Vyšlo na Lupě, 23.6.2010
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b10/b0623001.php3

Na dovolenou i s mobilními daty?

Pokud se chystáte využívat mobilní datové služby i v zahraničí, v rámci roamingu v EU, pak se i vás týkají změny, ke kterým dochází k 1.7.2010 (a v případě zákazníků Vodafone již k zítřku). Mohou vás uchránit od šoku z vysokého účtu,  ale mohou vám také zkomplikovat vaši práci.

Hlavní změna, ke které dochází k 1. červenci – a to z nařízení Evropské komise – spočívá v automatickém aplikování limitů na útratu za mobilní data v roamingu: pokud se dostanete na částku 50 €, a to za celé zúčtovací období (tj. typicky za měsíc), operátor vám mobilní data zablokuje.

Od 1. března letošního roku byla existence takovýchto limitů (i na jiné částky než 50€) ještě dobrovolná: operátoři je museli nabízet, ale zákazníci si je mohli (ale nemuseli) aktivovat. K 1. červenci ale mobilní operátoři povinně aplikují limit na částku odpovídající 50€ všem svým zákazníkům, kteří se sami nerozhodli nějak jinak (tj. kteří si neaktivovali limit na nějakou jinou  částku, ani si nezvolili variantu bez limitu).

Povinností mobilních operátorů je také informovat zákazníka o blížícím se vyčerpání limitu: při dosažení 80 % a 100 % hodnoty limitu bude zákazníkovi zaslána informační SMSka.

Šok z vysokého účtu

Důvodem pro zavedení takovéhoto opatření (a to „nařízením shůry“) je snaha předejít „šoku z vysokého účtu“ (anglicky „bill shock“). Tak se začalo říkat případům, kdy uživatel mobilních datových služeb „konzumuje“ služby v takové míře, že jeho výsledná útrata značně převýší jím očekávanou  úroveň.

Pro příklady nemusíme chodit daleko: zrovna včera se v tuzemských médiích objevila zpráva o úřednici pražského magistrátu, které vloni v září během dvou služebních cesty v zahraničí   přenesla 1,1 GB dat během šesti dnů (viz článek Lidovek a Blesku). To sice není nijak málo – ale zase ne až tak extrémně moc. Pokud by to bylo v tuzemsku, nejspíše by to ani nevybočilo z obvyklé „konzumace“ a vešlo se do limitů a tarifů, které má pražský magistrát sjednány se svým poskytovatelem mobilních služeb. I soukromý zákazník, bez firemních výhod, by se s objemem 1,1 GB za šest dnů bez problémů  „vešel“ do některého z vyšších tarifů mobilního Internetu (např. O2 Mobilní Internet s 10 GB na měsíc, za 750 Kč) a svůj účet udržel na trojciferném čísle.

Jenže tady si ona úřednice neuvědomila propastný rozdíl v ceně a způsobu zpoplatnění mobilních dat v tuzemsku a v zahraničí. A tak se dostala až na šesticifernou útratu: za oněch 1,1 GB dat jí mobilní operátor naúčtoval 295 785 korun. Tedy: mobilní operátor to podle médií naúčtoval jejímu zaměstnavateli (pražskému magistrátu) a ten to zaplatil.

Jenže ne každý má za sebou takto „vstřícného“ zaměstnavatele, který horentní útratu  vezme na sebe. A tak média (hlavně ta zahraniční) stále častěji přinášela srdceryvné příběhy lidí, kteří podobné horentní účty za mobilní data museli (či alespoň měli) zaplatit ze svého, a mnohdy na to ani neměli. Negativní publicita rostla, ale mobilním operátorům možná až tak moc nevadila. Kdo nakonec  zareagoval, byla Evropská komise – na její návrh byly operátorům nařízeny výše naznačené limity.

Co nařizuje nařízení?

Příslušné nařízení (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června 2009) přišlo s požadavky, rozfázovanými do tří etap:

  • do 1. března letošního roku měl každý mobilní operátor poskytnout svým roamingovým zákazníků možnost zvolit si limit z určité nabídky konkrétních limitů. V této nabídce musel být i „výchozí finanční limit“ na úrovni 50€.
  • do 1. července musí mobilní operátor začít uplatňovat „výchozí finanční limit“ u všech svých zákazníků, kteří si sami nezvolili jiný limit
  • od 1. listopadu 2010 musí být každá žádost o zavedení či změnu limitu realizována do jednoho pracovního dne a zdarma

Samotné nařízení přitom připouští i možnost objemových limitů (tj. nikoli finančních), a to i pro „výchozí“ limit. Nicméně ani ten nesmí (ve své ceně) překročit 50€, resp. ekvivalent v národní měně, pokud je odlišná od Eura.

Nařízení dále definuje některé podmínky pro aplikování těchto limitů. Stanovuje například, že při dosažení 80% limitu má být „na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka“ odesláno příslušné upozornění, a to (například) formou SMS zprávy, emailu či pomocí vyskakovacích okna na počítači. S tím, že zákazník má právo požádat operátora o vypnutí takovýchto upozornění (bez zmínky o tom, že by to mělo být bezplatně), a stejně tak mají právo požádat o opětovné zasílání takovýchto upozornění (zde už s požadavkem bezplatnosti).

