuje, má stejnou rychlost jako služba U:Fona (nominální i inzerovanou efektivní). Shodná je také FUP, s objemem  8 GB za měsíc. Shodný je i systém zpoplatnění (paušálně), a téměř shodná je i cena: 390 Kč měsíčně u U:fona, 377 Kč u WIA.

Tak jaký je pak mezi oběma službami významný rozdíl? Co dává virtuální operátor svým zákazníkům navíc, oproti  U:Fonovi? Zatím bych to viděl spíše naopak: U:fon třeba nově nabízí svým zákazníkům možnost připlatit si za zvýšení objemů v rámci FUP (4 GB za +200 Kč měsíčně), nebo se objemových limitů zbavit úplně (za +400 Kč). To WIA nenabízí, byť možná jen zatím. Nebo co možnost využívat službu jen na jeden den, jako to nabízí U:fon? Či možnost statické IP adresy?