Vyšlo na Lupě, 6.9.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0906001.php3

Na kolik přijde O2TV?

Telefónica O2 Czech Republic včera představila svou novou službu O2TV. Bude dostupná jen přes ADSL2+. Přepínání kanálů (channel zapping) u ní trvá odhadem tři až čtyři sekundy. Za co všechno budou uživatelé této služby platit, a jak vychází srovnání s cenami kabelovek?

Nová IPTV služba společnosti Telefónica O2 Czech Republic, s názvem O2TV, odstartovala formálně již minulý pátek, 1.9.2006. Jak jsem ale již avizoval v předchozím článku ("Všechno bude O2"), příležitost k bližšímu seznámení s touto službou měli novináři až včera, na samostatné tiskovce. Takže jaké jsou detaily a jak vypadá a funguje O2TV?

Začněme nejprve základními fakty:

 • Ke zřízení a používání O2TV je nutné současné odebírání hlasových služeb. Musíte tedy mít aktivní pevnou telefonní linku, a na ní některý z hlasových tarifů. Stačí prý i tarif Mini (za 236,81 Kč). Fakticky to znamená, že k ceně za samotnou IPTV musíte připočítat i cenu hlasového tarifu, i když ho třeba vůbec nevyužijete. Stejně jako u přístupu k Internetu (O2 Internet Expresu) tedy není nabízena varianta tzv. "nahého ADSL", resp. "nahé TV", pro kterou by souběh s hlasovými službami nebyl povinný.
 • Souběh O2TV s přístupem k Internetu (službou O2 Internet Expresem) není nutný, ale projevuje se v ceně základní nabídky IPTV. V případě souběhu je základní nabídka levnější, a přijde na 448,63 Kč. Bez souběhu s ADSL stojí základní nabídka 547,40 Kč (vše včetně DPH).
 • K používání služby O2TV je nutný příslušný set-top box. Dnes je v nabídce typ iCAN 3800TW, jehož měsíční pronájem přijde na 149,94 Kč (včetně DPH). V rámci akční nabídky (viz dále) přijde jeho pronájem na 1 Kč měsíčně, po dobu 12 měsíců.
 • K přenosu dat pro O2TV se využívá výlučně technologie ADSL2+. U uživatele musí být tomu odpovídající modem (dnes je nabízen D-Link DSL-584T). Jeho měsíční pronájem přijde na 149,94 Kč. V rámci akční nabídky je možné ho odkoupit za 1 Kč.
 • Přenášený signál je komprimován pomocí MPEG-4, celkový datový tok živého TV vysílání je cca 3 Mbit za sekundu.
 • Možnost zřízení služby lze ověřit zde (podle telefonního čísla).
 • Další podrobnosti, včetně cen a různých doplňkových nabídek, najdete v ceníku nové služby.

Ohledně dostupnosti nové služby O2TV zaznělo, že dnes by se měla týkat přibližně jednoho milionu pevných linek. Do budoucna, s postupným rozšiřováním pokrytí ADSL2+, by se měla týkat všech lokalit, kde je dostupné ADSL jako takové. Tomu si ale dovolím oponovat poukazem na to, že i ADSL2+ má svá vzdálenostní omezení, která mohou způsobit, že někde "dál od ústředny" bude ještě dostupné "alespoň nějaké" ADSL (ve smyslu: pomalejší), ale na O2TV už dosahovaná přenosová rychlost nebude stačit.

Podle dostupných odhadů by dnes měly být služby O2TV běžně dostupné do cca 3 km od ústředny (resp. od DSLAMu), s tím že i delší vzdálenosti jsou v eventuelně možné, ale vyžadují individuální proměření linky (provedení technického šetření). Však také "IPTV check", který zjišťuje dostupnost nové služby, vrací v kladném případě disclaimer

"Upozornění: Jedná se o předběžnou informaci, která může být změněna výsledkem technického šetření".

V případě, kdy se konkrétní zájemce bude nacházet někde "na hraně" dostupnosti O2TV, může nastat problém ještě v případě, pokud by chtěl souběžně také Internet Expres. Pak opět bude záležet na konkrétních podmínkách, a zákazníkovi budou nejspíše nabídnuty jen takové rychlostní varianty Internet Expresu, které se ještě "vejdou" vedle služby O2TV.

