Vyšlo na Lupě, 12.1.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0112001.php3

První MVNO hlásí příchod

Společnost Unient Communications, a.s., známá mj. jako provozovatel VOIP služby jménem viphone, oznámila že vstupuje na trh jako první virtuální mobilní operátor (MVNO). Nebude ale klasickým virtuálním operátorem, protože se chce orientovat hlavně na synergie mezi mobilními službami a službami IP telefonie. Se skutečnými mobilními operátory teprve jedná.

Princip tzv. virtuálních mobilních operátorů (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) není zatím v ČR moc známý. Občas se sice můžete doslechnout o virtuálních mobilních operátorech, kteří u nás mají již existovat a působit načerno, ale jinak se o této možnosti zatím jen diskutuje, a to hlavně v odborných kruzích. Zatím nejvíce ve spojitosti se společností GTS Novera, která sama deklarovala, že by ráda využila modelu virtuálního mobilního operátora, aby svým zákazníkům nabídla pod svou značkou jak pevné hlasové a datové služby, tak i služby mobilní. No a když nechce, resp. nemůže budovat vlastní mobilní síť (nemaje potřebné frekvence), zbývá jí vlastně už jen cesta virtuálního operátora.

Jenže zatím se všechny tuzemské diskuse o virtuálních mobilních operátorech nesly v duchu deklarací typu "máme zájem" (např. od GTS Novera), a meziřádkových náznaků ve smyslu "nemáme skutečný zájem" (od mobilních operátorů). Ve světě sice virtuální mobilní operátoři existují, fungují a dokonce zřejmě i prosperují, ale u nás to dlouho vypadalo že se na nic nezmůžeme. Toto úterý však přišla malá bomba, v podobě tiskové zprávy společnosti Unient Communications, a.s., která říká že:

Unient Communications vstupuje na trh jako virtuální mobilní operátor

Jak si za chvíli ukážeme, je to poněkud "dopředné tvrzení", protože na první "virtuální" služby si zájemci budou muset ještě chvíli počat. Ale i tak jde o velmi zajímavou věc, která si určitě zaslouží určité ozřejmění. Už i proto, že z dosud dostupných informací vyplývá, že Unient nechce být klasickým virtuálním mobilním operátorem (MVNO), ale spíše jakýmsi "integrovaným MVNO", či "konvergovaným MVNO". Hodlá totiž skloubit výhody a přednosti světa mobilních komunikací s tím, co již dnes nabízí svět IP telefonie, VOIP a technologie jako Wi-Fi a Wimax. Ostatně, není divu, vždyť společnost Unient se právě na IP telefonii (a na své službě viphone) etablovala.

Naznačme si tedy nejprve, jaká je podstata klasického virtuálního mobilního operátora, a pak si upřesněme, v čem se od této představy Unient zřejmě odkloní.

MVNO a MVNE

Přívlastek "virtuální" dává tušit, že jde o něco, co není skutečné, ale pouze předstírané. Zde naštěstí nikoli ve špatném slova smyslu. Virtualita se zde týká sítě, resp. síťové infrastruktury: klasický mobilní operátor má a používá vlastní infrastrukturu, zahrnující mj. základnové stanice (BTS), jejich řadiče (BSC), mobilní ústředny (MSC) a další komponenty mobilní sítě - a k tomu všemu samozřejmě má licenci na příslušné frekvence, které jeho síť používá. Naproti tomu virtuální mobilní operátor (MVNO, Mobile Virtual Networkl Operator) nic z toho (nebo většinu z toho) nemá - ale nebrání mu to v tom, aby nabízel v zásadě stejné či ještě lepší služby, než skutečný (ne-virtuální) mobilní operátor. Pouze si vše potřebné pronajímá od někoho, kdo skutečnou (fyzickou) síťovou infrastrukturu vlastní. Ten je pak vůči virtuálnímu operátorovi v pozici jakéhosi "hostitele", či jakéhosi "umožňovatele". Zkratkou MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).

Významnou dělící čárou mezi MVNO a MVNE je také to, že MVNO má své vlastní koncové zákazníky, kterým poskytuje služby. Naopak MVNE je nemá, a služby své sítě poskytuje (ve velkém) subjektům v roli MVNO (virtuálním mobilním operátorům), na velkoobchodní bázi. MVNO ale většinou nefunguje jen jako pouhý přeprodejce služeb MVNE. Obvykle k nim přidává i "něco navíc" - nějaké vlastní služby, či alespoň rozšíření, doplnění, nebo alespoň vlastní "obal" (značku), marketing atd..

V roli MVNE jsou nejčastěji sami (skuteční) mobilní operátoři, kteří mají své vlastní zákazníky, část své kapacity poskytují těmto svým zákazníkům formou vlastních služeb - a pouze zbytek prodávají na velkoobchodní bázi, jako MVNE, některému či některým MVNO (virtuálním mobilním operátorům). Stejně tak ale mohou být MVNE i samostatnými subjekty, které fungují jako jakýsi mezičlánek mezi skutečnými mobilními operátory a operátory virtuálními (MVNO). Navíc jeden MVNO může využívat služeb jednoho, nebo hned několik MVNE.

