Vyšlo na Lupě, 3.11.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b1103001.php3

Stalo se: Vodafone bude transkódovat mobilní web

Český Vodafone představí ve středu svou novou strategii mobilního Internetu. Její součástí bude i automatické přizpůsobování formátu webových stránek pro mobilní browsery (transkódování) při přístupu přes WAPové  APN. Jak to funguje a jaká to má úskalí? Telefónica  nabízí svůj O2 Internet WiFi v pilotním provozu a již převzala zákazníky NetBow.

Dnešní vydání seriálu Stalo se bych rád věnoval dvěma různým tématům. První se týká vstupu Telefóniky O2 Czech Republic na pole poskytování WiFi, o kterém jsem poprvé psal zde na Lupě před týdnem. No a druhé téma se týká nové strategie mobilního Internetu v podání českého Vodafone, kterou tento operátor hodlá představit tuto středu. Již minulý týden ale dal novinářům trochu nahlédnout  pod pokličku svého nového řešení, hlavně pokud jde o to, co naznačuje titulek dnešního článku.

Telefónica už jede ve WiFi

Přesně před týdnem jsem zde na Lupě poprvé psal o tom, že česká Telefónica se hodlá angažovat už i v poskytování přístupu k Internetu přes WiFi. Sama to ještě standardním způsobem neoznámila (nevydala k tomu žádnou tiskovou zprávu apod.), ale vyšlo to najevo skrze zveřejnění jejích nových Provozních podmínek (pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení  k Internetu. Ty již explicitně zmiňují novou službu O2 Internet WiFi, a jmenují také jednoho konkrétního poskytovatele (Netbow), který by měl být partnerem Telefóniky. 

V mezidobí jsem samozřejmě pátral po dalších informacích, ale bez většího úspěchu. U firmy Netbow se podle očekávání odvolali na závazek mlčenlivosti (NDA) a neřekli nic. Určité vyjádření poskytla alespoň sama Telefónica. Ale jak se můžete sami přesvědčit, moc nových informací také nepřináší. Snad kromě zmínky o tom, že zatím jde jen o pilotní projekt:

Naše společnost přivítala  možnost spolupracovat se společností VoiceBow (NetBow) v oblasti Wi-Fi připojení k internetu (v oblasti provozu sítě, údržby i zákaznické podpory, apod.). Zákazníci žádnou změnu ve využívání služby nezaznamenají. Žádný z parametrů poskytované služby se však tímto nemění, tzn. že technologie připojení nadále zůstává formou WiFi, rychlost a měsíční cena zůstávají také stejné. Podrobnosti spolupráce stejně tak jako většina aspektů naší dohody jsou obchodním tajemstvím.
Rozvoj internetu dlouhodobě patří mezi priority naší společnosti. Podporujeme zavádění a užívání širokopásmového internetu po celé republice, celou řadu svých služeb právě přes internet zpřístupňujeme a do této oblasti investujeme. A samozřejmě průběžně hledáme a testujeme nové možnosti.  Spolupracujeme s ostatními hráči na trhu, s našimi konkurenty se dokážeme dohodnout na alternativách výhodných pro všechny zúčastněné strany.  Jednou z našich aktuálních aktivit je Pilotní projekt O2 Internet WiFi, který probíhá na Rokycansku. 

Změna v nabídce služeb

A tak vlastně jedinou konkrétnější změnou, viditelnou „z vnějšku“,  je změna ceníku a názvu produktů u samotné firmy Netbow. Ta až dosud nabízela své služby pod vlastní značkou, a to hned v několika variantách:

Tarif Měsíční poplatek (vč. DPH) Zřizovací poplatek (vč. DPH)
NetBow-start (5 Mbit/s, 1:50) 476 Kč 4700 Kč
NetBow-start (3 Mbit/s, 1:50) 476 Kč 3000 Kč
NetBow-easy (3 Mbit/s, 1:50) 476 Kč samoinstalace
NetBowProfi 2 Mbit/s 2142 Kč 14756 Kč
NetBowProfi 3 Mbit/s 3332 Kč 14756 Kč

