Vyšlo na Lupě,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0205001.php3

Stalo se: dochází mobilnímu trhu dech?

T-Mobile i Vodafone získali v roce 2007 méně nových zákazníků, než v roce 2006. V případě T-Mobile to bylo dokonce podstatně méně. Znamená  to, že dosavadnímu růstu mobilního trhu dochází dech? Vodafone přišel s novým datovým tarifem, T-Mobile s novým herním portálem, a Telefónica s další vlnou akčních slev na své ADSL.

Minulý týden přinesl poměrně překvapivý tah od českého UPC, které zdražilo své internetové služby. Sice jen málo, o 15 Kč měsíčně, ale i tak to po dlouhé době udržování či dokonce poklesu cen (za současného zvyšování rychlosti a zlepšování dalších parametrů) byl první obrat „opačným směrem“. Když jsem o tom psal zde na Lupě samostatný článek, položil jsem v něm otázku, zda jde o začátek nového trendu, a zda krok UPC nespustí lavinu zdražování i u dalších poskytovatelů. Zatím, s odstupem několika málo dnů, se tak nestalo. Pravdou ale je, že to stále ještě nemusí nic znamenat, protože případné reakce dalších poskytovatelů mohou teprve  přijít.

Nová vlna akčních nabídek O2

Alespoň Telefónica O2 Czech Republic, jejíž postoj bude asi nejdůležitější, však přeci jen určitým způsobem zareagovala. Ledva totiž skončila platnost vánočních akčních nabídek, prodloužených až do konce ledna, nastoupila se začátkem února další vlna akčních nabídek. Tentokráte nabízí TO2 CR slevu pro nové zákazníky, kteří se upíší na 12 měsíců k odebírání balíčku O2 Trio (tj. ADSL, O2TV a pevné hlasové služby). Z celkové ceny této služby získají slevu ve výši 368,71 Kč, po dobu 6 měsíců (resp. 417,31 Kč měsíčně, u nejnižší varianty služby). V přepočtu na cenu jednotlivých služeb z balíčku se to blíží tomu, jako kdyby zákazník dostal na půl roku ADSL zdarma.

Pamatováno je ale i na nové zákazníky, kteří si objednají pouze ADSL (samozřejmě nikoli nahé, tj. k již odebíraným hlasovým službám). Ti dostanou slevu ve výši 50 procent ceny tohoto ADSL, opět na 6 měsíců. To obnáší 6x 237,40 Kč, resp. 6x 356,40 Kč, podle variant ADSL. Tato akční nabídka se ale týká jen dvou nižších rychlostních variant ADSL v podání TO2 CR (tj. 2 a 4 Mbit/s), a nikoli dvou nejrychlejších (6 a 8 Mbit/s).

Pro srovnání: také UPC má své akční nabídky, a u svého kabelového Internetu poskytuje 50% slevu pro nové zákazníky, po dobu 4 měsíců.

Změny a firemní služby u TO2 CR

Když už jsem u Telefóniky O2 Czech Republic, dovolím si zmínit i to, že zde došlo k dalším (dílčím) organizačním změnám (podrobněji). Z nich nejvýznamnější jsou zřejmě změny, související s posilováním role TO2 CR coby poskytovatele IT služeb a ICT integrátora.

Jde například o pokračující integraci dceřiné společnosti Telefónica O2 Services (bývalým Omnicomem) se společností Deltax, kterou mateřská Telefónica O2 Czech Republic nedávno koupila. Na úrovni mateřské TO2 CR pak jde o organizační změny v rámci divize pro firemní klientelu, v jejíž nepříliš přehledné vnitřní struktuře vznikají nové jednotky a další organizační útvary. Cílem je opět větší důraz na poskytování komplexních služeb a systémovou a ICT integraci.

Pohledem na poslední dostupné hospodářské výsledky lze zjistit, že právě segment IT služeb a zákaznických řešení, cílící na firemní klientelu, dosáhl zdaleka nejvyššího růstu, když meziročně generoval 2,4x více výnosů. A tak není divu, že se TO2 CR snaží rozvíjet i odpovídající část své nabídky, a také ji komunikovat směrem k veřejnosti. Zatímco u služeb charakteru integrace jde z podstaty věci spíše o individuální záležitost, šitou na míru potřebám klienta, u jiných služeb pro firemní zákazníky přeci jen existují „univerzálnější“ nabídky, zveřejňované  běžným způsobem.

