Vyšlo na digizone.cz, 21.11.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b1121001.php3

Jaké bude IPTV od Volného?

Volný hodlá nabízet své IPTV především jako službu triple play, a tedy včetně hlasových služeb a Internetu. Technické řešení bude nejspíše postaveno na middlewaru tuzemské společnosti EasyTV a na set-top boxech Amino.

VOLNÝ představil minulý týden novinářům základní obrysy své budoucí služby IPTV. Termín jejího řádného komerčního spuštění se nyní poněkud posunul, oproti původně avizovanému "do konce roku" na "v průběhu prvního čtvrtletí". Důvodů k tomu je prý více, od snahy doladit a "vypiplat" celou službu, přes pokračující jednání s dodavateli obsahu, až po zpoždění v dodávkách koncových zařízení. A v neposlední řadě asi i proto, že vývoj nové služby stále ještě pokračuje. VOLNÝ totiž nepřebírá (hotové) řešení, které používá jeho mateřský Telecom Austria, ale vyvíjí si vlastní řešení, postavené na poněkud odlišném principu než v Rakousku.

I z tohoto důvodu bylo minulý týden novinářům předváděno jen jakési preview budoucí služby, které mělo ukázat její základní obrysy, ale ještě nemělo definitivní podobu. Příkladem může být samotná programová nabídka, resp. skladba nabízených programů, která je prý stále předmětem jednání. Stejně tak se určitě bude měnit i rozsah doprovodných služeb. V plánu je třeba webmail (nebo spíše "TV mail", alias možnost přístupu k vlastním mailům přes TV obrazovku), ale ten jsme při předvádění neviděli vůbec. A nejspíše nebude hned k dispozici ani při ostrém startu, ale přibude až někdy později.

To, co bylo předváděno novinářům, se prý liší i od toho, jak vypadá právě probíhající pilot. Jen pro úplnost tedy dodám, že Volnému již od září běží pilotní provoz, který je otevřen veřejnosti. Podrobněji jste se o něm mohli dočíst i zde na Digizone.

Technické řešení a jeho dodavatel

Technické řešení, které Volný zvolil, sází na set-top boxy Amino od společnosti Amino Technologies. Další důležitou komponentou celého řešení je middleware, který svými vlastnostmi a způsobem fungování předurčuje to, jak bude výsledná služba IPTV vypadat i fungovat.

Set-top boxy Amino mohou používat různé middlewary, a výrobce těchto set-top boxů oficiálně spolupracuje s řadou producentů middlewaru. Jejich výčet, který je dostupný na webu Amino Technologies , ale není úplný. Přinejmenším v něm schází několik dalších jmen zde v ČR, které také připadají v úvahu, či se kterými již Volný spolupracuje.

Jedním z jich je společnost EasyTV s.r.o., která vznikla poměrně nedávno (jako společný podnik skupiny Allstar Group s.r.o. a Intercom Systems a.s.), s cílem "stát se významným hráčem na trhu v oblasti poskytování služeb IP televize". Právě logo EasyTV místy svítilo na obrazovce při předvádění novinářům.

Pro úplnost je vhodné s ezmínit i o společnosti Alef0, která v ČR nabízí technické řešení od firmy ITonis, a obsahovou nabídku skrze svůj projekt Kinománia.

Middleware šitý na míru

O tom, jaká je konkrétní "dělba práce" mezi EasyTV a Volným, mohu pouze spekulovat. Při předvádění zaznělo, že obě strany úzce spolupracují na vývoji celé IPTV služby a jejího middlewaru.

EasyTV přitom sama nabízí, kromě TV služeb, také hlas a Internet, Ovšem Volný už má své vlastní telefonní a internetové služby, takže zde asi nebude přebírat cizí řešení. Naopak součásti a prvky svého řešení (jako třeba existující webmail, fotoalba apod.) může chtít zakomponovat i do IPTV, tak aby byly dostupné i pro uživatele bez počítače, jen přes televizní obrazovku.

