Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 3.5.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0503001.php3

Volba operátora: vyplatí se ještě?

Když Český Telecom zlevnil dálkové hovory na úroveň místních, dokonce se zpětnou platností, významně tím zasáhl do výhodnosti služeb na bázi volby a předvolby operátora. Ty se až dosud vyplácely hlavně těm, kteří volali hodně meziměstsky. Ale co teď?

Mechanismus volby operátora byl jedním z nástrojů, které měly pomoci fakticky otevřít náš telekomunikační trh poté, co byl počátkem roku 2001 otevřen alespoň formálně. Přinesl totiž jednu z mála možností, jak mohli "nově příchozí" (alternativní operátoři) oslovit potenciální zákazníky, bez nutnosti budovat duplicitní infrastrukturu k té již existující. Původně monopolnímu operátorovi (Českému Telecomu) pochopitelně nebyla tato možnost nikterak po chuti, a tak mu musela být vnucena zákonem. Ten požadoval zavedení jednorázové volby operátora (služeb na bázi CS, Carrier Selection) od poloviny roku 2002, a trvalé předvolby operátora (CPS, Carrier PreSelection) od počátku roku 2003. Tak se i stalo, i když skutečnému nástupu konkurence, na bázi volby operátora, to ještě nějakou dobu trvalo. Nicméně volba operátora přišla, a troufnu si říci, že přinesla i očekávaný užitek: z nesvéprávného účastníka, který neměl žádnou možnost výběru, se stal skutečný zákazník, který již měl na výběr, přes koho povede své hovory. A ceny těchto hovorů postupně klesaly, právě díky tlaku, který touto cestou vznikl.

Nutně ale musely přijít i protitlaky, ze strany Českého Telecomu, jako tzv. inkumbenta (coby původně monopolního operátora, nyní ale již působícího na otevřeném trhu). Jeho přirozeným zájmem bylo co nejvíce zúžit prostor pro působení jeho konkurentů, v rámci takových "mantinelů", jaké mu vytvořily platné zákony a rozhodnutí regulátora. A tak jsme byli svědky postupného přesouvání výnosů z variabilních složek (hlavně z hovorného, kde i díky volbě operátora existuje konkurence) do paušálních složek, zejména do měsíčních paušálů (kde konkurence dosud neexistuje). Jinými slovy: měsíční paušály utěšeně rostly (zdražovaly), zatímco některé hovorné (hlavně mezinárodní a meziměstské) přeci jen klesalo. Tento vývoj naznačuje i následující tabulka, ukazující růst měsíčních paušálů (pro nejrozšířenější tarif Standard):

Rok/datum 1998 19992000,2001 2002,20031.1.2004 1.5.2004 1.5.2005 11.5.2006
měsíční paušál 100 Kč 135 Kč 175 Kč 299 Kč347,41 Kč 338,86 Kč 329 Kč403 Kč

Zatím poslední kroky v tomto směru, mířené do oblasti domácností, přichází právě v těchto dnech:

  • od 11.5.2006 se dále zvyšují základy všech měsíčních paušálů (za používání pevné linky), a to o 22,6 procenta (z 329 Kč na 403 Kč)
  • od 1.4.2006 (tj. dokonce zpětně) se dále snižují ceny hovorného - konkrétně ceny meziměstských hovorů se dostávají na úroveň místních hovorů

Tyto změny pochopitelně dále mění situaci, a to jak pro poskytovatele služeb na bázi volby operátora, tak i pro jejich zákazníky. Zastavme se ale hlavně u toho, jaké jsou dopady na koncové zákazníky (z řad domácností), kteří služby na bázi volby operátora využívají.

Volba operátora: hlavně pro dálkové hovory

Až do nástupu posledních změn (viz výše) se služby na bázi volby operátora mohly vyplatit zejména u dálkových hovorů (tj. meziměstských i mezinárodních), a hovorů na mobil. Naopak u místních hovorů a internetového dial-upu byl prostor pro volbu operátora od začátku jen velmi malý.

Ovšem výhodnost hovorů z pevné sítě do sítě mobilní již dříve účinně "nahlodali" mobilní operátoři, skrze své nabídky, které motivují uživatele volat z mobilu na mobil, místo z pevné na mobil. Hovory do zahraničí zase z velké části "utekly" k internetové telefonii, různým callbackům a dalším variantám volání, takže na volbu operátora zbývaly ponejvíce právě meziměstské hovory. Také ty ale inkumbent stále účinněji "strhával na sebe", čím dál tím razantnějším zaváděním paušálů (zejména u svých tarifů Víkend). V rámci nich zpoplatňoval hovory fixní částkou (nikoli po minutách), byť to prezentoval jako "volání zdarma". Hlavně ale: v rámci těchto paušálů už nečinil rozdíl mezi místními a (národními) dálkovými hovory.

No a nyní tedy přichází další krok: srovnání ceny dálkových hovorů na cenu místních hovorů i tam, kde zákazník stále ještě platí po minutách, a nikoli paušálně.

Z přednosti je nevýhoda

Nechme nyní stranou to, jak tento krok působí na rozvoj konkurence, a podívejme se na vše z pohledu koncového zákazníka. Pro něj to na první pohled je jednoznačný přínos.

