Vyšlo na Lupě, 16.4.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0416001.php3

Stalo se: už došlo i na Premium ADSL

Radiokomunikace zvýšily nominální rychlost svých služeb Premium ADSL na dvojnásobek, ale současně zvýšily i jejich agregaci, z dosavadních 1:20 na 1:50. Hovoří také o zavádění objemových limitů, ale zatím žádné nestanovily. Ve smluvních podmínkách už si ale připravily půdu pro jejich možné budoucí uplatnění.

O tom, že Radiokomunikace chystají určité změny svých služeb Premium ADSL, se spekulovalo již delší dobu, a to nejen v diskusích zde na Lupě. Teprve minulý týden se ale objevily konkrétní informace přímo od zdroje, které říkají co a jak se bude nového.

Jak se ale zdá, stále ještě nejde o úplný obrázek toho, jak budou služby ADSL Premium do budoucna vypadat. Do celkové mozaiky totiž stále něco chybí. Poslední chybějící kaménky, týkající se záměru aplikovat určitou podobu Fair Use Policy, bychom se mohli dozvědět snad koncem tohoto měsíce, resp. počátkem měsíce května.

Ale nepředbíhejme a řekněme si nejprve, co už je známo.

Nové rychlosti ADSL Premium

Služby ADSL Premium jsou službami, které Radiokomunikace poskytují na místních smyčkách, které si pronajímají od inkumbenta (Telefóniky O2 Czech Republic), skrze mechanismus zpřístupnění místní smyčky (LLU, Local Loop Unbundling). To také znamená,že Radiokomunikace nasazují na takto pronajaté místní smyčky svou vlastní DSL technologii (hlavně vlastní DSLAMy a ADSL modemy), a následně vše napojují na vlastní páteřní sítě, využívají vlastní agregační mechanismy atd. V praxi to pak znamená, že Radiokomunikace, stejně jako další subjekty poskytující ADSL na bázi LLU, jsou "svými pány" co do určování technických parametrů poskytovaných služeb.

Právě díky tomu nyní mohou Radiokomunikace přijít se zvýšením rychlosti svých služeb Premium ADSL, které je jiné než jaké zvolil inkumbent ve své velkoobchodní i maloobchodní nabídce. Rozdíl je například v maximální rychlosti: Radiokomunikace nyní začínají nabízet až 10 megabitů za sekundu (na downstreamu), zatímco inkumbent (TO 2 CR) si troufnul jen na 8 megabitů. V obou případech přitom již jde o technologii ADSL2+, jejíž horní hranice jde až k 25 megabitům za sekundu - ovšem jen za příznivých podmínek, zejména krátké místní smyčky, resp. malé vzdálenosti od telefonní ústředny.

Dalším zajímavým rozdílem je přístup k rychlosti upstreamu. Zde inkumbent při nedávném navyšování zůstal na původních hodnotách před zrychlením, čímž ještě více rozevřel "nůžky" mezi rychlostmi v obou směrech. Naproti tomu Radiokomunikace přeci jen zvýšily rychlost upstreamu na dvojnásobek, byť jen u nejpomalejší verze (zatímco u ostatních zůstal upstream stejný). Vše ukazuje následující tabulka, srovnávající dosavadní variantu služeb (ADSL Premium 2006) a variantu novou (ADSL Premium 2007).

Premium ADSL
Premium ADSL 2006 Premium ADSL 2007 Cena varianty "Voice" Cena varianty bez "Voice"
1024/256 kbit/s 2048/512 kbit/s 772,31Kč (649 Kč bez DPH) 581,91Kč (489 Kč bez DPH)
2048/512 kbit/s 4096/512 kbit/s 1010,31 Kč ( 849 Kč bez DPH) 700,91 Kč (589,00 Kč bez DPH)
3072/512 kbit/s N/A N/A N/A
5120/512 kbit/s 10240/512 kbit/s 1664,81Kč (1399 Kč bez DPH) 1414,91 Kč (1189,00 Kč bez DPH)

Z této tabulky je také patrná poměrně kuriózní situace: rychlost upstreamu jsou u všech rychlostních variant ADSL Premium nyní stejné, a to 512 kbit/s. Obvyklá praxe je přitom taková, že je různá a závislá na rychlostech downstreamu.

Pokud jde o cenu, ta zůstává beze změny. Tedy kromě dosavadní varianty 3072/512 kbit/s, která v nové nabídce již není obsažena. Stejně tak zůstává beze změny i to, že služby ADSL Premium jsou nabízeny ve dvou variantách:

  • ve variantě, kdy si Radiokomunikace pronajímají od inkumbenta jen nadhovorou část jejich přenosového pásma. Koncový zákazník pak platí jak Radiokomunikacím (za službu ADSL Premium), tak i inkumbentovi (TO2 CR), od kterého musí nadále odebírat jeho hlasové služby), a
  • ve variantě, kdy si Radiokomunikace pronajímají od inkumbenta celou místní smyčku, a koncový zákazník pak už platí jen Radiokomunikacím (a inkumbentovi neplatí nic). Tato varianta je nabídkách Radiokomunikací (stejně jako v tabulce) označována přívlastkem "Voice".

