Vyšlo na Lupě, 21.10.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b1021001.php3

Internetová (pre)historie Invexu

Invex se poprvé konal v roce 1970, ale letos slaví teprve 15. narozeniny. Vlastní WWW stránky, doménu i připojení k Internetu si pořídil přesně před deseti lety, v roce 1995. Jejich archivní kopie je na Internetu stále dostupná. O rok později už byl Internet na Invexu jako doma. A čím nás Internet překvapí na letošním Invexu?

Jestlipak víte, že náš Invex je skoro stejně starý jako celosvětový Internet? Ano, dělí je pouhý jeden rok. Zatímco zárodek Internetu (síť ARPANET) vznikl v roce 1969, tradice Invexu se začala psát v roce 1970. Takže Internet letos slaví 36. narozeniny. Ale co Invex? Ten letošní se pyšní tím, že je (teprve) patnáctým ročníkem. Jak je to možné?

Pro vysvětlení musíme zabrousit trochu do historie Invexu. Ten se poprvé konal již v roce 1970, a to ještě nikoli jako "veletrh", ale jen jako "výstava". Jejím předmětem byly nejrůznější zlepšovací návrhy, jako produkty lidské invence. No a od toho pochází i jméno Invex, jeho první tři písmena jsou převzata ze slova "invence" (a zbývající dvě zřejmě z "expo"). Důležité je také to, že v oné době byl Invex zaměřen na celé široké spektrum lidské invence, a tedy na zlepšovací návrhy ze všech oborů. Výpočetní technika mezi nimi byla tehdy spíše vzácností.

Teprve s postupem času se začaly prosazovat i "exponáty" z oblasti ICT. Až nedlouho před Sametovou revolucí vzal Invex na milost výpočetní techniku také tím, že z ní udělal jeden ze svých "zvýrazněných oborů". Definitivní zlom však nastal až po revoluci, kdy se Invex stává veletrhem, zaměřeným právě na výpočetní techniku, resp. ICT. Konkrétně v roce 1991 pak došlo k "resetu" jeho čítače, a ročník 1991 tak byl označen znovu jako první. Díky tomu může být letošní Invex patnáctým v pořadí.

První webové stránky - rok 1995
V roce 1991, kdy byl Invex "resetován", ještě Internet v ČR nebyl. Přesněji: právě na podzim roku 1991 probíhaly na pražském ČVUT první experimenty s připojováním k Internetu (přes rakouský Linz). Oficiálně se pak ČR připojila k Internetu až v únoru 1992. Invex si ale na svou přítomnost na Internetu musel ještě počkat.

Čekal až do roku 1995, kdy u nás dochází k liberalizaci Internetu (kdy Internet v tuzemsku překračuje hranice akademického světa, a otevírá se i komerční sféře, podrobněji). Právě v tomto roce se Invex dočkal vlastních webových stránek. Pro BVV je tehdy připravil Ústav informatiky Stavební fakulty VUT Brno, a jistou dobu je také provozoval na vlastních strojích a ve vlastní doméně (na adrese http://ww2.fce.vutbr.cz/bvv). Jak tyto stránky v roce 1995 vypadaly, vidíte na následujících dvou obrázcích.

První (na předchozím obrázku) je jakýmsi "předvstupním bodem", který kromě dalšího pokračování nabízí i odkazy na stránky BVV, o ČR a další. Na druhém obrázku je další domovská stránka, na kterou vede první odkaz z předchozího obrázku. Zde už najdete odkazy na stránky, týkající se samotného Invexu 1995.

Již tehdy přitom nechyběl plánek výstaviště, v podobě (neklikacího) obrázku. Příslušné odkazy na jednotlivé pavilony byly umístěny až pod celkovým obrázkem, v textové podobě (viz levý z následujících náhledů). Za pozornost jistě stojí i to, že v rámci webové prezentace Invexu dostaly příležitost i některé vystavující firmy, které si zde mohly vystavit své vlastní stránky (viz náhled vpravo).

 

Mohl bych vám zde ukázat ještě řadu dalších obrázků z popisované prezentace, které jsem v roce 1995 nasnímal. Ale místo toho vám raději nabídnu něco lepšího - možnost vlastní procházky skrze uvedenou prezentaci. Ta totiž zůstala dodnes zachována, díky tomu že server s adresou ww2.fce.vutbr.cz zůstal ještě několik let ušetřen změn, a v roce 1998 jej "nasnímal" a na pozdější dobu uchoval známý internetový archiv (www.archive.org). V něm také zmiňovanou prezentaci najdete (ovšem jen statické stránky, nikoli ty dynamicky generované).

Než se ale vydáte na tuto dobovou procházku, malé upozornění: kromě relativně pomalé odezvy záhy zjistíte, že internetový archiv nesnímal pozadí stránek, Takže to, co v něm najdete, má čisté bílé pozadí, zatímco originál byl podbarven (viz předchozí obrázky).

