Vyšlo na Lupě, 20.10.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b1020001.php3

3G/UMTS: odstartováno!

Český T-Mobile včera spustil komerční provoz své mobilní sítě 3. generace, alias UMTS. Služby, které v ní nabízí, jsou pouze službami rychlého přístupu k Internetu, a nesou značku Internet 4G. Zatím jsou dostupné jen na území Prahy, na další části ČR dojde až v příštím roce. Maximální rychlosti jsou 512 kbit/s, resp. 1024 kbit/s.

Tak jsme se konečně dočkali. Český T-Mobile včera spustil, jako první v ČR, svou mobilní síť 3. generace (alias UMTS). Její služby nazval poněkud kuriózně Internet 4G, což nesouvisí ani tak s použitou technologií, jako spíše s jeho marketingovou strategií (nyní může deklarovat, že je "o generaci napřed").

Technologii a technické řešení, které T-Mobile použil, přitom představil již dříve, konkrétně v červnu. Stejně tak se na veřejnost dostala již i podoba konkrétních služeb pod značkou Internet 4G, a to skrze tento "únik informací" na Mobilmanii. Takže včerejší slavnostní zahájení už žádné zásadní překvapení vlastně ani nepřineslo. Šlo spíše jen o upřesnění a oficiální potvrzení toho, co bylo známo již dříve.

Zrekapitulujme si proto jen stručně, jak vypadá celková koncepce a řešení, které český T-Mobile zvolil. Rád bych přitom zdůraznil ono "český T-Mobile", protože jiné národní odnože mateřského T-Mobile zvolily poněkud odlišný přístup ke svým sítím a službám 3G.

Strategie zavádění 3G/UMTS
Svůj přístup k 3G/UMTS představil český T-Mobile odborné veřejnosti již v červnu, a podrobněji jste se o něm mohli dočíst zde na Lupě v tomto článku. Je charakteristický a specifický tím, že na rozdíl od ostatních zemí získal náš T-Mobile kromě frekvencí v "obvyklém pásmu" pro 3G (tj. 1,9 GHz) také frekvence v pásmu 872 MHz. A ty jsou přeci jen vhodnější k pokrytí většího území, lépe se šíří uvnitř budov, a mají i další přednosti.

Proto se český T-Mobile rozhodl zkombinovat obě frekvenční pásma, a pro svou síť 3. generace je využít obě. Podmínky licence (pro pásmo 1,9 GHz) mu ukládají spustit síť na území hlavního města Prahy - a to také právě teď učinil. Dokonce s notným předstihem, protože původní požadavek na spuštění počátkem roku 2005 byl dvakrát o rok odložen (podrobněji).

Dále, tj. za hranice stověžaté Prahy, však bude T-Mobile šířit svou síť 3G již v pásmu 872 MHz. Ale to bude až v příštím roce, kdy by pokrytí mělo dosáhnout 52 procent populace (nikoli plochy). Teprve někdy později (snad v roce 2007), se T-Mobile zase vrátí do pásma 1,9 MHz, ovšem již s jinou technologií.

Pro start v pásmu 1,9 GHz, a pak i pro pásmo 872 MHz, si totiž vybral zatím méně rozšířenou technologii UMTS TDD. Právě tady se asi nejvíc odlišil od svých "sester" (ostatních částí T-Mobile), které zvolily přeci jen tradičnější (a podstatně více rozšířené) řešení UMTS FDD, s posílením datových služeb pomocí HSDPA. Český T-Mobile chce tuto technologii nasadit také, ale až později, až se bude znovu vracet do pásma 1,9 GHz, a až prý technologie UMTS FDD a HSDPA dostatečně vyzrají.

Celá tato strategie však má konkrétní důsledky i pro zájemce o právě spuštěné služby 3G:

  • to, co bylo včera představeno (a bude dále popisováno), platí jen pro území Prahy.
  • zařízení, která T-Mobile začal nyní nabízet, jsou určena pouze pro pásmo 1,9 MHz (a technologii UMTS TDD), a nebudou použitelná mimo Prahu, v pásmo 872 MHz.
  • služby, které včera T-Mobile představil, jsou "speciální nabídkou pro pražské uživatele" (citace z tiskové zprávy). Netýkají se tedy pásma 872 MHz.

