Vyšlo na Lupě, 7.7.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0707001.php3

Stalo se: roaming zlevnil a ještě zlevní

S koncem prázdnin by regulované ceny hlasového roamingu v rámci EU měly dále klesnout, pro české uživatele o více jak 20 procent. U dosud neregulovaných dat a SMSek také hrozí jejich vzetí do regulace. Mobilní operátoři je proto raději zlevňují sami,  například T-Mobile až o 80%. U SMS zpráv by v případě regulace mohla jejich cena klesnout až na 3,40 Kč.

Vzpomínáte si ještě na dobu přesně před rokem, kdy právě vrcholily „tanečky“ kolem regulace hlasových služeb v roamingu? Komisařka Viviane Redingová si tehdy prosadila direktivní stanovení velkoobchodních i maloobchodních cen za hlasové služby v rámci roamingu (byť jen v rámci Evropské unie). Její nařízení bylo formálně publikováno ještě v červnu 2007, ale mobilním operátorům uložilo povinnost zprovoznit příslušné „eurotarify“ až s určitým posunem, konkrétně ke konci srpna. Takže hlavní dovolenkovou sezónu loňského roku nové eurotarify v zásadě minuly.

Hlas v roamingu dále zlevní

Přínosy ze zavedení eurotarifů vyhodnotila sama Evropská komise tak, že spotřebitelé nově platí za hlasový roaming až o 60% méně, než platili dříve.

Z dnešního pohledu je ale podstatné také to, že loňské nařízení předpokládá další postupné snižování cen hlasového roamingu, a to jak koncových cen, tak i cen velkoobchodních (tj. propojovacích poplatků). Má se tak stát ve dvou krocích – po jednom a po dvou letech od nástupu eurotarifů. Jak konkrétně (a to v € a bez DPH), to ukazuje následující tabulka.

cena za 1 minutu hovoru maloobchodní cena, odchozí hovor maloobchodní cena, příchozí hovor velkoobchodní cena
2007 49 eurocentů 24 eurocentů 30 eurocentů
2008 46 eurocentů 22 eurocentů 28 eurocentů
2009 43 eurocentů 19 eurocentů 26 eurocentů

Na první pohled to pro koncové uživatele vypadá jako příjemné, ale nikoli až tak dramatické zlevnění: například příchozí hovory v rámci eurotarifů by letos měly zlevnit ze 24 eurocentů na 22 eurocentů. Tedy o nějakých 8,3 procenta.

Jenže je zde ještě jeden důležitý faktor, kterým je kurz české koruny vůči EURO. Před rokem se tento kurz pohyboval někde kolem 28 korun za 1€. Takže když před rokem naši mobilní operátoři přepočítávali regulované ceny v EURO na koruny (a připočetli k tomu státem vybírané DPH), dospěli k následujícím koncovým cenám:

Operátor Jméno eurotarifu Odchozí hovor Příchozí hovor
T-Mobile Roamingové zvýhodnění EU 16,54 Kč/min. 8,09 Kč/min.
O2 O2 Eurotarif 16,60 Kč/min. 8,15 Kč/min.
Vodafone CZ Vodafone World 16,70 Kč/min. 8,20 Kč/min.

Dnes je na tom ale koruna podstatně lépe, neboť její kurz se pohybuje dokonce pod úrovní 24 Kč za 1€. No a s uvážením tohoto kurzu (a s připočítáním stále stejné DPH ve výši 19 procent) by koncové ceny vycházely následovně:

  • příchozí hovor: 6,28 Kč za minutu
  • odchozí hovor: 13,14 Kč za minutu

Ve srovnání s dosavadními cenami v korunách již jde o snížení o více jak 20 procent. Navíc tyto nově vypočtené ceny jsou jen stropem, protože regulované ceny jsou definovány jako maximum a operátorům samozřejmě není bráněno v tom, aby nabízeli ceny nižší. A jak ukazuje druhá dnešní tabulka (s loňskými a dosud stále platnými cenami eurotarifů), ani naši operátoři se nedostali na stejné limitní hodnoty.

Jenže: kdy k této změně dojde? Stihne se ještě letošní prázdninová sezona?

Bohužel nikoli. Pokud se totiž podíváme do příslušného unijního nařízení, najdeme zde explicitní datování: k 30. srpnu 2008. Do té doby se ale může dále „pohnout“ i kurz české koruny. 

Čeká regulace i na data a SMSky?

Pravidelní čtenáři Lupy určitě dobře vědí, že komisařka Redingová má  po hlasu políčeno i na datové služby a SMS zprávy v roamingu. I u nich je přesvědčena, že jsou zbytečně předražené. A i zde zatím opakuje již jednou použitý scénář: nejprve otevřela k cenám těchto služeb veřejnou konzultaci (která je současně konzultací i k dopadům regulace hlasových služeb), s termínem ukončení k 2.7.2008. Nechala si také připravit studii, mapující situaci v oblasti datových služeb v roamingu (ta je k dispozici zde).

