Vyšlo na Lupě,, 6.4.2009
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b09/b0406001.php3

Stalo se: Skype pro iPhone znovu nastolil otázku síťové neutrality

Minulý týden uvolnila společnost Skype finální verzi svého klienta pro iPhone. Zájem byl veliký a během prvních 24 hodin si jej stáhlo na 600 000 uživatelů. Mobilní operátoři si ale vynutili jeho omezení jen na Wi-Fi. A Deutsche Telekom šel ještě dál, když upozornil své zákazníky, že oni mají používání VOIP klientů (tj. i Skype pro iPhone) ve svých smlouvách přímo zakázané.

V dnešním vydání tohoto pravidelného seriálu bych se rád zastavil u jedné zajímavé události minulého týdne, která by mohla docela významně „zahýbat“ s poměry v celém sektoru mobilních komunikací. Na první pohled přitom nejde o žádnou převratnou věc: to jen společnost Skype u příležitosti prestižní výstavy CTIA v Las Vegas v USA uvolnila svého klienta pro platformu iPhone. Distribuovat ho začala tak, jak už je iPhonů zvykem – přes svůj AppStore – a odezva prý byla mohutná: za prvních 24 hodin si nového klienta, dostupného zcela zdarma, mělo stáhnout na 600 000 uživatelů.

Sama dostupnost nového Skype klienta není něčím až tak převratným. Již delší dobu jsou k dispozici klienti pro platformu Windows Mobile či pro speciální „Wi-Fi telefony“, od letošního ledna je k dispozici i „lite“ verze klienta pro platformu Android a pro Javu, a od května má být k dispozic klient pro Blackberry. A tak klient pro iPhone je vlastně jen dalším v řadě Skype klientů, určitě nikoli posledním.

Nová pak není ani dostupnost VOIP na samotné platformě iPhone. Již nějakou dobu jsou pro ni k dispozici klienti jiných služeb a poskytovatelů hlasových služeb na bázi VOIP – jako například Fring a Truphone. Tak v čem je tedy uvedení nového Skype klienta pro iPhone tak zajímavé?

Jedním z důvodů je to, že původně nebylo zdaleka jisté, že takovýto klient vůbec vznikne. A pak jde hlavně o reakci, kterou jeho vznik a dostupnost vyvolaly. Mobilní operátoři tím jen těžko mohou být nadšeni, protože v tom správně tuší útok na své nejlukrativnější zdroje výnosů. Většina z nich to sice dosud nedala nijak najevo, a někteří dokonce nového Skype klienta pro iPhone uvítali.

Ale našli se i tací, kteří již začali bouřit a podnikat protiakce. Například v Německu se tamní Deutsche Telekom nechal slyšet, že použití takovéhoto klienta (coby VOIP klienta) mají jeho zákazníci zakázané ve svých smlouvách s operátorem. A pohrozil, že při jeho používání bude smlouvy se zákazníky skutečně ukončovat. To v Kanadě na to šli jinak a pro jistotu zakázali distribuci nového klienta přes tamní AppStore.

Rychle však zareagovala i „protistrana“, resp. zastánci síťové neutrality a  velcí poskytovatelé VOIP služeb: ostře se ohradili proti tomu, aby telekomunikační operátoři (jako je Deutsche Telekom) rozhodovali o tom, co a jak jejich zákazníci mohou a nemohou dělat. A se svým protestem se již stihli obrátit i na relevantní orgány EU.

Zatím to tedy vypadá na docela zajímavou přestřelku mezi dvěma tábory: tím „tradičním“, který zahrnuje hlavně klasické mobilní operátory a který vydělává na tradičním způsobu poskytování mobilních hlasových služeb, a táborem „nově příchozích“, kteří by  rádi vydělávali na poskytování mobilních hlasových služeb na bázi VOIP technologií. Jinými slovy: jde o to, kdo si kolik ukousne z jednoho společného koláče (na kterém dosud hodoval jen „tradiční“ tábor).

V obecnější rovině pak jde o spor mezi zastánci a odpůrci síťové neutrality. Jedna strana (zastánci neutrality, což jsou oni „nově příchozí“) v něm bojuje proti tomu, aby tradiční operátoři mohli rozhodovat o tom, které služby mohou jejich zákazníci používat a které nikoli. Konkrétně jde v tuto chvíli o to, zda mobilní operátoři mohou či nemohou zakazovat VOIP služby svým zákazníkům.