Z pohledu ceny za samotnou službu ADSL Premium jsou varianty "Voice" pochopitelně dražší, ale na druhou stranu zbavují koncového zákazníka povinnosti platit další paušál inkumbentovi za hlasové služby. Takže fakticky jsou varianty "Voice" formou "nahého ADSL", pro kterém zákazníci inkumbenta zatím jen marně volají.

Zajímavý je také cenový rozdíl mezi oběma variantami. Tento rozdíl kupodivu není stejný pro různé rychlosti, a pohybuje se od 160 do 260 Kč (bez DPH, resp. od 190 do 309 Kč včetně DPH). Stále je ale menší než nejlacinější "povinná podložka" pod ADSL od inkumbenta, pozůstávající z tarifu O2 Mini za 199 Kč plus 100 Kč příplatku za možnost použití ADSL (resp. 237 + 119 = 356 Kč včetně DPH).

Migrace a změna agregace

Pokud jde o migraci, zde z dosavadních vyjádření Radiokomunikací vyplývá, že by měla být dobrovolná a nikoli automatická. Tedy že migrováni by měli být jen ti stávající zákazníci, kteří o to sami požádají. Poprvé tak budou moci učinit počátkem května.

Důvodem, proč migrace není automatická, je nejspíše to, že zrychlení není jedinou změnou. A ostatní změny už jsou spíše v neprospěch uživatelů. Mění se totiž i agregace služeb ADSL Premium, z dosavadních 1:20 (což je pro uživatele příznivější poměr), na nových 1:50 (což je pro zákazníka horší poměr).

Otázkou ovšem je, jak konkrétně se změna agregace zákazníkům projeví. Oni ji totiž přímo nijak nepozorují, a projevuje se jim až zprostředkovaně, v míře rozdílu mezi efektivní (skutečně dosahovanou) přenosovou rychlostí a rychlostí nominální (inzerovanou). A tady navíc vstupují do hry i další faktory, včetně chování ostatních uživatelů a jejich celkového počtu. V praxi to pak může dopadnout tak, že zákazník změnu agregace vůbec nepocítí. Stejně tak se mu ale může projevit i výrazným zhoršením kvality jeho přípojky. Záleží na správném odhadu poskytovatele, resp. na tom, jak on vyhodnotí situaci.

Ovšem ekonomické důsledky zvýšení agregace mohou být naopak velmi významné. Stupeň agregace totiž fakticky říká, kolika zákazníkům poskytovatel přeprodává jednu a tutéž kapacitu své páteřní sítě (a konektivitu do Internetu). Takže čím jich bude více, tím více bude poskytovatel inkasovat, s (přibližně) stejnými náklady. Stejně tak ale může využít vyšší agregace k tomu, aby své náklady (a zisk) rozložil mezi větší počty zákazníků, a díky tomu mohl snížit koncové ceny. A tím třeba nalákat další zákazníky atd.

Samy Radiokomunikace, ve svém vyjádření k agregaci, konstatují, že tato již prakticky nemá vliv na kvalitu služby. Současně poukazují na další aspekt, kterým má být vliv agregace na kapacitu sítě, ve smyslu jejího výrazného zvýšení:

České radiokomunikace zvýšily agregaci z1:20 na 1:50, Každodenní zkušenosti společnosti z praxe totiž ukazují, že při optimalizaci tzv. agregačních skupin tento parametr takřka neovlivňuje rychlost připojení konečného uživatele. Na druhou stranu však navýšení agregace výrazně zvyšuje kapacitu sítě. Zvýšení agregace se týká pouze nových zákazníků. Stávajících klientů ČRa se toto opatření nedotkne.

Dovolím si vyjádřit názor, že tomu tak není, a že samotná změna agregace nijak neovlivňuje kapacitu již existujících sítí (ani přístupových sítí, ani páteřních částí sítě). Ovlivňuje pouze poměr, v jakém se kapacity přístupových sítí (až po agregační body) "sbíhají" do kapacity páteřních částí sítě poskytovatele. To pak má vliv hlavně na zátěž, které mohou být páteřní části sítě vystavovány, a tím i na jejich reálnou průchodnost.

Nyní Radiokomunikace zrychlují své služby Premium ADSL, čímž zvyšují kapacitu přístupových sítí (až po agregační body). Souběžné zvýšení agregace je pak řešením, které zmenšuje požadavky na souběžné posílení páteřních částí sítě, protože působí proti zvyšování zátěže, které je tato páteř vystavována.

