Vyšlo na Lupě,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0331001.php3

Stalo se: do 5 let 1 milion ADSL přípojek

Šéf Telefóniky O2 Czech Republic předpovídá, že do pěti let zřídí jeho společnost jeden milion ADSL přípojek. Ke konci loňského roku jich měla na 508 tisíc. To by ale znamenalo, že v průměru za těchto pět let už poptávka neklesne pod loňský průměr. UPC naplánovalo další zvýšení rychlosti downstreamu u svých přípojek. Roste ovšem i míra jejich asymetrie.

Uprostřed minulého týdne rozeslalo české UPC tiskovou zprávu, oznamující záměr dále zrychlit stávající přípojky. A také odbourat objemový limit u své nejnižší varianty trvalého připojení, služby Starter, která dosud objemový limit měla. Jak by zrychlení mělo vypadat, ukazuje následující tabulka.

tarif Původní rychlost Původní poměr down/up Nová rychlost Nový poměr down/up Upload Booster
Starter 2048/256 kbit/s 8:1 2048/256 kbit/s 8:1 ano, na 512 kbit/s
Easy 3072/256 kbit/s 12:1 2048/256 kbit/s 16:1 ano, na 512 kbit/s
Light 5120/512 kbit/s 10:1 6144/512 kbit/s 12:1 ano, na 1024 kbit/s
Classic 8192/1024 kbit/s 8:1 12288/1024 kbit/s 12:1 ne
Extreme 12288/1024 kbit/s 12:1 20480/1472 kbit/s 14:1 ne
Professional 16384/1024 kbit/s 16:1 20480/1472 kbit/s 14:1 ne

Pokud jde o načasování těchto změn, noví zákazníci získají vyšší rychlosti ihned. Stávajícím zákazníkům ale budou jejich přípojky zrychlovány postupně: v průběhu května naroste rychlost downstreamu u tarifů Easy a Light (a také skončí uplatňování limitů u tarifu Starter). Teprve v průběhu června zrychlí přípojky s tarify Classic, Extreme a Professional.

Jak je tabulky patrné, k navýšení rychlostí dochází u všech tarifů UPC, s výjimkou nejnižšího tarifu Starter (kde zase dochází k odbourání limitu). Kromě dvou nejvyšších služeb (Extreme a Professional) přitom dochází ke zrychlení pouze ve směru k zákazníkovi (na downstreamu), což dále zvyšuje poměr mezi oběma směry (downstream vs. upstream). V případě služby tarifu Easy až na poměr 16:1. A to už je opravdu hodně. Dokonce tolik, že to vytváří úzké hrdlo, které limituje možnost využití vyšší rychlosti na downstreamu i pro služby, které mají charakter „čisté konzumace“. O službách, které také nějaká data produkují a potřebují je uploadovat, ani nemluvě.

Určení vhodné míry asymetrie je samozřejmě záležitostí nejen technickou, ale i ekonomickou. Ale z čistě technického hlediska je za maximální považován poměr 10:1, protože při jeho překročení (a bez komprese TCP hlaviček) již propustnost zpětného kanálu začíná omezovat dosažitelnou rychlost stahování na dopředném kanále (viz například tento zdroj).

Uvědomuje si to zřejmě i UPC, a tak u dvou nejvyšších služeb (Extreme a Professional) zrychluje současně s downstreamem také upstream. Přitom právě u služby Professional, která by už podle svého názvu měla být určena pro profesionální využití (například ve firmách), měl již dříve poměr 16:1. Nyní, po zrychlení v obou směrech, tento poměr klesl na cca 14:1, což je ale stále více než v literatuře doporučené maximum 10:1.

Abych ale nekritizoval jen UPC: s extrémním poměrem 16:1 pracuje od posledního zrychlení (u všech svých ADSL služeb) i Telefónica O2 Czech Republic. A na rozdíl od UPC, které se na poměr 16:1 dostává jen u jedné varianty svých služeb, nenabízí možnost připlatit si za rychlejší usptream. To UPC nabízí, v podobě služby Upload Booster (za 99 Kč měsíčně), ovšem jen u tří nejnižších variant svých internetových služeb.

No, v každém případě by poměr asymetrie mohl být námětem i pro ČTÚ, který se rozhodl „obout“ do kvality broadbandových služeb (viz minulý článek zde na Lupě o garantované minimální rychlosti). Právě vysoký poměr asymetrie by totiž mohl přispívat (vedle dalších faktorů) k tomu, že skutečně dosahované rychlosti na dowstreamu bývají podstatně nižší než rychlosti nominální.