Nyní firma Netbow nabízí na svém webu již jen jedinou službu, a to pod značkou O2 Internet WiFi:

Tarif Měsíční poplatek (vč. DPH) Zřizovací poplatek (vč. DPH)
O2 Internet WiFi (5Mbit/s 1:50) 476 Kč 800 Kč

Vlastně tedy jde jen o „přejmenovanou“ nabídku dosavadní služby NetBow-start (5 Mbit/s, 1:50), za stejnou měsíční cenu (476 Kč), ale s podstatně nižším zřizovacím poplatkem (800 Kč místo 4700 Kč). Beze změny zůstala i dosavadní výpovědní lhůta, a to na 3 měsících.

Zajímavé přitom je, že z dosavadní nabídky společnosti NetBow zmizely právě tarify Profi. Ty nabízely:

připojení do internetu garantovanou rychlostí s dostupností 99,9%.

Jejich součástí přitom bylo i připojení do veřejné telefonní sítě,  včetně přidělení telefonního čísla. Soudě podle ceníku, který nabízel hovory zdarma v síti Czech On Line (dnes: Volný), se jednalo o přeprodej telefonních služeb od tohoto alternativního operátora. Na webu Netbow.cz, v sekci o partnerech,  je přitom Volný stále uváděn jako partner pro hlasové služby („Hlasové služby poskytujeme na základě smlouvy s firmou Telekom Austria Czech Republic, a.s. (Volný)“), zatímco jako partner pro poskytování Internetu je zmiňována ČD-Telematika („Partnerem v internetových službách je firma ČD-Telematika a.s.“).

Telefónica přebírá zákazníky Netbow

Nejspíše ale jde jen o určité dozvuky dosavadního stavu, a nově už bude dodavatelem internetové konektivity právě (a pouze) Telefónica O2 Czech Republic, jako nový „hlavní partner“ společnosti Netbow. Už i proto, že právě ona fakticky převzala stávající zákazníky společnosti Netbow, která o tom informovala své klienty dopisem s následujícím oznámením:

Již delší dobu jsme hledali nejlepšího partnera, který by byl schopen nabídnout špičkové služby, nejnovější technologii i rozšiřující zajímavé produkty za stejných cenových podmínek. Za tímto účelem jsme vybrali společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako nejlepšího možného partnera.
Od 1.11.2008 dochází k převodu našeho smluvního vztahu s Vámi na výše uvedenou společnost, která přebírá veškerá práva a povinnosti vůči Vám. Váš přechod na nového operátora O2 proběhne bez jakýchkoliv změn. Z Vaší strany není nutné uzavírat novou smlouvu, stejné zůstává i způsob (formou WiFi), cena i kvalita připojení.

Něco se ale pro dosavadní zákazníky přeci jen změnilo: nově pro ně platí Provozní podmínky samotné Telefóniky, a na její účet také musí nově posílat platby za poskytované služby (místo na účet NetBow).

Co pak ale zůstalo na původním poskytovateli, resp. jakou formu má spolupráce mezi NetBow a Telefónicou? To asi nejlépe charakterizuje následující věta z mailu, který NetBow rozesílal svým zákazníkům (děkuji za přeposlání):

Věříme, že tímto spojením silného technologického partnera s kvalitní zákaznickou podporou místního poskytovatele získáte unikátní službu vynikajících parametrů, která se bude nadále rozvíjet a zlepšovat.

Vodafone a jeho nová strategie mobilního Internetu

Pojďme nyní již ke druhému tématu, kterým je nová strategie mobilního Internetu v podání českého Vodafone. Představovat ji bude až ve středu, ale již minulý týden umožnil novinářům „nahlédnout pod pokličku“ připravovaných změn a vyzkoušet si jednu důležitou část celé strategie. Rád bych zdůraznil, že jde skutečně jen o část, která se týká spíše technických aspektů (transkódování, viz dále), a nikoli „obchodních“ aspektů. Ty budou představeny až ve středu (a zde na Lupě se o nich dočtete v samostatném článku ve čtvrtek).

