Vyšlo na Lupě, 23.12.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b1223001.php3

Šťastné a veselé, letos i před deseti lety

Vánoce se slaví letos, stejně jako před deseti lety. Ovšem způsob, jakým se vánoční tématice věnoval Internet před deseti lety, se přeci jen lišil od toho dnešního. Jak tedy vypadaly "Vánoce na Internetu" v roce 1995?

Jsou Vánoce, čas klidu, míru a pohody. Doba, kdy jihnou i jinak zarputilá srdce, a kdy mají být pohromadě celé rodiny a vůbec všichni, kdo se mají rádi. V samotný předvečer Štědrého dne není ani zde na Lupě moc prostoru pro vážnější témata, se kterými se zde setkáváte po celý rok. Takže přijměte raději upřímné přání příjemného prožití vánočních svátků, klidu, pohody a štěstí - od autora i celé redakce, a snad i od všech dalších přispěvatelů.

A jako malou pozornost v této předvánoční době vám nabízím malé ohlédnutí za tím, jak vypadal vánoční Internet přesně před deseti lety, v roce 1995. Proč právě tehdy? Pokud čtete Lupu pravidelně, asi už víte, že právě letošní rok (rok 2005) byl desátým výročím liberalizace českého Internetu. Je to skutečně již 10 let (či možná: teprve 10 let), kdy se i tehdy ryze akademický český Internet otevřel komerčnímu světu, a nastal jeho velký boom (podrobněji).

Bohužel ale vánoční tématice ještě trvalo nějakou dobu, než se prosadila i v tuzemském prostředí a v českém kontextu. Takže obrázky z internetových vánoc roku 1995, které vám nyní budu ukazovat, jsou pouze anglické. Nemohu vyloučit, že již tehdy bylo na Internetu k tématice vánoc něco v češtině a tuzemské provenience, ale ve svém archivu nic takového nemám. První české weby a služby, věnované vánoční tématice, jsem zaznamenal až o rok později, v roce 1996 (a něco z nich uvidíte i na konci článku).

Kde sídlí Santa Claus?

Rok 1995 byl na Internetu jakoby ve znamení sporů. Naštěstí jen o to, odkud vlastně pochází a kde má domov hlavní postava Vánoc - ať již jí budeme říkat Santa Claus, nebo Ježíšek, Děda Mráz či ještě jinak. Názory na to se opravdu různí, a právě před deseti lety se to projevilo opravdu naplno. A tak se na tehdejším Internetu objevila hned celá řada protichůdných informací.

Například z Norska se ozvali, že Santa Claus pochází právě z jejich bydlí právě u nich. Doložili to například tím, že Santa má u nich svůj dům i obchod, že právě z Norska podniká své výlety do světa (a také on prý kdysi objevil Ameriku).

Z Finska ale přišla zpráva, že Norové nemají pravdu, protože Santa Claus ve skutečnosti bydlí na Mount Ear, právě ve Finsku!

I příznivcům Santa Clause ze země tisíců jezer ovšem vypálili rybník v USA, neboť právě zde (dokonce přímo ve slunné Kalifornii), Santa Clause našli živého, zdravého a usměvavého, kterak přijímá korespondenci od dětí z celého světa a vyřizuje ji. No a tak neváhali zveřejnili i jeho korespondenční adresu. Kupodivu ale jen tu listovní, nikoli emailovou.

Ovšem proč by postavy, jako je Santa Claus, Ježíšek atd. musely sídlit na nějakém konkrétním místě - v některé zemi, či dokonce třeba na nějaké konkrétní hoře (jak tvrdí Finové). V době Internetu mohou mít svůj domov v kyberprostoru, tak aby mohly své služby snáze poskytovat všem dětem na celém světě. V roce 1995 už tomu tak bylo. Dokonce tak, že "virtuálních domovů" Santa Clause bylo hned několik, a na některých sídlil již od roku 1994 - jako třeba na prestižní adrese www.santaclaus.com. Ta se v mezidobí až tak moc nezměnila.

To jiné jeho virtuální domovy, na rozdíl od www.santaclaus.com, změnily tvář výrazněji, a staly se z nich celé "vánoční portálu", orientované hlavně na prodej vánočních dárků a souvisejících produktů a služeb. Třeba takový www.christmas.com, jehož podobu z roku 1995 vidíte na následujících obrázcích

Ovšem vedle "prestižních adres" si Santa Claus zřejmě pořídil i řadu dalších, už asi méně prestižních adres, na kterých se také vyskytoval. Jak jinak si vysvětlit tehdejší existenci jeho domovských stránek, které vidíte na následujících obrázcích? Pravdou ale je, že dnes už je většinou nenajdete.

