Vyšlo na Lupě, 19.12.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b1219001.php3

Stalo se: nastupuje ADSL2+

Český Telecom spustil svůj omezený testovací provoz IPTV, zřejmě již na ADSL2+, a také zkušební provoz dial-upu za paušál. Souběžně s tím představil své ADSL2+ také Czech On line. Jak se vyvíjí situace kolem podvodných dialerů? ČTÚ připravil ceník odposlechů. SPIS vydal již druhou verzi svého Manifestu znalostní společnosti.

Minulý týden byl doslova nabit událostmi na naší telekomunikační scéně. A vlastně i na scéně elektronických komunikací, zahrnující navíc ještě problematiku rozhlasového a televizního vysílání. Na pořad jednání Sněmovny se totiž konečně dostala i novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Tzv. druhým čtením prošla, a k rozhodujícímu třetímu čtení by snad mohlo dojít už na konci ledna příštího roku. Kromě dosavadních sporů kolem novely, úzce související se startem digitálního vysílání a udělování digitálních licencí, přitom vznikají i zajímavé nové spory. Třeba ten, zda má být nejprve přijat zákon, a teprve pak má vláda přijmout svou koncepci digitalizace - nebo zda by to mělo být naopak (podrobněji).

ADSL2+

Technologie ADSL, které jsou v ČR používány, rozhodně nejsou posledním slovem v oboru. Dnes již existují i rychlejší verze, a je nejspíše pouze otázkou času (a ekonomických rozvah), kdy se dostanou i k nám.

První zprávy, naznačující blížící se nástup "rychlejšího ADSL", jste mohli dočíst zde na Lupě již v říjnu, v souvislosti s tím jak Czech On Line začal budovat svou vlastní síť na bázi unbundlingu (zpřístupnění místní smyčky). Začal ji totiž stavět již na technologii ADSL2+, která slibuje až 24 Mbit/s na downstreamu. Ovšem provozovat tuto novou síť začal Czech on Line pouze na rychlostech klasického ADSL. Proč?

Vysvětlení podal v původním článku kolega Lér:

hlavní důvod, proč zatím nelze nabízet vyšší rychlosti, je "legislativní" - smlouva s Českým Telecomem (ČTc) o pronájmu místních smyček přesně specifikuje, jaké technologie lze používat a především jakou část frekvenčního pásma je možné využívat.
V současné době tak lze nasadit pouze technologie odpovídající klasickému ADSL, využívající spektrum do 1,1 MHz, ADSL2+ bude možné používat až po té, co ČTc upraví smluvní podmínky. Podle nezaručených zpráv by to mohlo být na přelomu tohoto roku, ovšem (skoro) jasné je jedno - bude to znamenat také vstup ČTc do poskytování služeb na ADSL2+, neboť nemá potřebu svým soupeřům ponechat takovouto konkurenční výhodu.

Zmínky o tom, že ADSL2+ chystá také Český Telecom, zazněly (byť neoficiálně) i na letošním Invexu. Zde Telecom prezentoval koncept své "televize po drátě" (IPTV), a nemohl dost dobře popřít, že klasické ADSL na kvalitní přenos živého televizního vysílání nestačí - a tak bude muset i on přejít na rychlejší ADSL (ADSL2+). Sám jsem tehdy, v reportáži z Invexu, napsal:

Ještě letos, ke konci roku, by ale mohl být spuštěn nějaký omezený pilot, co do geografického rozsahu (kvůli licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)), i co do výběru účastníků. Z dalších parametrů prosáklo již jen to, že použito bude zřejmě kódování MPEG 4, a pro samotný přenos nejspíše již technologie ADSL2+. Zřejmě i proto bude omezen také okruh testujících účastníků, kteří tak budou testovat i samotné ADSL 2+.

Konec roku je zde, a s ním i první informace o tom, že Telecom skutečně svůj pilot IPTV spustil. Dodržel ovšem i to, že počet testujících uživatelů bude omezen - na jeho vlastní zaměstnance (podrobněji):

"Zatím se testování účastní hlavně lidé z firmy. S ostrým startem už pro zákazníky počítáme v první polovině příštího roku," řekl deníku MF Dnes mluvčí Telecomu Martin Žabka.

O využití ADSL2+ v rámci uvedeného testovacího provozu sice nemám žádné zprávy, ale dovolím si předpokládat, že ADSL2+ je zde nasazeno, a jedním z úkolů testování je i ověření této technologie. Nejspíše proto také onen specifický výběr účastníků, na vlastní zaměstnance.