Proč?

Možná vás v tuto chvíli napadne, proč by nějaký skutečný mobilní operátor mohl mít zájem na koexistenci s nějakým MVNO, který by dále "přeprodával" kapacitu jeho sítě a jeho služby, většinou ještě o něco obohacené a třeba i levněji, než on sám. Důvodů může být více.

Jednoduchým důvodem může být to, že mobilní operátor o to ani tak zájem nemá, ale je k něčemu takovému přinucen zákonem. To u nás není. Další možností pak je to, že mobilní operátor přenechává část kapacity své sítě někomu jinému dobrovolně, protože je to pro něj z toho či onoho důvodu výhodné. Například proto, že kapacita jeho sítě je velká, a on ji nedokáže sám celou prodat. To většinou nenastává u sítí GSM či dokonce NMT, ale u sítí UMTS to už je pravděpodobnější. Dalším důvodem může být to, že mobilní operátor nedokáže náležitě oslovit a "uchopit" nějaký specifický segment zákazníků, zatímco MVNO to umí a dokáže to lépe a efektivněji. Nebo se mobilní operátor nemusí chtít "babrat" s velkým počtem malých koncových zákazníků, a raději své služby prodává ve velkém někomu jednotlivému. Možností je celá řada.

Co nabízí typický MVNO?

Služby, které virtuální mobilní operátor (MVNO) nabízí, mohou mít různý rozsah. Může to být celá škála, jako u skutečného mobilního operátora - počínaje vlastními SIM kartami, přes vlastní tarify, až po vlastní brandované telefony. Pak vlastně zákazník ani nemusí poznat, že jde o virtuálního operátora. Nebo může být škála nabízených služeb poněkud chudší, například o vlastní telefony, a i tarify virtuálního operátora mohou spíše jen kopírovat tarifní nabídky skutečného operátora, resp. MVNE.

Celkově ale lze říci, že prostor pro "profitabilitu" virtuálních mobilních operátorů je relativně malý. A tak se jej virtuální operátoři obvykle snaží rozšířit, pomocí synergií s dalšími službami. Nejčastěji jde o synergie s pevnými službami (první tuzemské pokusy a náznaky viz např. zde). To by zřejmě byl i případ GTS Novery, která již je pevným operátorem, a chce své portfolio rozšířit o mobilní služby, tak aby svým zákazníkům mohla poskytovat pod svou značkou a ve vlastní režii oba druhy služeb. Nebo může jít o synergii s obsahem, resp. obsahovými službami.

Synergie s VOIP a WLAN

V poslední době, v souvislosti s rozvojem internetové telefonie, IP telefonie a VOIP technologií obecně, se otevírá cesta k další možné synergii: s hlasovými službami na bázi VOIP. Když si k tomu připočítáme ještě rozvoj a nástup bezdrátových technologií (zejména Wi-Fi, nověji WiMAx), pak je na obzoru opravdu zajímavá kombinace. A tady už jsme u konkrétních plánů společnosti Unient Communications, zmíněných již v úvodu. Z jejích dostupných vyjádření totiž vyplývá, že by se ráda ubírala právě tímto směrem. Je to logické, když sama už delší dobu poskytuje služby na bázi VOIP (především služby viphone), a tak k nim chce přidat i mobilní služby a těžit z jejich synergie.

Příkladem toho, jak by takováto synergie mohla vypadat, je existence jednotného čísla, na které je konkrétní účastník k zastižení (i ze kterého volá, alespoň z pohledu CLIP-u, resp. identifikace volajícího). Fakticky by to ale fungovalo trochu jinak. Třeba příchozí hovor by byl směrován podle toho, co je momentálně nejvýhodnější. Pokud by volaný byl například doma či v kanceláři, v dosahu svého IP telefonu, byl by hovor veden na něj. A tady by bylo vcelku jedno, jestli je IP telefon "drátový" a položený na pracovním stole, nebo by šlo o jednoúčelový a přenosný Wi-Fi telefon, v dosahu domácího či kancelářského přístupového bodu Wi-Fi. Nebo třeba o nějaké PDA či smartphone s VOIP klientem a podporou Wi-Fi, taktéž v dosahu "místního Wi-Fi". Nebo i v dosahu něčeho jiného, například některého veřejného hot-spotu, ať již Wi-Fi či WiMaxu atd.

No a pokud by příjemce nebyl v takovémto dosahu, pak by byl hovor veden klasickou "mobilní cestou", skrze mobilní síť, na běžný mobilní telefon. Rozhodující pro vedení hovoru by zřejmě byla buď preference uživatele (ten by si nastavil to co chce), nebo nejvýhodnější vedení hovoru z hlediska ceny. Analogická situace by mohla platit i pro odchozí volání. Dostatečně inteligentní (mobilní) telefon s Wi-Fi by mohl sám vyhodnotit, zda je právě výhodnější volat přes IP, skrze zabudovaného VOIP klienta, nebo "klasicky", přes mobilní síť GSM (či UMTS). Podobně pro datové služby.

