Vyšlo na Lupě, 23.3.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0323001.php3

80 milionů pro Telecom, týden pro Stádníka

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže včera potvrdil pokutu ve výši 80 milionů pro Český Telecom, za ADSL. Židle pod předsedou Rady ČTÚ se kymácí, hlavně kvůli zpožděným analýzám trhu. Vláda se změnami ve vedení ČTÚ bude zabývat za týden.

Včerejší den přinesl dvě aktuální zprávy. Ta první, ohledně další milionové pokuty pro Český Telecom, však až tak nová není. Jde totiž o "druhoinstanční" rozhodnutí v kauze, kde již dříve padlo rozhodnutí v první instanci. Kdy přesně, není známo - ale najevo to vyšlo v prosinci loňského roku, když telecom dostal svou dosud nejvyšší pokutu 205 milionů, za volný kredit v měsíčních paušálech. Tehdy se v tiskové zprávě ÚOHS objevila krátká zmínka o tom, že ve vzduchu visí ještě další pokuta:

90 mil. nepravomocně - zveřejnění změny nabídky služeb ADSL - byl podán rozklad, probíhá druhostupňové řízení

Tehdy ale ještě ÚOHS neřekl, za co přesně to je. Když jsem o tom psal, tipoval jsem na kauzu z listopadu 2003, kdy Český Telecom zveřejnil maloobchodní i velkoobchodní nabídku svých nových služeb souběžně, a nedal tak alternativním operátorům nezbytný "náskok".

Včera se to potvrdilo, když ÚOHS informoval na svém webu o potvrzení této pokuty. Přesněji o svém rozhodnutí ve druhé instanci, kdy řešil odvolání (rozklad) Telecomu proti této pokutě - a část jeho argumentace uznal a pokutu snížil z 90 na 80 milionů. Celkově ale konstatoval, že se Telecom zachoval nefér:

"Společnost svým jednáním znemožnila alternativním operátorům po nezanedbatelnou dobu nabízet konkurenceschopné služby na maloobchodním trhu ADSL," řekl předseda Pecina.

Konkrétní výtka je skutečně ta, že Český Telecom zveřejnil v jeden den, 26.11.2003, jak svou novou velkoobchodní nabídku, tak i svou novou nabídku pro koncové uživatele. Alternativci tak nedostali velkoobchodní nabídku s předstihem, aby na ni mohli zareagovat a promítnout ji do svých nabídek pro koncové uživatele. To ÚOHS ohodnotil takto:

Zveřejněním obou nabídek ve stejný den neposkytla společnost ČTc ostatním operátorům dostatečný časový předstih pro posouzení velkoobchodní nabídky tak, aby tito operátoři mohli se společností ČTc zahájit jednání o nové podobě ADSL služeb a uzavřít s ní smlouvu umožňující poskytování těchto služeb. Společnost ČTc svým jednáním znemožnila alternativním operátorům nabízet koncovým zákazníkům služby ADSL za srovnatelných podmínek. Přitom alternativní operátoři nejsou službu ADSL bez přístupu k infrastruktuře v držení ČTc schopni poskytovat. Tím získala společnost ČTc značnou konkurenční výhodu a způsobila újmu konkurentům.

A jak na udělení další pokuty zareagoval přímo Český Telecom? Následovně:

ČTc trvá na tom, že svým jednáním nemohl způsobit a nezpůsobil újmu koncovým uživatelům služby, naopak došlo ke zlevnění a zákazníci na tom vydělali.
ČTc nepovažuje rozhodnutí Úřadu a výši pokuty za spravedlivé. Právní útvar ČTc nyní zvažuje další možné právní kroky, včetně podání správní žaloby proti rozhodnutí.