Koncová zařízení, podporující technologii UMTS TDD v obou pásmech (tj. 1900 MHz i 872 MHz) dnes T-Mobile ještě nemá k dispozici. V nabídce by je měl mít až počátkem roku 2006 (viz jeho tisková zpráva). Včera ale nebyl schopen dát přesnější odpověď na otázku, jak to bude s výměnou stávajících "jednopásmových" zařízení za "dvoupásmová", zatím prý o takové možnosti jen uvažují.

V tiskové zprávě je zmíněno alespoň to, že zařízení zakoupená ještě v roce 2005 budou vyměňována za nové při prodlužování již uzavřených smluv. Přitom podpora obou pásem je dost podstatná pro naplnění toho, o co T-Mobile opírá značnou část své marketingové strategie - pro mobilitu vysokorychlostního přístupu.

Ceny a rychlosti
Když už tušíme, kdy a kde je (bude) možné nové služby Internet 4G použít, pojďme si říci, jak konkrétně vypadají. Přesněji: jak vypadá jejich podoba, určená pro počáteční období a po území hlavního města Prahy.

V nabídce jsou dva samostatné tarify:

Internet 4G Standard Internet 4G Premium
měsíčně (bez DPH) 699 Kč 999 Kč
maximální rychlosti 512/128 kbit/s 1024/256 kbit/s
objemový limit (FUP) 3 GB 10 GB
rychlost po vyčerpání limitu 64/16 kbit/s 128/32 kbit/s
další připojení v ceně žádné GPRS, EDGE, WiFi

Pro oba tarify shodně platí aktivační poplatek 99 Kč. Oproti tomu, co "uniklo" na Mobilmanii, jsou tedy ceny o něco málo nižší (např. 699 Kč místo 750 Kč u varianty Standard). Na druhé straně jsou ovšem přesně poloviční i rychlosti uplinku.

Z uvedené tabulky je také vidět, že T-Mobile neponechává nic náhodě, a hned od začátku jasně a zřetelně deklaruje, jaká bude použita Fair Use Policy (resp. Fair User Policy, v jeho terminologii). Platí tedy uvedené objemové limity (3GB, resp. 10 GB měsíčně), s poklesem rychlosti na uvedené hodnoty (64/16, resp. 128/32 kbit/s). Pokud se zákazník chce tomuto poklesu rychlosti vyhnout, může si přikoupit další data, po 99 Kč za 1 GB.

K tomu ovšem patří dodat také to, co zaznělo na včerejší tiskovce: že uživatelé tarifu Premium budou mít přednost před uživateli tarifu Standard, tj. jejich provoz by měl mít vyšší prioritu. Fakticky by to mělo znamenat, že uživatelům s tarifem Standard se bude více projevovat zátěž z reálného provozu v síti, poklesem skutečně dosahované rychlosti.

Uživatelé tarifu Premium získají ještě jednu výhodu: v ceně mají i připojení prostřednictvím GPRS/EDGE či Wi-Fi (přes hotspoty T-Mobile). Ovšem objemový limit 10 GB se jim sčítá, tj. započítává se i to co přenesou přes tato další připojení.

Když už jsme u rychlostí: ty, které jsou uvedeny v tabulce, jsou uměle navozené maximální rychlosti, dané politikou mobilního operátora. Použitá technologie UMTS TDD by zvládala i vyšší rychlosti, ovšem tak jako tak mají její přenosové služby sdílený charakter, a o dostupnou kapacitu se dělí více uživatelů najednou. Takže v praxi je nutné očekávat, že skutečně dosahovaná (tzv. efektivní) přenosová rychlost se bude měnit podle počtu uživatelů v dané lokalitě (buňce) a podle jejich aktivity. Směrem "nahoru" je skutečně dosahovaná rychlost omezena uvedenými hodnotami (512, resp. 1024 kbit/s), ale pro uživatele budou podstatnější její výkyvy směrem dolů.

