Vyšlo na Lupě, 18.11.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b1118001.php3

Stalo se: Vodafone přehodnotil své blokování

Český Vodafone již nebude blokovat „další nelegální stránky“, ale jen ty s dětskou pornografií. Vybírat je bude i nadále britská organizace Internet Watch Foundation. Pro potřeby dětského profilu ale bude nevhodné stránky vybírat Vodafone sám. T-Mobile nadále spolupracuje na vzniku kodexu marketingových kampaní pro získávání nových zákazníků.

Čtenářům Lupy asi není třeba připomínat, že český Vodafone od poloviny letošního roku automaticky blokuje určitou část internetového obsahu, v rámci svých mobilních přístupových služeb. Diskusí kolem toho bylo nemálo a vášně dodnes neutichly. Příkladem může být i nedávný článek zde na Lupě o nových tarifem mobilního Internetu právě od Vodafone – diskuse za ním se hned stočila k problému blokování, místo k samotnému obsahu článku.

Samozřejmě různým lidem mohou na blokování vadit různé věci. Někomu už samotné blokování čehokoli, realizované nedobrovolnou formou. Tedy nikoli na žádost (na principu OPT-IN), jako je tomu u různých dětských zámků či profilů  – ale rovnou automaticky pro všechny, a hlavně bez možnosti se tomu vyhnout. Tedy ani ne na principu OPT-OUT, který by umožnil alespoň dodatečné vypnutí, ale fakticky jako nějaký NO-OPT-OUT, bez možnosti vypnutí.

Mně osobně nevadilo ani tak samotné blokování dětského porna, jako spíše blokování „dalšího obsahu“, a hlavně pak  nedostatečné informování o tom, podle jakých konkrétních pravidel je vybírán a blokován tento „další obsah“. Už v prvním článku z června, který blokování popisoval, jsem Vodafone kritizoval za nekonzistenci v jeho vlastních vyjádřeních – kdy někdy hovořil o blokování stránek propagujících násilí, a jindy stránek propagujících rasovou a jinou nesnášenlivost.

Kromě toho zde byl ještě jeden důležitý aspekt, na který nebyl Vodafone dlouho schopen odpovědět: sám opakovaně deklaroval, že nelegální obsah nevybírá a nehodnotí sám, ale přejímá hodnocení od britské organizace Internet Watch Foundation (IWF). Tato organizace přitom sama a vcelku dostatečně popisuje, jak vlastně funguje, jaké postupy používá i jak hodnotí konkrétní obsah (podle britského práva atd.).

Jenže její „záběr“ (tzv. remit) je přeci jen omezený: u dětské pornografie ještě zahrnuje celý svět (ve smyslu: obsahu hostovaného kdekoli ve světě). Ovšem u dalších kategorií obsahu, včetně obsahu nebádajícího k rasové nesnášenlivosti, již hodnotí pouze obsah hostovaný ve Spojeném království. A to znamená, že třeba české stránky, propagující rasismus (a velmi pravděpodobně hostované jinde než v UK), od IWF hodnoceny nebudou, nedostanou se na její blacklisty, a český Vodafone k nim přístup blokovat nebude. A to zase neguje celkový efekt, kterého český Vodafone chce dosáhnout.

I když ono „chce“ asi není tak úplně na místě. Z rozhovorů, které jsem měl s lidmi z českého Vodafone, vyplynulo že celé blokování je strategií mateřského Vodafone, který ji (povinně) uložil všem svým dcerám. Takže nejde o nějaký experiment z vlastní iniciativy tuzemského Vodafone, ale o „nařízení shůry“. Přesněji z Velké Británie, kde mateřský Vodafone sídlí – a tedy ze země, kde mají na blokování stránek s dětským pornem samostatný zákon (Control of Internet Access (Child Pornography) Bill). Ten sice providerů ještě nenařizuje blokovat dětskou pornografii, ale požaduje po nich, aby veřejně deklarovali, zda tak činí či nikoli – a uživatel se podle toho mohl sám a kvalifikovaně rozhodnout, čí služby bude využívat.