S nasazením ADSL2+ v rámci testovacího provozu koreluje i to, že současně s rozjezdem vlastního IPTV Telecom zřejmě "legislativně otevřel" možnost nasazení této technologie i pro ostatní operátory, když příslušným způsobem upravil své smluvní podmínky na unbundling (viz výše citovaný článek). Czech On Line na to promptně zareagoval oznámením, že:

VOLNÝ dnes uvedl do provozu první internetové připojení o rychlosti až 24 Mbit/s v ČR, na vlastní síti pomocí technologie ADSL2+.

Zatím ale jde jen o jakýsi symbolický start, či také "pilot", pro ověření konceptu a možností technologie. Prozatím totiž Czech On Line nabízí jen předvedení na "předváděcí lince" ve svých prostorách v Praze - a to také na televizním vysílání:

Předváděcí linka je umístěna v kontaktním centru VOLNÝ v Praze 3 (budova Nagano, U Nákladového nádraží 8, Praha 3). Zájemci tak mohou poprvé v České republice vidět ukázky on-line vysílání přes ADSL2+ se špičkovou kvalitou obrazu i zvuku a zároveň si vyzkoušet telefonování přes stejnou datovou linku.

Zprovoznění ADSL2+ pro koncové zákazníky, v síti COL na Kladně, v Příbrami a Mladé Boleslavi, bude zřejmě brzy následovat.

"VOLNÝ opět potvrdil pozici průkopníka v nejmodernějších technologiích na českém trhu. V říjnu jsme vybudovali vlastní vysokorychlostní síť na bázi ADSL2+. Nová síť VOLNÝ poskytne uživatelům nejrychlejší připojení k internetu u nás. ADSL2+ linka umožňuje dosáhnout téměř 200krát vyšších přenosových rychlostí při stahování dat než v současnosti nejprodávanější internet v ČR o rychlosti 128/64 kbit/s, a to 24 Mbit/s směrem k uživateli a 1 Mbit/s od uživatele," uvádí Michael Fried, generální ředitel telekomunikačního operátora VOLNÝ.

Zajímavou otázkou ovšem bude obsah, resp. to co bude VOLNÝ (Czech On Line) po rychlém ADSL2+ nabízet. Bude to jen "rychlá roura" do Internetu (a telefonní linka), nebo přibude i nějaké IPTV? Či dokonce Video on Demand?

Konečně: Dial-up za paušál

Minulý týden přinesl také jedno další zajímavé překvapení. Vlastně to není až tak velké překvapení, sám jsem ho v předchozích článcích tipoval na začátek příštího roku, poté co se objevil režim FRIACO. Ano, jde o internetový dial-up za paušál, v podání Českého Telecomu.

Ještě tak přede dvěma lety by něco takového bylo skutečnou bombou, ale dnes je spíše takovým drobným pšouknutím. V decentní společnosti ADSL, kabelového Internetu, Wi-Fi a dalších možností připojení, se jej asi i sám Telecom styděl vypustit nahlas. A tak jej přivedl na svět skoro tajně, jen na svých webových stránkách, bez obvyklé publicity v podobě tiskových konferencí či alespoň tiskových zpráv.

Utajení, ve kterém byl dial-up za paušál spuštěn, je obdobné jako u samotného režimu FRIACO, o kterém jsem zde psal v předchozích dílech tohoto seriálu (také se obešlo bez tiskových zpráv). Nejspíše to souvisí s tím, jak Telecom dlouho a vehementně tvrdil, že na paušální dial-up není jeho síť stavěna, a zavedení režimu FRIACO se bránil jak čert kříži. Ale nyní jej zavedl. Zřejmě to ale neudělal "jen tak", nýbrž v důsledku toho, jak ČTÚ rozhodl jeho spor s Tiscali právě o zavedení režimu FRIACO. A když už dostal nařízeno, aby jej poskytl společnosti Tiscali, tak už jej musel poskytnout všem, skrze velkoobchodní nabídku tohoto režimu. A následně sám vyrukoval s dial-upem za paušál i pro koncového zákazníka.

Jak tedy nový dial-up za paušál vypadá? Má podobu 3 různých nadstavbových balíčků, s názvem Internet Basic, které si lze přikoupit k základním tarifům (ovšem kromě tarifu Mini):

  • Internet Basic Nonstop nabízí 24-hodinový paušál, a přijde na 499 Kč bez DPH (593,81 Kč s DPH)
  • Internet Basic Den nabízí intervalový paušál (v době špičky), přijde na 449 Kč bez DPH (534,31 Kč s DPH)
  • Internet Basic Volno nabízí intervalový paušál (v době mimo špičku), přijde na 349 Kč bez DPH (534,31 Kč s DPH)

Vzhledem k tomu, že jde o nadstavbové balíčky, se jejich cena sčítá s cenou základního tarifu. Tím tedy nesmí být tarif Mini, takže v nejlepším případě půjde o 329 Kč za Telefon Standard a 499 Kč za celodenní dial-upový paušál, celkem 828 Kč (vše bez DPH). Za to uživatel dostane připojení, které na klasické telefonní lince funguje (negarantovanou) rychlostí až 56 kbit/s (v praxi spíše pomaleji). Lepší je to na ISDN, kde jsou do paušálu zahrnuty oba B kanály, každý s garantovanou rychlostí 64 000 bit/s. Fair Use Policy je taková, že uživatel je odpojen po 3 hodinách činnosti, nebo po 30 minutách nečinnosti (ale může se ihnedznovu připojit). Objem přenesených dat není omezován, ale připojení funguje jen přes jednoho ISP, a to Telecom samotný (IOL, resp. Quick, na čísle 971 50 33 22).