Kam až rychlosti v praxi klesnou, je dnes obtížné předvídat. Bude hodně záležet na počtech a chování uživatelů, i na důsledcích použité FUP. Ale také na tom, jak dobře bude provozovatel hospodařit s přidělenými frekvencemi, a jak dobře bude využívat mechanismy pro řízení a správu přenosová kapacity, které mu technologie TDD nabízí.

Na včerejší tiskovce jsem se proto zeptal, jaké T-Mobile očekává skutečné (efektivní) přenosové rychlosti. Odpověď byla následující:

  • u služeb Premium by skutečně dosahovaná rychlost neměla klesat pod 800 kbit/s. To odpovídá poklesu nejvýše o 20 procent, z maximálních 1024 Kbit/s
  • u služeb Standard by pokles neměl překračovat 20 až 30 procent.

Ovšem jak to bude doopravdy, na to si musíme počkat, až na reálný provoz nové sítě a jejích služeb. První praktický test nového "Internetu 4G" pro vás již v redakci připravujeme, ale ani on na uvedenou otázku nejspíše neodpoví - kvůli tomu, že celá síť bude zpočátku minimálně zatížena, a teprve postupně bude "nabírat" reálné uživatele.

Stejně tak si budeme muset počkat na to, jak se budou dále vyvíjet ceny a další podmínky služeb "Internet 4G". Výše prezentované tarify jsou totiž určeny jen pro stávající nabídku v pásmu 1,9 GHz, a jsou tedy spíše zaváděcí. Pro pásmo 872, ve kterém budou služby Internet 4G nabízeny v příštím roce, nejspíše budou představeny ceny nové. Podle toho, co zaznělo na včerejší tiskovce, by měly být spíše menší, vzhledem ke konkurenci na trhu. Uvidíme.

Jaká zařízení jsou k dispozici?
Jak jsem již uvedl výše, v současné době má T-Mobile k dispozici pouze koncová zařízení pro pásmo 1,9 MHz. V nabídce jsou dvě, jedno v provedení stolního modemu (s USB rozhraním), a druhé v podobě PCMCIA karty, pro notebooky. Jak naznačují i obrázky, obě zařízení lze do konce letošního roku získat za symbolickou 1 Kč, pokud se T-Mobile uvážete na celý jeden rok.

V příštím roce už by měl stolní modem stát 799 Kč, a nedotovaná PCMCIA karta 1999 Kč. Ovšem v době, kdy už bude služba Internet 4G fungovat ve dvou pásmech, bude atraktivnost těchto "jednopásmových" zařízení podstatně nižší.

Už příští týden, na Invexu, však T-Mobile slíbil představit některá další koncová zařízení, použitelná pro jeho služby Internet 4G. Uvidíme ale, kdy budou reálně dostupná pro zakoupení.

Akční nabídky
Zastavme se ještě krátce u akčních nabídek, platných do konce roku. Jednou z nich je již zmiňované pořízení koncových zařízení na 1 Kč, pokud se zákazník upíše na 1 rok. Stejně tak získá zákazník zdarma i první měsíční paušál, resp. nemusí jej platit.

Pro zájemce, kteří si chtějí nové služby nejprve vyzkoušet, a teprve pak se rozhodnout, připravil T-Mobile možnost zapůjčení všeho potřebného na tři dny. Musíte ale přijít do značkové prodejny T-Mobile, a složit zálohu 4000 Kč za modem, resp. 5000 Kč za PCMCIA kartu.

3G služby? Žádné!
Významnou charakteristikou právě spuštěné sítě (3G/UMTS) a služeb (Internet 4G) je kromě použité technologie (UMTS TDD) také to, že jde o čistě datové služby. To, že nebudou zahrnovat hlas, resp. hlasové služby, deklaroval T-Mobile již v červnu, kdy představil celou svou koncepci (podrobněji). Teprve nyní se ale ukázalo, že T-Mobile nenabídne ani žádný specifický "3G obsah", a své služby zaměří právě a pouze na přístup k Internetu. Tomu ostatně odpovídá i zvolený název pro nové služby - Internet 4G. Včera to T-Mobile zdůvodnil tím, že u nás je největší poptávka právě po konektivitě do Internetu. Naopak u videohovorů prý jeho průzkum ukázal, že poptávka po nich je malá.