Co umí a jak funguje nový Skype klient pro iPhone?

Než se pustíme hlouběji do podstaty sporu, popišme si jak nový klient Skype pro iPhone vlastně funguje.

Z hlediska rozsahu funkcí jde o plnohodnotného klienta, který nabízí většinu z toho, co Skype umožňuje. Tedy zejména odchozí hovory, za stejných podmínek jako  na jiných platformách: hovory v rámci sítě Skype jsou zdarma, a hovory do dalších sítí jsou zpoplatněny podle tarifu SkypeOut. Pokud jde o příchozí hovory, ty jsou podporovány také – ale vzhledem ke způsobu fungování iPhonu je možné je přijímat jen tehdy, pokud klient Skype právě běží. Využít lze i SkypeIn, což ale v našich zeměpisných šířkách není až tolik aktuální.

Podobně je tomu i s možností chat-u (instant messagingu), a s dostupností informací o přítomnosti/nepřítomnosti přátel (presence): i toto všechno je podporováno - ale jen když příslušný klient právě běží. Výhodou je i přístup Skype klienta ke kontaktům, které uživatel ve svém iPhonu už má. Takže databáze kontaktů je společná a nemusí být replikována a udržována samostatně. Prakticky stejný jako jinde je i celkový „look and feel“.

Co na druhou stranu není podporováno, je video a Skype SMS. To první zřejmě kvůli umístění kamerky jen na zadní straně přístroje, a to druhé možná i proto, aby to mobilní operátory ještě více nevytočilo.

A teď to asi nejpodstatnější na novém klientovi: jeho ostrá verze vede hlasové hovory výlučně jen přes Wi-Fi (zatímco chat, přítomnost atd. již „mohou jít“ přes datové připojení). Jinými slovy: tam, kde Wi-Fi není, si ze svého iPhone přes Skype ani nezavoláte, ani nepřijmete příchozí hovor. Chatovat však můžete i mimo dosah Wi-Fi.

Na druhou stranu to také znamená, že data, produkovaná v rámci VOIP komunikace službou Skype, vůbec nevstupují do sítě mobilního operátora. Ten pak také nemůže (či: neměl by, viz dále) argumentovat tím, že mu VOIP provoz zahlcuje jeho síť. Mobilní operátor tudíž ani nemůže jakkoli zpoplatňovat VOIP provoz (samozřejmě pokud není současně provozovatelem Wi-Fi hotspotu, řes který je uživatel připojen).

Zajímavé přitom je, že testovací (pre-final) verze Skype pro iPhone takovéto omezení (jen na telefonování přes Wi-Fi) zřejmě ještě neměly a dokázaly přenášet svá hlasová data i přes mobilní síť (uvádí to například tato recenze, stejně jako další zdroje).

Proč to vadí mobilním operátorům?

Proč se takovéto řešení nemůže mobilním operátorům líbit, je celkem nasnadě: jejich zákazníci získávají možnost volat za podmínek, které pro ně (tj. pro zákazníky) mohou být výrazně výhodnější. Jako příklad lze uvést třeba volání v zahraničí: místo drahých roamingových hovorů stačí majiteli iPhonu najít nejbližší veřejný Wi-Fi hotspot (například zajít na kafe do Starbucks apod.), a odsud může volat jako z domova. Ovšem i „doma“ může být volání přes Skype v iPhonu výhodnější než klasické volání, zpoplatněné mobilními operátory – jako je tomu obecně u všech VOIP služeb. Snad to netřeba podrobněji rozvádět, čtenáři Lupy jistě tuší o výhodách VOIP služeb obecně, i o jejich nevýhodách.

Svým způsobem je to vlastně stejný princip, na jakém je založen celý současný trend k fixně-mobilní konvergenci: jde o snahu vést co nejvíce hovorů co nejlacinější cestou, což v přítomnosti vhodné pevné sítě (zde: dostupné přes Wi-Fi) již přestává být síť mobilní. Jenže FMC (fixně-mobilní konvergenci) si mobilní operátoři představují samozřejmě zcela ve své režii – že to budou právě a pouze oni, kdo bude provozovat obě možné cesty hovoru, a kdo tak bude nadále zpoplatňovat všechny hovory, ať už jsou vedeny jednou či druhou cestu. A ne že přijde někdo jiný a odvede jim ty nejlukrativnější hovory k sobě, za své ceny (a bude za ně inkasovat sám).