Nyní tedy slíbené odkazy:

Invex 1995 a jeho InvexNet
Provozování webových stránek Invexu v cizí doméně (fce.vutbr.cz) netrvalo dlouho. Doslova v předvečer Invexu 1995, konkrétně v prvním týdnu září 1995, se vedení BVV rozhodlo realizovat projekt vlastní sítě InvexNet. Součástí tohoto projektu bylo i přestěhování WWW stránek na vlastní webový server, umístěný v síti InvexNet, a také zřízení vlastní domény.

Takže opravdu těsně před tehdejším Invexem se prezentace Invexu přesunula do domény invex.cz. Zde se ale v internetovém archivu nedochovala, protože ten ji "nasnímal" poprvé až v roce 1998, a to už zde byla úplně jiná prezentace. Naštěstí ale původní verze, na serveru stavební fakulty, se do archivu stihla dostat.

Celý projekt Invexové sítě byl na svou dobu docela zajímavý a poměrně ambiciózní. Třeba připojení celé veletržní sítě k Internetu linkou 64 kbit/s působí dnes spíše jako dobrý vtip, ale tehdy to bylo "něco". Poprvé byl také Internet rozváděn až k jednotlivým stánkům, kde se na něj mohli napojovat i vystavovatelé (nikoli ale zdarma). Poprvé byl také Internet zpřístupněn novinářům, v tiskovém centru. Stejně tak byl na Internet napojen i veletržní informační systém Elis.

Koho zajímá technické řešení tehdejší sítě InvexNet, může si o něm přečíst buďto v tomto mém článku z roku 1995, nebo přímo v archivní kopii tehdejší webové prezentace Invexu (zde) .

Invex 1994 - zájem ze zahraničí
Z výše uvedených odkazů na dochované archivní kopie se dostanete i na další části webové prezentace z roku 1995 - třeba na plánky výstaviště, či popis vystavovaných exponátů. Zde bych vám rád ukázal jednu zajímavou sekci, a to popis ročníku 1994. Již jde o obrázky z internetového archivu, a tudíž bez pozadí.

Právě ročník 1994 byl zajímavý tím, že jej navštívily dvě významné osobnosti ze světa ICT. Konkrétně Bill Gates a Michael Dell. To se samozřejmě muselo objevit i v popisu ročníku 1994, viz následující obrázky. Povšimněte si dobře zmínky o "transkontinentální elektronické dálnici, propojující celý svět" u popisu návštěvy Billa Gatese. Bylo to v roce 1994, a tedy rok před startem sítě Microsoft Network (MSN) a MS Windows 95 (podrobněji).

V té době si Microsoft nejspíše ještě myslel, že se mu podaří vybudovat něco, co bude jeho vlastní alternativou k Internetu (onu "transkontinentální elektronickou dálnici"). Dnes, s odstupem řady let, už víme jak to dopadlo. Microsoft žádnou vlastní transkontinentální dálnici nevybudoval, ale mezitím sám objevil Internet.

 

Zájem amerických firem o Invex v roce 1994 podpořil dokonce i tehdejší americký president Bill Clinton. Organizátorům Invexu poslal dopis, ve kterém označil Invex za "největší veletrh informačních technologií ve střední a východní Evropě". Pravdou je, že právě první polovina devadesátých let byla pro (nový, "resetovaný") Invex dobou největšího růstu. Ostatně, podívejte se sami na následující grafy z popisu ročníku 1994. Zejména nad těmi červenými, které ukazují nárůst počtu návštěvníků, muselo zaplesat nejedno organizátorské srdíčko.

Růst počtu návštěvníků však vydržel jen do roku 2000, kdy organizátoři uváděli rekordních 160 000. Pak už počty spíše klesaly, v loňském ročníku se na Invex přišlo podívat již "jen" 126 740 návštěvníků. To je prakticky stejně, jako v roce 1994.

Invex v roce 1996
Vraťme se ale zpět k "internetové historii" samotného Invexu. Ta do značné míry kopírovala vývoj celého českého (neakademického) Internetu: rok 1995, kdy stránky Invexu připravila stavební fakulta v Brně, byly skutečně jen začátkem. Zlom přichází až o rok později, kdy si Invex pořizuje vlastní novou prezentaci. Opět se zachovala v internetovém archivu, takže si ji můžeme ukázat v plné kráse, zde (datované k 3. listopadu 1996). Vlastně ne v plné kráse, ale bez pozadí.

Rozdíl mezi dnes dostupnou archivní kopií a tehdejším originálem můžeme vidět na následujících dvou obrázcích (vlevo archivní kopie, vpravo originál). Je pouze v podbarvení levého rámu.

 

Oba předchozí obrázky však naznačují i to, že v roce 1996 již byl zájem o aktuální internetovou publicistiku, nebo alespoň o on-line verze tištěných periodik (jako byl Veletržní deník, do kterého psal i pan Koubský, viz obrázky). První formy internetového zpravodajství z Invexu se přitom objevily již v roce 1995, jak nasvědčuje tento odkaz. Ale v internetovém archivu se nezachovaly, a nemám je ani já ve svém archivu.