Dovolím si předpokládat, že ve středu bude mj. představen nový datový tarif, určený pro přístup k Internetu (výhradně) z mobilu. To je něco, co Vodafone – na rozdíl od svých konkurentů - dosud nemá, a nabízí jen klasický tarif pro mobilní připojení jakéhokoli počítače (připojení na stálo / na dlouho). Nejspíše ale nezůstane jen u tohoto tarifu a změny budou dalekosáhlejší, a budou se týkat i zpoplatnění WAPu. Přesněji přístupu k Internetu přes WAPové APN. I zde prý Vodafone plánuje poměrně zásadní změnu. Ostatně, bez ní by některé již představené změny  nedávaly moc velký smysl.

Live! se otevře

Jednou z již avizovaných změn bude i určité otevření stávajícího portálu Live!, tak aby fungoval  jako skutečný rozcestník, přes který se lidé dostávají dále do Internetu, na místa která je zajímají. Dosavadní koncepce mobilních portálů, provozovaných mobilními operátory, vychází spíše z principu „obezděné zahrady“ (walled garden) a mobilního uživatele nepouští mimo samotný portál, do míst která mobilní operátor nemá zcela pod svou kontrolou. Na druhou stranu takovýto „uzavřený“ svět umožňuje optimalizovat veškerý dostupný obsah pro mobilní telefony, a dává také možnost určité kontroly nad objemem přenášených dat. Což zase otevírá cestu ke zpoplatnění některých služeb právě skrze zpoplatnění přenesených dat (zejména v rámci přístupu přes WAP).

Nově ale portál Live! „pustí“ mobilního uživatele kamkoli dále do Internetu, na takovou adresu, jakou si sám zadá. Naznačuje to i následující náhled nové podoby portálu, byť asi ne úplně definitivní: povšimněte si na něm kolonky pro zadání adresy (a tlačítka, které by mělo být ještě přejmenováno na „jdi“).

Nechme nyní stranou otázku zpoplatnění a řekněme si, co se bude dít po technické stránce. Co se stane, pokud se uživatel vydá právě naznačeným způsobem na zadanou URL adresu konkrétního webu ?

Logika velí, aby se dostal na příslušný web a byl mu zobrazen jeho obsah. Ten ale nemusí být vhodný pro zobrazení na malém displeji mobilního telefonu – a tak ho Vodafone automaticky upraví tak, aby se na mobilním displeji zobrazoval lépe. A to obecně na jakémkoli mobilu s browserem, bez nutnosti instalovat nějaký nový browser či jinou aplikaci nebo utilitu. Což je něco jiného, než co předpokládá oblíbené a v praxi hojně rozšířené řešení s Operou Mini , která je javovskou aplikací, vyžaduje podporu Javy,  musí se instalovat atd.

Než se dostaneme k detailům, řekněme si, že toto upravování je skutečně automatické a nebude  vázáno jen na „vykročení“ přes portál Live!. Bude prováděno, a to prý už od 6.11.2008, při všech přístupech na WWW stránky přes WAPové APN. Bude se tedy týkat každého, kdo dnes u Vodafone využívá toto APN – a naopak se nebude týkat toho, kdo používá jiné APN. Jinými slovy: kdo z uživatelů si takovéto automatické úpravy nepřeje, bude muset změnit používané APN.

A ještě jednou si dovolím připomenout: jak to nově bude se zpoplatněním přístupu přes WAPové APN, se dozvíme až ve středu.

Transkódování

Pojďme nyní už samotné úpravě obsahu, kterou bude Vodafone provádět. To, co bude dělat, je  v anglické terminologii běžně označováno jako „transcoding“ (ve smyslu převodu z jednoho kódování do jiného).