Zajímavý je také časový faktor: mobilní operátoři o fixně-mobilní konvergenci hovoří už dlouho. Ale stále jen překonávají nějaké překážky a řeší problémy, zatímco skutečná komerční řešení jsou stále jen v plenkách. A stejně tak už dlouho vědí, že se jim někdo snaží „lézt do zelí“ a přiživit se na lukrativním koláči výnosů z hlasových služeb.  Různé VOIP-ové služby, využitelné z mobilů, jsou totiž také nabízeny již nějaký ten pátek. Abychom nemuseli chodit daleko, můžeme zmínit tuzemskou službu TelefoNet, kterou Volný začal v roce 2006 nabízet i pro volání z mobilů Nokia (podrobněji).

Jenže to stále „nebylo ono“. Buďto to byl spojeno s technickými problémy (tj. „moc  to nefungovalo“), nebo to bylo příliš složité, nebo náročné na výpočetní kapacitu mobilu, nebo to mělo jen omezenou využitelnost. Zkrátka a dobře, dosud to bylo něco, co pro mobilní operátory nepředstavovalo významnější hrozbu.

Teprve nyní zřejmě byla překročena určitá hranice, od které začali mobilní operátory brát vše vážně – a podnikat první kroky. iPhony jsou dostatečně silné a výkonné, aby mohly VOIP „utáhnout“. Jsou dostatečně jednotné a dostatečně rozšířené na to, aby se VOIP klient služby Skype na nich mohl uchytit a dále rozvíjet, a bylo to dostatečně atraktivní i pro samotný Skype. Aby vznikla dostatečně velká masa …..

Apple vs. mobilní operátoři?

Na druhu stranu je docela zajímavé i to, že popisovaný klient služby Skype pro iPhone vůbec vznikl. Jistě že samotný Skype o něj měl zájem – ale měla stejný zájem také společnost Apple? Tedy ten, kdo iPhone vyrábí a distribuuje, a skrze svůj AppStore si udržuje důslednou kontrolu nad tím, co a jak si uživatelé mohou do svých iPhone stahovat a instalovat, a co ne. A pokud by snad někdo tento způsob distribuce obešel a instaloval si na svůj iPhone něco „nepovoleného“, má Apple nástroj, jak provozování takovéto aplikace zablokovat (viz můj dřívější článek o tzv. kill switchi v iPhonech).

Takže i kdyby Skype sebevíce chtěl, ale Apple nechtěl, klient služby Skype by se na iPhony nedostal. Ale on se tam dostal, a to oficiální cestou – přes AppStore. Takže s tím Apple musel aktivně souhlasit.

Proč by ale Apple s takovýmto klientem nemusel souhlasit? Zde je třeba si uvědomit, že i firma Apple spolupracuje s mobilními operátory, kteří její iPhone prodávají. Existují mezi nimi jistě složité právní vztahy, které nejsou veřejné – ale v obecné rovině by z jejich existence mělo vyplývat, že jde o formu vzájemného partnerství. A že by tedy Apple nemusel chtít moc nabourávat základní byznys mobilních operátorů, coby svých partnerů.

Jenže ono to v praxi asi tak idylické nebude, jak ostatně naznačuje i loňský článek Patricka Zandla na Marigoldu, poodkrývající část z toho, jak Apple přistupuje k mobilním partnerům (za sebe hovoří už nadpis článku: Když Apple rozdává operátorům lekce v aroganci …).

Nejspíše tedy Apple dospěl k závěru, že s mobilními operátory nepotřebuje až tak dalece táhnout za jeden provaz. Na druhou stranu jim přeci jen udělal určité ústupky: zejména v omezení nového klienta jen na Wi-Fi,  ale také absencí podpory služby Skype SMS. Jak přitom některé zdroje naznačují,  omezení jen na Wi-Fi si prý vynutil hlavní (a výlučný) americký partner Applu, společnost AT&T, která odmítla přenášet Skype provoz přes svou 3G a EDGE síť.

