Vyšlo na Lupě, 18.2.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0218001.php3

Stalo se: EU chce levnější data a SMS v roamingu

Na světovém mobilním kongresu v Barceloně vystoupila s významným projevem evropská komisařka Viviane Redingová. Mobilním operátorům v EU dala nůž na krk: pokud do začátku července sami dostatečně nezlevní datové služby a textové zprávy v rámci roamingu, navrhne jejich direktivní regulaci po vzoru regulace hlasových služeb.

Světový mobilní kongres, který se minulý týden konal v Barceloně, je tradičně místem, kde výrobci a operátoři z celého světa představují jak své technické novinky, tak i nové služby, nápady, kampaně, iniciativy, či jen pouhé záměry. Velké koncentrace kapitánů mobilního průmyslu, stejně jako velkého zájmu médií a veřejnosti, však využívají také politici, aby světu a lidu představili své záměry a vize. Letos této možnosti využila evropská komisařka Vivane Redingová, když v Barceloně vystoupila s poměrně zásadním projevem. V něm se dotkla řady témat, souvisejících s mobilním sektorem, od ochrany dětí před zneužíváním, až po mobilní Internet.

Největší publicity se podle očekávání dočkala ta pasáž projevu komisařky Redingové, ve které vyzvala mobilní operátory k výraznému snížení cen za datové a textové služby v rámci roamingu. A aby svým slovům dodala patřičnou imperativnost, položila jim nůž na krk: pokud sami dostatečně nezlevní (do 1. července letošního roku), zavede jejich direktivní regulaci, podobně jako to v minulém roce udělala s hlasovými službami.

Jenže i další témata, kterých se ve svém projevu dotkla, si zaslouží náležitou pozornost. Signalizují totiž, jak se Evropská komise dívá na určité věci a dávají tušit, jak by k nim mohla do budoucna přistupovat. Pojďme si tedy její projev rozebrat poněkud podrobněji, nejenom z pohledu požadavku na snížení cen roamingových služeb, ale třeba i ve vztahu k tzv. mobilnímu Internetu.

Evropa jako hlavní „tahoun“

První věc, na kterou komisařka Redingová ve svém projevu poukázala, je vysoké tempo růstu mobilní penetrace, které v současné době vykazují země jako Čína a Indie. Vzhledem k tomu, kolik tam žije lidí, zde přibývá každý měsíc i několik milionů nových zákazníků. Ale stejně bude ještě nějakou dobu trvat, než se i zde dosáhne takových penetrací, jaké má dnes Evropa (v průměru 111%, někde i nad 150%).

Komisařka Redingová ale varovala před tím, aby se mobilní operátoři „odvraceli od Evropy“ a přesouvali těžiště svého zájmu do těchto rozvojových zemí. Zejména proto, že právě Evropa prý má „nejsofistikovanější mobilní trh na světě“, a mobilní technologie a služby zde jsou integrální a nepostradatelnou součástí života prakticky každého Evropana.

Vyjádřila také své přesvědčení o tom, že „nová generace mobilních služeb“ se rozvine nejdříve právě v Evropě. Na mysli přitom měla koncept mobilního Internetu, který prý nebude „tažen“ rozvojovými zeměmi, protože v nich bude hlavní důraz kladen na základní hlasové a textové služby a co nejlevnější koncová zařízení. K nástupu mobilního Internetu podle ní dojde naopak na nejrozvinutějších mobilních trzích.

Podmínkou k nástupu mobilního Internetu ovšem je i vytvoření vhodných podmínek. V první řadě jde o dostupnost „otevřených a levných internetových služeb“, a dále o dostatek levné přenosové kapacity. Zmínila ale i třetí faktor, kterým je důvěryhodnost a bezpečnost mobilního Internetu. Bezprostředně poté „rozdělila odpovědnost“ za tyto tři hlavní faktory, resp. podmínky:

  • o dostupnost otevřenějších a levnějších služeb se má postarat průmysl, jehož kapitáni se mají “dívat dopředu, a nikoli do zpětného zrcátka“
  • dostatek levné přenosové kapacity prý závisí také na tom, zda politici v Evropě zaujmou více proaktivní přístup ke správě kmitočtového spektra
  • bezpečný a důvěryhodný mobilní Internet vyžaduje spolupráci průmyslu a politiků

Jak na mobilní Internet?