Ceny a akční nabídky

Zrekapitulujme si ještě jednou všechny složky ceny nové služby, nejprve bez ohledu na současnou akční nabídku, ve variantě bez souběhu s Internetem:

 • hlasový tarif (jako podmínka pro možnost zřízení služby): minimálně 236,81 Kč za tarif Mini
 • základní nabídka: 547,40 Kč
 • ADSL modem: 149,94 Kč
 • set-top box: 149,94 Kč

Celkem to tedy vychází (minimálně) na 1084,39 Kč měsíčně, bez DPH. K tomu je třeba připočítat ještě jednorázové náklady na aktivaci služby (dle ceníku ve výši 595 Kč) a na instalaci služby (1 796,90 Kč).

V případě souběhu s Internet Expresem vychází cena nižší o rozdíl mezi 547,40 Kč a 448,63 Kč (což je 98,77 Kč), ale zase musí navíc platit cenu za službu Internet Expres jako takovou.

Pokud si ale zákazník objedná novou službu O2TV do 31.10.2006, a "upíše se" na 12 měsíců, může využít akční nabídky, v rámci které získá:

 • instalaci za 1,19 Kč (místo 1 796,90 Kč)
 • aktivaci za 1,19 Kč (místo 595 Kč)
 • modem za 1,19 Kč (do vlastnictví, místo pronájmu 149,94 Kč měsíčně)
 • pronájem set-top boxu za 1,19 Kč (po dobu 12 měsíců)

Pak už tedy platí měsíčně jen hlasový tarif (min. 236,81 Kč), cenu základní nabídky (547,40 Kč) , a "korunové zbytky" (4x1,19 Kč). Tedy celkem minimálně 788,97 Kč (stále vše včetně DPH).

Srovnání s kabelovou TV

Pokud bychom si chtěli srovnat ceny nové IPTV služby s obdobnou nabídkou kabelové TV (ceník), například od UPC (ceník), pak musíme zvolit dostatečně souměřitelné "konfigurace", včetně akčních nabídek, souběhů a minimálního úvazku zákazníka. Kvůli nutnosti souběhu O2TV s hlasovými službami pak musíme vzít do úvahy i srovnatelné hlasové tarify.

Souměřitelnými variantami se zdají být nabídky s hlasovými tarify, které nabízí neomezené volání do pevných sítí v době mimo špičku:

 • UPC: nabídka Klasik + hlasový tarif Freetime,
 • O2: základní programová nabídka + hlasový tarif O2 Volno.

Obě varianty, v rámci promo akcí (akčních nabídek) vyžadují úvazek zákazníka na 12 měsíců, a za to nabízí instalaci, aktivaci, modemy (a set-top box u O2TV) vždy za 1 Kč bez DPH. Pokud tyto korunové ceny zanedbáme, zůstává u UPC cena 788 Kč, a u O2 pak 547,40 Kč (za základní nabídku) + 403,41 Kč za tarif Volno, celkem tedy 950,81 Kč.

I toto srovnání je ale zkresleno tím, že UPC nabízí slevu (cenové zvýhodnění) už při souběhu dvou služeb (TV a telefonu), zatímco O2 nikoli. Pokud bychom pouze sečetli obě samostatné nabídky u UPC, dostali bychom se na částku 489 Kč (za Klasik) plus 330 Kč (Freetime), dohromady pak 819 Kč. To je stále méně než u O2, jenže už bez úvazku na 12 měsíců, za který UPC dává slevu ze souběhu - a to bychom už u 02 museli připočítat ještě 2x 149,49 Kč měsíčně za pronájem modemu a set-top boxu.

Další srovnatelnou kombinací, kde už se uplatní souběh i u O2, je triple play: hlas, TV a Internet:

 • UPC: Klasik + Freetime + UPC Internet Light (2560/256 kbit/s, 20 GB FUP)
 • O2: základní programová nabídka + O2 Volno + O2 Internet Expres 2048 (2048/256 kbit/s, 8 GB FUP)

Uvedená trojkombinace od UPC (s "poněkud silnějším" Internetem) přijde při úvazku na 12 měsíců na 1399 Kč, zatímco u O2 (při využití nynější akční nabídky) jde o součet 448,63 Kč (programová nabídka se souběhem) + 403,41 Kč (O2 Volno) + 713 Kč (za Internet Expres) = 1565,04 Kč (stále vše včetně DPH).