Podobné upozornění (co do formy i způsobu doručení) by uživatel měl dostat i při dosažení, resp. vyčerpání limitu. Navíc by ale mělo uvádět postup, jak si vyžádat pokračování služby, a také cenu za každou další jednotku poskytnuté služby. A hlavně: pokud zákazník nezareaguje popsaným způsobem, tj. pokud sám nepožádá o pokračování, je mu poskytování služby ukončeno. Nebo alespoň přestane mu být účtováno:

Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, domovský poskytovatel okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o obnovení poskytování těchto služeb.

Zajímavá je také třetí fáze, od 1. listopadu, která hovoří o změně či zavedení limitu do jednoho pracovního dne. To se může týkat jen situací, kdy o to žádá zákazník – a před 1. listopadem to tedy nemusí být do jednoho dne, ale může to trvat déle. Změny k 1. červenci se to netýká, protože zde má operátor přímo stanovený termín, ke kterému změnu zavádí.

Pokud jde o požadavek na bezplatnost změny či zavedení limitu po 1. listopadu, pak ten je obsažen už požadavcích na první etapu, a mělo by tedy jít spíše o jeho kontinuitu: tak, aby nastavování limitů bylo pro zákazníka trvale zdarma.

Je to správně? Není to správně?

Tak jako snad u každého podobného opatření, ani zde není dost dobře možné tvrdit, že jde o jednoznačně pozitivní či naopak jednoznačně negativní opatření. Jako vždy je i zde něco pozitivního a něco negativního. I to ale může být zatíženo subjektivním pohledem.

Z mého pohledu je pozitivní už hlavní deklarovaný cíl: zabránit šoku z vysokého účtu. A to i přes argument, že kromě opravdu specifických případů („přesahování“ mobilních sítí na hranicích mezi státy) jde jednoznačně o chybu na straně uživatele, který si neuvědomil nákladnost využívané služby,  a přesto ji „konzumoval“. A tady je asi jedno, zda tak činil vědomě, z neznalosti či z hlouposti.

Na druhou stranu ale nelze nevidět ani to, že tímto opatřením budou určitým způsobem „postiženi“ i ti uživatelé, kteří mobilní služby v roamingu využívat  chtějí a dobře vědí, kolik stojí  – i oni musí něco udělat pro to, aby tak mohli činit (musí si nastavit vyšší limit, nebo si jej nechat úplně zrušit).

V neposlední řadě budou prskat sami operátoři. Nahlas určitě ne kvůli tomu, že už si nebudou moci tu a tam smlsnout na nějakém tom horentním účtu. Spíše kvůli tomu, že s realizací „shůry nařízeného“ opatření mají určité náklady, které jim ale nikdo „shůry“ neuhradí.

Jak postupují naši mobilní operátoři?

Na závěr si řekněme, jak první etapu popisovaných opatření (zavedení dobrovolného limitu) implementovali naši GSM operátoři. Čtvrtého U:fona se to netýká, protože ten roaming vůbec nenabízí.

U T-Mobile se vše označuje jako „služba Data Roaming Limit“. Nabízeny jsou tři limity (1500 Kč, 4680 Kč a 18000 Kč, vše včetně DPH), a to na kalendářní měsíc (u předplacených služeb), resp. na zúčtovací období (u tarifů). Zákazník si může vše nastavit on-line na Můj T-Mobile, nebo skrze Zákaznické centrum na lince 4603. K 1. červenci bude automaticky aplikován limit 1500 Kč. Podrobnější podmínky poskytování služby Data Roaming Limit jsou popsány zde.

U Telefóniky 02 CR jde o službu „O2 Data Roaming – EU limit“, která (možná jen zatím) nabízí pouze jednu úroveň limitu: 1560 Kč. Což odpovídá přenesení nějakých 6,5 MB dat (za zúčtovací období, resp. měsíc). Změny se dělají pouze přes bezplatné tel. číslo 720 720 721. Je zde ale zajímavý dodatek: po dosažení limitu může uživatel ještě přenést zdarma na 5 MB dat, a teprve pak je mu poskytování datových služeb zablokováno:

V rámci stanoveného limitu je Účastníkovi účtováno 6,5 MB dat stažených plnou rychlostí za standardní cenu a dále má Účastník k dispozici až 5 MB zdarma v omezené rychlosti, aby mohl dokončit datové spojení probíhající v okamžiku dosažení objemu 6,5 MB.

U společnosti Vodafone jde o službu „Roamingový datový limit“, která umožňuje nastavit si limit libovolně (po stovkách korun) v rozmezí od 300 do 9900 Kč. V případě firemních zákazníků, využívajících službu OneNet, v rozmezí od 1 do 49 999 Kč (po jednotlivých korunách). Nastavení limitu je možné měnit kdykoli a zdarma (i ze zahraničí, přes Mobilní samoobsluhu), a změna platí okamžitě. Pozor ale na to, že u Vodafone dojde k automatickému uplatňování „výchozího limitu“ (konkrétně ve výši 1300 Kč),  již tento čtvrtek, 24.6.2010. Podrobněji.