Možnost úzké spolupráce s tvůrci middlewaru, a budování samotné IPTV služby víceméně "od základu", pak otevírá prostor ke vzniku různých zajímavých vymožeností. Volný se například chystá vzájemně provázat IPTV a hlasové služby tak, aby se identifikace eventuelního příchozího hovoru (CLIP, resp. přímo nějaký textový alias k číslu volajícího) zobrazovala přímo na televizní obrazovce.

Podobně by prý tomu mohlo být při příchodu mailu. Jen tady si nejsem jistý, zda bych to jako uživatel chtěl (aby se mi každý spam, který proklouzne přes antispamové filtry, ihned avizoval na televizní obrazovce). Ale předpokládám, že to bude volitelné, resp. půjde to vypnout.

Hlavní odlišnost nově vznikajícího řešení, oproti tomu které dnes používá mateřský Austria Telecom, je v tom že set-top boxy si vše potřebné ke své práci stahují ze sítě, a naopak nemají v sobě nic "natvrdo". To výrazně usnadňuje správu a konfiguraci všech set-top boxů, protože veškeré změny a zásahy, včetně plných rekonfigurací, lze dělat centrálně a z jednoho bodu.

Jde vlastně o stejný princip, jaký ve světě počítačů razí tzv. síťové počítače, alias NC (Network Computer). Jen místo otevřeného světa Javy, JVM (Java Virtual Machina) a potenciálně neomezeného počtu aplikací ve formě apletů je zde spíše uzavřený svět IPTV, se svým proprietárním middlewarem, vlastním API a malým počtem aplikací, o jejichž dostupnosti nerozhoduje uživatel, ale poskytovatel služby.

I vzhledem k tomu má celý koncept "stahování všeho potřebného ze sítě", který Volný označuje jako "web-based", šanci na úspěch (zatímco ve světě počítačů nebyly NC moc úspěšné). Ale jeho nové budování a dotváření "za pochodu" je přeci jen náročnější, než pouhé převzetí již existujícího řešení a jeho lokalizace - jako tomu bylo v případě Telefóniky O2 Czech Republic, která převzala řešení služby Imagenio, používané mateřskou Telefónikou ve Španělsku (včetně jejího middlewaru, o který se stará společnost Lucent Technologies).

Co už se rýsuje?

Pojďme nyní k dalším aspektům připravované služby, které se již dnes rýsují,. Například k tomu, že Volný ji chce nabízet hlavně jako triple play, neboli kombinaci hlas+Internet+IPTV. Souvisí to určitě s tím, že VOLNÝ využívá k poskytování svých IPTV služeb pronajaté místní smyčky, a náklady na ně musí "rozpustit" do poskytovaných služeb. Proto potřebuje, aby jich bylo co nejvíce.

O konkrétních cenách budoucích služeb ale zástupci Volného nemluvili. Ty zřejmě zveřejní až při samotném komerčním startu (někdy v průběhu prvního čtvrtletí 2007, viz výše). Pravděpodobné, resp. téměř jisté se ale zdá být i to, že nabídka bude strukturována stejným způsobem, jako u kabelových operátorů či u služby O2 TV. Tedy jako celé skupiny programů (různé základní či rozšiřující nabídky), které si zákazník musí pořídit vždy celé, zatímco jednotlivé programy si může "přikupovat" jen u prémiových kanálů. Tomu, aby si zákazník mohl sám sestavit individuální výběr kanálů (tzv. "á la carte"), prý brání podmínky poskytovatelů obsahu, kteří naopak explicitně požadují zařazování jednotlivých programů do celých větších nabídek. Možnost individuálního výběru by prý mohla přijít až při "dostatečně velkém" počtu zákazníků.

