Vyšlo na Lupě, 2.7.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0702001.php3

Stalo se: UPC ruší objemové limity

Společnost  UPC ruší objemové limity u svých internetových připojení, kromě těch nejnižších. Volný zvýšil limity na maxima, daná velkoobchodní nabídkou TO2 CR. Vláda jmenovala pátým členem Rady ČTÚ exposlance Zdeňka Švrčka, dosavadního majitele lobbyistické firmy EFOR. „Den D“ levnějšího evropského roamingu nastal v sobotu 30.6.2007.

V minulém vydání tohoto seriálu (v článku: Stalo se: Telefónica s novým vedením a s vyššími limity) jsem popisoval, jakým způsobem společnost Telefónica O2 Czech Republic zvyšuje objemové limity u svých (maloobchodních) služeb. Přitom jsem zmínil i první reakci společnosti UPC, která naznačila že chystá „zásadní řešení“ – a položil si otázku, co jiného takové „zásadní řešení“ může být, než úplné zrušení objemových limitů.

V mezidobí společnost UPC vydala i tiskovou zprávu - ale ještě ne k limitům, nýbrž jen k dokončení dříve avizovaného zvyšování rychlostí. Do redakční uzávěrky (neděle večer) se UPC k limitům stále nevyjádřilo – ale jeho nová akvizice, společnost Karneval, ho stačila předběhnout. Již v neděli 1.7.2007 totiž Karneval na svém webu vyvěsil novou podobu internetových tarifů, platných právě od 1.7.2007. A vzhledem k vlastnickým vztahům, probíhající integraci Karnevalu do UPC a splývání jejich nabídek je těžké si představit, že by dosud nezveřejněná nabídka mateřské společnosti byla nějak odlišná.

Takže jak vypadá nová podoba internetových služeb Karnevalu (a určitě i UPC)? Ukazuje ji následující tabulka:

Tarif Rychlost až Datový limit Cena měsíčně (vč. DPH)
Starter 2048/256 kbit/s 20 GB/měsíc 475 korun
Easy 3072 / 256 kbit/s bez omezení 555 korun
Light 5120 / 512 kbit/s bez omezení 779 korun
Classic 8192 / 1024 kbit/s bez omezení 1224 korun
Extreme 12.288 / 1024 kbit/s bez omezení 1678 korun
Professional 16.384 / 1024 kbit/s bez omezení 4533 korun

Kromě nejnižšího tarifu s trvalým připojením se tedy všechny ostatní varianty zbavují limitů. A i u toho nejnižšího, kterým je tarif Starter, dochází k jeho zvýšení na dvojnásobek, oproti dosavadnímu stavu. Chybí jen zmínka  o tarifu Flex, který poskytuje dočasné připojení na 12 hodin, dosud s objemovým limitem 2GB/12 hodin. Karneval ale tarif Flex v nabídce nemá, a proto není uveden ani v citované tabulce. Ale až samo UPC zveřejní své nové tarify, určitě tam bude zmínka i o tarifu Flex.

Celkově si dovolím konstatovat, že úplné zrušení limitů (kromě nejnižších tarifů) je určitě velmi příjemnou zprávou pro všechny uživatele příslušných přípojek, a to i v případě, že se třeba „bohatě vešli“ i do dosavadních limitů.  To, jak své přípojky využívají, je totiž závislé i na nabídce broadbandových služeb – a ty se nemohou až dostatečně rozvíjet, pokud jsou jejich potenciální uživatelé striktně sešněrováni objemovými limity. Takže nynější zvýšení je dalším (a tolik potřebným) roztočením spirály, která na jedné straně zvyšuje  nabídku broadbandového obsahu, a na straně druhé zvyšuje i poptávku po broadbandu.

Jde tedy o velmi dobrou zprávu i pro všechny poskytovatele broadbandových obsahových služeb. A vlastně pro všechny poskytovatele on-line služeb. Lze si jen přát, aby se spirála dále roztáčela, a s rušením (či alespoň s výrazným uvolňováním objemových limitů) přišli i další poskytovatelé. Především pak Telefónica O2 Czech Republic, která vlastně roztočila nynější „kolečko“.