Jde o něco více, než co bývá označováno jako optimalizace, a co už sám Vodafone nabízí  od roku 2006: při optimalizaci dochází ke kompresi přenášených dat, a volitelně také ke snížení kvality obrázků, tak aby se zmenšil jejich objem. Nicméně na „vzezření“ webových stránek, resp. na jejich layoutu se nic nemění – protože (až na obrázky)  jde o bezeztrátovou kompresi a HTML kód a další součásti  se nijak nemění.  Jde tedy o techniku, která slouží právě a pouze ke snížení objemu přenášených dat.

To, co chce Vodafone dělat nyní, už usiluje o něco více: nejen o zmenšení objemu přenášených dat, a tím i o zvýšení rychlosti „natahování“ stránek, ale také o změny „vzezření“ webových stránek, tak aby byly „více vhodné“ pro zobrazení  na displejích mobilních telefonů.

Sami zástupci Vodafone to označovali  jako „rendering“, ale ani to není věcně zcela správné: „rendering“ je procesem vytváření grafické podoby (uvnitř browseru), na základě konkrétního HTML kódu.  Změnit rendering znamená „sáhnout“  do browseru a změnit jeho fungování, resp. vytvořit nějaký vlastní browser – ale to Vodafone nedělá.

Naopak chce, aby jeho řešení fungovalo s jakýmkoli webovým browserem, zabudovaným do mobilního zařízení, bez nutnosti jakékoli změny, instalace něčeho nového atd. A tak se musí ubírat cestou změny kódu, který mobilní browser dostává, a který následně standardním způsobem „renderuje“. Proto si dovolím zůstat u obvyklého anglického „transcoding“ (změně kódu), i když oficiální terminologie českého Vodafone může být jiná.

Třeba britský Vodafone, když v červnu 2007 zaváděl stejné opatření jako nyní jeho česká dcera, nepoužil ani termín „transcoding“ ani „rendering“ (ale hovořil obecně o převedení do „mobile friendly“). Nicméně reakce na jeho tehdejší krok ukázala, že transcoding není bezproblémová záležitost.

V čem je problém?

Uzpůsobit webové stránky, vytvořené a určené pro zobrazení na displeji klasického počítače, tak aby byly vhodné i pro zobrazení na malém displeji mobilního zařízení,  si dovolím označit za algoritmicky neřešitelný problém. Tedy ve smyslu (ne)existence univerzálního řešení, které by fungovalo vždy a za všech okolností, nevyžadovalo žádnou spolupráci autora stránek a dávalo ideální výsledek. Samozřejmě existuje řada dílčích řešení, které jsou v tom či onom ohledu lepší či horší, ale žádné z nich není (a nemůže být) ideální a dokonalé.

Vyzkoušet si to můžete sami, na těch řešeních, které nabízí své schopnosti formou veřejné proxy brány. Doporučuji zkusit například tyto (další najdete např. zde):

Podstatně lepších výsledků lze ale dosáhnout jinak: tak, že mobilní verzi svých stránek vytvoří přímo jejich autor, vlastník, resp. provozovatel. Tedy ten, kdo ví co jsou tyto stránky zač, zná jejich strukturu a význam,  a zná také svůj vlastní záměr s těmito stránkami.  A tak právě on dokáže nejlépe navrhnout (a realizovat) optimální mobilní podobu svých vlastních stránek. Třeba i s vynecháním toho, co pro mobilní verzi není podstatné, důležité, či je třeba jen příliš velké. To žádný algoritmus  nezmůže.

Jako ilustrační příklad vám zde mohu nabídnout jen svůj vlastní archiv článků, neboť nikde jinde jsem nemohl zasáhnout do fungování serveru a dočasně vypnout automatickou detekci přístupu z mobilu.

