Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 17.1.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0117001.php3

Dárcovská SMS: už bez DPH

Po roce se podařilo odstranit technickou překážku, která mobilní operátory nutila inkasovat a odvádět státu DPH i z tzv. dárcovských SMS (DMS). Nyní už tyto zprávy nejsou zatěžovány žádnou daní z přidané hodnoty, a to ani u předplacených služeb, kde celý problém vlastně vznikl.

Vzpomínáte si ještě na dobu přesně před rokem, kdy právě vrcholila solidarita s oběťmi vln tsunami v Asii? Lidé tehdy ve velké míře přispívali na pomoc postiženým, skrze různé charitativní sbírky, a používali k tomu hned několik různých postupů - někdo posílal peníze přímo na účet, někdo je charitám předal osobně, jiní volali na telefonní linky se zvýšeným tarifem atd. Snad největší oblibě se ale těšilo posílání tzv. dárcovských SMS (DMS), které byly nedlouho předtím zavedeny. Nejspíše kvůli jednoduchosti a rychlosti svého použití, i celkové penetraci mobilů a nástupu mobilních služeb.

Jsou DMS českým vynálezem?

V odborných médiích tehdy dokonce vznikl spor o to, zda jde o původní český vynález nebo nikoli. Jedna strana říkala, že nikoli, a že placení skrze SMS zprávy (služby typu Premium SMS) existuje již déle a používá se v řadě zemí. Zastánci "tuzemského původu" (mezi které řadím i sebe) zase argumentovali tím, že původní je způsob nasazení tohoto platebního mechanismu - místo individuálního a složitého jednání s operátory pro každou jednotlivou sbírku se našlo univerzální řešení, umožňující zřizovat nové sbírky prakticky okamžitě maximálně jednoduše. Takže si to mohou dovolit i "malé" charitativní spolky, které by jinak neměly šanci zajistit si vše potřebné (a které se místo složitého zařizování technických záležitostí mohou plně věnovat svého hlavnímu poslání).

Pravdou je, že dárcovské SMS (DMS) zprávy se "ujaly" i pro řadu dalších kampaní a akcí, než jen pro pomoc Asii. Podle tohoto zdroje bylo od dubna 2004 do konce loňského roku odesláno úctyhodných 4,178.000 DMS. Lidé skrze ně přispěli celkovou částkou 112 milionů korun, na projekty více jak sedmi desítek neziskových organizací z celé republiky. Nejvíce jich přišlo právě na pomoc Asii (v součtu za všechny sbírky, zaměřené na tuto oblast). Hodně jich přišlo také na pomoc slovenským Tatrám, a to 303.000 DMS. No a třeba na pomoc těm, kteří byli postiženi Hurikánem Katrina, jich také přišlo nemálo: 83 000 DMS.

Problém s DPH

Každá jednotlivá dárcovská SMS přitom stála (a nadále stojí) 30 Kč. Z nich přijímající charitativní organizace dostává (nejméně) 27 Kč, a zbytek kryje náklady na realizaci platby. Ovšem v loňském roce "darující" za každou zprávu neplatil oněch 30 Kč, nýbrž 35,70 Kč, protože jeho zpráva byla ještě zatížena 19-procentní daní z přidané hodnoty. Na první pohled to možná vypadá logicky, protože telekomunikační služby jsou u nás zařazeny do základní sazby DPH, která činí 19 procent. Jenže legislativa kolem DPH celkem jednoznačně říká, že peněžité dary nejsou daní z přidané hodnoty zatíženy! Takže by se správně mělo rozlišovat, co z dárcovské SMS je ještě telekomunikační službou (a pouze to by mělo být zdaněno), zatímco zbytek by neměl být zatížen žádnou daní z přidané hodnoty!

Dárcovská SMS přitom fungují tak, že darující uživatel nejprve zašle svému operátorovi tzv. iniciační SMS, a teprve jako odpověď od něj dostane samotnou "dárcovskou SMS", v ceně 30 Kč (bez DPH). Původně přitom byly zpoplatněny i iniciační SMS zprávy, a to podle aktuálního tarifu uživatele (tj. stála tolik, jako jiné SMS zprávy). Hned v prvních dnech roku 2005, s masovým nástupem DMS na pomoc Asii, se ale naši mobilní operátoři rozhodli iniciační SMS vůbec nezpoplatňovat, a poskytovat je zdarma. Takže cena za "telekomunikační službu" se tím vlastně vynulovala a zbyla pouze část, odpovídající samotnému finančnímu daru. A ta by správně neměla podléhat dani z přidané hodnoty. Přesto operátoři DPH z dárcovských SMS vybírali, a odváděli státu. Ten tak inkasoval příslušný podíl na celé vlně lidské solidarity.

Kde je skutečný problém?