Možná že i to souvisí s tím, proč k obdobnému (automatickému) blokování nepřistoupili ostatní tuzemští mobilní operátoři (jejichž matky sídlí v jiných zemích), a ani nesignalizují, že by něco takového měli v úmyslu.  

Například český T-Mobile dal v poslední době opakovaně najevo, že žádné automatické blokování nechystá, a připravuje pouze svou variantu dětského zámku. Tedy blokování až na explicitní žádost uživatele.

Změny v blokování

Zpět ale k českému Vodafone a jeho blokování nelegálního obsahu. Podle informací, které jsem od této společnosti obdržel, přeci jen dochází k určité změně celkového přístupu: český Vodafone sice bude dále pokračovat v (automatickém a nedobrovolném) blokování stránek s dětským pornem, ale už přestane s blokováním „jiného nelegálního obsahu“.

Čím to on sám zdůvodňuje, ukazují jeho odpovědi na následující otázky:

Proč jste říkali i rasistické stránky a teď jen dětské porno?
Do první pilotní fáze projektu jsme zahrnuli i britské stránky (hostované v UK) propagující rasismus, které IWF také blokuje. Nyní v ostrém provozu ovšem blokujeme jen nelegální stránky s dětským pornem. Ty jsou pro český trh stoprocentně relevantní.
Proč jste po pilotním provozu ustoupili z blokování části stránek?
Už dříve jsme říkali, že více než 97 procent stránek, které blokujeme, je nelegální dětské porno. O to nám jde primárně, protože právě v něm vnímáme největší riziko pro děti na internetu. Chceme v ostrém provozu navíc udělat blokování nelegálního obsahu transparentnější.

Takže teď už to vypadá přeci jen smysluplněji a racionálněji: odpadá blokování toho, co zde v ČR nebylo ani pořádně definováno a, nemělo to valný smysl (viz podmínka hostování v UK). Zůstává jen blokování dětské pornografie, které už tolik kontroverzí nevzbuzuje. I když se určitě i nyní najdou lidé, kterým i toto bude vadit.

Jaká dětská pornografie?

I u samotné dětské pornografie a jejího blokování je vhodné si připomenout, že zde zůstává beze změny princip „přejímání hodnocení“ od britské organizace Internet Watch Foundation, bez dalších zásahů a úprav ze strany Vodafone. Technicky to znamená přebírání jejích blacklistů a jejich nasazení v blokačních mechanismech:

Co konkrétně blokujete?
Blokujeme pouze stránky, které má IWF na takzvaném CAIC listu - Child sexual Abuse Image Content - tedy dětské porno. Na CAIC list vůbec nic nepřidáváme, ani nemůžeme. Sestavují ho výhradně odborníci z IWF, kteří úzce spolupracují s policí.
Na listu jsou pouze nelegální stránky obsahující dětské porno. Neblokujeme tudíž nic jiného. Žádné české rasistické stránky či stránky propagující násilí, dokonce ani ty hostované v UK.

Zajímavé přitom je, že britská Internet Watch Foundation používá poněkud odlišnou terminologii, než naše legislativa a český Vodafone: zatímco u nás bojujeme proti dětské pornografii, IWF hovoří o sexuálním zneužívání dětí (Child sexual abuse), a podle toho také pojmenovává své blacklisty a další výstupy. Na první pohled jde o jedno a to samé, ale při podrobnějším pohledu je možné tušit určité rozdíly, které by do budoucna, se zdokonalováním technologií, mohly být ještě významnější: dnes se vychází z předpokladu, že dětská pornografie (jako určitý grafický prvek) vzniká zneužitím konkrétního dítěte – a hlavně kvůli tomu je zakazována a trestáno už jen její samotné držení.

Již dnes je ale možné, díky stále dokonalejším technologiím pro čistě počítačové generování obrazů, vytvářet skutečně jakékoli obrazy, aniž by k tomu bylo třeba kohokoli zneužít, natož pak nějaké dítě. Časem, alespoň podle mého názoru, budeme muset vzít i toto do úvahy a podrobněji promyslet a definovat, proti čemu a jak bojovat, a kde jen omezovat dostupnost pro nezletilé.

