Vyšlo na Lupě, 25.8.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0825001.php3

Stalo se: máme první ADSL na bázi Carrier IP Stream?

Přeprodávané ADSL bylo v ČR dosud realizováno jen na (neregulované) velkoobchodní službě Carrier Broadband. Nyní se ale zdá, že bychom mohli mít už i nabídku přeprodávaného ADSL, realizovanou na regulované velkoobchodní službě Carrier IP Stream. To vše v době, kdy zájem o nové ADSL znatelně klesá, a přeprodávaých přípojek dokonce ubývá, místo aby jich přibývalo.

Vzpomínáte si ještě na doby dávno minulé, kdy se náš regulátor (Český telekomunikační úřad) rozhodl přinutit inkumbenta (dnes Telefóniku  O2 Czech Republic), aby v rámci přeprodávaného ADSL umožnil alternativním operátorům nastavovat agregaci podle jejich potřeb, poskytoval jim SLA a ještě jim umožnil měnit i objemové limity?

Souviselo to s výsledky (první) analýzy relevantního trhu s broadbandem, kterou ČTÚ provedl v roce 2006, a šlo konkrétně o opatření, které ČTÚ nařídil Telefónice ve svém rozhodnutí REM/12/10.2006-69 o nápravných opatřeních.  Telefónica toto nařízení splnila tím, že k 1.4.2007 vydala dvě různé velkoobchodní nabídky: jednu na služby s názvem Carrier Broadband a druhou na služby s názvem Carrier IP Stream (podrobněji).

První z nich spíše  jen aktualizovala (zrychlovala) původní neregulovanou nabídku, vycházející ještě z představ samotné Telefóniky, resp. původního Českého Telecomu, a byla charakteristická pevně danou agregací a individuálními objemovými limity na každého koncového uživatele. Teprve druhá velkoobchodní nabídka, na službu Carrier IP Stream, pak vycházela z požadavků regulátora a umožňovala  všechno to, co si regulátor předepsal. Tedy včetně možnosti ovlivnit agregaci, či nastavovat koncovým uživatelům individuální limity (díky tomu, že na velkoobchodní úrovni už byly vztaženy souhrnně na poskytovatele).

Skoro to tehdy, konkrétně v prvním pololetí loňského roku, vypadalo na malou revoluci v přeprodávaném ADSL: konečně se nabídky od alternativních operátorů mohly nějak diferencovat a odlišovat od toho, co nabízel inkumbent (Telefónica). Jenže se tak nestalo. Nové nabídky, využívající regulátorem vynucené velkoobchodní služby, se na trhu neobjevily. Nebo se jimi alespoň nikdo nepochlubil.

Nejspíše se tak stalo kvůli tomu, jak se celý trh s ADSL vyvíjel a nadále vyvíjí: zájem o nové ADSL už v prvním pololetí roku 2007 výrazně zpomaloval, a asi nejvíce se to projevovalo právě na přeprodávaném ADSL. Jak dokládá následující graf, zde na Lupě již jednou prezentovaný (v minulém dílu o AžDSL), právě počátkem roku 2007 se přírůstky přeprodávaného ADSL (z pohledu Telefóniky „velkoobchodního“ a na grafu zobrazeného zeleně) začaly dostávat do záporných čísel. Tedy těchto přípojek začalo ubývat, místo aby jich přibývalo.

Jistě, významným faktorem zde může být to, jak velcí alternativní operátoři převádí své zákazníky z přeprodávaného ADSL na ADSL na vlastní infrastruktuře, budované na zpřístupněných místních smyčkách (v grafu jako LLU). Ale to jen dále zdůrazňuje celkový trend: ústup alternativních operátorů od předprodeje velkoobchodních služeb inkumbenta. A to zase dává tušit , proč se nikomu moc nechtělo do využití nové varianty velkoobchodních služeb, v podobě služby Carrier IP Stream.

Má ještě smysl nové ADSL?

