Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 10.10.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b1010002.php3

Komunální Internet zdarma: ano či ne?

Fórum elektronických komunikací na letošním Invexu si našlo nového strašáka: komunální Internet zdarma, na jehož apriorním odsouzení se shodli snad všichni, od operátorů, přes regulátora až po ministra.

Problematika poskytování internetové konektivity přímo městy a obcemi, s využitím veřejných peněz (místo komerčními operátory, na čistě komerční bázi) je vděčné téma, o kterém se v poslední začíná hovořit čím dál tím více - a to nejen v internetových diskusích, kde na toto téma planou vášně už docela dlouho. Nejinak tomu bylo i na Fóru elektronických komunikací, v první den letošního Invexu. Sešli se zde zástupci operátorů a providerů, jejich asociací, stejně jako zástupci (stále ještě existujícího) ministerstva informatiky, i zástupce regulátora (ČTÚ). A jak se na takovémto fóru dalo očekávat, jejich reakce vůči "komunální konkurenci" byla negativní.

Proč ne

Důvody pro negativní reakci operátorů jsou nasnadě: vzniká jim tak konkurence, která má jiné podmínky než oni sami. Může využívat veřejných prostředků (peněz daňových poplatníků) k tomu, aby mohla své služby poskytovat třeba i úplně zdarma. A to na operátory působí podobně, jako červený šátek na býka. Na včerejším Fóru se v této souvislosti hovořilo o podrazech (dokonce o podrazech na zákaznících), a nejčastěji se skloňovala slova jako "nekalousoutěžní jednání" či "porušení pravidel hospodářské soutěže". Ukázalo se dokonce, že čtyři největší asociace, sdružující naše operátory a providery (APVTS, ČAKK, APMS a APKT), se v této kauze spojily a na Internet zdarma si stěžovaly nejen u ÚOHS, ale už i v Bruselu. A u ÚOHS prý již uspěly, když ten měl nedávno konstatovat, že má jít o porušení soutěžního práva.

Zajímavé bylo také přizvukování odvětvového regulátora (ČTÚ) a ministerstva informatiky. Všichni měli k celému principu komunálního Internetu zdarma (fakticky za veřejné peníze) apriorně odmítavé stanovisko. Dokonce i přítomný ministr vnitra a informatiky Ivan Langer si přisadil, že jde o nekalosoutěžní jednání, že je to "špatný filozofický přístup", že se tak uměle vytváří nabídka, aby byla poptávka - a že stát by v této oblasti měl být obezřetný, protože jde o podnikání jako každé jiné. A že nutit někoho, kdo nemá motivaci, nemá smysl.

Proč ano

Jenže celá věc nemusí být zdaleka tak jednobarevná (a to černá), jak si včera všichni společně notovali. Vlastně ne úplně všichni, protože jedna významná a silná asociace (SPIS, neboli Sdružení pro informační společnost) se k předchozímu protestu operátorských asociací nepřidala, a i její zástupci včera vystupovali přeci jen zdrženlivěji. A ono je to vlastně příznačné.

Celá věc má totiž více aspektů, které je třeba brát také do úvahy - než jen hledisko čistého "operátorského byznysu". Jde například o to, že stát, resp. veřejný sektor, by měl usilovat o zvyšování informační gramotnosti svých občanů a celkové směřování k informační společnosti, či spíše ke společnosti znalostní. A na této cestě je mj. třeba překonávat také tzv. digital divide. Tedy překonávat propast, která odděluje ty co mohou využívat moderní technologie, včetně přístupu k Internetu, a na ty co na něj "nedosáhnou". Nebo propast geografickou, danou tím že někde se operátorům vyplatí investovat do vlastní infrastruktury, a také tak skutečně činí, zatímco jinde se jim to nevyplatí.

Alespoň podle mého názoru by vlastní angažovanost státu, resp. celého veřejného sektoru, měla být posuzována komplexně, s ohledem na všechna tato kritéria - a ne paušalizována do jedné či zcela opačné polohy. Někde může být investice veřejných peněz do infrastruktury skutečně nesmyslná, zbytečná a výrazně protisoutěžní, ale jinde může být naopak spásou pro uživatele a následně i pro operátory, kteří na ni mohou navázat.

Stejně tak je asi třeba posuzovat i to, co je z veřejných peněz nabízeno. Pokud jde o nějaké limitované a negarantované služby, pak ty mohou operátorům naopak nahánět zákazníky, kteří pochopí že když chtějí spolehlivost a kvalitu, musí si připlatit. Ale také ne všude, opět je třeba vše posuzovat s rozvahou. Stejně jako faktory typu omezeného rozsahu (bezlicenčního) frekvenčního spektra, kam se už více operátorů nemusí vejít (nad počet těch, kteří zde již působí).

Zkrátka a dobře, i poskytování služeb charakteru "Internet zdarma", za veřejné peníze, si zaslouží podstatně komplexnější a podrobnější diskusi, než pouhé paušální odsouzení, jaké včera na Invexu předvedli operátoři a jejich asociace.