V souvislosti s prvním argumentem (škodě způsobené koncovým zákazníkům) je zajímavé, proč vlastně ÚOHS snížil výši pokuty z 90 milionů, uložených v první instanci, na druhoinstančních 80 milionů. Sám to vysvětluje takto:

Předseda Úřadu potvrdil v řízení o rozkladu většinu závěrů prvoinstančního orgánu. Podle druhostupňového rozhodnutí však nebyla dostatečně prokázána újma způsobená koncovým zákazníkům a dále v prvostupňové sankci 90 mil. Kč neměly být zohledněny procesní prohřešky ČTc. Pokuta byla z těchto důvodů snížena o 10 milionů korun …

Takže ÚHOS vlastně ani nepokutoval Telecom za újmu vůči koncovým zákazníkům. Ale co třeba zákazníci, využívající ADSL od alternativních operátorů? Jim účtované ceny se v důsledku nové velkoobchodní nabídky také nějak změnily, ale později než mohly …

Skončí předseda Stádník ve své funkci?

Již několik dní kolují českým Internetem neoficiální zprávy o tom, že židle pod předsedou Rady ČTÚ Stádníkem se kymácí a jeho post je ohrožen natolik, že by měl být ze své funkce odvolán. Například Euro OnLine o tom informovalo v článku nazvaném "Vypínání Stádníka", datovaném již k 19.3. (tj. minulou neděli):

Informace týdeníku EURO říkají, že na Stádníka je vyvíjen tlak minimálně ze dvou stran: od ČSSD a od ministerstva informatiky.

Podle zákona č. 127/2005 o el. komunikacích přitom o eventuelním odvolání rozhoduje vláda,:

Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra informatiky.

a to pouze z důvodů, které jsou v zákoně taxativně vymezeny:

Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností, nemoci trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců.

Co konkrétně je ale Davidu Stádníkovi vytýkáno? Článek Eura on Line zmiňuje dvě hlavní oblasti, a to:

  • problémy kolem digitalizace
  • nedokončení analýz relevantních trhů

K tomu si dovolím připojit vlastní názor: v oblasti digitalizace sice planou velké vášně a mnohé je zde skutečně zpožděno, ale vinu za to bych nesvaloval na ČTÚ. Ovšem s analýzami relevantních trhů je to jiné, tady vinu ČTÚ nikdo neodpáře (protože na starosti je má právě ČTÚ). Je neoddiskutovatelnou skutečností, že tyto analýzy měly být hotovy již do konce ledna, což se nestalo (stihla se jen jediná z 18 analýz).

Také kvalitu dosud zveřejněných analýz (resp. návrhů) si dovolím označit za "diskutabilní". Sám jsem zde na Lupě již dříve upozorňoval na to, že analýzy jsou až podezřele stručné, a obsahují vlastně jen pouhé závěry, místo vlastních analýz:

Drafty obou zveřejněných analýz o terminaci mi nepřijdou nijak rozsáhlé ani podrobné. Spíše mi připadají jako jakési "manažerské shrnutí" závěrů z úplně jiného materiálu, který teprve je skutečnou a podrobnou analýzou relevantního trhu, a na kterém regulátor pracoval řadu měsíců.

Jenže ono to tak zřejmě není - že by zveřejněné analýzy byly jen manažerským shrnutím skutečného analytického materiálu, který publikován nebyl. Nedá mi to nezmínit také poslední zveřejněný návrh (analýzu trhu č. 15, o které jsem psal toto úterý), kde regulátor došel ke skutečně kurióznímu závěru (alespoň podle mého názoru): že velkoobchodní trh s mobilní originací sice neexistuje, protože příslušné služby nejsou nikomu vůbec nabízeny, ale zato je efektivně konkurenční.

A ještě jeden zajíkavý moment, který se týká dosud nezveřejněného návrhu analýzy trhu č. 12 (velkoobchodní broadband) - kde se regulátor předběžně vyjádřil v tom smyslu, že by zde nemusel najít žádný subjekt s dominantním postavením (s tzv. významnou tržní silou), a to ani Český Telecom. Celý velkoobchodní trh s broadbandem by tak regulátor prohlásil za efektivně konkurenční a přestal by do něj fakticky zasahovat.

