Vyšlo na Lupě, 10.10.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b1010001.php3

Invex 2006: ve znamení Internetu zdarma

Poloprázdné výstaviště a vášnivě odmítavé reakce vůči komunálnímu Internetu zdarma od kapitánů průmyslu elektronických komunikací. Nebo "procházející ministr", který včera zahájil Invex a zítra podá s celou vládou demisi. A naše budoucí předsednictví v EU, se kterým si zatím nevíme moc rady. Takový byl první den letošního Invexu.

Letošní Invex mi přijde poklidný, až přímo komorní. Tedy alespoň podle ruchu na volném prostranství výstaviště, mezi jednotlivými pavilony. Tady jsem si chvílemi nebyl jist, jestli už Invex začal, nebo ještě ne. Klid a liduprázdno mi připomněly dobu před několika lety, kdy jsem na Invex zavítal ještě v neděli odpoledne, před jeho otevřením. Rušno tehdy bylo asi stejně. No, až skončí první dva odborné dny, tak se to nejspíše změní.

Pojďme ale raději k doprovodnému programu, který s lety spíše posiluje.

Fórum elektronických komunikací

Tradiční zahajovací akcí bylo i letošní Fórum elektronických komunikací. Očekával jsem, že se bude točit zejména kolem dokončených analýz relevantních trhů a následných nápravných opatření, nebo že se přítomní kapitáni průmyslu elektronických komunikací nějak vyjádří k tomu, co pro ně vyplývá ze současného dění na politické scéně. Třeba že se zastanou ministerstva informatiky a budou chtít jeho zachování, nebo naopak podpoří jeho rozdělení. Případně že ocení (nebo naopak neocení) to, jak se nynější vláda Mirka Topolánka staví k problematice elektronických komunikací (spíše ve stylu: "ruce pryč, nechat tomu volný průběh").

Jenže nakonec to dopadlo úplně jinak. Nejspíše i proto, že dny současné vlády Mirka Topolánka jsou sečteny, poté co kabinet nezískal ve Sněmovně potřebnou důvěru a zítra bude podávat demisi. Ministr vnitra a informatiky Ivan Langer tuto skutečnost "zohlednil" disclaimerem, že "ať už to bude jakkoli" (míněno: ať už MI ČR bude či nebude, a bez ohledu na to kdo bude ministrem), "vy se budete mít dobře". Jelikož mluvil před fórem podnikatelů v oblasti elektronických komunikací, mohl tím myslet právě a jenom je.

Poté už ministr Langer hovořil o dalším osudu resortu informatiky, jako kdyby jeho vláda měla řádný čtyřletý mandát. Přednesl svou vizi dalšího osudu celého resortu, ale skutečně novou (oproti tomu, co jsem již popisoval zde na Lupě) řekl jen jednu věc: že v čele nově zřizované Rady vlády pro informační společnost má stát triumvirát: premiér, ministr financí a ministr vnitra. A dodal, že nyní už informatika bude prioritou vlády (dosud prý nebyla). Dále popisoval své priority v oblasti e-governmentu (kterých je pět, a to Czech pointy, e-demokracie, elektronizace procesů, registry a KIVS), zatímco oblast elektronických komunikací ponechal úplně stranou.

Když pak byl ministr Langer z pléna dotázán na přípravu koncepcí v oblasti elektronických komunikací, v souvislosti s tím jak Brusel hodlá dávat peníze na rozvoj broadbandu, znalostní společnosti a snižování tzv. digital divide, neměl na to žádnou odpověď. Za sebe dodávám, že stávající vládní koncepce eČesko (Státní informační a komunikační politika) je výhledem do (konce) roku 2006. Ale na přípravu nějaké nové koncepce to moc nevypadá: ministr Langer řekl, že "jako liberál v tom nevidí budoucnost".

Koho trápí Internet zadarmo?

Až na uvedený dotaz ale přítomní na plány a vize ministra Langera nijak nereagovali. Nejspíše už uvažovali v delším časovém horizontu, než do zítřejšího podávání demise celé stávající vlády.

A tak se diskuse, vedená moderátorem, velmi rychle stočila na úplně jiné téma: na téma komunálního Internetu zdarma. A tady náhle všichni ožili a začali si unisono notovat, jak je to zásadně a z principu špatně a jak to právě je (míněno: operátory a providery) ohrožuje. Zaznívaly i termíny jako "podraz", a nejčastěji bylo skloňováno "narušení hospodářské soutěže".

Pravda, poskytování přístupu k Internetu za veřejné peníze (prezentované jako zdarma) je komplikovanou otázkou, na kterou existuje široká paleta názorů: od paušálně odsuzujících, přes názory vázané na okolnosti a kontext, až po apriorně kladné. Ale tady to vypadalo velmi černobíle, resp. jen sytě černě. Dokonce mi to přišlo až přehnaně černé, i s uvážením toho že jde právě o komerční operátory. To se opravdu tak moc bojí těch pár hotspotů na střechách škol, s velmi omezeným pokrytím, uměle omezenou rychlostí a blokováním prakticky všeho kromě mailů a webu? Opravdu se tím operátoři cítí tak bytostně ohroženi, že si čtyři jejich asociace (APVTS., ČAKK, APKT a APMS) musely stěžovat na "Internet zdarma" nejprve u ÚOHS, a pak dokonce až v Bruselu?

A proč právě teď, když třeba projekt Praha5.Net už běží nějaký ten pátek? Vždyť na loňském Invexu si odnesl jeden z Křišťálových disků, a nedávno získal v jiné soutěž Zlatý Erb. Nebo je to kvůli tomu, že "Internet zdarma" se stal kartou, se kterou hrají politici v nadcházejících komunálních volbách? Že slogany jako "Zrychlíme bezplatný Internet" se už dostaly až na billboardy podél našich silnic?

