Vyšlo na Živě, 8.6.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0608001.php3

Eurotel Mobile Exchange Plus: další část Digi Biz

Svou novou službu Mobile Exchange Plus včera Eurotel představil již jako součást celého širšího konceptu digitální firmy (Digi Biz) mateřského Českého Telecomu. Co dalšího lze očekávat, jak v rámci Digi Biz, tak i v rámci představ o digitální domácnosti (Digital Home), v podání našeho inkumbenta?

Naši mobilní operátoři myslí na firemní zákazníky již delší dobu. Především pro ně pak připravují různé aplikačně orientované služby, mezi kterými pochopitelně nechybí ani "groupwarové" služby, umožňující pracovat s firemní el. poštou, kontakty, schůzkami, úkoly, atd., a to i z mobilních zařízení a kdekoli na cestách. Nabídku pak doplňují služby umožňující mobilní přístup k dalším aplikacím, běžícím ve firemním intranetu.

Zatímco obyčejný rezidenční zákazník (rozuměj: takový, který utratí málo) je odkázán na "univerzální" přístupové služby, díky kterým získá obecnou konektivitu do veřejného Internetu a o zbytek se již musí postarat sám, firemní zákazníci jsou doslova hýčkáni. Mobilní operátoři se poslední dobou předhání v tom, kdo jim vyjde více vstříc a připraví a nabídne co nejdokonalejší službu.

V poslední době se ale oba naši největší mobilní operátoři v uvedené oblasti zaměřují poněkud odlišným směrem. Zatímco T-Mobile vsadil na osvědčené ale hodně proprietární řešení na bázi technologie BlackBerry (podrobněji), Eurotel alespoň zpočátku volil otevřenější řešení. Pak se ale Eurotel stal plně vlastněnou dcerou Českého Telecomu, a spolu s ním v únoru letošního roku vstoupil do strategické aliance se společností Microsoft. No a to se pochopitelně projevilo i na jeho strategii v poskytování aplikačně orientovaných služeb firemním zákazníkům.

Jedním konkrétním důsledkem je to, že nové služby tohoto typu jsou již prezentovány jako součást celkové strategie Českého Telecomu, orientované na firmy. Jde o strategii (či "koncept"), kterou Český Telecom představil již na loňském Invexu pod značkou Digital Business. Nyní se zdá, že se tato značka změnila na "akčnější" Digi Biz. Alespoň tak to bylo prezentováno včera, na tiskovce Eurotelu k jeho novým službám.

Druhým konkrétním důsledkem je to, že Eurotel se nyní mnohem více zaměřuje na jednu jedinou platformu, byť mezi firemními zákazníky hojně rozšířenou - na platformu Microsoftu. Zatímco jeho předchozí "grouparové" služby dokázaly na jedné straně ("serverové") pracovat například i se serverem Lotus Notes a Domino, a na straně klienta třeba i s PalmOS či Symbian-em, nyní už může být na obou stranách pouze řešení od Microsoftu.

Co je Mobile Exchange Plus?

Pojďme ale nyní již ke konkrétní službě Mobile Exchange Plus, kterou včera Eurotel představil. Ta už podle svého názvu navazuje na službu Eurotel Mobile Exchange, spuštěnou již v srpnu 2002, a lze ji srovnávat se službami Eurotel Office Connector a Office Connector Plus, které Eurotel nabízí od května, resp. října 2004. Abychom si mohli snáze vysvětlit, v čem nová služba Mobile Exchange Plus spočívá a v čem je její přínos, pojďme si nejprve udělat malé chronologické srovnání.

Všechny uvedené služby usilují v zásadě o to samé - dát svému uživateli možnost pracovat z mobilního terminálu (chytrého mobilu, PDA apod.) s jeho elektronickou poštou, s kontakty, schůzkami, úkoly atd., které se nachází někde jinde, typicky na nějakém firemním intranetovém serveru. Přitom se mlčky předpokládá, že půjde o "plně synchronizované" řešení, v rámci kterého uživatel nemusí sám aktivně nic stahovat či aktualizovat, či dokonce sám bojovat proti eventuelní nekonzistentnosti svých dat na serveru a na mobilním zařízení.