Na obrázku vlevo vidíte mou vlastní mobilní verzi, bez  jakéhokoli transkódování. Je méně obsažná a neobsahuje řadu prvků, které v „plné verzi“ nechybí.  Na obrázku vpravo pak vidíte to, co s „plnou verzí“ udělal nový transkódovací mechanismus českého Vodafone.

Jak poznat přístup z mobilu?

Velmi důležité  je samozřejmě správné detekování situace, kdy si o obsah konkrétní stránky říká klasický počítač a kdy mobilní zařízení – aby se podle toho server mohl správně rozhodnout a poskytnout odpovídající variantu stránek.

Jedno možné řešení je umístit mobilní podobu stránek do samostatné domény (pod TLD .mobi) či opatřit vhodným „mobilním jménem“ (jako například m.seznam.cz).

Existuje ale ještě jiná, a alespoň podle mého názoru vhodnější metoda: neměnit URL, ale detekovat konkrétní browser podle jeho signatury (hlavičky USER-AGENT v požadavku na stránku). Zde lze vyjít z existujících databází takovýchto signatur, jako například zde.

Jenže to má háček:  transkódovací  proxy brána, kterou provozuje mobilní operátor a přes kterou prochází veškeré požadavky (a kde jsou také „překódovávány“) musí korektně propouštět hlavičku USER-AGENT.  Řešení, které v polovině loňského roku zprovoznil britský Vodafone, tuto hlavičku nepropouštělo (resp. nově nastavovalo). A to následně způsobilo nemalé problémy těm webům, které měly vlastní webovou podobu, a mobilní browser detekovaly právě přes hlavičku USER-AGENT: jejich uživatelé, kteří se připojovali přes Vodafone, náhle místo předem připravené mobilní verze dostávali jen nedokonalý výsledek transkódování . Však také za to britský Vodafone dostal v médiích co proto (viz např. zde). Zájemcům doporučuji například podrobné vylíčení komplikací, které to přineslo mobilní verzi prestižního Wall Street Journalu.

Český Vodafone ze z problémů své anglické matky očividně poučil. Jednak už tím, že použil řešení od jiného dodavatele (od firmy Infogin, zatímco anglická matka vsadila na transkódovací technologii firmy Novarra).  Hlavně ale už „propouští“ hlavičku USER-AGENT, takže provozovatel webu s vlastní verzí může nadále detekovat verzi browseru, který vznáší příslušný požadavek. A může detekovat i to, že požadavek přichází  skrze transkódovací bránu Vodafonu  (podle signatury proxy brány: HTTP/1.1 l3msps03.vodafone.cz (XMS 724Solutions HTG XMP_40_M1_B054 20080826.145916), 1.1 W3MSPS01, 1.1 W3MSPS01).

Máte doklad od svých webových stránek?

Jenže ani  samotné „propouštění“  hlavičky USER AGENT ještě nestačí ke korektnímu fungování v případě těch serverů, které samy nabízí svou vlastní mobilní verzi: v takovém případě se to totiž transkódovací mechanismus musí  nejprve dozvědět - a přenášený obsah pak již neměnit.

Možných řešení se zde nabízí více, a to i takových, které jsou plně v moci autora stránek a nevyžadují spolupráci s provozovatelem transkódovacího mechanismu. Jde například o hlavičku „Cache-Control“ a její nastavení na „no-transform“, které by brána měla respektovat a obsah nijak neměnit. (podrobněji). Další možností by mělo být použití mobilního XHTML profilu (viz např. zde).

Jenže vše nasvědčuje tomu, že právě zde zvolil český Vodafone jiné řešení, podle mého názoru méně šťastné: založené na existenci whitelistů, ve kterých si vede evidenci webů, které nemá měnit. Tyto whitelisty si zřejmě nějak plní sám – a provozovatelům stránek, kteří na takovémto whitelistu ještě nejsou, dává možnost požádat o jejich zařazení.  

Ovšem, jak si můžete přečíst na předchozí  ukázce, musíte k tomu dodat také „doklad o vlastnictví“ vaší webové stránky.

