Vyšlo na Lupě, 11.8.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0811001.php3

UPC kupuje Karneval

Mezi kabelovými operátory na tuzemském trhu se schyluje k zásadní konsolidaci. Vlastník českého UPC oznámil, že kupuje tuzemskou dvojku, Karneval Media s.r.o. Vše ale musí ještě schválit antimonopolní úřad. Samotné české UPC mezitím provádí rebranding, když své dosavadní služby chello přejmenovává na UPC Vysokorychlostní internet.

Konsolidace a globalizace, v rámci které jsou menší subjekty pohlcovány těmi většími, a i ty se stávají součástí stále větších nadnárodních uskupení, rozhodně není výhradní doménou klasických telekomunikačních operátorů. Po vlastnících společnosti GTS Novera, která před časem pohltila hned několik alternativních operátorů, se na nákupy vydal i vlastník našeho UPC, americká společnost Liberty Global Inc. Včera pak oznámila, že kupuje tuzemskou dvojku, společnost Karneval Media, s.r.o. Zveřejněna byla i cena, 322.5 milionů € (cca 9,094 mld. Kč), a také to, že součástí transakce je i prodej sesterské společnosti Forcable s.r.o., která pro Karneval zajišťuje některé původní programy. Celou transakci však ještě musí schválit antimonopolní úřad (ÚOHS).

Blesk z čistého nebe?

Zpráva o tom, že dva největší kabeloví operátoři na našem trhu splynou, přišla poměrně nečekaně. Nebo alespoň já jsem nezaznamenal žádné významnější signály o tom, že by se něco takového chystalo. Ale na druhou stranu je to zpráva, která nepostrádá logiku. Už proto, že do Karnevalu při jeho vzniku v roce 2003 (sloučením společností TESmedia a Intercable) investovaly spíše subjekty ze světa financí (JPMorgan Partners, AIG Emerging Europe Infrastructure Fund L. P., Baring Communications Equity Limited a Baring Communications Equity Emerging Europe Limited). No a u těch se dalo očekávat, že za určitou dobu, po náležitém zhodnocení své investice, tuto zase prodají (provedou tzv. exit).

Také z druhé strany, z pohledu subjektů ze světa elektronických komunikací, dává akvizice a sloučení smysl. Vývoj totiž dospěl k tomu, že původní rozdíly mezi klasickými telekomunikačními operátory a operátory kabelovými se prakticky setřely a obě skupiny se dnes perou o zákazníky na stejném písečku. Dokladem toho může být jejich soupeření v oblasti broadbandu, a nově i v oblasti triple play. Sem již UPC i Karneval vstoupili, přidáním hlasových služeb do svého portfolia, a Telefónica O2 Czech Republic se tak chystá učinit záhy, zprovozněním svých služeb IPTV. A i na tomto "stejném písečku" platí, že větší šance mají ti větší a silnější. A tak stejně jako Telefónica O2 Czech Republic notně využívá výhod příslušnosti k celé skupině Telefóniky, může i české UPC najít tolik potřebné synergie ve splynutí s Karnevalem. Zvláště když boj o zákazníky služeb triple play právě začíná …

Co říkají čísla

Jen pro dokreslení celé akvizice: ke konci letošního pololetí vykazoval Karneval na 310 000 platících zákazníků, z nichž 253 000 využívá televizních služeb a 57 000 služeb internetových. České UPC zase hlásí 417 000 předplatitelů svých televizních služeb, a 84 000 zákazníků vysokorychlostního Internetu. Z tohoto pohledu tedy lze hodnotit celou akvizici jako pohlcení dvojky na trhu současnou jedničkou.

Ani jeden z dosud samostatných operátorů přitom neříká, kolik už získal zákazníků pro své nové hlasové služby. Ale nejspíše je to proto, že jde o velmi čerstvou záležitost: Karneval zahájil (komerční testování) svých hlasových služeb v únoru letošního roku, a UPC spustil řádný provoz svých hlasových služeb v červnu.

Pro budoucí spojení obou operátorů je důležité, že jejich sítě jsou až na opravdu vzácné výjimky disjunktní (nevedou do stejných lokalit). Takže počty domácností, které jsou v dosahu jedné či druhé sítě (bez ohledu na to, zda nabízené služby využívjí či nikoli), lze asi jednoduše sečíst. UPC naposledy (ke konci března) vykázalo na 740 000 tzv. "homes passed", a Karneval ve stejné době hlásil "přes 500 000".

Dohromady to vychází na 1,2 milionu domácností (homes passed), resp. zásuvek. Většině z nich přitom mohou operátoři již dnes nabízet své triple play. Pokud bychom mechanicky sečetli také počty aktuálních zákazníků, které vykazují oba dosud samostatní operátoři, dospěli bychom k číslu 253 000 + 417 000 = 670 000 odběratelů televizních služeb, a 57 000 + 84 000 = 141 000 zákazníků internetových služeb. Takové tedy jsou "dimenze" budoucího jednotného operátora.