Také Volný zrychluje

Na vlně zpráv o zvyšování rychlosti se minulý týden svezl také Volný, který vydal tiskovou zprávu s titulkem „Dvakrát rychlejší ADSL od VOLNÝ“. V jeho případě ale nejde o zvýšení rychlosti, které by se týkalo všech zákazníků, ale o marketingovou akci,  která se týká nových zákazníků: pokud si zákazník objedná novou přípojku, za (původní) cenu přípojky 2Mbit/s získá (trvale) přípojku 4 Mbit/s. Navíc jen ve vlastní síti Volného, a tedy nikoli u přeprodávaného ADSL.

Dlužno dodat, že i Volný na svých ADSL přípojkách praktikuje poměr asymetrie 16:1. Dvěma výjimkami jsou jeho služby Volný Internet 8M  a Internet Extra 4M (obě na jeho vlastní infrastruktuře), které pracují s poměrem 10:1.

Co předpovídá Salvador Anglada?

Minulý týden se v médiích objevilo hned několik rozhovorů se Salvadorem Angladou, který je od poloviny loňského roku generálním ředitelem Telefóniky O2 Czech Republic.

V jednom z těchto rozhovorů, pro Lidové noviny, padl dotaz i na nahé ADSL, zda jej TO2 CR nabídne. Odpovědí ale rozumím tak, že to nemá v úmyslu, a že se spíše chce pokračovat v cestě „balíčkování“:

LN V poslední době jste začali nabízet balíčky svých služeb. Naopak konkurence spíše sází na samostatné služby. Například Volný nabízí takzvané „nahé ADSL“, tedy internet bez paušálu za volání. Plánujete něco podobného?
Balíčky služeb jsou úspěšné, během šesti měsíců si některý z těch, které máme v nabídce, pořídilo sto tisíc zákazníků. Lidé mají různé služby na jedné faktuře s jednou -a nižší - cenou. Naše filozofie je spíše nabízet zákazníkům přístup k různým službám. S pevnou linkou získají přístup k internetu, hovorům i televizi.

Zajímavý byl i následující dotaz, který mířil na pokles počtu pevných linek:

LN V týchž šesti měsících, kdy si sto tisíc domácností pořídilo některý z vašich balíčků, jich nechalo 138 tisíc zrušit pevnou linku. Celkem loni zrušilo pevnou linku přes tři sta tisíc domácností. Kolik aktivních pevných linek vám zůstane na konci letošního roku?
To nechci odhadovat. Počet pevných linek klesá, ale tento pokles se zvolňuje. Více a více zákazníků vidí, že jim nyní pevná linka může poskytnout zajímavé služby, nejen volání, ale i internet a televizi. Někteří zákazníci, kteří zrušili pevnou linku, se kvůli tomu i vracejí.

Jedním z hlavních sdělení článku pak je záměr zvýšit počet ADSL přípojek na 1 milion (z 508 000 ke konci loňského roku):

Do pěti let chceme mít milion domácností připojených ke službě ADSL, říká Salvador Anglada, generální ředitel společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Stejný záměr formuluje Salvador Anglada i v jiném rozhovoru, pro týdeník Euro:

Podle Anglady je reálné předpokládat, že firma během pěti let zvýší počet svých zákazníků ADSL ze současných 600 000 na 1 milion.

Pokud si tento záměr vyneseme do grafu, který ukazuje počet ADSL přípojek od TO2 CR, pak to na první pohled vypadá jako prosté prodloužení dosavadní růstové křivky tak, aby protnula hranici 1 milionu přípojek. Uvažuji přitom pouze „maloobchodní“ ADSL, které TO2CR prodá koncovým zákazníkům sama (zatímco „velkoobchodní“ alias přeprodávané ADSL stále ztrácí na významu do pěti let možná ani nebude existovat).  

Jenže extrapolace dosavadní růstové křivky vychází z předpokladu, že trh a poptávka po ADSL se nebudou měnit, resp. že poptávka po ADSL zůstane taková, jaká byla z posledním roce. Právě o tomto předpokladu si ale dovolím pochybovat.

Ukažme si to na jiném obrázku, který jsem zde na Lupě již jednou uváděl, při komentáři k nedávno zveřejněným provozním výsledků TO2 CR za loňský rok. Jde o graf, ukazující čtvrtletní přírůstky ADSL přípojek, v členení na „maloobchodní“ (které TO2 CR prodá konocvým zákazníkům sama), „velkoobchodní“ (alias přeprodávané) a ty, které jsou realizovnaé přes LLU. A z tohoto obrázku je ihned patrné, že poptávka po nových ADSL přípojkách má obecně klesající tendenci. A na tom nic nemění ani určité zvýšení vždy v posledních kvartálech roku.