Obecně přitom platí, že když poskytovatel snižuje agregaci, měl by posílit páteřní části svých sítí, aby unesly větší potenciální zátěž. Naopak když agregaci zvyšuje, může vystačit se stejně dimenzovanou (či alespoň méně posílenou) páteří, nebo alespoň redukovat její přetížení.

Jde o trend

Zdůrazněme si ještě, že trend ústupu od přípojek s nižším stupněm agregace, směrem k přípojkám s vyšší agregací, není novinkou ani specifikou Radiokomunikací. Projevil se již dříve u inkumbenta, který nabídku nových přípojek a agregací 1:20 výrazně omezil. A tak i jeho ADSL služby pro firmy, původně nabízené s agregací 1:20, dnes mají agregaci 1:50. Stejně tak jsou na tom i inkumbentovy "bezlimitní" služby Extreme, určené pro intenzivnější uživatele. I ty mají agregaci 1:50.

V případě Radiokomunikací by ale mělo jít o první projev tohoto trendu u "unbundlovaného" ADSL, neboli ADSL realizovaného přes pronajaté místní smyčky. Tyto služby tradičně lákaly zákazníky na svou "neomezenost", co do absence objemových limitů i příznivější agregaci.

Jestliže se toto nyní mění, pak to interpretuji jako signál, naznačující že ADSL přes LLU už překonalo jakési "stádium počáteční euforie" (či "zavádění"), kde se na některé ekonomické a provozní aspekty ještě nehledělo až tak přísně, a dostává se do stádia "řádného provozu", kde už se vše hodnotí podstatně přísněji. Tipuji, že dříve či později dojde k obdobným změnám i u ostatních poskytovatelů ADSL služeb přes zpřístupněné místní smyčky (což jsou GTS Novera a Volný).

Migrace

Jak to ale bude se stávajícími zákazníky a jejich migrací na novou podobu služeb? Dočkají se změny agregace a zvýšení rychlosti automaticky, nebo jen na tehdy, pokud o to sami požádají? A v opačném případě budou moci zůstat u dosavadních parametrů poskytované služby?

Vyjádření samotných Radiokomunikací ohledně agregace je následující:

Zvýšení agregace se týká pouze nových zákazníků. Stávajících klientů ČRa se toto opatření nedotkne.

Jenže jak tomu rozumět? Mohu jako stávající zákazník požádat o migraci na vyšší rychlost, s tím že mi zůstane původní agregace? Tisková zpráva, oznamující zrychlení, totiž hovoří o migraci jen na žádost, nikoli automaticky:

Tato nabídka je určena novým, stejně jako stávajícím klientům, kteří o novou službu zažádají.

Jasnější je až odpověď z podpory Radiokomunikací, která se objevila v diskusi zde na Lupě:

Dobrý den,
navýšení rychlosti u služby Premium ADSL není automatické.
Jako stávající zákazník služby Premium ADSL, máte možnost od měsíce května bezplatně přejít ze svého současného tarifu, na kompletní nové tarify (platné od 1.4.2007) služby Premium ADSL prostřednictvím tzv. "přechodového formuláře", který obdržíte na vyžádání. Pokud si ponecháte službu, kterou nyní využíváte bude zachována i agregace 1:20.
S pozdravem
  Andrea Beranová
Oddělení péče o zákazníky
RADIOKOMUNIKACE a.s.

Takže z toho se zdá být vše jasné: buďto dosavadní nižší rychlost a nižší agregace, nebo dobrovolní migrace na vyšší rychlost a vyšší agregaci.

Fair Use Policy

Trend ke zvyšování agregace souvisí ještě s jedním významným faktorem, kterým je počet uživatelů a jejich chování. Čím více jej totiž uživatelů, tím větší je šance, že se mezi nimi "rozředí" různě excesy, ve smyslu generování velmi velkého provozu. Takže při konkrétním stupni agregace bude intenzivnější využívání přípojky jedním uživatelem ovlivňovat (omezovat) ostatní uživatele méně, než stejné chování, při stejném stupni agregace, ale při nižších celkových počtech uživatelů, resp. zákazníků.

Jinými slovy: při větších počtech zákazníků si poskytovatelé mohou dovolit být benevolentnější a méně restriktivní (co do aplikované Fair Use Policy). Naopak, čím mají zákazníků méně, tím musí být naopak přísnější a o to více své zákazníky nutit, aby "nevybočovali z očekávaného průměru". Tedy aby se chovali podle toho, jako oni (tj. poskytovatelé) dimenzovali poskytovanou službu. Musí tedy aplikovat přísnější a restriktivnější Fair Use Policy.