Na druhý pohled už ale nelze nevidět, že tento přínos se některých zákazníků netýká. Konkrétně těch, kteří dosud dávali přednost volbě operátora, právě kvůli nižšímu minutovému hovornému. Dříve například stála minuta dálkového volání u tarifu Telefon Standard od ČTc 3,19 Kč, ale třeba přes trvalou předvolbu operátora u společnosti Tele2 (službu Tele2Komfort) přišla jen na 1,89 Kč (vše včetně DPH a ve špičce).

Jenže teď se situace změnila, a hovorné přes volbu operátora může být naopak dražší než u Českého Telecomu. Když ten snížil minutovou cenu dálkového hovoru na úroveň místního (u tarifu Standard na 1,58 Kč za minutu), stalo se třeba právě Tele2, se svými 1,89 Kč, naopak dražší.

Jak (ne)zareagovali alternativní operátoři

Podle analýzy relevantního trhu č. 3 bylo až dosud nejúspěšnějším alternativním operátorem, poskytujícím služby na bázi volby operátora pro domácnosti, právě Tele2 (měřeno počtem provolaných minut). Poskytuje je jak skrze volbu operátora (CS, služba Tele2 1002), tak i skrze trvalou předvolbu operátora (CPS, služba Tele2Komfort ). Na nejnovější změny v cenách Českého Telecomu však Tele2 dosud nezareagovalo (jeho ceníky platí od 1.12.2005), a dálkové hovory přes Tele2 jsou tak dnes v obou případech dražší než přes Český Telecom.

Stejně tak dosud nezareagovalo například ani Tiscali, a jeho služby Tiscali Call (na bázi CPS), a Tiscali Call 1033 (na bázi CS) jsou nyní u dálkových hovorů také dražší než služby Českého Telecomu. Obdobně na tom jsou například Radiokomunikace (se službou Bluetone Voice 1044 a Bluetone Voice Economy).

Vlastně jediný operátor, u kterého jsem zaznamenal změnu, je VOLNÝ. Ten své ceny dálkových hovorů srazil tak, aby byly alespoň o jeden symbolický haléř levnější, než u Českého Telecomu. A to jak u služby VOLNÝ Hlas (na bázi CPS), tak i u služby VOLNÝ Hlas 1020 (na bázi CS).

Ještě další operátor, konkrétně GTS Novera, již dříve sám srovnal hovorné za dálkové hovory s hovorným místním (podrobněji). Jeho služba s názvem "Novera telefonní předvolba" je ale už určena spíše firmám. To se projevuje mj. i tím, že má stejný tarif pro špičku i mimo špičku, což vyhovuje právě fírmám (které volají hlavně v pracovní době, tj. ve špičce).

Obecně lze jen doporučit každému, kdo využívá služby na bázi volby operátora (určené domácnostem), aby si sám ověřil aktuální ceníky svého poskytovatele i to, zda se mu tyto služby stále ještě vyplatí, nebo už nikoli.

Jaký stále je prostor ke konkurenci?

Otázkou samozřejmě je, jaký bude další vývoj služeb na bázi operátora. To pochopitelně záleží i na tom, jak moc jim posledními kroky Českého Telecomu zúžily prostor pro jejich konkurenceschopnost. Ve hře jsou samozřejmě i další faktory, jako například zrušení dosavadního šestihaléřového příplatku ke službám CS a CPS, a nové ceny za terminaci i originace hovorů.

Celkově si ale dovolím předpokládat, že se celý prostor zúžil opravdu výrazně - dokonce ještě více, než u hovorů místních, kde byl od začátku skutečně minimální. Někteří alternativní operátoři kvůli tomu poskytují místní hovory skrze volbu operátora nikoli proto, že by se jim to nějak výrazněji rentovalo a vydělávali na tom, jako spíše pro úplnost svého portfolia (ostatně, bylo to podmínkou pro poskytování služeb na bázi trvalé předvolby, alias CPS). U dálkových hovorů se nyní budou muset "vejít" do stejných koncových cen (aby nebyli dražší než Telecom), ale sami budou mít ještě vyšší náklady. Takže žádné zázraky asi skutečně čekat nemůžeme.

Ostatně, pouhý jeden haléř, o který dokázal "jít níže" VOLNÝ, o něčem vypovídá.

Pozor na penalizaci!

Volba operátora by však i při srovnatelném hovorném mohla být stále výhodnější, pokud by uživatel mohl platit alespoň nižší měsíční paušál. Nabízí se tedy možnost použít tarif Telefon Mini, který přijde měsíčně jen na 236,81 Kč (místo 403,41 Kč u telefonu Standard). Původně přitom byla u tarifu Mini volba operátora zakázána, ale tento zákaz nyní (s koncem regulace) padl. Takže: jde to?

Formálně ano, protože zákaz volby operátora u tarifu Mini už skutečně neplatí. Prakticky to ale stejně nemá cenu, protože Telecom zde aplikoval jinou zábranu: za každý odchozí hovor, a to i vedený přes volbu operátora, požaduje jednorázový sestavovací poplatek ve výši 5,95 Kč (včetně DPH)!

Takže na tuto variantu můžeme rovnou zase zapomenout.