Vyšlo na Lupě, 12.4.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0412001.php3

Internet Speed, aneb: Eurotel spouští HSDPA

Eurotel zprovoznil ve své síti UMTS technologii High Speed Downlink Packet Access, umožňující rychlejší stahování dat. Pokryta je zatím Praha a Brno, a maximální rychlost na downlinku je nastavena na 1024 kbit/s. Uživatelé nepaušálních datových tarifů mohou HSDPA využívat ihned, zájemci o paušál si musí pořídit nový tarif za 832 Kč měsíčně.

Dávno pryč jsou doby, kdy mobilní sítě 3. generace (UMTS) slibovaly přenášet data rychlostí 2 Mbit/s. Pravda, bylo to s obvyklým disclaimerem "až" 2 Mbps, naznačujícím že realita nejspíše bude nižší. A také s odvolávkou na to, že skutečná rychlost bude záviset i na rychlosti pohybu koncového uživatele, resp. jeho mobilního terminálu: oněch "až 2 Mbit/s" se mělo týkat situace, kdy se uživatel během přenosu nepohybuje. Pro případ pomalého pohybu (například chůze) bylo slibováno "až 384 kbit/s", a pro rychlejší pohyb (například jízdu autem či vlakem) pouze cca 114 kbit/s.

No a jaká že je dnešní realita? Taková, která odpovídá "pomalému pohybu": i stacionární (nepohybující se) uživatelé mobilních sítí 3G/UMTS mají šanci jen na rychlost "až 384 kbit/s". Skutečně dosahovaná rychlost pak samozřejmě závisí i na dalších faktorech, včetně podmínek příjmu v dané lokalitě, vytížení sítě a buňky atd.

Pro úplnost je ale třeba dodat, že není síť 3G jako 3G, a že existují různé varianty jejího technického řešení. Jednou z možných dělících čar je způsob využití dostupného frekvenčního pásma, buď na principu tzv. frekvenčního duplexu (FDD, Frequency Division Duplexing), nebo na principu časového duplexu (TDD, Time Division Duplexing), podrobněji. No a výše uvedené tvrzení o slibovaných a skutečně dosahovaných rychlostech se týká "klasické" varianty FDD, pro kterou se u nás rozhodli Eurotel a Vodafone.

Naproti tomu T-Mobile vsadil na variantu UMTS TDD, nejspíše i proto, že v ní dokázal nabídnout vyšší rychlosti hned od začátku. Podrobněji jste se o tom mohli dočíst zde na Lupě v článcích UMTS od T-Mobile: rychlá data a žádný hlas a 3G/UMTS: odstartováno! .

Ti mobilní operátoři, kteří zůstali u "klasické" varianty FDD, však také mají šanci ještě dostát původním představám a rychlostech v řádu megabitů. Musí ale udělat jednu věc: alespoň dodatečně "obohatit" svou síť 3G/UMTS o další technologii, která dokáže zvýšit rychlost datových přenosů. Jednou takovouto technologií je HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), která zrychluje směr ze sítě k uživateli (na downlinku). Doplňkem k ní je technologie HSUPA (High-Speed Downlink Packet Access), která zrychluje zase opačný směr.

Jak postupoval Eurotel?

Své plány s UMTS představil Eurotel již počátkem září loňského roku (viz tehdejší článek). Již tehdy řekl, že zvolil klasické řešení na bázi FDD, které pak také spustil, konkrétně k 1.12.2005 - byť jen v Praze a části Brna, a s datovými přenosy jen s rychlostí "až 384 kbit/s".

Reálně dosahované rychlosti jsem si mohl vyzkoušet pár dnů poté, při recenzi videoslužeb na portálu Eurotel Live! Výsledek ukazují následující obrázky, ke kterým je třeba připomenout že celá 3G síť Eurotelu tehdy teprve začínala a byla jen velmi málo vytížená.

Již v září 2005 však Eurotel také řekl, že svou síť "obohatí" i o rychlejší datové přenosy, právě skrze technologii HSDPA. Dovolím si k tomu ocitovat část svého tehdejšího článku:

Kdysi slibovaných "až 2 Mbit/s" patří spíše do říše zbožných přání.
Právě proto se Eurotel rozhodl "obohatit" svou klasickou UMTS síť o rychlejší datové přenosy skrze technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Včera naznačil, že spuštění svého HSDPA chystá brzy, ale ne nutně souběžně se startem samotné UMTS sítě. Mělo by jít o verzi HSDPA 5.0, která umožňuje dosahovat až 1,8 Mbit/s. Později, v roce 2006, hodlá upgradovat na verzi HSDPA 5.1, slibující až 7,2 Mbit/s. A v roce 2007 pak plánuje přejít na verzi 5.2, slibující až 14,4 Mbit za sekundu.

Když pak v prosinci 2005 Eurotel svou síť 3G/UMTS skutečně spustil, bylo to skutečně bez HSDPA, a tedy jen s maximální rychlostí 384 kbit/s. V tiskové zprávě tehdy Eurotel slíbil zprovoznit HSDPA počátkem příštího (tj. letošního) roku:

Maximální rychlost datového přenosu bude v síti UMTS zpočátku dosahovat 384 kbit/s. Počátkem příštího roku ale Eurotel tuto rychlost zvýší spuštěním nejmodernější nadstavbové technologie HSDPA až na 1,8 Mbit/s.