Pokud si avizovaný záměr (zvýšit počet ADSL přípojek z 508 tisíc na konci roku 2007 na 1 milion do 5 let) rozpočítáme na čtvrtletní přírůstky, pak za předpokladu lineárního vývoje vychází na jeden kvartál 24,6 tisíce nových přípojek. To vcelku koresponduje s průměrem přírůstků (maloobchodních) přípojek za celý rok 2007, který vychází na 25,75 tisíc čtvrtletně. Ale třeba v předchozím roce 1006 vycházel tento průměr na 44,75 tisíc.

Předpoklad pana Anglady, o tom že do pěti let zvýší počet svých ADSL přípojek na 1 milion, tak fakticky znamená očekávání, že poptávka už dále klesat nebude. Tedy v průměru za celých příštích pět let, což samozřejmě připouští ještě  určitý dílčí pokles. Ten by ale musel být kompenzován následným zvýšením zájmu nových uživatelů. A právě to, vzhledem k dosavadnímu vývoji na celém trhu s broadbandem, i vhledem ke konkurenci dalších technologických variant, mi nepřijde příliš reálné. Ale na druhou stranu: pět let je dlouhá doba a stát se může cokoli.

Která televize potáhne?

Dalším tematickým okruhem, kterému se Salvador Anglada ve svých rozhovorech věnoval, je televize: jak ve variantě IPTV, tak i v podobě televize do mobilu. Ocitujme si jeho odpovědi pro EURO:

*Služba O2TV, televize přes pevnou linku, má aktuálně kolem 80tisíc klientů. Naplnily se v tomto ohledu vaše cíle a předpoklady?
Splnilo to naše očekávání a určitá předsevzetí. Získali jsme asi šestprocent trhu televizního připojení v Česku, což vnitrofiremně oceňujeme. I proto chceme pokračovat v započaté „cestě“ a nadále růst, vidím další potenciál pro televizi přes internet, v horizontu jednoho roku, možná již na přelomu roku 2008 a 2009, bychom se chtěli dostat na objem zhruba 140 tisíc zákazníků.

Zanesme si to opět do grafu, který ukazuje průběžný vývoj počtu abonentů služby O2TV. I z něj je patrné že jde o aproximaci, založenou na udržení současného tempa růstu.

Ovšem ve druhém případě, tedy pokud jde o televizi do mobilů, už Salvador ANglada nebyl zdaleka tak optimistický, jak představitelé T-Mobile, kteří u nás propagují televizi do mobilu asi nejvíce.

*Předpokládáte, že se alespoň podobným způsobem někdy rozšíří televizní vysílání pro mobilní telefony?
Službu jsme již otestovali, ale my i další operátoři na trhu vidíme v tomto segmentu určitá technologická úskalí, a ani se příliš nepočítá s masivním rozšířením, spíše půjde o individuální využití. Myslím, že tato služba v Česku někdy bude, ale rozhodně ne v tak široké penetraci, jak bylo očekáváno.

Tomu si dovolím rozumět tak, že „televize v mobilu“ není pro TO2 CR příliš velkou prioritou. A vlastně to dává logiku, protože TO2 CR „už jednu televizi má“, zatímco T-Mobile nikoli. Ale na druhou stranu: nakolik si obě varianty budou vzájemně konkurovat? Nebyl by jejich vzájemný souběh naopak předností, umožňující nabídnout zajímavé balíčky lidem, kteří stále ještě dávají přednost pasivní televizní zábavě před nějakou aktivnější činností?

Ztráta prvenství

V interview pro Lidové noviny zazněl také aktuální dotaz na ztrátu prvenství mezi mobilními operátory. Jak jsem již také psal zde na Lupě, v jednom z předchozích dílů tohoto seriálu, za poslední kvartál loňského roku se T-Mobile dostal do čela mezi našimi mobilními operátory nejen co do počtu zákazníků (přesněji aktivních SIM karet), ale také co do objemu výnosů. Nikoli v součtu za celý rok 2007, ale jen za poslední loňské čtvrtletí. A tak určitě byla na místě otázka, jak to Telefónica O2 hodnotí. Ovšem i odpověď se dala dopředu odhadnout:

LN Své první místo mezi mobilními operátory jste ztratili ve prospěch konkurenčního T-Mobile. Plánujete se v mobilních službách stát opět jedničkou?
Není to pro nás tak důležitý údaj. Jsme integrovaný telekomunikační operátor, oni ne. My se díváme na celkový počet zákazníků, oni jen na počet zákazníků naší mobilní části. Jsme zaměřeni na segment domácností i firem, oni jsou méně silní právě v tom korporátním segmentu. Ale musím říct, že celkově za rok 2007 jsme na tom pořád lépe než oni.