Už dnes je také známo, že Volný bude šířit televizní vysílání s kompresí MPEG2. To je sice méně efektivní než MPEG 4, ale na druhou stranu lacinější, a také rychlejší. Projevuje se to například na rychlosti přepínání kanálů (tzv. channel zapping). Zde Volný ve svých prezentacích avizuje časy "do jedné sekundy". Při předvádění jsem orientačně napočítal dvě až tři sekundy. Stále to ale je méně, než 5 až 6 sekund u služby O2 TV, která používá MPEG4.

Pokud jde o datový tok, zde Volný počítá se 4 až 5 Mbity za sekundu na jednotlivé programy. To znamená, že pro IPTV bude muset na svých přípojkám vyhradit 5 Mbit/s. Pochopitelně bude muset kapacitně oddělit "obrazová" data od ostatních, tak aby třeba souběžné stahování čehokoli z Internetu neovlivňovalo kvalitu televizního obrazu. Řešení, které bude použito, je principálně stejné jako u služby O2 TV. Spočívá ve vytvoření samostatných a kapacitně oddělených VPN pro jednotlivé služby. Volný bude potřebovat tři VPN, po jedné pro hlas, Internet a IPTV. Naproti tomu Telefónica vystačí se dvěma VPN, pro Internet a IPTV, protože klasický přepínaný hlas má oddělen na principu frekvenčního multiplexu (tím, že hlasové hovory "běží" v hovorovém pásmu, zatímco ostatní přenosy využívají technologii ADSL2+, nasazenou v nadhovorovém pásmu).

Volný ale bude pro hlasovou část svého triple play využívat technologii VOIP, pro kterou vyhradí 256 kbit/s (v rámci jedné ze tří VPN). Prostoru k tomu si může zvětšit také tím, že na (plně) zpřístupněné místní smyčky nasadí technologii ADSL2+ v tzv. plně digitálním režimu, kdy tato využívá dostupné frekvence rovnou od 0 Hz. Tím získá navíc právě 256 kbit/s na upstream, které jsou tolik potřebné pro VOIP služby s garantovanou kvalitou.

To Telefónica O2 Czech Republic se svým ADSL2+ stejný krok udělat nemůže, protože nejnižší frekvence (od 0 počínaje) musí ponechat volné pro klasickou analogovou telefonii či pro ISDN. Na druhou stranu pak už nepotřebuje vyhrazovat žádnou "datovou" kapacitu ani samostatnou VPN pro hlasové služby v "datové" podobě (na bázi VOIP).

EPG a sledování televizních programů

Pojďme nyní ke konkrétní podobě budoucí služby, tak jak ji naznačily ukázky pro novináře. Například elektronický programový průvodce (EPG) by měl být do jisté míry programovatelný samotným divákem. Ten si například bude moci sám nadefinovat pořadí kanálů (programů), tak jak se mu v rámci EPG zobrazuje, a bude si také moci sestavit vlastní "televizní program" (jakýsi výběr pořadů, které ho zajímají a na které se hodlá dívat).

K dispozici by měly být i služby charakteru NVPR (virtuálního síťového videorekordéru), které uživatelům umožní nechat si nahrát konkrétní pořad. Na následujícím obrázku si povšimněte možnosti "nahrát program" (namapováno na červené tlačítko na ovladači). Nahrávat se bude na záznamové zařízení, umístěné centrálně u operátora, takže uživatel se ve stejné době bude moci dívat na něco jiného. Velikost místa, které uživatel může takto využít, ale zřejmě bude nějak omezena, resp. zpoplatněna podle objemu, který bude k dispozici.

Ze souvisejících služeb by měl být k dispozici také automatický záznam (všech) pořadů za posledních 24 hodin, zajišťovaný samotným poskytovatelem služby. Jde tedy o obdobu TV archivu u služby O2 TV, která ale nabízí pořady za posledních 7 dnů (zde jen 24 hodin).