Pro doplnění celkové představy si ještě připomeňme, že UPC původně objemové limity u svých internetových služeb nemělo, a zavedlo je až v březnu 2004 (podrobněji). Tedy až poté, kdy k nim přistoupil tehdejší Český Telecom u svých ADSL služeb. A pro představu toho, jak se od té doby svět změnil, si ukažme tehdejší nabídku Internetu v podání UPC. Jde o služby chello, těsně před zavedením limitů. Jakpak vám tyto ceny připadají dnes?

tarify UPC z března 2004 Rychlost až Cena měsíčně (vč. DPH)
chello basic 768/128 kbit/s 1255 korun
chello classic 1024/256 kbit/s 1720 korun
chello professional 1536/384 kbit/s 4647 korun

Jak navýšil Volný?

V rámci nynějšího „kolečka“ upravovali objemové limity u svých služeb také další operátoři. Někteří, jako např. GTS Novera, to řekli s předstihem, zatímco jiní (jako např. Volný) si dali načas.

Konkrétně Volný zveřejnil příslušné informace o zvyšování limitů až koncem minulého týdne. Týkají se jeho služeb Volný Internet, které mají charakter předprodávaného Internetu, způsobem který ukazuje následující tabulka. K ní je vhodné dodat, že Volný zde plně využil „prostoru“, vytvořeného nastavením objemových limitů v nové velkoobchodní nabídce:

Nominální rychlost Dosavadní limit Nový limit Cena vč. DPH
VOLNÝ INTERNET 2M 2048 /256 kb/s 4 GB 12 GB 415 Kč
VOLNÝ INTERNET 4M 4096/376 kb/s 15 GB 24 GB 653 Kč
VOLNÝ INTERNET 8M 8192 /512 kb/s 35 GB 48 GB 1367 Kč

Pro nové zákazníky má Volný připraven jako bonus jeden film z nabídky jeho verze Kinománie. Stávající zákazníci nedostanou nic, a asi je nepotěší ani to, že podle tiskové zprávy pro ně nebude zvýšení limitů automatické, ale musejí o něj požádat.

Na druhou stranu je vhodné zdůraznit, že u Volného se zvyšování limitů týká jen ADSL služeb na bázi „přeprodeje“ velkoobchodních služeb TO2 CR. Tedy pouze služeb Volný Interent. U ostatních služeb (Volný Internet Extra a Volný Komplet), které Volný poskytuje ve své vlastní síti (budované na bázi zpřístupnění místních smyček), objemové limity neuplatňuje vůbec.

Kozel skutečně jmenován zahradníkem

Nyní k jiné kauze, o které jsem zde na Lupě psal poprvé přede dvěma týdny (v článku: Stalo se: Jan Duben místo Davida Stádníka). Šlo o to, jak se ministr Martin Říman (do jehož resortu nyní spadají elektronické komunikace) snažil dosadit na uvolněné páté místo v Radě ČTÚ exposlance za ODS Zdeňka Švrčka. Minulý týden tyto snahy došly svého naplnění, a vláda nového člena Rady ČTÚ skutečně zvolila. Podle pravidel obsazování Rady jde o zvolení na pětileté funkční období.

Samotné zvolení bylo poněkud „utajené“, protože příslušný bod se neobjevil ani v programu jednání vlády 27.6., ani v jeho dodatku, ale ani ve výčtu návrhů, které do vlády předkládá resort průmyslu a obchodu. Zápis z jednání vlády ani příslušné usnesení dosud nejsou on-line, a tak vlastně jedinou oficiální „stopou“ je zmínka předsedy vlády Topolánka na tiskové konferenci po jednání vlády 27.6.2007:

Jmenovali jsme člena Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Odborné předpoklady pro působení v roli člena Rady pan Švrček určitě má, protože telekomunikacemi se zabýval ještě jako poslanec (a byl mj. parlamentním zpravodajem při přijímání původního telekomunikačního zákona č. 151/2000 Sb.). Rozpaky (a to určitě nejen v mých očích) naopak  vzbuzuje to, jak své zkušenosti a styky využíval poté, co v roce 2002 skončil jeho poslanecký mandát. Stal se totiž lobbyistou, a jím vlastněná lobbyistická firma EFOR se ještě nedávno na svém webu pyšnila tím, jak dokázala ovlivnit vznikající zákony a jejich novely ve prospěch svých klientů:

2003
  • úspěšné prosazení komplexu návrhů klienta v novele zákona č. 151/2000 Sb. o    Telekomunikacích (problematika „Local Loop Unbundling“),
2004
  • aktivní účast na přípravě zákona o elektronických komunikacích,
2005
  • prosazení komplexního souboru návrhů klienta v zákonu o elektronických    komunikacích  (zákon č. 127/2005 Sb.),
  • odvrácení pro klienty nepříznivých dopadů z dílčí novely zákona č. 127/2005 Sb.,

Zákon případné konflikty zájmu řeší požadavkem na to, aby členové Rady nepodnikali v oboru, ani neradili či jinak nepůsobili ve prospěch subjektů z oboru. Samozřejmě ale hovoří jen o přítomnosti a nikoli o minulosti, takže dřívější lobbystické aktivity nejsou z pohledu zákona překážkou.

Den D už nastal

Další kauzou, která již nějakou dobu živí média, je Unijní nařízení o zlevnění mezinárodního roamingu, byť jen pro hovory mezi členskými zeměmi Unie. I zde na Lupě jsem o něm psal již několikrát, naposledy v samostatném článku „Levnější roaming ještě během (letošní) dovolené?“ V něm jsem nastínil základní časové závislosti, vztažené ke „dni D“. Tím bude nabytí účinnosti celého nařízení, skrze jeho publikování v úředním věstníku Unie.

Dnes už je ale na místě minulý čas, protože „den D“ v mezidobí již nastal. Konkrétně 30 června 2007. Co nás tedy v nadcházející době čeká?

  • do 1 měsíce, tj. do konce července, musí jednotliví mobilní operátoři zveřejnit svou podobu tzv. eurotarifu a začít jej nabízet svým zákazníkům.
  • nejpozději do 2 měsíců, neboli do konce srpna, musí mobilní operátoři eurotarif skutečně zprovoznit. Prvním zájemcům jej tak nemusí zprovoznit hned, ale mají na to ještě další měsíc.
  • do 3 měsíců, neboli do konce září, budou na eurotarif automaticky převedeni ti uživatelé, kteří se pro něj nerozhodli sami, nebo si sami nezvolili nějaký jiný roamingový tarif.

První reakce našich mobilních operátorů se objevily bezprostředně po oznámení toho, kdy přesně nastane „den D“. Tyto reakce přitom naznačují, že by naši mobilní operátoři nemuseli čekat celý měsíc, než prvním zájemcům eurotarif skutečně aktivují (jak jim to nařízení umožňuje), ale učiní tak dříve. Nicméně na konkrétní detaily si přeci jen musíme počkat.

Důležité také je, že nařízení Unie určuje pouze rámcové mantinely, zejména cenový strop  pro minutovou cenu (a to 0,24 €, neboli cca 8 Kč pro příchozí hovory, a 0,49 € alias cca 16,33 Kč pro odchozí hovory, vše pro první rok). Jednotliví  mobilní operátoři samozřejmě mohou nabídnout ještě nižší ceny, i když to nepovažuji za příliš pravděpodobně. Vedle toho ale musí sami stanovit celou řadu konkrétních detailů, které nařízení nespecifikuje, jako například intervaly zpoplatnění apod. V každém případě tak každý mobilní operátor bude mít svou vlastní verzi eurotarifu, a jednotlivé verze s od sebe mohou více či méně lišit. Jak už ale zaznělo, nejpozději do konce července musí své verze eurotarifů zveřejnit a začít nabízet.