Počátkem letošního roku takto TO2 CR komunikovala poskytování svých „řízených služeb“ (Managed Services). Z celého širokého portfolia toho, co by firemní zákazníci mohli od poskytovatele služeb potřebovat, s jeho patřičnou péčí a správou (jako „řízené služby“) a na principu „on demand“ (zákazník platí jen za to, co si skutečně vyžádá a využije), jde zatím o služby charakteru hostingu. Konkrétně o služby:

  • Managed Data Storage (diskový prostor na konkrétní časové období)
  • Managed Server Hosting (výpočetní výkon v požadované kvalitě na definované období)
  • Restore (zálohování dat na záložní médium pro případ ztráty dat na primárním úložišti a jejich připadnou obnovu)

Časem by k nim měla přibýt ještě služba řízené archivace („Managed Archiving“).

V průběhu ledna se v portfoliu nabízených služeb objevily i služby z oblasti elektronické pošty, s názvem  O2 Business Mail. Jejich podstatou jsou dnes již standardní mailové služby, zahrnující mj. antivirovou a antispamovou ochranu, adresáře kontaktů, kalendář a sdílený přístup k dokumentům, správu domény a MX záznamů atd. Obdobné služby lze dnes pořídit i zdarma, ale zde jde o služby „řízené“, s náležitými garancemi a podporou ze strany poskytovatele, a určené spíše firemním klientům.

Vzhledem k tomu jde už o službu placenou, s veřejným ceníkem. Podle něj přijde nejlacinější varianta služby (O2 Business Mail Standard, se schránkou 100 MB, na 1 uživatele) na 125 Kč měsíčně, bez DPH. Osobně mi přijde, že 100 MB je pro i pro „entry level“ variantu moc málo. Další kapacitu schránky samozřejmě lze přikoupit, za 100 Kč (bez DPH) měsíčně za 100 MB.

Jak dopadl Vodafone?

Pojďme nyní k dalším událostem a informacím z minulého týdne. Mezi ně patří i údaje o provozních a ekonomických výsledcích za nedávno skončený rok 2007, které oznámili dva z našich mobilních operátorů. Konkrétně T-Mobile a Vodafone.

V případě českého Vodafone jde jen o stručné oznámení, které již tradičně nezahrnuje hospodářské výsledky. Z těch zmiňuje pouze průměrné ARPU, které se s koncem roku 2007 dostalo na 618 Kč za měsíc. To je poměrně výrazný meziroční pokles, protože na konci roku 2006 hlásil Vodafone ARPU ve výši 660 Kč. Souvisí to  určitě i s poměrem mezi tarifními a předplacenými zákazníky: Vodafone měl tradičně nejvyšší ARPU mezi našimi mobilními operátory právě proto, že měl i nejvyšší poměr tarifních zákazníků. Ten ale meziročně klesl, z 53% na konci roku 2006, na nynějších 51,8%. Dalším faktorem určitě bude i to, že náš mobilní trh je čím dál tím více nasycen, a mobilním operátorům přibývají (jako noví zákazníci) spíše jen ti „méně bonitní“ klienti, kteří mu dávají vydělat jen relativně málo.

Když už jsme u počtu nových zákazníků (přesněji: aktivních SIM karet): za celý rok 2006 jich Vodafone přibral 271 tisíc, a za rok 2007 již jen 245 tisíc.  Větší rozdíl je v počtu za poslední kvartál, kde přírůstky bývají tradičně největší: za 4Q2006 získal Vodafone 102 tisíc nových zákazníků, zatímco během posledního loňského kvartálu již jen 76 tisíc.

Jak dopadl T-Mobile?

Ani český T-Mobile své hospodářské výsledky letos ještě nezveřejnil, stejně jako TO2 CR. Na ty si ještě budeme muset nějakou dobu počkat (u TO2 CR do 21. února). Stejně tak si tedy budeme muset ještě počkat na odpověď na otázku, zda T-Mobile již předehnal TO2 CR co do výnosů (byť zatím jen kvartálně, podrobněji).

Již minulý týden ale mateřský T-Mobile zveřejnil alespoň provozní výsledky, a to za celý koncern. Díky tomu si můžeme udělat obrázek aspoň o tom, jak se u českého T-Mobile vyvíjel počet jeho zákazníků (resp. počet aktivních SIM karet), a porovnat si jeho čísla s těmi od Vodafonu. Jak to tedy dopadlo?