Nikoli. Tím, co operátory tak "vytočilo", je nejspíše pražský magistrátní projekt "Internetu zdarma", o kterém jsem zde na Lupě nedávno psal. Před časem se prý konala schůzka, kterou svolali organizátoři tohoto projektu, a operátorům se na ní snažili vysvětlit své postoje a záměry, a snad si i vyslechnout jejich názory a nějak se vzájemně ve svých přístupech sblížit. Jenže to zřejmě nedopadlo dobře, a jen to dále rozjitřilo vášně. A ty se nyní vzedmuly i na invexovém Fóru elektronických komunikací.

To jiné problémy, které by operátory (alespoň dle mého názoru) měly trápit podstatně více, zazněly na celém Fóru jen v jedné poznámce z pléna, od prezidenta ČAKK: třeba že Evropská komise, v rámci připravované revize stávajícího regulačního rámce, koketuje s myšlenkou nařídit oddělení infrastruktury od poskytování služeb tam, kde se analýzami zjistilo že trh není dostatečně konkurenční. Jen pro upřesnění, co by to znamenalo: třeba u našeho Telecomu (dnes už TO2 CR) by to znamenalo jeho "roztržení vejpůl", a oddělení sítě od služeb.

Ale naše operátory asi trápí více konkurence v podobě Internetu zdarma, než takovéto věci.

Tiskovka MV ČR

S částečným překryvem s Fórem elektronických komunikací proběhla i tisková konference ministra Langera, ohlášená jako "tisková konference ministerstva vnitra". Hovořilo se na ní ale i o problematice resortu informatiky, a byly zde opět rekapitulovány priority té jeho části, která odpovídá egovernmentu.

Skutečných novinek ale bylo jen málo. Jednou z nich bylo oznámení, že tzv. Czech POINTY, které chce budovat jeden z vlajkových projektů nového vedení, by mohly v budoucnu provozovat i další subjekty (na základě licencí), než jen obce a pošty. Zmiňovány byly například notáři, advokátní kanceláře či kanceláře Hospodářské komory. Tím se ale celý projekt začal o to více přibližovat tomu, co už zrealizovalo předchozí vedení resortu a prosadilo do novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

Další skutečnou novinkou, která včera zazněla a která patří spíše od resortu vnitra, je záměr vytvořit jakýsi veřejný blacklist všech osob, které nějak podváděly při výběrových řízeních o veřejné prostředky (a bylo jim to prokázáno). Osoby na takovémto blacklistu by se pak již nemohly ucházet o žádné veřejné zakázky.

Slavnostní zahájení Invexu

Teprve v pravé poledne svého prvního dne byl letošní Invex oficiálně zahájen. Procedura to byla obdobná loňským ročníkům, s projevy nejvýznamnějších hostů veletrhu.letos se ale nestříhala žádná páska.

Jediným zpestřením celého slavnostního aktu, který moderoval tradičně velmi profesionální Jan Pokorný, bylo jeho vtipkování na adresu toho, jak představit ministra vnitra a informatiky Ivana Langera. Jako ministra přicházejícího? Nebo naopak odcházejícího? Nakonec z toho byl ministr "procházející".

České předsednictví: energetika a znalostní společnost?

Jednou z odpoledních akcí byla diskuse na téma "Evropa na prahu znalostní společnosti", s podtitulem "Hlavní téma předsednictví ČR v EU". Akci uspořádal SPIS, a odehrávala se v rotundě, stejně jako obdobně zaměřené akce SPISu v předchozích letech. Jenže letos, na rozdíl od dřívějších let a obdobných akcí, bylo v rotundě poloprázdno. Jako kdyby znalostní společnost, resp. naše budoucí předsednictví v EU, nikoho moc netáhlo.

Moc netáhlo ani přítomného ministra Langera, který na celou diskusi očividně nebyl nijak připraven. Sám řekl, že přišel spíše naslouchat - a když se ho moderátor (opět Jan Pokorný) snažil dotlačit k nějakému názoru či vyjádření ohledně našeho předsednictví, zmínil jen to, kolik by na to jako ministr vnitra potřeboval peněz (prý cca 1,5 mld. Kč).

A tak úvahy o tom, co a jak bychom v rámci našeho budoucího předsednictví ‚v roce 2009) mohli a měli dělat, prosazovat atd., nakonec řešili ostatní diskutující. Například bývalý místopředseda vlády Havel vyjádřil názor, že bychom se mohli zaměřit na energetiku a některé aspekty znalostní společnosti, ale že celkově je třeba jakákoli témata"zúžit" a "zoperacionalizovat" (ve smyslu: upravit tak, aby se s nimi dalo něco reálného dělat). A za ČSSD pak zmínil osobu Pavla Teličky jako nejvhodnějšího kandidáta na člověka, který by naše přípravy řídil a koordinoval. Určitě jako člen vlády, nejlépe na pozici místopředsedy.

Ondřej Felix ze SPISu zase poukázal na to, že už nám vlastně nezbývá moc času: pokud bychom se na to chtěli připravit tak jako ty země, které za svého předsednictví něco reálného dokázaly, museli bychom začít velmi brzy, vlastně ještě letos. Ale to nevypadá zrovna pravděpodobné, vzhledem k současné situaci na naší politické scéně.

No, v každém případě jde o významné téma, nad kterým se mělo začít diskutovat už dříve, a to nejen na Invexu. Jenže naše politická scéna má teď asi jiné starosti a myšlenky, než aby se zabývala takovýmito "jemnostmi". A to je špatně.