V současné době, kdy na trhu již existuje relativně široká nabídka trvalého připojení, a například nejlacinější ADSL (128/64 kbit/s) přijde na 399 Kč bez DPH (a tedy o 100 Kč levněji než nový Internet Basic Nonstop), je asi otázkou kdo přeci jen sáhne po pomalejším a dražším dial-upovém paušálu. Asi jen ten, kdo nemá šanci na zřízení ADSL, a nemá ani jinou možnost připojení.

Kauza dialery: pokles podvodů, ale i provozu

S Českým Telecomem, s alternativními operátory i s dial-upem souvisí také další zpráva z minulého týdne. Ta přišla hned ze dvou zdrojů, od asociace APVTS a od Českého Telecomu, a týká se kauzy dialerů, resp. podvodných přesměrování na linkách s prefixem 976. Oba subjekty si pochválily, jak úspěšně klesá počet sporných případů (reklamací). Například Český Telecom ve své tiskové zprávě napsal:

Od začátku roku se podařilo snížit počet reklamací na linky začínající předčíslím 976 o více než 40%.

Doložil to také následujícím grafem, který ukazuje počty reklamací za jednotlivé měsíce letošního roku. Povšimněte si na něm stále zcela mizivého procenta uznaných reklamací.

Zdroj: prezentace Českého Telecomu

Důležité ovšem je, že pokles počtu reklamací koreluje s poklesem objemu celkového provozu na linkách 976 (které jsou vyhrazeny pro datové služby se speciálním tarifem). Tento pokles ukazuje následující graf.

Zdroj: prezentace Českého Telecomu

Grafu sice chybí ohodnocení jeho osy Y, které by kvantifikovalo celkový provoz v jeho absolutní velikosti. Ovšem pro hodnocení relativních změn postačuje - a naznačuje, že jen za letošní rok došlo k ještě většímu poklesu celkového objemu provolaných minut, než k jakému došlo u reklamací.

Otázkou ovšem je, co bylo příčinou a co důsledkem. Zda nižší počet zneužití snížil celkový objem provozu, nebo nižší celkový objem provozu snížil počet reklamací. Nejspíše to ale jsou vzájemně provázané faktory. V každém případě to ale naznačuje jeden velmi nepříjemný závěr: že "korektní využití" linek 976 je relativně málo četné, a různé "pochybné" služby zde mají naopak výrazné zastoupení. Ostatně, tisková zpráva APVTS to říká celkem na rovinu:

"Výrazný pokles objemu provozu dokazuje, že - díky vlivu Standardů- byl omezen počet podvodných volání."

Objem celkového provozu přitom od ledna 2005 klesl o cca 3/5 (60%), zatímco počet reklamací o cca 2/5 (40%). Kolik je tedy na linkách 976 "korektního byznysu", a kolik na něm stále ještě zbývá toho podvodného?

V této souvislosti mi to nedá nevrátit se do historie, k dřívějším požadavkům ze strany uživatelů na implicitní zákaz linek 976 (a jejich povolení až na žádost uživatele). Operátoři to tehdy rezolutně odmítali, s argumentem že by to výrazně omezilo právě "korektní byznys" na linkách 976.

Podvody pokračují

Zneužívání linek se speciální tarifikací nejspíše není (a bohužel asi jen tak nebude) konec. Jen možná mění formy a přesouvá se tam, kde je méně restrikcí.

Před pár dny varoval Český Telecom své zákazníky před další "kampaní", tentokráte již s uvedením konkrétních jmen:

ČESKÝ TELECOM opět varuje zákazníky před masivní a opakovanou formou pravděpodobně podvodných hlasových volání. Od 6. prosince 2005 dostávají občané v celé České republice dopisy od polské společnosti Vegas , kdy jsou vyzýváni k volání na audiotexové telefonní číslo 906700701, které bylo přiděleno společnosti MGX, s.r.o. (dříve MegaVox CZ, s.r.o.) a je nyní provozováno v síti společnosti Contactel. Na uvedeném čísle mohou volající údajně vyhrát až 400 000 Kč.