Tady asi je hlavní rozdíl mezi řešením "pro firmy" a "pro rezidenční zákazníky": zatímco rezidenční zákazníci mohou pracovat se svou poštou na dálku prostřednictvím IMAP 4, či si ji stahovat do mobilního terminálu pomocí POP3, a kontakty, schůzky a úkoly řešit sami s využitím nějakého obecného synchronizačního nástroje, pro firemní zákazníky se (za úplatu) nabízí služba, která se o potřebnou synchronizaci stará sama a transparentně, bez účasti uživatele. Navíc má většinou charakter "push", tj. příslušné mechanismy "tlačí" případné změny (nové maily atd.) na mobilní terminál, který pak může být trvale v aktualizovaném stavu. Rezidenční zákazníci si naopak musí sami "vytahovat" to, co potřebují (tj. jejich řešení fungují spíše na principu "pull").

Všechny výše popsané služby pro firemní zákazníky se liší zejména v tom, jakými mechanismy a prostředky zajišťují potřebnou synchronizaci a "push" operace. Historicky nejstarší služba Eurotel Mobile Exchange, nabízená již od roku 2002, vyžadovala aby zákazník provozoval (kromě MS Exchange serveru) ve své síti ještě MS Mobile Information Server. Ten pak zajišťoval vše potřebné ve vztahu k mobilnímu terminálu, který mohl přistupovat k informacím na Exchange serveru třemi různými způsoby:

  • skrze WAP
  • skrze SMS (mobilní zařízení dostávalo SMS zprávy, oznamující určité konkrétní události)
  • skrze uživatelem aktivované synchronizační mechanismy, běžící na jeho PDA.

Skutečně "push" přitom byla vlastně jen prostřední varianta, zatímco obě ostatní stále vyžadovaly iniciativu ze strany uživatele.

S dokonalejším řešením přišla v květnu 2004 služba Office Connector. Ta předpokládá, že na mobilním terminálu je instalován prográmek (mobilní klient Eurotel Office Connectoru), který z jedné strany "vytahuje" data přes mobilní síť ze serveru, a z druhé je "podstrkuje" příslušným klientským aplikacím, běžícím na mobilním terminálu. Uživatel pak pracuje s těmi aplikacemi, které na svém terminálu má (s místním poštovním klientem atd.).

Příslušný prográmek (klient Office Connectoru) existoval v různém provedení, pro různé platformy - od MS Pocket PC a MS Smartphone, přes Palm OS, až po platformy Symbian. Službu Eurotel Office Connector tak mohli využívat uživatelé zařízení na všech těchto platformách.

Na straně serveru služba Office Connector počítá s existencí dalšího "prográmku", jménem PC Monitor. Ten běží na (prakticky jakémkoli) počítači ve firemní síti, průběžně stahuje data ze zdejšího MS Exchange serveru (nebo také ze serveru Lotus Notes či Domino), a posílá je na uživatelův účet na specializovaném serveru, který běží v síti Eurotelu. Tento server pak zajišťuje potřebné synchronizační funkce, a právě z něj si příslušná data "vytahuje" již zmiňovaný Office Connector klient, běžící na mobilním terminálu. Koncový uživatel může navíc přistupovat ke svému účtu na synchronizačním serveru Eurotelu (oc.eurotel.cz) i přímo, skrze WAP či Web, už ale na principu "pull", z vlastní iniciativy.

Vylepšená verze služby Office Connector, s názvem Office Connector Plus, pak počítá s tím, že synchronizační server je umístěn přímo v síti firemního zákazníka. Je možné jej rozšířit tak, aby zajišťoval synchronizaci i pro další aplikace, běžící ve firemním intranetu.

Důležité je, že v obou variantách služby Office Connector je "uvnitř" použita synchronizační technologie Intellisync. V případě nejnovější služby Eurotel Mobile Exchange Plus, nabízené od 16.5.2005, už tomu tak není. Ta již nepoužívá synchronizační technologii Intellisync, podporující více platforem, ale technologii ActiveSync od Microsoftu (stejně jako starší služba Mobile Exchange). Proto je také "dosah" nové služby Mobile Exchange Plus omezen jen na mobilní terminály stojící na platformě Microsoftu, konkrétně na MS Windows Mobile (s podporou ActiveSync). V současné době má jít o:

  • Eurotel Dataphone III
  • Eurotel Smartphone II
  • Motorola MPx220

Na druhé straně (na straně serveru) pak nemusí být použit žádný specializovaný synchronizační server. Stačí, pokud firemní zákazník používá buď MS Exchange Server 2003, nebo MS Small Business Server 2003. Oba tyto produkty totiž mají v sobě technologii ActiveSync již přímo zabudovánu, jako svůj integrální součást. V ČR by přitom mělo být na 1000 instalací MS Exchange serveru 2003, a na 2000 instalací MS Small Business Serveru 2003, s celkovým (odhadovaným) počtem 50 000 uživatelů.