No, nakonec to trvalo o něco déle, a z původního "počátku roku" se stala "první polovina roku" (zdroj):

"Při spuštění sítě UMTS jsme slíbili, že HSDPA našim zákazníkům předložíme nejpozději v první polovině letošního roku. Tento slib nyní plníme a tuto ultramoderní technologii vysokorychlostního mobilního přenosu dat a připojení k internetu spouštíme do komerčního provozu. Naši zákazníci budou moci využívat této převratné novinky jako jedni z prvních na celém světě

Ale podstatné je, že HSDPA bylo skutečně spuštěno, byť opět jen v Praze a v Brně:

Službu Internet Speed mohou zákazníci zatím využívat v Praze a Brně. Jelikož Eurotel považuje HSDPA za klíčovou přístupovou technologii, během příštích dvou let bude intenzivně pracovat na rozšiřování pokrytí v dalších velkých městech. Na zbylém území České republiky navazuje existující pokrytí GPRS a EDGE, což umožňuje 99% internetovou mobilitu.

Co je HSDPA

Než se pustíme do toho, jak vypadá komerční podoba nové služby, využívající HSDPA, řekněme si alespoň něco málo o této technologii. Její podrobnější popis by ale vydal (nejméně) na samostatný článek, proto se spíše zastavíme u důsledků nasazení této technologie.

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) je v zásadě nadstavbou nad UMTS na bázi FDD, která nevyžaduje až tak zásadní změny v síti jako takové (má spíše charakter jejího upgradu). Svého efektu, tj. vyšší přenosové rychlosti na downlinku, dosahuje řadou "technických fint", které opravdu již přesahují rámec tohoto článku. Z pohledu uživatelů je významné alespoň to, že kromě zlepšení (zvýšení) rychlosti zlepšuje (zmenšuje) i latenci datových přenosů. To je u klasického UMTS FDD poměrně vysoké, viz předchozí obrázky.

Podstatné je také to, že od této technologie existuje více verzí, které se liší v maximální dosahované rychlosti. Tu je ovšem třeba brát jako teoretický horní limit, zatímco do skutečně dosahované rychlosti "promlouvají" i takové aspekty, jako kapacitní možnosti sítě, souběh provozu ostatních uživatelů, i konkrétní podmínky pro šíření signálu v místě, kde se nachází koncový uživatel. V neposlední řadě je třeba vzít do úvahy i to, jaké rychlosti podporují dostupná koncová zařízení (terminály).

I podle dřívějších signálů by nyní zprovozněná verze HSDPA měla být verzí 5.0, která umožňuje dosahovat až 1,8 Mbit/s.

Nesmíme ale zapomínat také na to, že technologické a provozní možnosti jsou jedna věc, a podoba výsledné (komerční) služby je věcí druhou. Operátor může mít k dispozici technologii, která mu dává určité možnosti - ale on na základě těchto možností "postaví" službu, která může mít různě omezené parametry (nejspíše v závislosti na ceně služby). To je docela obvyklé, a nastalo to i zde: zatímco použitá verze HSDPA by nejspíše "uměla" až oněch 1,8 Mbit/s (za optimálních podmínek), ale komerční podoba nové služby počítá jen s nižší rychlostí:

Nyní Eurotel přichází s rozšířením UMTS technologie o nejmodernější nadstavbovou technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), která umožní značně urychlit datové přenosy v síti UMTS, a to v první fázi až na 1 024 kbit/s reálné přenosové rychlosti. Během dalších dvou let se tato rychlost bude postupně zvyšovat.

Služba Internet Speed

Nyní tedy již víme, že skrze HSDPA se v síti Eurotelu dají přenášet data rychlostí až 1 Mbit/s (zatím jen v Praze a v Brně). Jaké ale jsou obchodní podmínky, resp. kteří uživatelé mohou této možnosti využívat, a kolik je to bude stát?

Nejjednodušší to mají zákazníci, kteří mají u Eurotelu aktivován některý z nepaušálních datových tarifů. Tedy ti, kteří platí podle objemu skutečně přenesených dat. Ti nemusí nic dělat, a pokud vlastní patřičně vybavené koncové zařízení, mohou ihned využívat možností HSDPA:

Rychlosti, které technologie HSDPA nabízí, mohou využívat i zákazníci, kteří používají jiný datový tarif, kde objem přenášených dat podléhá zpoplatnění. U těchto tarifů bude rychlost v případě využití HSDPA karty v pokrytých oblastech navýšena automaticky.

Pokud ale chcete využívat nové možnosti HSDPA s paušálním zpoplatněním, musíte si pořídit nový tarif s názvem Internet Speed. Podle ceníku vás přijde na 831,81 Kč (včetně DPH, resp. 699 Kč bez DPH), aktivace stojí jednorázově 95 Kč (vč. DPH), vše se závazkem na 12 měsíců. Při přenášení dat budete omezeni podmínkami Fair Use Policy, kterou Eurotel pro novou službu Internet Speed ponechal v zásadě beze změny, oproti původním datovým službám UMTS. Ve stručnosti to znamená, že týdně máte k dispozici objemový limit 2,5 GB, po jehož překročení vás čeká snížení rychlosti. To ale závisí na tom, o jaký druh provozu jde, neboť Eurotel zde praktikuje poměrně složitý systém, rozlišující různé internetové služby. Podrobnosti najdete v plném znění FUP služby Internet Speed.

Koncové zařízení

Na závěr zbývá ještě jeden důležitý aspekt, a to dostupnost koncových zařízení podporujících HSDPA. Eurotel zatím nabízí pouze jediné, a to "datovou kartu pro notebooky". Konkrétně PCMCIA/Cardbus kartu Huawei E620

Pokud se Eurotelu upíšete na dva roky, a zavážete k měsíční konzumaci nejméně ve výši 600 Kč, zaplatíte za ni 2995 Kč.

Nabídka koncových zařízení by se pochopitelně měla s časem rozšiřovat. V tiskové zprávě ke spuštění HSDPA Eurotel sám uvedl, že

V první fázi přicházíme s datovou kartou pro notebooky, v příštích měsících představíme i mobilní telefony kompatibilní s touto technologií."
&