Navíc se v mezidobí odehrály další důležité změny. Ještě v roce 2006 například tehdejší Český Telecom vyřadil ze své maloobchodní nabídky ADSL přípojky s agregací 1:20, původně uvažované pro náročné domácí uživatele a firmy (a ponechal je pouze ve své velkoobchodní nabídce). Nejspíše se tak stalo proto, že vyšší cena za nižší agregaci zákazníky už nelákala. Po počátečních problémech s agregací, v době krátce po spuštění ADSL a při malém počtu uživatelů, se situace očividně stabilizovala.

Dnes se s přípojkami s nižší agregací stále setkáme, a to v nabídkách alternativních operátorů, určených speciálně pro firemní uživatele. Ale pro „masový“ trh už agregace zřejmě není důležitým parametrem. A opravdu nároční firemní zákazníci? Ti nejspíše sáhnou po trochu jiném řešení, než je ADSL.

Pro „masový“ trh s ADSL se místo  agregace staly důležitými hlavně  objemové limity, uplatňované v rámci tzv. Fair Use Policy. Ale i zde se situace výrazně změnila. Lavinu s odbouráváním limitů spustilo UPC (na kabelu), a Telefónica nezůstala pozadu. K počátku dubna letošního roku je u maloobchodního ADSL odbourala, a na velkoobchodní úrovni také provedla zásadní změnu: to, co bylo původně vynuceno u velkoobchodní služby Carrier IP Broadband, tj. počítání objemových limitů souhrnně na poskytovatele místo na uživatele, se dostalo i do velkoobchodní služby Carrier Broadband.  

Za této situace, kdy se ADSL v ČR obecně nedaří, mne docela překvapuje, že se na trhu objevuje jeho nová nabídka, argumentující hlavně možností volby agregace. Navíc (podle mého názoru) jde o nabídku, realizovanou na bázi předprodeje, a dokonce s využitím velkoobchodní služby Carrier IP Stream od Telefóniky O2 Czech Republic, což by mělo být svého druhu prvenstvím. A zajímavé je to o to více, že právě přeprodávanému ADSL se daří nejhůře, s tím jak inkumbent (Telefónika) úspěšně vytlačuje své konkurenty z tohoto segmentu (a těm nezbývá, než sázet více na zpřístupnění místních smyček, alias LLU, viz výše).

Jde konkrétně o nabídku ADSL služby myStream od společnosti New Telekom, která zde na Lupě není až tak neznámá (viz například její tahanice o ADSL s Broadnetem, z listopadu loňského roku).

Proč přeprodávané?

Zajímavé přitom je, že sám New Telekom svou nabídku prezentuje tak, že je nezávislá na službách třetích stran:

New Telekom se v loňském roce rozhodl investovat nemalé prostředky do ADSL infrastruktury především proto, aby eliminoval závislost na dodávkách služeb třetích stran. Investice byly zdárně dokončeny a Newtel tak disponuje technologií umožňující poskytovat ADSL IP STREAM, která mu umožňuje pružně reagovat na poptávku trhu.

Proč si tedy myslím, že přeci jen jde o přeprodávané ADSL, postavené na velkoobchodních službách Carrier IP Stream od Telefóniky?

Názvy a termíny, použité  při oznámení a popisu nové služby, nápadně korespondují s názvy velkoobchodních služeb Telefóniky. Ale to může být jen náhoda, stejně jako rychlosti 8 192/512 kbps a 16 384/768 Kb/s, které přesně odpovídají novým rychlostem ve velkoobchodní nabídce Telefóniky, platné od 1. září. Co už ale náhodou být nemůže, je míra pokrytí na úrovni 95% plochy, kterou se New Telekom chlubí:

Společnost New Telekom přichází s novou generací ADSL služeb, službou myStream, která zaujme především novými rychlostmi a snadnou dostupností na 95% území České republiky.