Jak to v praxi vypadá, když transkódovací mechanismus nemá potřebnou informaci  a snaží se dále upravovat stránku, která již mobilní podobu má, vidíte na následujících ukázkách s domovskou stránkou Google (na adrese www.google.cz): vlevo je „běžný“ přístup z mobilu, a vpravo přístup z mobilu s transkódováním.

V obou případech web Google správně rozpoznal, že požadavek přichází  z mobilu a poskytl mobilní verzi (a navíc nabídnul i možnost přepnutí na klasickou verzi). Jenže transkódovací mechanismus Vodafonu  ještě nemá adresu www.google.cz na svém whitelistu, a tak se snažil její mobilní podobu transkódovat (“ještě více uzpůsobit pro mobil“). Výsledek je na pravém obrázku.

Jak transkódování funguje

Ukažme si na závěr, na jakém  principu vlastně funguje to transkódování, které Vodafone spustí od 6. listopadu. Je sice automatické, ale má prý i jistý „lidský rozměr“: u vybraných WWW stránek, hlavně těch nejvíce navštěvovaných,  lidé z Vodafonu ještě ručně „doupravují“ způsob transkódování, tak aby byl výsledek ještě lepší.

Vše přitom vychází z detekce sekcí, které se transkódovací mechanismus snaží detekovat na původní stránce . Je to dobře vidět na tom, co je nabízeno jako „mapa“ původního webu. Na následujícím obrázku vidíte takovouto mapu pro sobotní vydání Lupy.cz.

Následně musí transkódovací mechanismus nějak ocenit význam a přínos jednotlivých oblastí,  protože je musí novým způsobem seřadit – a to lineárně. To je na celé jeho práci to asi nejtěžší.

Jak to dopadlo se sobotním vydání Lupy, vidíte na následujícím obrázku, samozřejmě sestříhaném z řady po sobě jdoucích screenshotů.

Nicméně už z mapy, kterou jste viděli na předchozím obrázku, je možné přejít přímo na tu kterou oblast, která vás zajímá.

Je to zásah  do autorských práv?

Na celém transkódování je zajímavé i to, že jde o poměrně výrazný zásah do layoutu webových stránek, které se jejich autorovi/provozovateli/majiteli nemusí vždy líbit. Už jen kvůli přeuspořádání oblastí,  které nemusí respektovat zájmy vlastníka stránek. Co tím mám na mysli, si dovolím ukázat na následujících dvou obrázcích: na tom levém je transkódovaná domovská stránka sobotního vydání Lupy (resp. její začátek), a na tom pravém je začátek konkrétního článku. Povšimněte si, že na pravém obrázku zůstalo logo serveru Lupa, zatímco na levém (na domovské stránce) nikoli. Zda se to provozovatelům Lupy  líbí či nelíbí, ponechám na jejich stanovisku.

Podobně může být problém i s reklamami. Ne snad s tím, že by si Vodafone vkládal do cizích stránek své reklamy, to snad nehrozí. Ale co když jeho transkódovací mechanismus odstraní některou z původních reklam na originální webové stránce?

Nebo jiný problém: některé webové stránky dnes mají ovládání realizované ve flashi. Technologie firmy Infogin by si s tím prý měla poradit – prý stačí jen dodržovat příslušné standardy (ohledně zabudovávání odkazů do flashových prvků). Praxe ale může být jiná. Příklad vidíte na následujícím obrázku, s domovskou stránkou Telefóniky O2 Czech Republic. Ta je ale kapitolou sama o sobě.

 A ještě jiná otázka, tentokráte již přímo k zákonům: ty obecně zprošťují operátory a providery z odpovědnosti za přenášený obsah, pokud jej pouze přenáší a nemění  ho. Ale zde už mobilní operátor přeci jen určitým způsobem mění i samotný obsah. Zůstává i nadále zproštěn odpovědnosti  za takovýto obsah?