Naopak výše popisovaná služba NVPR zatím u O2 TV nemá obdobu, stejně jako další služba, kterou Volný také plánuje. Jde o možnost "pauzy" v probíhajícím televizním vysílání. tedy to, aby si divák dočasně pozastavil přijímaný program, a za chvíli v něm zase pokračoval. Někdy se to označuje také jako "time-shifting". Technický princip není nijak složitý, během "pauzy" se vysílání nahrává a pak s vlastně zobrazuje ze záznamu. Složitější je ale realizace, která v prostředí IPTV "nabourává" multicast, skrze který jsou jednotlivé programy šířeny "na živo". Každý divák si totiž může sledovaný program posunout jinak, a pak k němu musí téci zcela individuální program. Řešení, které hodlá použít Volný, využívá cache paměti, umístěné přímo na DSLAMu.

Nelineární služby

Budoucí skladba televizních programů v nabídce Volného dosud není známa (viz výše). Chybět by ale neměly ani rozhlasové programy. A samozřejmě také další doprovodné služby, které ale již nemají charakter "lineárních" služeb (tj. předem připravených programů s pevně daným vysílacím schématem, které určuje producent programu). Nabízeny budou i služby "nelineární", které fungují "na žádost" ze strany uživatele, resp. diváka.

Klasickou nelineární službou je Video on Demand, v podobě různých videopůjčoven. S těmi prý Volný také počítá, ale zatím ještě nic takového nepředváděl. Tipuji, že ani při komerčním spuštění v příštím roce ještě nebudou v nabídce. Problémem je prý nutnost jednání s velkým počtem individuálních distributorů a majitelů autorských práv. A tak zazněl aspoň náznak, že by se Volný mohl spojit s některou již existující videopůjčovnou na Internetu, a služby Video on Demand nabízet společně.

Stejně tak nebyl ještě k vidění webmail, či spíše "TV mail", nebo jak budeme říkat přístupu k vlastní elektrické korespondenci přes televizní obrazovku. Volný s touto službou počítá, i když zpočátku možná bude nabízet jen možnost čtení mailů. Ovšem i psaní bude časem možné, a nemusí být zase až tak krkolomné, jako když uživatel musí zadávat své texty přes tlačítka na dálkovém ovladači. Set-top boxy Amino totiž mohou být doplněny plnohodnotnou bezdrátovou klávesnici.

S čím prý Volný naopak nepočítá, je web přes televizní obrazovku. Také zde by to šlo, a třeba španělská Telefónica to v rámci své služby Imagenio nabízí. Ale výsledek je značně limitován tím, že rozlišení televizní obrazovky (v normě PAL) je podstatně menší a většina běžných WWW stránek se v něm zobrazuje dost nešikovně. Španělé se sice snaží předělávat layout webových stránek tak, aby se na televizní obrazovku vešly, ale to také není ideální řešení. A jelikož se Volný rozhodl poskytovat svou službu výhradně jako triple play, může předpokládat že jeho zákazníci používají kromě televizoru také počítač. Webové stránky si pak mohou snáze prohlížet na něm, a stejně tak psát maily. Proto pouhé čtení mailů na obrazovce, bez nutnosti zapínat počítač (a s eventuelním avízem došlého mailu na obrazovce) může dávat smysl.

Co naopak Volný již předváděl, je fotoalbum, s možností uploadovat fotografie a následně je prohlížet přes televizní obrazovku (a to zřejmě nejen autorem, ale i ostatními uživateli, v závislosti na způsobu udělení přístupových práv). Dovolím si předpokládat, že zde jde víceméně o překlopení již existující služby, kterou Volný již běžně nabízí na Internetu.

Z dalších služeb, které byly již k vidění v rámci celého "preview", lze zmínit videokamery, krátké zprávy a jednoduchý kalendář (měl by být doplněn o "připomínkovník"). Chybět by nemělo ani přístup k telefonnímu účtu přes TV obrazovku, s možností výpisu hovorů, stavu účtu a různých nastavení. Opět ale asi půjde jen o duplicitu k možnostem, které již tak jako tak jsou k dispozici přes Internet a počítač.