V další části svého projevu komisařka Redingová zhodnotila dosavadní vývoj mobilního Internetu v Evropě. Ten je prý zklamáním, protože příslušné 3G služby sice již byly spuštěny, ale nerozvinuly se tak, jak se očekávalo. A má to prý jednoduchý důvod: je to příliš drahé. Sice se už objevují i první možnosti paušálního zpoplatnění, ale obecně jsou ceny zatím příliš vysoké. A hrozba enormně vysokého účtu za datové služby zatím funguje jako velmi efektivní strašák, odrazující od používání služeb mobilního Internetu.

Komisařka Redingová ale zmínila ještě jeden negativní faktor, kterým je dosavadní snaha mobilních operátorů vytvářet jakési „vlastní podmnožiny Internetu“, uzpůsobené mobilnímu přístupu, ale hlavně usilující o generování výnosů do jejich kapes. Nedalo mi to nevzpomenout na mou loňskou reportáž z Barcelony, kde jsem poukazoval právě na to, že se mobilní operátoři snaží budovat „mobilní Internet“ odděleně od toho dosavadního („pevného“). Nejen proto, aby jej mohli náležitě „zpeněžit“, ale i proto, aby jej měli plně pod svou kontrolou. Navíc by to zřejmě nebyl jeden „mobilní Internet“, ale jeden pro každého mobilního operátora, protože každý z nich by si budoval ten svůj. A vzájemně by byly jen minimálně propojené a provázané.

Letos komisařka Redingová zmínila, že takovéto „vytváření vlastních verzí Internetu“ (sama použila termín „versioning the web“) není úspěšným obchodním modelem. Že uživatelé očekávají, že mobilní Internet bude stejně otevřený a stejně snadno použitelný, jako pevný Internet.  Že nechtějí pociťovat žádný rozdíl mezi nimi, ani pokud jde o možnosti a způsob využití, ani pokud jde o cenu.

Uživatelům v Evropě je prý jasné, že budoucnost má být takováto. Otázkou je pouze „reakční doba“ průmyslu:  jak dlouho jim bude trvat změna dosavadního přístupu. Čím pomaleji budou reagovat, tím bude přechod k otevřenosti a paušálnímu zpoplatnění bolestnější.

Klíčem jsou propojovací poplatky

Klíčovým faktorem pro požadované změny jsou podle komisařky Redingové propojovací poplatky. Ty za mobilní terminaci jsou dnes v průměru až devětkrát vyšší než propojovací poplatky v pevných sítích. A tak výrazně apeluje na jejich snížení.

K apelu na snížení propojovacích (terminačních) poplatků komisařka Redingová dodala ještě jeden zajímavý postřeh: pokud by prý mobilní operátoři brali  fixně-mobilní konvergenci skutečně vážně, museli by mobilní terminační poplatky snížit ještě radikálněji. Jenže to mi nepřijde až tak logické: atraktivnost fixně-mobilní konvergence vidím z velké části právě v možnosti kompenzovat vysoké mobilní propojovací poplatky i vysoké hovorné využitím pevných (fixních) služeb a sítí. Jakmile by se disproporce mezi výší poplatků zmenšila, klesla by i motivace pro konvergenci. Samozřejmě nikoli úplně, protože je zde ještě řada dalších faktorů, jako třeba velikost dostupné přenosové kapacity apod. Ale obecně by srovnávání výše propojovacích poplatků (podle mého názoru) nahrávalo spíše fixně-mobilní substituci, než fixně-mobilní konvergenci.