Celá nová služba Eurotel Mobile Exchange Plus proto firemního zákazníka vlastně nic nestojí, pokud jde o pořizovací náklady. Přesněji: neplatí nic navíc k tomu, co zaplatí za příslušný MS Exchange server či Small Business Server (oba musí být nejméně verze 2003).

Z průběžných nákladů je samozřejmě třeba hradit samotné přenosy dat. Zde si ale firemní zákazník může vybrat z řady již existujících datových tarifů. Eurotel navíc přidal jeden zcela nový tarif, určený právě pro novou službu. Jmenuje se Eurotel Data Plus, a za 299 Kč měsíčně nabízí možnost přenést až 20 MB dat. Další součástí promo nabídky je i Eurotel Dataphone III za 8955 Kč.

Drobnou vadou na kráse nové služby Mobile Exchange Plus je to, že nepodporuje synchronizaci úkolů (ale pouze pošty, kontaktů a schůzek). Důvod je prý ten, že platforma Microsoft Windows Mobile až do nejnovější verze 5.0 (zatím dostupné jen pro výrobce) podporuje synchronizaci kontaktů jen na desktopu, a nikoli "na dálku". Inu, nikdo není dokonalý ….

Podrobnosti o nové službě Eurotel Mobile Exchange Plus najdete přímo na webu Eurotelu.

Co bude následovat?

Když už Eurotel prezentoval svou novou službu Mobile Exchange Plus jako součást konceptu Digi Biz (dříve: Digital Business), naznačil také něco z toho, co dalšího můžeme očekávat jak v rámci Digi Biz-u, tak i v rámci digitální domácnosti (Digital Home).

Začněme nejprve s digitální domácností: 16. května Eurotel otevřel "digitální koutek" ve své prodejně v centru Nový Smíchov, kde chce demonstrovat možnosti konceptu Digital Home. V průběhu června má otevřít celý nový obchod, zaměřený na "digitální domácnost". Bude se prý jmenovat "Eurotel Eden" (protože se bude nacházet v Praze 10, v Edenu).

K vývoji samotného konceptu však zaznělo jen málo - prakticky jen to, že prozatím bude zahrnovat nějaký balíček, obsahující Microsoft Media Center (nejspíše v provedení SW i s HW), jako centrum domácí zábavy, napojené na internetové portály Eurotelu a Českého Telecomu (zřejmě Starzone, Gamezone, Eurotel Live! apod.), a k tomu i nějaké domácí připojení k Internetu.

O něco detailnější byla představa dalšího vývoje konceptu digitální firmy (Digital Business, resp. Digi Biz). Zde by se měl již v blízké době objevit na trhu konkrétní nový produkt, jménem Digi Biz Smart. Půjde opět o balíček, jehož součástí bude:

  • služba Digi Biz Mail - řešení elektronické pošty (na bázi hostované MS Exchange), spojené s provozem domény druhého řádu
  • připojení k Internetu
  • vzdálený mobilní přístup

Tedy nic moc převratného, co by se na trhu ještě nedalo pořídit. Uvidíme, jak s tím Eurotel a Český Telecom uspějí.

Následovat by mělo obdobné řešení, ale nikoli "hostované" (tj. provozované u poskytovatele), ale provozované přímo u uživatele. Ten by v rámci balíčku s internetovou konektivitou a s možností "bezpečného vzdáleného přístupu" dostal k dispozici také vlastní server Microsoft Exchange 2003, nebo Microsoft Windows Business Server 2003.

Další plány byly naznačeny již jen letmo. Rozvíjet by se mohly například hostované služby (fungující na modelu ASP), a to v zásadě podle toho, co bude trh požadovat. Dá se ale předpokládat úzká vazba na aplikace na platformě Microsoftu - kromě MS Exchange například MS Visio či MS Project. Zmíněna byla také možnost využití billingu Českého Telecomu na ASP modelu (tj. firemní zákazníci by využíval služeb billingu ČTc pro účtování svým koncovým zákazníkům).

Možná se ale sluší v této souvislosti připomenout, že Český Telecom již jednou vstoupil do ASP byznysu, ale nedopadlo to dobře. V roce 2001 zainvestoval na 55 milionů korun do jednoho z průkopníků ASP modelu na našem trhu, firmy ASP1000 s.r.o. Měl s ní nejspíše velké plány, ale ty nepodařilo realizovat. Firma ASP1000, ve které měla svůj podíl například také Ester Dysonová, se časem dostala do likvidace, a k 18.5.2004 zanikla (podrobněji).

Podaří se nyní Českému Telecomu napodruhé vstoupit do téže řeky? Pokud ano, bude už napodruhé úspěšný?