To Eurotel, který své 3G služby představí příští úterý na Invexu, zvolil v tomto ohledu přeci jen odlišný přístup, a nabídne zřejmě i nějaký specifický 3G obsah. Kromě toho jeho řešení nabídne také hlas, kombinovaný i s obrazem - tedy již zmiňované videohovory. Ale detaily budou známy až příští úterý na Invexu, tj. zde na Lupě se o nich dočtete až ve středu.

Náhrada pevné linky?
Když T-Mobile včera prezentoval své nové služby, hodně zdůrazňoval jak dokáží nahradit stávající pevné linky (co do rychlosti), a navíc poskytnout ještě mobilitu. Zasazoval to jako další prvek do své strategie nabízení alternativ k pevným linkám, které se tam mají stávat nepotřebnými. Řadí sem také svůj nadstavbový tarif Pevná+. Ten umožňuje volat z mobilu na pevnou linku za 1 Kč, a dosud si jej prý pořídilo více než 100 000 uživatelů.

Ovšem právě nadstavbový tarif Pevná+ v sobě nese zajímavou vnitřní kontroverzi. Copak by se stalo, kdyby si jej pořídili všichni, a zbavili se svých (již nepotřebných) pevných linek? Kampak (a komu) by pak asi volali, za zvýhodněnou cenu?

Stejně tak nemohu zcela souhlasit s tím, že včera prezentovaná podoba služeb Internet 4G dokáže plně nahradit služby, poskytované pevnými linkami. Jejich potenciál je přeci jen větší - a to, že ho Český Telecom využívá jen málo, považuji spíše za jeho neschopnost než za limit možností pevné linky. Vždyť přes zpřístupnění místní smyčky jsou dnes u nás dostupné i 2 Mbit/s, a v zahraničí se prosazují ještě vyšší rychlosti.

TDD, nebo FDD s HSDPA?
T-Mobile včera pochopitelně obhajoval svou celkovou koncepci, v rámci které dal přednost technologii UMTS TDD před mnohem častější (častěji používanou) technologií UMTS FDD. Použil přitom grafy, na kterých ukazoval jak má být UMTS TDD rychlejší než jiné technologie, včetně HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, na obrázku označeno jak 3,5G). Právě HSDPA je přitom technologií, která se dnes "přidává" do UMTS FDD, aby zrychlila její datové přenosy.

Zahraniční novináři, kteří byli na tiskovce přítomni, nad tím kroutili hlavou. V Německu prý T-Mobile argumentuje rychlostí také - ale vychází mu jako nejrychlejší právě HSDPA. Na nejbližším CeBITu hodlá spustit HSDPA služby s rychlostí 1,8 Mbit/s, a v roce 2007 je plánuje zrychlit na 3,6 Mbit/s.

Jenže možnosti technologií jsou věc jedna, a konkrétní podoba služby věc druhá. Když český T-Mobile v červnu prezentoval svou koncepci, založenou na UMTS TDD, také uváděl hodně vysoké rychlosti - až 4,75 Mbit/s na sektor, a max. 2,2 Mbit/s na zákazníka na downlinku, a 1,1 Mbit/s na uzlinku. Ale to jsou samozřejmě "špičkové" rychlosti, dosažitelné v laboratorních podmínkách. V reálném provozu je třeba počítat jak se souběhem více uživatelů, tak i s umělým omezením rychlosti ze strany operátora. No a pak je z toho oněch "maximálně 512/128" (reálně -20 až -30 procent), resp. "maximálně 1024/256" (reálně kolem 800 kbit/s). Alespoň že latence by měla být rozumná, kolem 70-80 ms.