Český T-Mobile „nabral“ za poslední kvartál roku pouze 64 tisíc nových zákazníků. V tomto jej tedy český Vodafone se 76 tisíci trumfnul. Stejně tak je ale těchto 64 tisíc nových klientů hodně málo i v relativním srovnání s tím, kolik jich T-Mobile získal za poslední kvartál roku 2006: tehdy jich bylo 226 tisíc. A to už je pořádný rozdíl, resp. pokles z 226 na 64 tisíc.  Čísla za celý rok vypovídají o stejném trendu: za rok 2006 získal T-Mobile 415 nových zákazníků, a za rok 2007 dohromady jen 222 tisíc.

Srovnání s čísly Vodafone ukazují následující dva grafy. Na každém jsou vyneseny čtvrtletní přírůstky obou operátorů, jednou z rok 2006 a jednou za rok 2007.

I z těchto obrázků je dobře vidět, že český T-Mobile „polevil“ v získávání nových zákazníků zejména v posledním loňském kvartále. Ale stejně tak ve druhém loňském čtvrtletí. Že by nové služby, jako je „Mých5“, nové zákazníky až tolik nepřitahovaly?

V každém případě bude zajímavé, až zveřejní své provozní výsledky také TO2 CR, zda se díky popisovanému propadu u T-Mobile nezměnilo pořadí i co do počtu zákazníků, kde zatím vedl právě T-Mobile. Již dnes si ale dovolím interpretovat uvedená čísla od T-Mobile a Vodafone tak, že tempo růstu mobilního trhu – měřené v počtu nových zákazníků - se zpomaluje. Ostatně, není divu: při stávající úrovni penetrace už nové zákazníky není moc kde brát. A tak určité zpomalení muselo zákonitě přijít. Lepší obrázek o rozsahu tohoto poklesu si ale budeme moci udělat až poté, co své provozní výsledky zveřejní také TO2 CR.

Novinky u mobilních operátorů

Minulý týden přišli mobilní operátoři také s několika novinkami ve svých nabídkách. Z těch, které se týkají datových přenosů, si dovolím  zmínit nový datový tarif od Vodafonu, jménem „Připojení na stálo“. Jde o mobilní připojení k Internetu, v rámci kterého uživatel může využívat GPRS i EDGE, podle místní dostupnosti, a s rychlostmi odpovídajícími těmto technologiím (teoreticky až 236 kbit/s, prakticky podstatně méně).

Přitom po technologické stránce není nový tarif „Připojení na stálo“ vlastně ničím novým, a po věcné stránce funguje stejně jako dosavadní tarif „Připojení na dlouho“. Stejná je dokonce i Fair Use Policy: po 3 GB měsíčně dojde ke snížení rychlosti. Rozdíl je pouze ve způsobu zpoplatnění: zatímco dosavadní „Připojení na dlouho“ má výši měsíčního paušálu odstupňovanou podle toho, kolik dat uživatel přenese (v součtu za měsíc), u nového „Připojení na stálo“ je měsíční paušál vždy stejný, bez ohledu na objem přenesených dat. Názorně to ukazuje i následující obrázek.

I z tohoto obrázku je patrné, že nový tarif se vyplatí těm uživatelům, kteří každý měsíc přenáší více jak 45 MB.

Další novinkou, která se také týká datových přenosů, je nový herní portál společnosti T-Mobile. Najdete ho na adrese https://onlinehry.t-zones.cz/, a jde vlastně o určité rozšíření již delší dobu úspěšně fungujícího herního serveru Geewa. Ten se mimochodem umístil  na třetím místě v nedávno skončené soutěži o broadbandovou aplikaci roku. Většina ze zde nabízených „odpočinkových her pro hráče všech věků a obou pohlaví“ se dá hrát běžně přes Internet, a v zásadě zdarma (nepotřebujete-li být „profesionálem“, pak jen za jednorázovou registrační SMSku).

Hry na Geewě se ale dají hrát i přes mobil, a některé dokonce jen přes mobil (a nikoli přes Internet). A to je právě příležitost pro mobilní operátory, aby se mohli uplatnit se svými datovými službami, které jsou k tomu zapotřebí. Konkrétně T-Mobile nabízí „předplatné“ na 20 dnů za 49 Kč, které již zahrnuje potřebné datové přenosy z/na herní portál. Podrobnosti najdete zde.