Takovéto pokrytí – a to na vlastní infrastruktuře – dosud nemají ani největší alternativní operátoři jako je Volný (resp. Telekom Austria Czech Republic) či GTS Novera, kteří si vlastní síť budují na zpřístupněných místních smyčkách již docela dlouho. A dnes jsou někde na úrovni cca 40% všech pevných linek v ČR. Na hodnoty kolem 95 procent se dostávají u přeprodávaného ADSL, kde jde o hustotu DSLAMů samotné Telefóniky. A ta naposledy hlásila pokrytí cca 96%. Ovšem ne plochy ČR, ale pevných linek.

Právě proto považuji za nemožné, aby si New Telekom dokázal vytvořit pokrytí „na 95% území“ (správně asi pevných linek) formou vlastní infrastruktury (s metalickými vedeními, na které lze nasadit ADSL2+ technologii). Při přeprodeji velkoobchodních služeb, realizovaných na infrastruktuře inkumbenta (Telefóniky), to naopak možné je.

Proč na bázi Carrier IP Stream?

Sám New Telekom popisuje přednosti své nové služby myStream docela zajímavě:

Tato novinka vychází z možností, které dává princip ADSL IP Stream a která je na našem trhu nástupcem doposud používanému principu ADSL Broadband.

O „principech“ ADSL IP Stream a dřívějším ADSL Broadband jsem neslyšel. Ale velmi podobně (Carrier IP Stream a Carrier Broadband) se jmenují velkoobchodní nabídky Telefóniky, které podle mého názoru New Telekom využívá.  Ale kterou z nich? Proč by to měla být služba Carrier IP Stream, místo ostatními operátory využívané Carrier Broadband?

Tady bych asi přeci jen více dal na zmínky o „principu“ IP Stream místo původního Broadband. Hlavním argumentem je ale možnost volby agregace, protože právě ta je hlavní charakteristikou pro velkoobchodní službu Carrier IP Stream (podrobněji):  

Služba myStream je poskytována bez omezení a zákazník si může zvolit ze dvou variant - základní s agregací 1:40 nebo variantu Profi, kde je agregace na bezkonkurenčně nízké úrovni 1:10.
Princip služeb myStream také přináší mnoho novinek zdánlivě neviditelných pro uživatele, díky nimž lze uživateli nabídnout lepší kvalitu za atraktivní cenu. Poskytovatel má nyní například možnost ovlivňovat reálnou úroveň agregace což bylo například u předchozích služeb Broadband nemožné.

Pravdou ale je, že určité možnosti ovlivnit agregaci existovaly již dříve i u služby Carrier Broadband. Využívaly nelinearity agregačních mechanismů inkumbenta, projevujících se při menších počtech zákazníků. A jejich nasazením se netajil například Český Bezdrát.

Za kolik?

Pokud jde o cenu, tisková zpráva New Telekomu hovoří o 645 Kč měsíčně za rychlost 16 384/768 kbit/s, bez dalších podrobností (například zda je to včetně DPH či nikoli, za jakou agregaci to je, a zda je či není nutné k tomu ještě platit i paušál za hlasové služby). Pro srovnání: například Volný nově nabízí „přeprodávané“ ADSL o stejné rychlosti za 669 Kč měsíčně vč. DPH, ovšem s nutností platit ještě Telefónice paušál za hlasové služby na pevné telefonní lince.

Tisková zpráva New Telekomu přitom zmiňuje i cenu 295 Kč za rychlost  8 192/512 kbit/s. Tady už srovnání s Volným pokulhává, protože jeho stejně rychlé přeprodávané ADSL přijde na  468 Kč (včetně DPH), plus paušál za telefon. Oněch 295 Kč od New Telekomu je z tohoto pohledu až podezřele málo, i vzhledem k cenám velkoobchodních služeb. Ale na domovské stránce New Telekomu je to prezentováno jako akční cena, což může vše vysvětlovat. Bohužel řádný ceník s běžnými cenami jsem na webu New Telekomu hledal marně.