Co říká MI ČR?

Zpožděním analýz relevantních trhů argumentují i představitelé Ministerstva informatiky, kteří stojí ze návrhem na odvolání předsedy rady ČTÚ Stádníka (zdroj):

"Není tajemstvím, že ministryně Dana Bérová je dlouhodobě s činností ČTÚ nespokojena. Jedním z největších nedostatků je to, že úřad dosud nepřipravil analýzy relevantních trhů. To může být ve vztahu k Evropské unii velký problém a ministryně tuto situaci musí jako člen vlády odpovědný za telekomunikace nějakým způsobem vyřešit. Určitě ale platí, že případná změna na ČTÚ nebude nijak dramatická," sdělila týdeníku EURO mluvčí resortu Klára Volná.

Sama ministryně Bérová se k celé kauze vyjádřila pro ČTK takto:

"Opakovaně jsme pana předsedu upozorňovali na výhrady Evropské komise a sdělovali své obavy, že se mu nepodaří termíny dodržet. Zdá se, že pan předseda proces přípravy analýz relevantních trhů podcenil a po organizační stránce nezvládl," uvedla pro ČTK Bérová

Euro ovšem cituje i předsedu Stádníka, který říká že o opakovaných projevech nespokojenosti s jeho prací nic neví:

"Od paní ministryně jsem dosud žádný vytýkací dopis neobdržel, kromě určitých připomínek, které vznesla na konci loňského roku," uvedl pro EURO OnLine Stádník.

Co by také znamenalo zpoždění?

K argumentu, že hlavní problém se zpožděním analýz je ve vztahu k Evropské unii, která nás za to bude popotahovat, si dovolím přidat ještě jeden: přechodná ustanovení nového zákona č. 127/2005 o el. komunikacích totiž říkají, že opatření a cenová rozhodnutí ČTÚ, učiněná ještě podle původního zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zůstávají v platnosti nejdéle 12 měsíců po účinnosti nového zákona, tj. do konce tohoto dubna!!

Takže dosti pravděpodobně nás čeká poměrně chaotický stav, kdy "stará pravidla hry" už nebudou platit, ale nová pravidla ještě nebudou nastavena. Co a jak to bude znamenat a co se bude dít, je v tuto chvíli těžké odhadovat. V každém případě to ale bude "velmi zajímavé".

Jak rozhodne vláda?

Kromě Eura on Line o odvolání Davida Stádníka z čela Rady ČTÚ ještě během včerejšího zasedání vlády spekulovala řada dalších médií. Například iDnes o tom psal jako o hotové věci:

Stádník v úřadě končí
Úřadu hlídajícímu férovou hru na trhu telefonování a internetu bude podle zdroje blízkého vládě nově šéfovat Pavel Dvořák, dosavadní člen rady Českého telekomunikačního úřadu.
Ve hře o funkci je i jeho kolega z rady Michal Frankl, ale na něm jako předsedovi se vládní politici neshodují. Nový šéf nahradí Davida Stádníka, který je po letech ve funkci téměř základním kamenem úřadu. Byl jeho předsedou už od roku 1992, kdy ještě patřil pod tehdejší ministerstvo dopravy a spojů.

Nakonec to ale včera dopadlo trochu jinak. Podle informací ČTK se vláda bude zabývat vedením ČTÚ příští týden, na základě návrhu který dnes ministryně Bérová rozdala členům kabinetu:

Vláda se bude odvoláním předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka zabývat až příští týden. Nahradit ho má současný člen rady ČTÚ Pavel Dvořák. Ministryně informatiky Dana Bérová rozdala na dnešní vládě materiál s návrhem a požádala o jeho zařazení na program příštího jednání kabinetu, uvedla Petra Zindulková z ministerstva informatiky.

I podle tohoto vyjádření to ale vypadá, že dny Davida Stádníka v čele ČTÚ jsou přeci jen sečteny. Ale rozhodnutí je na vládě, a musíme si na něj ještě týden počkat.