S dětskými zámky je to jinak

Pojďme se ale zastavit ještě u druhé varianty blokování, kterou český Vodafone praktikuje – k verzi na žádost, ve formě dětského zámku, resp. k tzv. dětského profilu (v terminologii Vodafone). Tedy k variantě, která žádné vášně nevzbuzuje, a je naopak přijímána širší veřejností pozitivně, alespoň soudě podle ohlasů.

Český Vodafone přišel s dětským profilem již počátkem letošního roku (podrobněji). Zpočátku ale tato volitelná služba blokovala pouze jiné věci než nevhodné internetové stránky, jako například prémiová čísla či erotické sekce na portálu Live!, a Vodafone původně sliboval její rozšíření (o blokování nevhodných stránek na Internetu) někdy na duben. Přišel s ním nakonec v červnu, souběžně s „nedobrovolným“ blokováním pro všechny. Vlastně tehdejší tisková zpráva byla hlavně o rozšíření dětského profilu, a první informace o nedobrovolném blokování pro všechny uživatele v ní byla jen jakýmsi přídavkem.

Nicméně i u dětského profilu si dovolím Vodafonu vytknout, že neinformuje dostatečně přesně a obsáhle o tom, co dětský profil zahrnuje a co ne. Dokonce se nedozvíte ani to, zda jde o jeden jediný profil, nastavený pevně operátorem, nebo zda je zde určitá variabilita a rodič si v určitém rozsahu sám specifikuje, co má být blokováno a co nikoli. Jen velmi obecně se dozvíte, že blokovány jsou prémiové SMS a audiotexové služby, a dále určité sekce na portálu Live!. Někde, jako například zde, je vyjmenováno blokování:

„kromě klasické erotiky nebo pornostránek  …. kategorie Hazardní hry a loterie, Zbraně nebo Drogy a alkohol …“.

Jinde (zde) je výčet o něco širší, a zahrnuje mj. i peer-to peer sítě:

 • erotika a pornografie
 • on-line sexuální seznamky
 • hazardní hry a loterie
 • zbraně a násilí
 • drogy a alkohol
 • peer-to-peer sítě

Zajímavé je i to, že když v únoru Vodafone svůj dětský profil poprvé anoncoval, uváděl že sice ještě nezahrnuje blokování internetových stránek (což nastalo až od června), ale už říkal že tyto stránky bude vybírat britská Internet Watch Foundation. Tedy stejně jako u nedobrovolného blokování.

Dnes už je to ale jinak. Podle informací, které mi z Vodafonu přišly, vybírá blokované stránky místo IWF sám Vodafone. Ostatně, ono by to ani jinak nešlo, protože výčet kategorií, které má dětský profil pokrývat, značně přesahuje remit (okruh působnosti) samotného Internet Watch Foundation.

Jaké stránky zařazujete do dětského profilu?
Stránky, které nejsou přístupné dětem a jsou blokovány pouze na základě žádosti zákazníka, sestavujeme na jiném principu než stránky nelegální. Zde to funguje na principu kategorií – celý internet je rozdělen na desítky kategorií, my pak vybereme ty, které jsou pro malé děti nevhodné a na kterých jim hrozí nebezpečí. Jsou to například tyto kategorie:
 • Dating
 • Non-sexual Nudity
 • Porn
 • Violence
 • Lottery and Sweepstakes
 • Crime
 • Weapons
 • Hate Speech
 • Spiritual Healing
 • Alcohol and Tobacco
 • Gambling
 • Illegal Drugs

Všimněte si, že uvedený výčet je v angličtině (schválně jsem ho nepřekládal) a naznačuje tedy, že alespoň část výběru zajišťuje britský Vodafone. Což není nelogické, pokud zdejší Vodafone doplňuje do jednotlivých kategorií tuzemské stránky, nevhodné pro děti. Už jen samotný výčet kategorií je ale poněkud odlišný od toho, který český Vodafone prezentuje sám na svém webu. Rozdíl je například v již zmiňovaných P2P sítích, které v anglickém výčtu kategorií nejsou.