Jak si napsat o dárek

Řečeno pomocí soudobé internetové terminologie, hlavní službou Santa Clause (Ježíška atd.), kterou poskytuje svým klientům (hlavně dětem), je doručování dárků. Nechme teď chvíli stranou skutečnost, že k samotnému doručování se tehdy používaly poněkud archaické a nestandardizované metody. Raději se zastavme u způsobu, jakým klienti mohli o takovouto službu žádat.

Pravdou je, že v roce 1995 ještě nebyly k dispozici žádné moderní mechanismy a nástroje typu webových služeb či jiných rozhraní na bázi XML, a tak se používal standardní messaging, s volným formátem zprávy. Dokonce se ani nepředpokládala žádná registrace klienta. Ten jen vlastními slovy popsal požadovanou službu (co si přeje dostat), a připojil už jen naprosté minimum informací o své osobě - třeba kolik mu je let, a zda celý rok byl hodný nebo naopak zlobil. Jak takový objednávkový systém tehdy vypadal (i jak reagoval na zaslané požadavky), můžete vidět na následujících obrázcích.

K již zmiňovaným metodám pro samotné poskytování služeb, resp. doručování objednaných dárků. Zde je zajímavé, že popisovaná řešení zcela ignorovala všechny zasilatelské služby (DHL, UPS apod.), a vše zajišťovala vlastními silami.

Na dalším příkladu objednávkového systému si povšimněte zárodku české lokalizace - služba správně detekovala, odkud požadavek přišel, a část své odpovědi již prezentovala v národním jazyce.

Vánoční tradice

K atmosféře Vánoc neodmyslitelně patří jak "objednávání" dárků, tak i jejich nakupování, a samozřejmě dodržování nejrůznějších zvyků, spojených s těmito svátky. Již v roce 1995 bylo možné se na tehdejším Internetu setkat s řadou nejrůznějších popisů vánočních tradic a zvyků - včetně nejrůznějších sbírek odkazů na webové stránky s vánoční tématikou.

Na následujícím obrázcích vidíte několik příkladů. Třeba "ASCII vánoce" (s obrázkem, složeným pouze z čistých ASCII znaků).

Či popis vánočních tradic v různých částech světa, včetně toho, jak se k Vánocům přeje v různých světových jazycích.

Za všechny také jeden z mnoha tehdejších seznamů stránek s vánoční tématikou.

Stejně tak jste už v roce 1995 mohli najít na Internetu rady, co a jak na Vánoce komu koupit

Oblíbené byly i různé čítače času, který ještě zbývá do Štědrého dne.

A co v ČR?

Pokud jde o český Internet a vánoční tématiku na českém Internetu., zde samozřejmě nemohu vyloučit, že se něco neobjevilo již v roce 1995, či dokonce ještě dříve. Sám jsem ve svém archivu našel první české vánoční stránky až z roku 1996. Jednalo se například o vánoční soutěž serveru Capitol (viz následující obrázek), či různé přehledy "vánočních akcí".

V závěru roku 1996, v předvečer vánočních svátků, se do "vánočního kabátu" začaly převlékat i některé tuzemské webové stránky. Na následujícím obrázku vidíte příklad dnes již neexistujícího webu PVTNet-u.

Hlavně ale už v roce 1996 existovala i na českém Internetu služba, umožňující posílat vánoční přání v elektronické podobě. Jednou z prvních vlašťovek, které jsem stihl zaznamenat, byla služba provozovaná společností Moravia Translations. Ta si v roce 1996 otevřela hned celou "vánoční dílnu" (viz menu v levém sloupci).

Dnes již standardní postup (nadefinování odesilatele a příjemce, výběr obrázku, text přání, kontrola a odeslání) ukazují následující obrázky, stejně jako informaci o doručení elektronického přáníčka (které si příjemce musel přijít prohlédnout na web poskytovatele služby).

Dnes již takových služeb, jaké vidíte na předchozích obrázcích, existuje celá řada. V mezidobí se na českém Internetu objevila i celá řada dalších služeb a serverů, orientovaných na vánoční tématiku - ale některé z nich měly jen dočasný charakter a zase přestaly existovat. Celkový vývoj "vánoc na Internetu" byl rychlý, a snahy popsat jej by vydaly na několik dalších článků. Některé ale již existují, k přečtení doporučuji například

A pokud se ještě na poslední chvíli chcete podívat na současné (české)ú weby s vánoční tématikou, pak nejspíše už víte kam zabrousit a kliknout. A pokud snad ne, zde je pár tipů (rozhodně ne úplný výčet):

Pokud víte sami o nějaké zajímavé vánoční stránce, kterou by si čtenáři Lupy neměli ještě nechat ujít, pochlubte se s ní v názorech a reakcích k tomu článku.

Na samotný závěr bych rád zopakoval to, co zaznělo již v úvodu k tomto článku:

příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, klidu, pohody a zdraví - přeje autor i celá redakce Lupy.