A to možná nejpodstatnější: stejně jako u hlasových služeb komisařka Redingová nejprve vyzvala mobilní operátory, aby datové služby a SMS zlevnili sami, a tím se vyhnuli regulaci.  Termín jim dala do 1. července, což odpovídá době ukončení veřejné konzultace. Pokud do té doby sami nesníží ceny tak, jak si to ona představuje, přijde prý s regulací a ceny jim nadiktuje.

Ještě před necelým měsícem, konkrétně na Radě Evropské unie (dříve: Radě ministrů) 12. června, byla komisařka Redingová dosti nespokojená s tím, jak mobilní operátoři zareagovali (podrobněji):

Dosažené výsledky mi opravdu nijak neimponují. Nestane-li se nějaký zázrak, přijdu s regulací. A ministři dnes byli rádi, že to slyší.

Mobilní operátoři nakonec přeci jen přišli s určitými změnami – a snad symbolicky v nejzazším možném termínu, přesně k 1.7.2008. Jak uvidíme záhy, v některých případech jsou to změny výrazné, na úrovni snížení koncových cen o 80 procent. Nicméně netýká se to plošně všech mobilních operátorů, ale jen některých. A platí to jak pro naše mobilní operátory, tak i pro ty zahraniční z EU.

Ovšem zda to bude komisařce Redingové stačit, je stále otevřenou otázkou. Osobně tipuji, že nikoli.

Jak zlevnil T-Mobile?

Z našich operátorů zašel nejdále T-Mobile, který již v květnu ohlásil zlevnění svých datových služeb v roamingu o plných 79 procent: přístup na Internet přes APN Internet, podniková APN nebo Blackberry zlevnil v eurozóně (rozšířené o Norsko, Lichtenštejnsko a Island) z původních 0,29 Kč/kB na 0,06 Kč/kB (s DPH). Zlevnil také WAP, byť zdaleka ne o tolik: z 1,67 Kč na 0,60 Kč. Vše za 1KB a již včetně DPH.

Jedná se přitom pouze o GPRS/EDGE roaming (protože pro JEHO UMTS TDD se v eurozóně hledají roamingoví partneři dosti obtížně). A jde o změny s platností k 1.7.2008.

Beze změny zůstala u T-Mobile velikost „účtovací jednotky“, kterou je u Internetu 100 kB. Takže i takové připojení, v rámci kterého přenese jen minimální objem dat, stejně přijde zákazníka na 6 Kč (dříve 16,7 Kč).

Zájemci o využití datového roamingu českého T-Mobile by ale měli dát pozor i na drobnou poznámku pod čarou v jeho ceníku u zmiňovaných služeb, která říká:

Množství přenesených dat je při zaúčtování zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek účtovací jednotky. K tomuto zaúčtování dochází při ukončení spojení, po každé hodině trvání jednoho spojení a po každém 1MB přenesených v rámci jednoho spojení.

Tato poznámka pak (podle mého názoru) zásadně mění pohled na výhodnost i samotnou podstatu datových přenosů na bázi GPRS/EDGE v roamingu: už zde přestává jít o přenos zpoplatněný POUZE podle objemu přenesených dat, a naopak se začíná jednat o přenos, zpoplatněný jak podle objemu přenesených dat, tak i podle svého trvání v čase. Za každou hodinu, po kterou budete na GPRS/EDGE „viset“, zaplatíte celou účtovací jednotku, tj. 6 Kč, i když nepřenesete třeba ani jediný užitečný bit!

Kuriózní mi přijde také „zaokrouhlení nahoru na nejbližší násobek účtovací jednotky“, a to „po každém 1 MB přenesených (dat) v rámci jednoho spojení“. Znamená to, že když přenesu 1 MB, operátor si k tomu připočítá dalších 100 kB (kolik činí účtovací jednotka)? Tedy že operátor si fakticky navyšuje „objemovou“ složku ceny o 10%? Nebo tomu rozumím špatně?

Podobně jako český T-Mobile se zachoval i jeho britský sourozenec: také on k 1. červenci snížil cenu dat v roamingu o 80 procent. A na konec srpna již ohlásil zlevnění SMS zpráv o 38%.

Změny u O2

K určitým změnám, datovaným také k 1. červenci (kdy vypršelo ultimátum komisařky Redingové), přistoupila také Telefónica O2 Czech Republic. Ta nabízí datový roaming jak pro GPRS, tak i pro EDGE a UMTS (se stejnými cenami za 1 kB). Nabízí dokonce také HSCSD roaming, zpoplatněný ovšem jako roamingový hlasový hovor do ČR. Novinkou je pak i roaming (včetně datového) na palubě letadel.

Změny k 1.7.2008 u O2 se ale netýkají standardního ceníku datového roamingu, stejného pro GPRS, EDGE a UMTS, kde cena pro eurozónu zůstává nadále na částce 0,238 Kč za 1 kB (včetně DPH), s účtováním po celých 100 kB (tj. 23,8 Kč za 100 kB). 