A aby to s podvody nebylo všechno, znovu varoval také před podvodnými dealery (nikoli dialery):

ČESKÝ TELECOM opět varuje zákazníky před opakovanou vlnou pravděpodobně podvodných prodejců telekomunikačních služeb. Zejména v posledních třech měsících se na společnost obrátilo velké množství zákazníků, kteří si znovu stěžovali na zvláštní praktiky podomních prodejců, kteří se vydávali za spolupracovníky ČESKÉHO TELECOMU.

V praxi přitom může jít o dealery konkurentů Telecomu, kteří se snaží maskovat svou skutečnou identitu a oblafnout tak zákazníka. Nelze ovšem vyloučit ani vyložené podvody, kdy se někdo jen snaží dostat do něčího bytu.

Skutečného dealera Telecomu přitom poznáte podle průkazky (vzory), a jeho totožnost máte možnost si ověřit také na lince 800 130 027. Ostatní seriózní firmy nabízí totéž, a jejich dealeři se podle toho i chovají.

Osobně doporučuji se s podomními prodejci čehokoli nebavit vůbec.

ČTÚ vydal ceník odposlechů

Regulátor (Český telekomunikační úřad) vydal minulý týden vyhlášku, "kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na (…) odposlech a záznam zpráv, na uchování a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby".

Jde o prováděcí předpis k zákonu o elektronických komunikacích, který odposlechy a záznam zpráv řeší, a na rozdíl od předchozího stavu požaduje úhradu nákladů po tom, kdo si takovéto odposlechy (se souhlasem soudu) vyžádal - tedy po státu a jeho orgánech. Dříve bylo toto břímě na jednotlivých operátorech.

Pokud vás tato problematika zajímá podrobněji, zde najdete samotnou vyhlášku, a zde pak ceny (ve formě přílohy). K dispozici je také odůvodnění, ve kterém je zajímavý odhad celkových nákladů na odposlechy - cca 300 milionů ročně. Nebýt změny v zákoně, ohledně povinnosti státu platit za odposlechy, musely by tuto takto velké náklady nést operátoři. V každém případě ale stále větší špehovací choutky státu platíme všichni, ať již skrze daně (dnes), nebo vyšší ceny telekomunikačních služeb (dříve).

SPIS vydává druhou verzi svého Manifestu

Sdružení pro informační společnost (SPIS) vydalo na loňském Invexu svůj "Manifest znalostní společnosti", jako dokument který:

  • mapuje českou ekonomiku a věnuje se zejména problematice vzdělávání, výkonu veřejné správy, podnikatelského prostředí, zahraničních investic a podpory českého exportu
  • porovnává Českou republiku s okolními státy
  • navrhuje konkrétní kroky a řešení pro to, aby ČR obstála v konkurenčním prostředí globalizované ekonomiky.

Odezvy na tento manifest byly různé, od kladných až po záporné. Některé z nich najdete přímo na webu SPISu (zde). Za zmínku určitě stojí například reakce hlavy našeho státu, který SPISu vzkázal že

Termín "znalostní společnost" nemá žádný obsah. Každá společnost vždy byla založena na dobových znalostech a tak tomu bude vždy.

Ani takovýto odsudek "na věčné časy a nikdy jinak" však SPIS neodradil od vydání další verze Manifestu, s přibližně ročním odstupem od první verze. Nynější verze nese podtitul "cesta k úspěchu", a zaměřuje se na dvě prioritní oblasti, které SPIS považuje za nezbytné pro zařazení České republiky mezi vysoce rozvinuté země:

  • zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky rozvojem služeb s vysokou přidanou hodnotou
  • zlepšení výkonu veřejné správy reformou úředních postupů využívajících možností informačních a komunikačních technologií.

Celý Manifest, stejně jako poslední novinky v oblasti veřejné správy (např. Intrastat na PVS, novela zákona o ISVS a další) si určitě zaslouží samostatný článek. Pokud se s Manifestem SPISu chcete seznámit sami, najdete jej zde, včetně prezentace a dalších podkladových materiálů.

SkyFon od SkyNetu

Nabídku hlasových služeb na bázi VOIP a internetové telefonie v ČR rozšířila i společnost SkyNet, se svou službou SkyFon. Jde o službu bez měsíčního paušálu a pouze s minutovým hovorným. Nerozlišuje mezi místním a meziměstským hovorným, a účtuje po sekundách hned od první sekundy hovoru. Ve špičce je za minutu do pevné sítě 0,82 Kč, mimo špičku 0,59 Kč, do mobilních sítí po celý den 3,95 Kč (vše bez DPH).

V nabídce je také možnost přenesení stávajícího čísla z pevné sítě, za 2850 Kč. Aktivace služby ale není zdarma, přijde na 190 Kč.