Takže i v tomto druhém srovnání vychází kabelový operátor levnější.

V čem je naopak O2TV levnější, jsou prémiové kanály, které lze přiobjednat k základní nabídce. Například přidání obou kanálů HBO (HBO a HBO2) přijde u O2TV na 199,92 Kč, zatímco u UPC na 315 Kč. Celkově se pak možnost přiobjednávání dalších kanálů u IPTV zdá být podstatně pružnější a širší, než u UPC. Podrobnosti najdete v již zmiňovaném ceníku.

TV archiv

Zůstaňme ještě u cen a nabídek nové služby O2TV. Ta nabízí hned od začátku jednu dílčí službu, kterou třeba u UPC ještě nenajdeme. Jde o TV archiv, což je jakýsi videorekordér provozovaný přímo poskytovatelem služby. Ten zaznamenává (některé) televizní pořady, které si pak jeho zákazník může ještě týden přehrávat ze záznamu.

Přístup do TV archivu je u služby O2TV zpoplatněn, a to částkou 98,77 Kč měsíčně (včetně DPH). Zatím je ale "dosah" této služby omezen jen na pořady ČT1 a ČT2. S provozovateli dalších televizních stanic se o zařazování jejich pořadů stále jedná.

V rámci výše popisované akční nabídky (platné do 31.10.2006) však zákazník získá na rok přístup do TV archivu za 1,19 Kč měsíčně.

Videotéka

Videotéka je u služby O2TV označení pro služby charakteru Video on Demand. Celkem má být k dispozici na 250 titulů, a jejich počet má dále růst. Jsou členěny do několika kategorií, a podle toho se odvíjí i cena za právo je shlédnout.

 • Filmové hity: 83,3 Kč
 • Dětské pořady: 10,71 Kč
 • Filmy: 58,31 Kč
 • České filmy: 58,31 Kč
 • Seriály: 22,61 Kč
 • Zábavné: 22,61 Kč
 • Adult: 82,11 Kč

Vždy přitom jde o právo na dobu 24 hodin, s tím že počet shlédnutí není omezován. Ani by to vlastně nemělo smysl, protože divák má možnost se v prohlížení filmu (pořadu) libovolně posouvat oběma směry, převíjet jej na začátek atd.

Diskuse po včerejší tiskové konferenci se stočila i na to, zda si uživatel může na výstup set-top boxu zapojit vlastní videorekordér a pořad či film si nahrát. Prý to nejde, a bylo to i podmínkou vlastníků obsahu. Zajištěno to má být tak, že výstupy set-top boxu přes konektory SCART a HDMI jsou proti nahrávání chráněny kódováním (a skrze zbývající rozhraní YPbPr prý jde jen DVB-T). Docela by mne zajímal názor čtenářů, obeznámených s problematikou příslušných rozhraní, na toto technické řešení.

Channel zapping

Na včerejší tiskové konferenci byla nová služba O2TV také naživo předváděna. Takže bylo možné si alespoň orientačně změřit, jak dlouho trvá přepínání jednotlivých televizních kanálů, neboli tzv. channel zapping. Ten může být nepříjemným úskalím IPTV služeb, pokud trvá příliš dlouho. Včera ale bylo přepínání kanálů v rámci služby O2TV ještě vcelku přijatelné - hrubým odhadem zabralo každé přepnutí tři až čtyři vteřiny. S rostoucím počtem uživatelů by se prý rychlost přepínání měnit neměla.

Navíc uživatel, který chce jen tak prolistovat, co kde právě dávají, může využít k listování zmenšeného programového průvodce (EPG), který mu ukáže alespoň jméno pořadu na tom kterém kanále (ale nikoli příslušný obraz, ten stále ukazuje aktuální kanál). A zde už žádné viditelné zpoždění při přepínání nebylo.