Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 7.3.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0307001.php3

Opravdu se chce Čína trhnout?

Zprávy o tom, že Čína chystá své vlastní domény CN, COM a NET, kterými by překryla ty stávající a tím vytvořila jakýsi vlastní Internet, nejsou zcela přesné. Skutečnost je trochu jiná ….

Tu zprávu jste se mohli dočíst i zde na digiwebu: Čína prý chystá vlastní doménová jména, nezávislá na ICANN-u. Tedy na tom systému symbolických doménových jmen, který používá celý Internet, a který "obhospodařuje" v USA registrovaná nezisková společnost ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Zdrojem těchto informací bylo oznámení čínského ministerstva informačního průmyslu o změnách v národním doménovém prostoru Číny, s platností od 1. března 2006. Pokud umíte čínsky, můžete si přečíst originál tohoto oznámení a sami posoudit, co a jak se v něm píše. Pokud ne, můžete vzít zavděk alespoň překladem článku v anglické verzi nejčtenějšího čínského deníku People's Daily. Relevantní pasáž vypadá takto:

Under the new system, besides "CN", three Chinese TLD names "CN", "COM" and "NET" are temporarily set.

No a právě tato pasáž spustila úplnou lavinu obav a nedorozumění ohledně toho, co se vlastně Čína chystá udělat. Z anglického překladu by totiž mohlo vyplývat, že Čína zavádí svou vlastní alternativu k již existujícím generickým doménám nejvyšší úrovně (TLD, Top Level Domains) COM a NET. Tím by vlastně tyto již existující TLD domény jakoby "překryla" jejich čínskou verzí, která by nejspíše měla jiný obsah. Cesta ke zdrojům, nacházejícím se v původních doménách, by se tím sice nezablokovala, ale pro laické uživatele, neznalé detailů fungování Internetu, by se tyto zdroje staly prakticky nedostupné. No a vzhledem ke známým snahám Číny zasahovat do způsobu využívání Internetu ve vlastní zemi už nebylo daleko k rychlému závěru: je to další forma cenzury Internetu. Nový způsob, jak vlastní uživatele odříznout od toho či onoho.

Podezření vzbudila i další pasáž z původní zprávy, která hovoří o tom, že uživatelé čínského Internetu už nebudou muset využívat kořenové name servery, spravované americkou organizací ICANN. A to byla další indicie "revolty". Čína totiž byla jednou ze zemí, které se v rámci (dnes již skončeného) světového summitu o informační společnosti (WSIS) snažily prosadit celkovou změnu ve správě systému DNS. Konkrétně o převedení správy tohoto systému z rukou "amerického" sdružení ICANN pod některou z agentur OSN, nebo její Mezinárodní telekomunikační Unie (ITU). To se ale v rámci WSIS nepodařilo prosadit, a otěže systému DNS nadále zůstaly v rukou ICANNu. Nynější oznámení pak mohlo vzbudit dojem, že Čína si po neúspěchu jednoduše "poradila sama".

Jak je to doopravdy?

Teprve poté, co většinou odbornějších médií prolétly první poplašné zprávy a odsuzující reakce, vyšlo najevo že anglický překlad původního oznámení nebyl zcela přesný, a jeho interpretace ve smyslu náhrady stávajících TLD domén CN, COM a NET není správná. Nejde o náhradu, resp. alternativu, ale o přidání tří zcela nových TLD domén (domén nejvyšší úrovně), které se v čínštině jmenují

  • 中国 (což znamená Čína)
  • 公司 (což znamená "firma"), a
  • 网络 (což znamená "síť").

Překladatel původního článku ovšem přeložil čínské názvy nových TLD domén do angličtiny, a to ještě do jmen již existujících domén nejvyšší úrovně (ccTLD CN, a dvou gTLD: COM a NET). No a to pak dalo vzniknout spekulacím o náhradě těchto již existujících domén novými (vlastními čínskými) doménami (podrobněji).

Co je cílem?

Jestliže tedy nejde o náhradu, resp. překrytí již existujících TLD domén, o co tedy jde?

Necháme-li stranou všechny netechnické aspekty tohoto kroku, pak po technické stránce jde o vytvoření tzv. alternativního DNS stromu. To rozhodně není nic nového pod sluncem, byť to není úplně ideální praktika. U nás něco takového používá například komunitní síť CZFree.net, která si takto vytvořila novou TLD czf, která ale funguje právě a pouze v rámci sítě CZFree.net. Její uživatelé pak mohou psát adresy jako třeba "arachne.czf", místo delšího "arachne.czfree.net". Současně je to i způsob, jak nějaké vlastní zdroje zneviditelnit pro "cizí". Třeba právě v síti CZfree.net tak mohou být některé zdroje dostupné pouze s adresami, které končí na .czf. A takovéto adresy jsou mimo síť CZFree.net nepoužitelné, protože zde TLD czf neexistuje.

Přesně stejně to po technické stránce bude i se třemi novými čínskými doménami nejvyšší úrovně. Místní uživatelé (přesněji: ti, kteří jsou v dosahu čínských DNS serverů) je budou moci používat, ale ostatní uživatelé Internetu nikoli. Dostupnost toho, co se nachází "pod" ostatními TLD doménami (například COM a NET), by ale neměla být nijak narušena. Takže pokud by uvedený krok měl sloužit k nějakému "skrývání" či dokonce cenzuře, pak by to bylo spíše skrývání něčeho čínského před okolním světem, a ne naopak.

Proč?

Nechceme-li se vydat cestou úvah o souvislostech s cenzurou a omezováním svobody slova v Číně, mohlo by samotné zavedení tří nových a ryze čínských domén nejvyšší úrovně mít jedno racionální vysvětlení. Jde o možnost používat národní (čínské) znaky v co největší části URL adres. Čína je jedním ze států, které již používají systém IDN (Internationalized Domain Names), který je internetovým standardem a který umožňuje používat diakritiku ve jménech domén (podrobněji). To se ale týká pouze domén druhé a nižších úrovní, ale nikoli domén nejvyšší úrovně. Jejich rozsah je dnes dán výčtem, a tím kdo rozhoduje o eventuelním rozšířením tohoto výčtu je právě ICANN. A ten, pokud je mi známo, žádné nové TLD domény s národními znaky nechystá. Natož pak čistě čínské.

Takže nynější krok by mohl být čistě čínským pokusem rozšířit si systém IDN i na nejvyšší úroveň, tak aby čínské národní znaky mohly tvořit skutečně celé doménové jméno (a nikoli pouze druhou a nižší doménu). Vzhledem ke způsobu implementace, v podobě alternativního DNS stromu, ale toto řešení bude fungovat pouze v Číně, přesněji v dosahu tamních DNS serverů, a nikoli všude, po celém světě.