Ale to všechno jsou skutečně jen náznaky toho, co všechno by mohlo připadat v úvahu. Teprve realita ukáže, co všechno je realizovatelné a komerčně schůdné.

Co říká Unient Communications?

Pojďme nyní ke konkrétnímu oznámení ze strany Unient Communications a.s. Ta ve své tiskové zprávě z úterý oznámila, že

je prvním virtuálním operátorem

a že

jakožto virtuální mobilní operátor bude během několika měsíců poskytovat veškeré služby volání v oblasti mobilní komunikace

Dále se pochlubila tím, že:

  • na jaře loňského roku získala od Českého telekomunikačního úřadu licenci na provozování mobilních hlasových a datových služeb
  • v září 2005 získala od ČTÚ rozsah 200 000 čísel (začínající na 799, v číslovacím plánu vedeno jako "rezerva"), a to pro svou službu viphone
  • minulý týden podepsala smlouvu o "propojení mobilní sítě viphone s ČESKÝM TELECOMEM"

Výrok o propojení "mobilní sítě viphone" mi přijde poněkud zvláštní, s ohledem na to že Unient aspiruje na roli virtuálního operátora (nevlastnícího mobilní síť), a také na to že viphone dosud byla spíše služba než síť.

Na další podrobnosti jsem se již vyptal přímo. Třeba na to, jak vypadají jednání se skutečnými mobilními operátory, kteří zatím vstřícností k zájemcům o MVNO moc nepřekypovali:

Unient Communications, a.s. chce nabídnout pro své zákazníky nejlepší možnou kvalitu a ceny, které je možné na trhu získat. Naším cílem je vyjednat podmínky, které nám umožní toto našim zákazníkům nabídnout. Proto Vám v této chvíli nemůžeme sdělit stav jednání s jednotlivými operátory. Naší preferencí je mít dohody s více operátory najednou a tím vytvořit nejlepší možné podmínky (kvalita, cena, funkčnost) pro naše zákazníky.

Vida, takže se (skutečnými) mobilní operátory ještě Unient dohodu nemá. Navíc nehledá jen jednoho MVNE, ale chce jich mít více. Tím to ale bude mít ještě těžší, než se s nimi dohodne.

Ptal jsem se pochopitelně i na synergie s VOIP:

Naše služba se bude o tuto synergii opírat. Konkrétní představa je například jedno příchozí číslo a systém inteligentně zvolí, zdali hovor bude směrován na WiFi nebo GSM připojení. Následně také na mobilních telefonech budou k dispozici všechny služby IP Telefonie.

Zajímavé je také vyjádření ohledně cílových skupin. Ty má Unient dvě:

Máme dvě cílové skupiny - rezidenční zákazníci, kteří používají internet (například WiFi apod.) a chtějí výrazně šetřit za volání. Druhou cílovou skupinou jsou společnosti upřednostňující funkce mobilní telefonní ústředny a konvergované služby (jedno číslo, virtuální call centrum, spojení hlasu, dat a mobility v jeden celek, atd.)

Svým klientům bude Unient nabízet vlastní čísla (zřejmě z již přiděleného rozsahu s prefixem 799), a vlastní SIM karty. Vlastní telefony ale spíše ne:

Čisla již dnes máme, čili již první služba bude založená na použití vlastních čísel. Ohledně SIM karet samozřejmě předpokládáme distribuci vlastních karet. Vlastní telefony zatím nepředpokládáme, chceme dát uživatelům volbu bez jakékoli vázanosti. Je však možné, že některé typy specifických telefonů s duální nebo WiFi funkcionalitou budeme nabízet exkluzivně.

Zajímalo mne i to, zda Unient usiluje také o využití sítí UMTS na principu virtuálního operátora. Zdá se že ano:

Naše technologie umožňuje využít jakékoli bezdrátové spektrum. Služby budou k dispozici minimálně ve třech spektrech - bezlicencované pásmo (WiFi, WiMax), mobilní sítě GSM a mobilní sítě UMTS.

A také hodlá nabízet datové služby, spolu s hlasovými:

V roce 2009 překročí objem provozu VoIP v pevných a mobilních internetových přípojích objem provozu přes pevné sítě a mobilní stě na principu TDM. Protože nabízíme konvergované služby, musíme zákazníkům nabídnout i datové služby, abychom jim na principu datových služeb mohli nabízet mobilní verzi IP Telefonie.

Nakonec mi nedalo nezeptat se také na legislativní aspekty celého záměru fungovat jako virtuální mobilní operátor. Domnívá se Unient, že tomu legislativa nějak brání? Zdá se, že nikoli:

legislativa je dostatečná pro existenci MVNO.

Takže držme palce a těšme se na zajímavé nové služby, již "během několika měsíců".