Na tom, že dárcovská SMS by správně neměla být zatížena daní z přidané hodnoty, se kupodivu již tehdy shodly všechny zainteresované strany. Shoda už ale nepanovala ohledně toho, proč je tomu v praxi jinak. Mobilní operátoři tvrdili, že problém je hlavně u předplacených služeb. Zde se totiž DPH inkasuje a odvádí státu v okamžiku navýšení (zaplacení) kreditu. V tuto dobu ale ještě není známo, na co bude kredit použit - zda na služby charakteru telekomunikačních služeb, které DPH nepodléhá. Může skutečně trvat třeba i řadu měsíců, než uživatel svůj kredit nějak využije - a rozhodne se pro dárcovská SMS či něco jiného. Mobilní operátoři prý neměli možnost na to následně reagovat a provést nějakou opravu již jednou odvedeného DPH. A tak inkasovali a odváděli DPH z každé SMS.

Například ministerstvo financí ale bylo poněkud jiného názoru:

Není to problém, je to věcí technických možností operátorů," řekl ČTK mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.

Nejspíše to ale tak jednoduché nebylo, a poměrně záhy se objevují snahy uvést věci do pořádku. Určitě i kvůli negativnímu mediálnímu ohlasu, který upozorňoval na to, že stát si na vlně lidské solidarity vlastně sám mastí kapsu. Kupodivu nikdo moc nepoukazoval na to, že i mobilní operátoři se chovají jinak, než jak by správně měli.

Jak se hledá řešení

Snahy najít rozumné řešení se hned od počátku začaly ubírat paralelně dvěma různými cestami:

  • hledáním dočasného řešení, skrze jednorázové vrácení toho, co stát inkasoval na DPH v rámci dobrovolných sbírek
  • hledáním trvalého řešení, které by mobilním operátorům umožnilo DPH u dárcovských SMS vůbec neinkasovat.

V rámci dočasného řešení se vláda opakovaně rozhodla, že vrátí to co státní kasa inkasovala na konkrétních sbírkách. Například v dubnu 2005 rozhodla o vrácení cca 11 milionů právě ze sbírek na pomoc postiženým v Asii. V nedávných dnech (již v tomto roce) pak vláda rozhodla o vrácení dalších 2,66 milionu Kč, vybraných na DPH z dalších akcí, v období leden až září 2005. Vše formou mimořádných dotací těm charitativním organizacím, které sbírky pořádaly.

Nemohu to sice tvrdit s plnou určitostí, ale domnívám se, že to ještě nejsou všechny peníze, které stát takto inkasoval na DPH a správně neměl. Třeba i datování poslední vracené částky (za leden až září 2005) dává tušit, že by k vrácení mělo ještě něco zbývat.

Trvalé řešení: od 1.1.2005

V mezidobí naštěstí pokročilo hledání trvalého řešení celého problému, a od 1. ledna 2006 už fakticky platí. Vypadá tak, jak by mělo: mobilní operátoři si k ceně 30 Kč za dárcovskou SMS už žádné DPH nepřipočítávají. Alespoň tak to říkají jejich aktuální ceníky.

A proč to vlastně dříve nešlo, a nyní už ano? Důvodem je novela zákona o DPH, která nabyla účinnosti právě k 1.1.2006, a která upravila podmínky, za jakých může operátor provést dodatečnou opravu již jednou odvedeného DPH. Bez zabíhání do detailů by to mělo znamenat, že mobilní operátor sice nejprve odvede DPH z celé částky, inkasované od zákazníka (formou předplatného, na kredit). Tedy stejně jako dříve. Když ale později zjistí, že zákazník využil svůj kredit na službu, která nepodléhá dani z přidané hodnoty (tj. na peněžitý dar), dokáže již zaplacené DPH získat od státu zase zpět, formou opravy základu daně. Vzhledem k tomu pak již nemusí (a vlastně ani nemá) inkasovat DPH z dárcovských SMS jako takových, v okamžiku jejich využití. Takže předplaceným zákazníkům odečte z jejich kreditu přesně 30 Kč za každou DMS, a tarifním zákazníkům následně naúčtuje také jen 30 Kč za každou dárcovskou zprávu. Znovu připomínám, že z těchto 32 Kč jde (nejméně) 27 Kč charitativní organizaci, která příslušnou sbírku pořádá, zatímco zbytek do 30 Kč jde na krytí nákladů s realizací transakce.

Na závěr tedy lze konstatovat, že problém s DPH u DMS se podařilo "dát do pořádku", alespoň pokud jde o trvalé řešení. A to je určitě dobře. Otázkou samozřejmě je, zda to muselo trvat tak dlouho, jak to trvalo. Ale: věci, které je třeba řešit změnou zákonů, obvykle trvají hodně dlouho. Možná všemu napomohlo i to, že novela zákona o DPH se připravovala tak jako tak, a tak se do ní potřebná úprava jen vložila. Navíc to je zřejmě úprava obecná, která umožňuje řešit obdobné situace i jinde, a ne pouze u dárcovských SMS.

Teď jen aby stát vrátil ještě poslední zbytky toho, co do účinnosti změny stihl zinkasovat na DPH se všech zpráv DMS. A hlavně: ať je co nejméně různých katastrof, pohrom, neštěstí apod., kvůli kterým se charitativní sbírky pořádají.