Pro srovnání s Telefónikou O2 Czech Republic, které bude v tomto ohledu největším konkurentem: již dnes vykazuje TO2 CR větší počet zákazníků svých internetových služeb, a to 400 000 (byť včetně těch "přeprodaných" alternativními operátory). Zde tedy jednoznačně vede. Naopak u "obrázků" (TV služeb) TO2 CR teprve začne, a to úplně od nuly. U hlasových služeb jednoznačně vede, zatímco od nuly zde začínají zase kabeloví operátoři. Ale celkový trend zatím působí spíše na zmenšování jejich velmi velkého odstupu, protože jim zákazníci přibývají, zatímco TO2 CR naopak ubývají.

O to zajímavější ale bude jejich nadcházející souboj. Co nabídne nově sloučený kabelový operátor, a jak TO2 CR rozjede své IPTV služby. A také zda se jí díky tomu podaří zastavit úbytek pevných linek.

První komentáře

Vraťme se ale zpět k samotnému prodeji Karnevalu. Zpráva o již dojednané transakci, která se objevila včera, je velmi čerstvá, a nikdo z tuzemských představitelů obou společností se k ní nechtěl nijak podrobněji vyjadřovat, nad rámec pouhého konstatování holých faktů. Zřejmě proto, že zatím se vše odehrává na úrovni zahraničních vlastníků.

První vyjádření, které se mi podařilo získat, je od Zdeňka Vaníčka, prezidenta České asociace kompetitivních komunikací, ve které jsou oba dosud samostatní operátoři zastoupeni:

Perspektivu vzniku silné společnosti v sektoru kabelové televize vítám jako důležitou událost v rozvoji našich elektronických komunikací. Pouze silná společnost, která dodává plný rozsah služeb (televizní a rozhlasový signál, rychlý přístup k datovým službám a telefonní službu), bude důstojným partnerem dalším subjektům přispívajícím k rozvoji sektoru širokopásmových služeb. Včerejší zprávu o zahájení procesu spojení dvou největších kabelových společností v České republice proto přirozeně hodnotím jako velmi významný krok vpřed. Věřím, že po skončení tohoto procesu bude nová společnost ještě důstojnějším partnerem jiným, dnes ještě dominantním subjektům, které také dodávají zmíněné služby, a že se stane prvořadým hráčem na poli dodávky moderních elektronických služeb miliónům domácností v České republice, neboť účelně a ve prospěch koncového zákazníka spojí dosavadní dobré výsledky a zkušenosti obou dotčených kabelových společností.
Média však přinesla i další reakce. Například předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák vidí přínos v možném urychlení digitalizace (zdroj):
"Jde o projev trendu koncentrace trhu elektronických komunikací, který se promítne snad v urychlení digitalizace, rozvoji triple/quadru play, hlavně snad pocítí pozitivně změnu diváci"

To analytik Petr Bártek vidí vše poměrně černě:

Podle analytika Cyrrusu Petra Bártka by duo UPC a Karnevalu vytvořilo dominantního operátora s možností monopolně stanovovat ceny minimálně do doby, než začne Telefónica nabízet svoji TV přes internet. "Výsledkem pro zákazníky bude růst cen v řádech desítek procent vyšperkovaný několika málo výhodami spojených služeb," uvedl.

Jiný analytik to ale tak nevidí:

Podle Tibora Bokora z Wood&Company u vysokorychlostního internetu k růstu cen nedojde, protože trh se řídí nabídkou konkurenčního ADSL.

Za sebe bych to také tak černě neviděl. Už kvůli tomu, že UPC a Karneval si kvůli disjunktnosti svých sítí dosud také přímo nekonkurovali. A až TO2 CR spustí své IPTV, bude konkurence existovat ve všech třech složkách triple play. Ale i bez IPTV zde bude (snad také významná) konkurence v podobě zemského digitálního vysílání (DVB-T). Takže prostor ke zdražování, vzniklý v důsledku popisované akvizice, zde také nevidím.

Jaké jsou detaily?

Jediným zdrojem detailnějších informací o již dojednané transakci jsou zatím tiskové zprávy zahraničních vlastníků, hlavně na straně kupujícího (zde). Tím je společnost Liberty Global Europa N.V., která je dceřinou společností americké Liberty Global Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK), vzniklé v lednu 2005 sloučením společností Liberty Media International, Inc. (LMI) and UnitedGlobalCom, Inc. (UGC). Skrze své plně vlastněné dceřiné společnosti, konkrétně UPC Holding B.V. a Liberty Global Switzerland, Inc. (které dohromady tvoří divizi "UPC Broadband Division"), poskytuje Liberty Global své služby i zákazníkům v 11 evropských zemích, včetně ČR.