Proto mne nijak nepřekvapuje, že Radiokomunikace vedle zrychlení a zvýšení agregace chtějí zavést také přísnější pravidla pro používání svých služeb Premium ADSL. Počty jejich zákazníků totiž nejsou nijak horentní: podle poslední tiskové zprávy, z konce března, jich je kolem 30 000 (ovšem bez rozlišení toho, jakou službu využívají, takže nejde jen o zákazníky zde popisovaných služeb Premium ADSL)

Zajímavý, a možná i příznačný, je ale způsob, jakým Radiokomunikace k zavádění restrikcí přistoupily. Nejspíše proto, že jde o hodně citlivou záležitost, která by mohla odrazovat potenciální nové zákazníky. A tak v tiskové zprávě z 11.4.2007, oznamující zrychlení služeb Premium ADSL, hovoří velmi opatrně, nepoužívají termín Fair Use Policy, a mluví jen o "opatřeních" na ochranu jedné skupiny zákazníků před jinou skupinou. Současně už ale hovoří o objemových limitech:

České radiokomunikace současně přijaly opatření, která ještě lépe zajistí vysokou ochranu zákaznických služeb. Záměrem společnosti je zabránit tomu, aby méně než 1% uživatelů s vysokými objemy stažených dat a multimediálních souborů omezovalo výkon sítě na úkor zbývajících 99% zákazníků Českých radikomunikací. Tyto kroky bylo nezbytné učinit, pokud společnost chtěla nabídnout vyšší rychlosti bez zvýšení ceny. "To znamená, že budeme schopni našim klientům ochránit stabilní výkon sítě," vysvětlil Ian McKenzie. Uživatelům, kteří přesáhnou stanovený objem stahovaných dat, bude pouze dočasně omezena rychlost připojení. I tito klienti si však budou moci nadále prohlížet webové stránky či používat e-mail. Za překročení limitu stahování si České radiokomunikace nebudou účtovat žádné poplatky. "Naše ADSL služby tak i nadále zůstávají bez limitů," dodal generální ředitel společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s.

To by představovalo zavedení obdobné Fair Use Policy, jakou už dnes praktikuje zejména Telefónica O2 Czech Republic u svých ADSL služeb, a stejně tak řada dalších providerů: po překročení objemového limitu se připojení zpomalí, ale funguje dál..

Povšimněte si také toho, že toto vyjádření hovoří o již přijatých opatřeních, resp. o již učiněných krocích. Pokud se ale podíváte na webové stránky Radiokomunikací, žádné zmínky o limitech ani Fair Use Policy tam zatím nenajdete. Ale určité příznaky zde přeci jen můžeme nalézt.

Například u popisu služby Premium ADSL zcela vypadla následující dvě hesla, kterými se tato služba dosud pyšnila:

  • skutečně žádný limit přenesených dat
  • skutečně žádná omezení rychlosti (žádný FUP), žádné příplatky

V nových smluvních dokumentech, konkrétně ve Smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Premium ADSL 2007, najdeme nově (drobounkým písmem napsaný) disclaimer:

Společnost Radiokomunikace a.s. si za účelem ochrany zákazníka a své sítě vyhrazuje právo regulovat provoz

Jenže: konkrétní forma "regulace provozu", ani výše objemových limitů a rychlost po jejich překročení, není zatím na webu Radiokomunikací ani v nových smluvních dokumentech k nalezení. Navíc v další vyjádření, které Radiokomunikace rozesílaly novinářům, je aktuální zavádění Fair Use Policy ("v současnosti") dokonce dementováno, viz i zprávičky zde na Lupě:

České radiokomunikace v současnosti FUP nemají a nezavádějí. Společnost RADIOKOMUNIKACE a.s. si však v rámci nových smluvních podmínek uchová možnost v budoucnu ochránit zákazníky před cca 1% uživatelů, kteří podle výzkumů Českých radiokomunikací přetěžují síť.

Takže jak to tedy je? Byly už objemové limity, o kterých hovoří tisková zpráva, skutečně zavedeny? Nebo mají pravdu různé diskuse na Internetu, které naznačují že se tak má stát až k prvnímu květnu? Nebo Radiokomunikace ještě nejsou pevně rozhodnuty a teprve testují reakce veřejnosti? Případně již rozhodnuty jsou, ale snaží se nějak "rozložit" špatné zprávy na menší části a servírovat je postupně, tak aby se zmenšil jejich negativní dopad? Na to asi odpoví až čas. Stejně jako na otázku, zda se budou konkrétní limity týkat stávajících zákazníků, kteří se nerozhodnou pro dobrovolnou migraci.

V každém případě ale není nynější postup Radiokomunikací bez precendentů. I sám inkumbent (Český Telecom) přeci nejprve zavedl své ADSL služby bez limitů, a teprve později je zaváděl (za dosti negativní reakce uživatelské veřejnosti). Následně udělalo podobný krok UPC, které nejprve v říjnu 2003 vložilo do svých smluv možnost zavedení objemových limitů, a v březnu 2004 je pak skutečně zavedlo.