Datový roaming: požaduji zlevnění!

Související oblastí, kterou se komisařka Redingová ve svém projevu na světovém mobilním kongresu v Barceloně věnovala, je datový roaming. Také zde poukázala na zásadní vliv propojovacích poplatků pro přenos dat a textových zpráv v „přeshraničním“ dosahu, pro potřeby roamingu. A také byla mnohem konkrétnější v tom, co a jak požaduje: konec umělým hranicím mezi sítěmi a státy, které uživatelům znemožňují těžit z výhod jednotného vnitřního trhu 27 členských zemí Unie.

Kvitovala sice první vlašťovky, nabízející  paušální zpoplatnění datového roamingu. Ale jsou to prý stále jen první kroky tím správným směrem, po kterých musí následovat kroky dalšé.  A právě v tomto kontextu vyslovila svůj zásadní požadavek: nejpozději do 1. července očekává

podstatné zlepšení těchto počátečních nabídek

 Nedala přitom žádnou explicitní  indikaci toho, na jakou cenovou úroveň by se ceny datového roamingu měly dostat. Naznačila to pouze nepřímo, když řekla, že posílání textových zpráv a stahování dat do mobilního telefonu, v době kdy je uživatel v zahraničí, by nemělo být podstatněji dražší („substantially more expensive“), než na kolik to uživatele přijde doma. Tak prý velí logika jednotného trhu, jehož budování si Evropa předsevzala již před 50 lety.

Pokud nezlevníte sami, přijde regulace!

Požadavek komisařky Redingové na výrazné zlevnění textových zpráv a datových služeb v rámci roamingu rozhodně není žádným bleskem z čistého nebe. Naznačila jej už dříve, ještě když se jednalo o snižování cen za hlasové služby v roamingu. Již tehdy paní komisařka dala najevo, že další oblastí, do které se chce „obout“, budou právě datové služby a SMSky. A mobilní operátoři toto dobře věděli.

Nový není ani způsob vznesení požadavku. I nyní, stejně jako u hlasového roamingu, komisařka Redingová nejprve dává prostor pro to, aby ceny snížili sami operátoři. Přitom jim ale práská bičem nad hlavou, v podobě hrozby direktivní regulace. Tu hodlá navrhnout  ještě do konce letošního roku, pokud nebude spokojena s tím, jak operátoři zareagovali.

Nový je dnes kratší a konkrétněji vymezený časový rámec, který mají operátoři k tomu, aby problém vyřešili sami. Nyní dostali termín „do  1. července“, zatímco u hlasového roamingu byl termín podstatně delší a mnohem vágnější.

Největší novum dnes  ale spatřuji v tom, že komisařka Redingová již tolik nehrozí regulací koncových cen. Ačkoli sama explicitně neřekla, které ceny by chtěla regulovat, z jejích slov mi vychází, že tentokráte by cílila hlavně na ceny velkoobchodní, resp. propojovací poplatky. Právě ty jsou i podle ní klíčem k nižším koncovým cenám i k paušálům v datovém roamingu. Přitom i tyto velkoobchodní ceny se v rámci EU liší dosti zásadně, jak uvedla na příkladech: od 7 € za 1 megabyte, až po 0,25 € za stejný objem. I to dokazuje, kolik prostoru ke snižování zde je.

Jak reagují operátoři?

Jak je čtenářům Lupy jistě známo, v předchozím případě hlasových služeb v rámci roamingu shledala Evropská komise vlastní zlevnění od operátorů jako nedostatečné a regulaci nakonec skutečně zavedla. Tedy přesněji: navrhla, a její návrh byl nakonec schválen Evropským parlamentem a radou ministrů. Regulace se přitom týkala jak maloobchodních, tak i velkoobchodních cen (propojovacích poplatků). Konkrétním výsledkem byl jednotný hlasový Eurotarif.

