Vyšlo na Lupě, 31.12.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b1231001.php3

(Ne)stalo se: konečně nahé ADSL!

Telefónica O2 Czech Republic konečně vyslyšela přání svých zákazníků a uvedla na trh tzv. nahé ADSL. Řeší problém vynuceného souběhu s pevnými hlasovými službami, a nabízí i některé zajímavé doplňkové služby. Jako například virtuální platební kartu pro bezpečné on-line platby. Navíc nemá žádné objemové limity.

Zde na Lupě nedávno popisovaná sleva na měsíční paušál (u pevné telefonní linky) kupodivu nebyla jediným případem nabídky, kterou v Telefónice O2 Czech Republic moc neinzerují. Kdoví proč. Možná, že se za podobu svých služeb sami stydí, a tak před zákazníky úspěšně tají i další nové nabídky. Jako právě tu, na kterou příznivci ADSL v České republice čekají doslova jak na smilování: na tzv. nahé ADSL.

Dobře utajena, a téměř k nenalezení, byla už samotná tisková zpráva, oznamující novou službu. Její obsah se sice nesl v tradičním duchu nic neříkajících marketingových proklamací, ale jedno jí přeci jen nelze upřít: konečně zmiňuje problém s vynucenou koexistencí s pevnými hlasovými službami, a oznamuje jeho řešení, na principu tzv. nahého ADSL: 

Vyšli jsme vstříc potřebám našich zákazníků a rozhodli jsme se jim nabídnout takovou službu, jaká plně uspokojí jejich potřeby. Při jejím návrhu jsme vycházeli z nejnovějších trendů i z dlouhodobých průzkumů toho, co naši zákazníci na Internetu hledají a jak využívají své ADSL připojení. Stejně tak jsme důsledně respektovali představy našich zákazníků a jejich požadavky ohledně využití hlasových služeb souběžně s ADSL. Podle toho jsme novou službu i pojmenovali, jako „O2 Internet ADSL Naked“ ……

No konečně, dalo by se říci. Že to ale trvalo, než jsme se nahého ADSL dočkali. Konečně už uživatelé ADSL nebudou muset platit i za to, co vůbec třeba vůbec nepotřebují a nevyužijí: měsíční paušál za pevné hlasové služby. Vždyť volat se dá stejně tak dobře - za příznivější minutové hovorné a zcela bez paušálu – i pomocí VOIP. 

Když jsem se ale pozorně začetl do podmínek, doprovázejících tuto službu, začalo mi na nich být něco divného. Jakoby zde snad došlo k nějakému nepochopení, či dokonce k záměně základních pojmů. Posuďte  sami, zda vám také nebude na nové nabídce něco divného.

Tak třeba přenosová rychlost. Ta u nové služby není vůbec specifikována, v žádném z obou směrů. Místo toho se v jejím popisu hovoří o „plné rychlosti, dané aktuálními technickými a kapacitními možnostmi“.  Vida, docela zajímavý nový prvek. Stejně tak nemá nová služba žádné objemové limity pro přenesená data.

Povinná proxy brána

Absence objemových  limitů je ale kompenzována povinným využitím proxy brány. To už je v dnešní době poněkud zvláštní a nepříliš používané řešení. Ještě kurióznější ale je, že Telefónica vysvětluje povinné využití proxy brány nikoli kapacitními důvody, ale odkazem na bezpečnost:

Použití proxy brány nám umožní garantovat, že se naši zákazníci neocitnou na žádné stránce, kde by na ně a na jejich počítače  mohlo číhat nějaké nebezpečí. Současně nám umožní nabídnout našim uživatelům k využití opravdu jen ty nejkvalitnější a dostatečně prověřené zdroje Internetu.

Právě tady jsem při hodnocení nové služby poprvé znejistěl: to snad bude Telefónica nějak cenzurovat Internet a rozhodovat o tom, kam své zákazníky pustí a kam ne? A pokud snad ano, kdo a jak bude vybírat a hodnotit ony „nejkvalitnější a dostatečně prověřené“ zdroje?

Sama Telefónica se ale nařčení z cenzury rezolutně brání. Argumentuje tím, že o výběru přípustných destinací nebude rozhodovat ona, nýbrž její partner, který se na takovouto činnost specializuje v rámci celé Evropské unie. Jeho identitu nechtěli lidé z TO2 CR prozradit, ale určitý náznak poskytuje alespoň návod na nastavení již zmiňované proxy brány. Příslušný odkaz je třeba nastavit na port 3126 a na adresu proxy.internethelpline.cz.

Bezpečné placení a asistence.

Další inzerovanou předností nové služby O2 Internet ADSL Naked má být možnost skutečně bezpečného placení po Internetu. Zákazník dostane přidělenu virtuální platební kartu, a s ní bude moci platit všude tam, kde je možné platit kartou. Navíc bude tato karta fungovat jako kreditní: platba bude uhrazena okamžitě, a připsána na vrub účtu zákazníka u TO2 CR. Ten pak výslednou částku uhradí až na konci příslušného zúčtovacího období. 

S použitím virtuální kreditní karty má být spojen ještě jeden zabezpečující prvek, a to telefonické ověřování: při každé jednotlivé platbě se operátorka TO2 CR bude telefonicky dotazovat zákazníka na jeho souhlas s platbou. Přitom mu má podrobně popísat, o jakou službu se jedná. Prý aby byl zákazník plně informován, s jakou platbou souhlasí. Navíc prý speciálně vyškolené operátorky pomohou a poradí zákazníkovi jak s případnými záludnostmi kolem samotného placení, tak i ohledně používání placených služeb jako takových.

Není nahé jako nahé!

Právě u těchto telefonických služeb jsem ještě více znejistěl: jak může jít o nahé ADSL, nevyžadující současný odběr hlasových služeb, když součástí je i telefonické ověřování jednotlivých on-line plateb a další asistence operátorek? Co když zákazník nebude mít vůbec žádný telefon? V dnešní době mobilů je to sice málo pravděpodobné, ale co když?

Optal jsem se tedy přímo u TO2 CR, jak chtějí tuto situaci řešit. A jejich odpověď mne úplně šokovala. Že prý jsem vůbec nic nepochopil. Prý i tato nová varianta ADSL, stejně jako všechny dosavadní, vyžaduje aby  zákazník měl na své pevné lince aktivovánu některou z hlasových služeb. Může to být i tarif O2 Mini, ale pak s příplatkem 119 Kč měsíčně k jeho základní ceně.

A ještě jsem prý přehlédl jednu důležitou vlastnost nového O2 Internet ADSL Naked: je prý dostupné každý den jen v době od 22:00 do 6:00 ráno.

To už mi to začalo být opravdu divné, a zeptal jsem se tedy zcela na rovinu: v jakém smyslu jde o „nahé ADSL“, když je zde stále povinný souběh s hlasovými službami od stejného poskytovatele? Proč se dá používat jen v noci?

Odpověď mne opravdu dostala: že prý jsem si to mohl přečíst hned v nadpisu tiskové zprávy, kde je to uvedené černé na bílém:  

 ….  jde o první specializované připojení pro milovníky bezpečné, důstojné a nezávadné erotiky na Internetu.