V roce 1996 už ale bylo všechno jinak. To už se o internetové zpravodajství z Invexu přetahovalo hned několik médií. A jedno dokonce vzniklo speciálně k tomuto účelu. Šlo o "časopis" VOD Herald, který provozoval tehdejší Virtuální obchodní dům (VOD), založený společností Agressoft pana Petra Ulricha.

 

Mimochodem, onen Virtuální obchodní dům (VOD) byl v roce 1995 ještě spíše rozcestníkem než on-line prodejnou. Jak vidíte z následujícího obrázku, sponzorovalo jej právě BVV, a tak mělo jedno celé patro (osmé) jen a jen pro sebe (viz další dva obrázky). Příslušné odkazy ale již vedly na servery stavební fakulty, s výše popisovanou prezentací Invexu.

 

Pojďme ale k dalším médiím, která také o Invexu referovala on-line. Speciální pravidelné zpravodajství připravovaly například Softwarové noviny, pro které kromě pana Koubského tehdy psal třeba i Ondřej Neff. I on svým charakteristickým způsobem popisoval své zážitky z Invexu 1996, kam se vypravil coby "úd softwarových novin", neboť jinak by ho tam prý nikdo nedostal ani párem volů!

 

Samostatné invexové zpravodajství na webu nabídlo v roce 1995 také vydavatelství IDG:

   

To samozřejmě nemohlo nechat bez povšimnutí jiné vydavatelství, Computer Press, a tak i ono připravilo v roce 1996 svůj invexový speciál. Na následujícím obrázku vidíte jeho poslední vydání, ze soboty 26. října 1996.

A kdopak že do tohoto speciálu od Computer Press-u přispíval? Jestlipak poznáte toho, kdo je na fotce na následujícím obrázku (vlevo)?

 

Invex: rok 2000
Žádné líčení internetové (pre)historie Invexu by nebylo úplné bez zmínky o tom, co se zde odehrálo přesně před pěti lety, tj. v roce 2000. Právě tehdy totiž přijel na Invex tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a (tehdy ještě) šéf ODS, Václav Klaus. Internetovou veřejností byl do té doby vnímán spíše jako odpůrce Internetu, zejména kvůli svému článku "Chybějí nám informace, nebo argumenty?" (Lidové noviny 5. 4. 1997)

Nicméně v roce 2000 přijel přímo "do jámy lvové", a diskutoval zde s lidmi z oboru. No, diskutoval … Někdy ta diskuse vypadala docela zvláštně. Třeba když se ho Petr Koubský dotázal, zda IT přeci jen nepůsobí na makroekonomiku alespoň tím, že ovlivňuje pracovní síly a zaměstnanost, odpověděl Václav Klaus v tom smyslu, že jde o složitý vztah a tazatele oznámkoval jako ve škole:

"vaše teze že informační technologie nepochybně ovlivňují nezaměstnanost je prázdný výrok … který prostě …. od pana profesora pětka".

Takže možná hlavním důvodem pro účast Václava Klause na Invex 2000 bylo oznámení a náležité zpropagování jeho (tehdy zbrusu) nových WWW stránek, na adrese www.klaus.cz. Na tiskové konferenci, kterou pro něj organizovala (tehdy ještě moderátorka) Jana Bobošíková, ochotně zapózoval fotografům i se svou novou URL adresou a vytištěnou WWW stránkou. Tak jsem si ho tehdy vyfotil také, zde jsou dva mé (nejméně nepodařené) snímky.

A čím vlastně Václav Klaus tehdy vysvětlil tak zásadní obrat svého vztahu k Internetu? Tím, že v určitém momentě prý přínosy z tohoto kroku převýšily náklady a tak se rozhodnul do toho jít, vědomě a s odhodláním se "tomu věnovat". Podrobněji viz mé tehdejší články "Václav Klaus on-line" a "Václav Klaus na Invexu 2000"

Invex, rok 2005
A čím nás překvapí letošní Invex, ročník 2005, v oblasti Internetu? Osobně tipuji, že na letošním Invexu se Internet stane nástrojem pro vedení útoku. A kdo že bude útočit na koho?

Tak třeba alternativní (pevní) operátoři a provideři využijí internetovou telefonii a VOIP jako zbraň, kterou zaútočí na výnosy dosud dominantního operátora v oblasti (pevných) hlasových služeb. Podobně mobilní operátoři zaútočí na dosavadní hájemství pevných operátorů, v oblasti poskytování vysokorychlostního přístupu k Internetu.

A co dominantní (pevný) operátor? Jak a čím bude čelit těmto útokům? Už naznačil, že hodlá představit vlastní řešení na bázi internetové telefonie. A sám by také rád využil Internet k útoku na oblast televizního (a možná i rozhlasového) vysílání, nabídkou vlastního vysílání po Internetu.

No, snad to bude i letos zajímavé.