Vyšlo na digizone.cz, 25.10.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b1025002.php3

DVB-H na Invexu: dvojnásobná ukázka

Na Invexu byla představena hned dvě experimentální televizní vysílání ve standardu DVB-H (Českého Telecomu a dvojice ČRa/T-Mobile). Šlo však spíše o ukázku, než o zahájení testovacího provozu. O řádném komerčním provozu ani nemluvě.

V dávných dobách, myšleno ještě přes Sametovou revolucí, byl Invex ještě "veletrhem invence". Tehdy se také s notnou dávkou ironie říkalo, že zde vrcholí cyklus "výzkum - vývoj- výstava". To proto, že zde byly k vidění i velmi zajíkavé věci - ale velmi často bez perspektivy, že se vůbec dostanou do stádia běžné dostupnosti (výroby a prodeje).

Dnešní Index i celý trh elektronických komunikací už funguje jinak, ale něco mi na letošním Invexu ony dávné časy přeci jen připomnělo. Konkrétně způsob, jakým zde byla prezentována novinka s názvem DVB-H. Aneb "televize v mobilu", digitální televizní vysílání pro mobilní zařízení, či jak jinak tomu chceme říkat. Letos s tím na Invexu přišly hned dva subjekty, a oba to svorně pojali spíše jako předvedení konceptu. Tedy něčeho, co je možné, ale co zatím nemohou nabídnout jako řádný komerční produkt, resp. službu. Dokonce ani v podobě nějakého pilotního či testovacího provozu.

Důvodů k tomu je více. Jedním je dostupnost koncových zařízení (mobilních terminálů s podporou DVB-H), kterých je zatím jako šafránu a jsou to zatím spíše prototypy, než běžné sériové produkty. Ještě závažnější jsou ale bariéry legislativní, protože DVB-H je formou digitálního televizního vysílání, a vyžaduje existenci příslušné licence. Takže třeba T-Mobile musel požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o experimentální licenci na DVB-H vysílání, kterou získal pouze po dobu konání veletrhu Invex, pro lokalitu Brna. To že na Invexu DVB-H předvede, ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi, pak dopředu mohutně avizoval.

DVB-H od Českého Telecomu
Nakonec to ale na Invexu dopadlo tak, že dvojici T-Mobile / České radiokomunikace těsně předběhl Český Telecom. Svolal totiž svou tiskovku na poledne prvního invexového dne (zatímco T-M/ČRa až na 15:30). No a na této tiskovce předvedl ukázku vlastního řešení DVB-H. Vzhledem ke své experimentální licenci, která mu umožňuje vysílat pouze program televize Óčko, se ale jednalo jen o ni, a o doprovodné služby - například o video on demand z portálu Starzone.

Na následujícím obrázku vidíte terminál Nokia s podporou DVB-H, který včera Český Telecom předváděl (a který ale právě přijímal něco zřejmě jiného, než živé TV vysílání stanice Óčko).

Konkrétní informace o spuštění komerčního provozu pochopitelně nezazněly, s odkazem na situaci kolem licencí.

DVB-H od T-Mobile a Českých radiokomunikací
To T-Mobile pojal svou ukázku DVB-H s podstatně větší pompou, a také ve větším rozsahu, pokud jde o předvedené služby. Díky tomu, že získal speciální licenci (jen pro Invex), mohl do svého experimentálního indexového DVB-H vysílání zařadit hned čtyři kanály - ČT24, hudební hitparádu t-music (připravovanou spolu s TV Prima), živé vysílání z Invexu, a konečně živý přenos dění z vily Vyvolených.

Opět ale šlo pouze o ukázku, a ani ne o testovací provoz. Ten by měl začít až někdy koncem prvního čtvrtletí, kdy by DVB-H testovala vybraná skupina uživatelů. O zahájení řádného provozu žádné podrobnější informace nezazněly (a těžko mohly), s odkazem na potřebu vyřešit všechny právní aspekty (od licence až po smlouvy s poskytovateli obsahu).

Na následujícím obrázku vidíte marketingového ředitele T-Mobile Jiřího Dvorjančanského, jak předvádí mobilní terminál s DVB-H (můžete posoudit jeho rozměry).

Na dalším obrázku pak vidíte samotné TV vysílání (programu ČT24) na mobilním terminálu, tentokráte v provedení od firmy Siemens.

Jak DVB-H funguje?
Pro správné docenění toho, co DVB-H vlastně je, je vhodné si naznačit alespoň něco z jeho technické podstaty. Jde totiž o jakousi odnož DVB-T, neboli pozemního (terestrického) digitálního vysílání. Důvodem pro její vznik je to, že DVB-T není příliš šetrné, pokud jde o spotřebu přijímače. Nepočítá s tím, že tento by fungoval "na baterky", a tak jej nutí být trvale na příjmu. DVB-H místo toho používá techniku tzv. time-slicingu, která umožňuje DVB-H přijímači mít zapnuté rádiové rozhraní jen po zlomek času, a tím šetřit i více jak 90 procent energie. Navíc, v době kdy rádiové rozhraní právě nepřijímá "užitečný" signál, může být využito k tomu, aby si zařízení samo zjišťovalo dostupnost jiných zdrojů signálu a event. na ně přešlo (obdoba handoveru v mobilních sítích).

Celkově se tedy počítá se dvěma přenosovými kanály, jak ostatně ukazuje i následující obrázek:

  • s všesměrovým kanálem (na bázi DVB-H), který zajišťuje šíření digitálního vysílání k jednotlivým přijímačům. Tento "DVB-H proud" může být vnořen do "DVB-T proudu" (multiplexu) jako jedna z jeho součástí, případně může obsazovat celý vlastní multiplex. Může tedy být šířen ze stejných vysílačů, jako DVB-T. Také jeho "objemový tok" je podstatně menší než u DVB-T - na jeden TV program v DVB-H, s rozlišením 360x288 bodů, připadá cca 384 Kbit/. Proto je možné vložit do DVB-T multiplexu hned několik TV programů pro DVB-H, a to místo jediného DVB-T programu (který zabírá něco mezi 3 až 6 Mbit/s).
  • s datovým kanálem, který zajišťuje "vše ostatní" - od zpětného kanálu (pro potřeby interaktivních aplikací), až po individuální dopředný kanál pro nejrůznější další služby, které si uživatel objedná/navolí již na individuální bázi.

Z uvedeného vyplývá také role obou subjektů, které se podílí na společném experimentu:

  • České radiokomunikace zajišťují šíření (jednosměrného) DVB-H vysílání
  • T-Mobile zajišťuje "datový kanál", a s ním i vše co souvisí s identifikací uživatele, s jeho zpoplatněním, a také s dalšími doprovodnými službami.

Způsob začlenění TV vysílání a doprovodných služeb do výsledného "obrázku" na mobilním terminálu naznačuje následující obrázek. Vidíte na něm schematické znázornění ovládacích prvků, které má uživatel k dispozici, s tím že samotný "živý obraz" má jen v části okna. Samozřejmě si ale toto okno může zvětšit až na celou obrazovku.