Čím argumentuje Deutsche Telekom

Negativní reakce na popisovaný krok, a to hlavně vůči společnosti Apple, se neobjevily jen v Evropě, ale i v zámoři. Například společnost AT&T, která má exkluzivitu na prodej iPhonů v USA, se nelíbí že Apple tímto způsobem podporuje její přímé konkurenty (za které považuje i Skype). V Kanadě se nový klient dokonce nedostal ani do tamního AppStoru, údajně kvůli nějakým licenčním problémům (zdroj).

Asi nejostřejší reakce však přišla od německého Deutsche Telekomu, jehož dcera (T-Mobile) má v Německu výhradní práva na prodej iPhonů. Ve stejný den, kdy byl nový klient uvolněn, přispěchal mluvčí Deutsche Telekomu s upozorněním, že T-Mobile technicky i právně znemožňuje použití takovýchto klientů na iPhonech u svých zákazníků.

V našich smlouvách se zákazníky je jasně stanoveno, že takovéto služby se nesmí používat“, řekl mluvčí T-Mobile hrabě Alexander von Schmettow. „Jsou k tomu dva důvody – jednak to, že velký objem provozu by omezoval propustnost naší sítě, a dále možnost že by program pro Skype nefungoval tak jak by měl, a zákazníci by to kladli za vinu nám“.

Proti oběma těmto argumentům lze vznést významné protiargumenty: Skype klient pro iPhone nezatěžuje mobilní síť svými hovory, protože je vede jen přes Wi-Fi. A proti zpochybnění spolehlivosti klienta jako programu se okamžitě  ohradili představitelé Skypu, poukazující na to, že jej zcela bez problémů používají tisíce lidí po celém světě.

Zastánci síťové neutrality využívají situace

Český T-Mobile mne v odpovědi na můj dotaz ujistil, že v ČR takovéto omezení ve smlouvách se zákazníky nemá. Nicméně zahraniční média konstatují, že řada světových operátorů podobné klauzule, zakazující VOIP služby, ve svých smlouvách skutečně má. Jen jimi v tuto chvíli neoperují.

I tak ale přístup německého Deutsche Telekomu stihl „vybudit“ protistranu, reprezentovanou zejména evropskou částí koalice VON (Voice on the Net Coalition Europe). Jejími členy jsou mj. Google, Intel, Microsoft, a samozřejmě také Skype. A právě tato koalice se již minulý týden stihla obrátit na orgány Evropské unie s protestem vůči tomu, že mobilní operátoři ve svých sítích blokují jejich aplikace a služby, čímž současně omezují možnost výběru a vlastní volby ze strany zákazníka.

Jde přitom o problém, který není nijak nový a řeší se již delší dobu, jako otázka tzv. síťové neutrality. Zastánci síťové neutrality, mezi které patří poskytovatelé VOIP služeb, argumentují tím, že přenosové sítě se mají chovat vůči všem datům stejně (neutrálně), a ani jejich provozovatelé (operátoři, nejen ti mobilní) by neměli mluvit do toho, jaký druh provozu smějí jejich zákazníci přenášet skrze jejich sítě. Tedy ani blokovat VOIP provoz, jako to někteří mobilní operátoři chtějí dělat, či již dělají.  Naopak odpůrci síťové neutrality chtějí mít možnost aplikovat různá omezení, restrikce či jen různé způsoby nakládání s různými druhy provozu, a argumentují potřebou zajistit dostatečnou propustnost svých sítí.

Zastánci síťové neutrality (včetně společnosti Skype) navíc upozorňují na to, že evropská legislativa se k otázce neutrality nestaví příliš konzistentně. Na jedné straně sice neutralitu propaguje a hlásí se k ní, na druhé straně ale evropská legislativa (včetně té německé) operátorům nezakazuje aplikování různých zákazů a omezení. A nový regulační rámec, alespoň v dosud se rýsující podobě, v tom hodlá pokračovat: různé zákazy a omezení hodlá legitimizovat, za předpokladu že o nich bude zákazník informován.

Bude ale vždy mít možnost jít jinam, kde stejný zákaz není? O to právě jde ……