Změny se týkají pouze datových balíčků, v rámci kterých zákazník platí pevnou měsíční sazbu, a dostává za to možnost čerpat pevně daný objem dat (2, 4, 10 nebo 50 MB) v rámci roamingu (podrobněji). Navíc po celém světě (nikoli pouze v eurozóně) a bez ohledu na roamingového operátora. Cena zde klesla až o 63%, a to u nejmenšího balíčku se 2 MB, kde se dostala na 0,054 Kč za 1 kB. Naopak u největšího balíčku cena klesla relativně nejméně, i když v absolutní hodnotě je nejnižší: těsně pod 3 haléře za 1 kB (u balíčku s 50 MB).

Znovu ale s připomenutím, že jde o balíček, který zákazník platí vždy celý, i když jej nevyčerpá. A pokud jej přečerpá, platí za data nad objem balíčku ceny ze standardního ceníku (s účtovací jednotkou 10 kB).

O2 také přistoupila k určité změně i u SMSek. Ovšem jen v rámci speciální doplňkové služby (balíčku) My Europe SMS, kde si zákazník platí měsíční paušál (původně 117,81 Kč, nově 70,21 Kč), a za to může odesílat SMSky jen za 5,35 Kč (původně za 7,02 Kč). Týká se to ale jen zemí EU a Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Změny u Vodafone

Relativně nejjednodušší je situace u českého Vodafone. Ten své datové tarify v roamingu (GPRS/EDGE) snížil již k 9. červnu, a to pro eurozónu z původních 26 haléřů na 17 haléřů za 1 kB (již včetně DPH). Účtovací jednotkou přitom je 100 kB, takže zákazník zaplatí vždy celistvý násobek 17 Kč. V případě WAPu je účtovací jednotkou pouze 10 kB.

Zajímavé přitom je, že data u českého Vodafone stojí stejně bez ohledu na to, zda jsou využívána v rámci WAPu či v rámci připojení k Internetu. To u T-Mobile je WAP přesně desetkrát dražší než Internet.

Bude to stačit?

Jak jsem již uvedl výše, veřejná konzultace k regulaci roamingu již skončila, a komisařka Redingová v současné době vyhodnocuje situaci: zda mobilní operátoři vyšli jejím výzvám vstříc a zlevnili data s SMS v roamingu dostatečně, tak že regulace již není třeba, nebo nikoli – a regulace zapotřebí je.

Jak to dopadne, je tedy stále otevřené, a o výsledku lze zatím jen spekulovat. Svůj tip jsem vyjádřil již výše (že zlevnění stačit nebude a regulace přijde). Vy se můžete vyjádřit skrze anketu na konci článku.

Ovšem již nyní se objevují první náznaky toho, jak by asi regulace mohla vypadat. Hlavně pro SMS zprávy, kde byl vývoj na trhu nejmenší. Stejně tak se spekuluje i o tom, že by SMSky mohly být řešeny jinak než roamingová data. Třeba tak, že regulace by se týkala jen SMS zpráv a nikoli dat v roamingu.

Tak například agentura Reuters informovala o tom, že evropští regulátoři (konkrétně skupina ERG, ve které je zastoupen i náš ČTÚ), již vyjádřili svou podporu zavedení cenového stropu u SMS zpráv.  A měli se také vyjádřit v tom smyslu, že i při regulované ceně 11 až 15 eurocentů by operátoři pokryli své náklady a ještě generovali zisk. Dnes přitom (podle ERG) průměrná koncová cena jedné SMS zprávy dosahuje 30 eurocentů.

Zpráva agentury Reuters také zmiňuje, že cílem komisařky Redingové je dosáhnout koncové ceny 12 eurocentů za jednu SMS zprávu. Nejspíše bez DPH. To by při současném kurzu cca 24 Kč za 1 € (a se započítáním DPH) odpovídalo cca 3,40 Kč.

Pokud jde o data v roamingu, zde zahraniční média zmiňují cíl komisařky Redingové dostat se na 35 eurocentů za 1 MB – ovšem na velkoobchodní úrovni (tj. mezi operátory), a nikoli na úrovni maloobchodní (tj. u koncových cen). To by odpovídalo ceně 0,035 eurocentu za 1 KB, resp. 0,84 haléře za 1 KB. To je stále mnohonásobně méně, než kolik si dnes (v rámci koncové ceny) účtují mobilní operátoři i po nedávném radikálním zlevnění (u nás viz výše: T-Mobile na 6 haléřů za 1 kB, Vodafone na 16 haléřů, O2 v balíčcích až na 3 haléře za 1 kB).

Pokud by tedy regulovaná cena roamingových dat klesla na velkoobchodní úrovni tak, jak naznačují záměry komisařky Redingové, pak by současné zlevnění až o 80% bylo asi jen slabým odvarem toho, jak dalece by roamingová data mohla zlevnit i na maloobchodní úrovni.

Ale zatím jsou to vše jen spekulace, na realitu si musíme teprve počkat.