Nyní tedy již mobilní operátoři lépe vědí, co a jak mohou čekat, a jaké možnosti k prosazení svých zájmů a cílů Komise má. Dříve se mohli jen domýšlet, kde přesně leží hranice mezi slovy a konkrétními činy bruselských úředníků a jak budou reagovat další subjekty, které musí případné regulační zásahy posvětit (Evropský parlament, Rada ministrů). Takže dnes už jsou všichni moudřejší.

A jak se zdá, alespoň z mého pohledu, operátoři nyní reaguji vstřícněji a rychleji. Naopak vysloveně kritických hlasů je podstatně méně, než u předchozí kauzy s hlasovým roamingem. Vlastně jsem zaznamenal jen jeden výrazněji kritický hlas, od nejvyššího šéfa Vodafonu, Arina Saruna. Jeho reakce se nesla skoro v přesně stejném duchu, jako při argumentaci kolem hlasového roamingu: že mobilní trh je dostatečně konkurenční a o zlevňování se postará nejlépe sám, zatímco politici by do toho neměli zasahovat.

Pravdou je, že i Vodafone (přesně 3 dny před začátkem světového kongresu v Barceloně) oznámil zajímavé snížení svých tarifů pro datový roaming. Mělo by být aplikováno všude tam, kde Vodafone působí, a načasováno na konec letošního června. Mělo by se to tedy týkat i České republiky, jak dokládá i vyjádření tiskového mluvčího českého Vodafone:

"V průběhu letošní roamingové sezony výrazně snížíme ceny za datový roaming a nabídneme našim zákazníkům nový datový roamingový tarif," potvrdil pouze mluvčí pobočky Filip Hrubý.

Je ale toto načasování  (těsně před datum 1.7.2008, které si určila komisařka Redingová) pouhou shodou náhod, nebo je zde příčinná souvislost?

To T-Mobile přímo v Barceloně oznámil snížení ceny dat v roamingu na 2€ za 1 MB, při počítání podle objemu skutečně přenesených dat, a představil „denní“ balíček o velikosti 50 MB dat za 15 €, pro náročnější uživatele. Současně přislíbil další nové ceny, a to právě k polovině letošního roku. Opět jen shoda náhod?

Představitelé T-Mobile navíc zmínili i myšlenku zavedení jednotného datového eurotarifu, po vzoru (hlasového) Eurotarifu. V brzké době prý také chtějí oznámit snížení cen SMS zpráv ze zahraničí. I T-Mobile si ale dal záležet na zdůraznění, že prý nejde o žádnou bezprostřední reakci na ultimátum z Barcelony:

"Rozhodně to není rychlá reakce na Viviane Redingovou. Jednotný datový roaming naše skupina připravovala už delší dobu," řekla Martina Kemrová, tisková mluvčí českého T-Mobilu s tím, že oznámené ceny jsou orientační a každý operátor si je bude určovat sám.

Konečně Telefónica také oznámila změny ve svém datovém roamingu. Naposledy již v polovině letošního ledna, kdy se pochlubila novým datovým balíčkem, který nabízí 50 MB (na měsíc) za cenu na úrovni 50€. Ten je už dostupný i tuzemským uživatelům, za 1773 Kč včetně DPH. Kromě toho mateřská Telefónica avizovala další zlevňování svého datového roamingu. S načasování opět přesně k termínu, který nyní stanovila komisařka Redingová:

Před začátkem letošního prázdninového období v červenci spustí společnosti O2 a Movistar ve Španělsku nové tarify datového roamingu pro zákazníky, kteří cestují v rámci Evropy. Součástí těchto tarifů bude jak významné snížení ceny za MB, tak účtování poplatků na základě času.

Všichni (u nás působící) mobilní operátoři tedy již přistoupili k určitým okamžitým změnám v oblasti datového roamingu, a další významné změny plánují přesně na dobu, kterou komisařka Redingová nyní určila. Zda to ale bude stačit na naplnění jejích představ, je otevřenou otázkou. Na odpověď si musíme ještě počkat.