V poslední době přitom mateřská Liberty Global Inc. optimalizuje své podnikatelské aktivity, když opouští trhy kde nenachází vhodné příležitosti a dostatečně dynamický rozvoj, a soustřeďuje se naopak na trhy, kde vidí největší perspektivy rozvoje. Nás může těšit, že sem řadí i ČR, kam dále investuje, zatímco třeba z jiných trhů se Liberty Global zase naopak stáhla. Prodala, resp. přestala provozovat své pobočky UPC Norway, UPC Sweden, UPC France a Priority Telecom Norway.

Samotná transakce, v rámci které bude Karneval Media s.r.o. (spolu s Forcable, s.r.o.) prodán, je přitom poměrně komplikovaná. Odehraje se totiž přes prostředníka, kterým je společnost Unite Holdco III B.V. Ta nejprve koupí Karneval a Forcable od jejich současného vlastníka (kterým je společnost ICZ Holding B.V., sama vlastněná fondy), a pak je oba zase prodá definitivnímu kupci, kterým je Liberty Global Europa N.V. První část transakce, kterou je převod na prostředníka, by podle předpokladů mohla být dokončena poměrně brzy, ještě v září či v říjnu. Ovšem druh část transakce, kterou je převod z prostředníka (Unite Holdco III B.V.) na finálního kupce, může trvat déle, protože podléhá schválení našich regulačních orgánů, konkrétně antimonopolního úřadu (ÚOHS). Dohodnutá pravidla transakce jsou přitom taková, že pokud se nepodaří získat potřebný souhlas do 7.5.2007, může prostředník naložit s akvizicí jak uzná za vhodné, například prodat ji někomu jinému.

Poradcem pro kupující stranu (Liberty Global) byly společnosti JP Morgan londýnská pobočka Deutsche Bank AG. Obě tyto společnosti také vlastní firmu Unite Holdco III B.V., přes kterou prodej probíhá. Poradcem pro prodávající stranu zase byla společnost Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.

Rebranding jako první krok?

Shodou okolností - nebo možná právě naopak, v přímé souvislosti s nyní ohlášenou akvizicí Karnevalu - přišlo tento týden české UPC s dalším rebrandingem, neboli změnou značky. Další proto, že ne až tak dávno (v říjnu 2003) přejmenovalo UPC všechny své internetové služby na "chello" (psáno s malým počátečním písmenem) . Nyní je zase přejmenovává na "UPC Vysokorychlostní internet", s malým počátečním i u vlastního jména Internet, a naopak s velkým V u adjektiva "vysokorychlostní".

Důvodem je prý celkové sladění názvů, resp. značek pro poskytované služby, zejména pro jejich nabízení v rámci triple play. Své televizní služby totiž UPC prodává jako "kabelovou televizi UPC". A když v červnu letošního roku spustilo své hlasové služby, použilo k tomu opět "svou" značku UPC a novou službu pojmenovalo "UPC Telefon". Pravdou je, že s tím nějaké chello moc neladilo. Teď už ale bude celkové sladění názvů přeci jen lepší.

Ovšem přejmenování internetových služeb z dosavadní značky "chello" na nové "UPC Vysokorychlostní internet" není zase až tak jednoduché. Důvodem je to, že od názvu služby jsou odvozena doménová jména serverů, resp. služeb, a také emailové adresy, přidělované zákazníkům. To vše by se nyní také mělo správně změnit. Naštěstí ale UPC zvolilo vcelku rozumnou (či spíše jedinou prakticky schůdnou) cestu, v rámci které zavedlo kompletní sadu nových jmen, ale ty staré ponechalo i nadále (a neavizuje jejich zrušení). Takže co konkrétně se nově objevuje?

  • Noví zákazníci dostanou e-mailovou adresu již s novou doménou jmeno@upcmail.cz.
  • Dřívějším zákazníkům zůstává dřívější adresa (či adresy) jmeno@chello.cz zachována včetně aliasů, loginu a hesla. Navíc je jim zřízena nová adresa jmeno@upcmail.cz se stejným loginem a heslem jako do schránky jmeno@chello.cz.
  • Pošta doručovaná do schránek jmeno@chello.cz a jmeno@upcmail.cz se ukládá do společné schránky. Velikosti a počty schránek zůstávají zachovány dle technické specifikace jednotlivých služeb. Nicméně zákazníci již nemohou ke své e-mailové adrese jmeno@chello.cz zadávat nové aliasy. To je možné jen u adresy jmeno@upcmail.cz.
  • Individuální webové stránky, které si zákazníci mohli zdarma vytvořit na URL adrese http://members.chello.cz/~jmeno, jsou nyní dostupné i na URL adrese http://members.upc.cz/~jmeno. Noví zákazníci získají prostor pro vlastní webovou stránku na URL adrese http://members.upc.cz/~jmeno
  • Nové názvy získaly i servery pro odesílaní a příjem poštovních zpráv, a sice: smtp.upcmail.cz resp. pop3.upcmail.cz. Přejmenoval se i server registrace, FTP a šest serverů určených pro hry, které nadále nesou označení registrace.upc.cz, ftp.upc.cz a gamex.upc.cz. Původní doménové názvy zůstávají v platnosti.