Stále mi ale u (volitelného, dobrovolného) dětského zámku, resp. služby dětský profil, schází podrobnější popis toho, jak konkrétně jsou jednotlivé zdroje hodnoceny z pohledu své vhodnosti pro děti. Jaká jsou kritéria, podle kterých se rozhoduje? A třeba: pro jakou věkovou kategorii? Když se řekne „dětský profil“, do jakého věku je to míněno? Do 18 let?

Bude kodex?

Na závěr si ještě řekněme o jedné další aktivitě, která má také charakter určité samoregulace. Tedy pravidel, kterými se operátoři řídí dobrovolně, aniž by k tomu byli přinuceni – ať již zákonem, či rozhodnutím regulátora.

Jde konkrétně o „kodex marketingových kampaní za účelem získávání nových zákazníků“, o jehož plánovaném vzniku již před časem informoval tiskovou zprávou sám regulátor (Český telekomunikační úřad). S největší pravděpodobností to souvisí s tím, jak si mobilní operátoři v poslední době čím dál tím aktivněji a nevybíravěji přetahují zákazníky, například jejich cíleným obvoláváním (příklad) - až se jim to natolik přestalo líbit, že se dokázali shodnout na záměru stanovit takovýmto činnostem určité mantinely. Právě ve formě onoho „kodexu …“. ČTÚ to přivítal (i onou tiskovou zprávou), protože i z jeho pohledu je lepší, když se operátoři dokáží umravnit sami, než aby musel stále řešit jejich vzájemné spory.

Prozatím jde skutečně jen o záměr, a na samotném kodexu se teprve pracuje. Až bude hotov, určitě se s ním operátoři sami a ve vlastním zájmu pochlubí na veřejnosti.

Vše zatím nasvědčuje tomu, že společný zájem na vypracování a přijetí kodexu přetrvává, a nikdo ze tří etablovaných operátorů nesignalizuje nějaký jiný postoj. Minulý týden se sice  v médiích objevily určité zprávy (například v ČTK či na Mobil.cz), naznačující něco jiného - že T-Mobile se k vytvoření kodexu nepřipojí:

(ČTK) Firma se zřejmě naopak nepřipojí k iniciativě Českého telekomunikačního úřadu na vytvoření etického kodexu pro získávání nových zákazníků mobilními operátory.
(T-Mobile) Rakowski dále uvedl, že se firma zřejmě nepřipojí k iniciativě Českého telekomunikačního úřadu na vytvoření etického kodexu pro získávání nových zákazníků mobilními operátory. "Nedomnívám se, že vůbec nějaký kodex vznikne," reagoval na tematický dotaz.

Nicméně tyto zprávy nejsou zcela přesné. Pletou totiž dohromady dvě různé věci, o kterých se diskutovalo minulý týden na setkání T-Mobile s novináři: diskutovala se zde jak otázka vzájemného přebírání zákazníků mezi operátory (kterou by měl řešit již připravovaný kodex), tak - a to nejpodrobněji - otázka podomních prodejců, kteří lezou lidem do bytů, či je otravují na ulici apod. A zmínka výkonného ředitele Rakowského o tom, že kodex nejspíše nevznikne, resp. že se k němu T-Mobile nepřipojí, se týkala právě onoho podomního prodeje. Své negativní zkušenosti s podomním prodejem si prý T-Mobile už vyřešil jinak - například několikanásobným telefonickým ověřováním objednávky a dalším zpřísněním podmínek pro najaté firmy, které pro něj podomní prodej zajišťovaly – a vlastní kodex k tomu sestavovat nepotřebuje. 

Jak jsem si ale následně ještě ověřil přímo u T-Mobile, na jeho zájmu o již vznikající „mezioperátorský“ kodex (proti vzájemnému přetahování zákazníků) se nic nemění.