Vyšlo na isdn.cz, 21.2.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0221002.php3

Minulý týden: výsledky Telecomu, GTS Novera, …

V minulém týdnu zveřejnil Český Telecom své předběžné hospodářské výsledky za rok 2004. Zmínil také možnost expanze do zahraničí. Dále růst chce i GTS Novera, vzniklá spojením Aliatelu a GTS. Skupina PPF se domluvila s Tiscali. Karneval zlikvidoval transparentní cache a zavádí antivir a antispam. UPC průběžně zobrazuje přenesené objemy dat.

Zveřejňování výsledků hospodaření Českého Telecomu je každoročním rituálem s předem stanovenými pravidly. Ta mj. říkají, že za skončený kalendářní rok se nejprve zveřejní předběžné (tj. ještě neauditované) výsledky, což se stalo právě minulý týden, a teprve později pak výsledky auditované, které obvykle obsahují také poněkud detailnější provozní údaje. Letos se auditovaných výsledků za loňský rok dočkáme 23. března.

Významnou specifikou výsledků za loňský rok je to, že poprvé zahrnují stoprocentní konsolidaci výsledků Eurotelu. Jinými slovy, za rok 2004 jsou výsledky Eurotelu započítány do výsledků celého Telecomu (celé "skupiny Českého Telecomu") v plné výši. Dříve tomu tak nebylo, protože až do konce listopadu 2003 vlastnil Telecom jen 51 procent Eurotelu. Takže v rámci hospodářských výsledků za rok 2003 byly výsledky Eurotelu započítány (tzv. konsolidovány) za 11 měsíců ve výši 51 procent, a za 1 měsíc ve výši 100 procent. Tuto významnou skutečnost je třeba brát v úvahu při celkovém hodnocení jak letošních výsledků, tak i těch předchozích, a při jejich vzájemném porovnávání.

Další relevantní skutečností, důležitou hlavně pro meziroční srovnávání, je jednorázový odpis aktiv ve výši 9,9 miliard v roce 2003. Ten samozřejmě notně zahýbal výslednými čísly, a způsobil že za rok 2003 byl Telecom celkově ve ztrátě. Za rok 2004 k žádnému takovému odpisu nedošlo, takže výsledný čistý zisk se opět vrátil do černých čísel, viz následující tabulka:

2000 2001 2002 2003 2004
Čistý zisk 6,356 mld. Kč 6,072 mld. Kč 4,276 mld. Kč -1,786 mld. Kč 5,568 mld. Kč

Odmyslíme-li si rok 2003, kdy došlo k odpisu aktiv, došlo v roce 2004 k opětovnému růstu čistého zisku, po předchozím poklesu v roce 2002. To je ale třeba hodnotit právě v kontextu zásadní změny konsolidace (započítávání výsledků samotného Eurotelu).

Jak přispěl Eurotel do společné kasy?

Samotný Eurotel zvýšil v roce 2004 své celkové výnosy o cca jedno procento, z 29,078 na 29,5 miliardy korun. Jeho čistý zisk za rok 2004 však poklesl o cca 9 procent, ze 7,254 mld. Kč na 6,6 mld. Kč. Podle šéfa Eurotelu Michala Heřmana to bylo způsobeno

"mimo jiné vyššími náklady na nákup telefonů v roce 2004 i jiným daňovým zatížením v loňském a předloňském roce, což snižuje srovnatelnost čísel."

Zajímavé je na dílčích číslech také porovnání čistých zisků: Eurotel sám o sobě vygeneroval čistý zisk 6,6 mld. Kč, zatímco celá skupina Českého Telecomu, s plnou konsolidací Eurotelu, vykázala jen 5,568 mld. Kč. Znamená to, že Eurotel částečně vykryl zhruba miliardovou ztrátu zbytku Telecomu, resp. segmentu pevných komunikací? Finanční ředitel Českého Telecomu Juraj Šedivý říká, že tomu tak není:

"Nižší výsledek skupiny vznikl konsolidací jednotlivých položek v účetnictví, které nejsou prostým součtem údajů z obou firem," řekl Šedivý.

Něco podobného zřejmě platí i pro celkové výnosy. Ani zde totiž "nesedí" prostý součet toho, co vykázaly oba segmenty, s tím co vykázala celá skupina Českého Telecomu jako taková. Oba dostupné zdroje (tisková zpráva i prezentace pro analytiky) shodně uvádí, že v segmentu pevných komunikací bylo dosaženo výnosů ve výši 34,4 mld. Kč, což mimochodem odpovídá meziročnímu poklesu o cca 6 procent. Ovšem prostý součet tohoto údaje s výnosy Eurotelu, resp. segmentu mobilních komunikací (34,4 + 29,5 mld. Kč) dává 63,9 miliard korun, a to je o 1,8 mld. Kč více, než deklarované výnosy celé skupiny (62,1 mld. Kč).

Počty a termíny

Kromě údajů ryze ekonomické povahy přineslo zveřejnění předběžných výsledků za rok 2004 i některé další zajímavé údaje. Například zmínku o tom, že spuštění služeb na bázi MS IPTV (v návaznosti na nedávnou uzavřenou strategickou alianci s Microsoftem) plánuje Český Telecom ještě v tomto roce, přesněji: do konce roku 2005. Stejně tak jeho Eurotel pracuje na spuštění sítě UMTS, což ale není žádnou novou informací - to má v licenčních podmínkách, resp. v jejich novější verzi, následující po změně splátkového kalendáře, protože původně mělo být UMTS spuštěno již v lednu 2005.

Z konkrétních čísel, které Telecom zveřejnil, je zajímavý například údaj o úbytku pevných telefonních linek: z 3,585 milionu na konci roku 2003, na 3,368 milionu na konci roku 2004. Tedy o cca 217 tisíc linek. Naproti tomu přibývají "internetoví zákazníci", definovaní jako zákazníci placených služeb IOL a neplacených služeb Quick.cz. jejich počet meziročně stoupnul z 865 000 na 1,04 milionu. Další kategorií, která vykazuje růst, jsou "datoví zákazníci", neboli ti kteří mají od Telecomu buď ISDN přípojky (spíše ale kanály), nebo ADSL přípojky. Jejich počet meziročně vzrostl z 492 000 na 593 000. Zdaleka největší část tohoto nárůstu ale tvořil nárůst uživatelů ADSL, jejichž počet vzrostl z 15 000 na konci roku 2003 na cca 101 000 na konci roku 2004.

Co mi nepřijde korektní

Docela mne ale překvapilo, že Telecom znovu ve svých prezentacích (jak v tiskové zprávě, tak i v prezentaci pro analytiky) prezentuje všech 101 000 ADSL přípojek z konce roku 2004 jako "své" produkty řady Internet Expres. Pokud by to byla pravda, měl by stoprocentní podíl na trhu ADSL (vynecháme-li ADSL přes LLU). Ve skutečnosti má Telecom na ADSL trhu podíl ve výši 80 procent, a to znamená, že z uvedených cca 100 000 přípojek jich opatřil vlastní internetovou konektivitou a prodal koncovým zákazníkům jen 80 000. Zbývajících 20 procent prodali koncovým zákazníkům (včetně své vlastní internetové konektivity) jeho konkurenti, tj. alternativní operátoři a další internetoví provideři. Pravda, Český Telecom má na těchto přípojkách také svůj podíl, protože realizoval jejich "ADSL část", kterou dále poskytl jako velkoobchodní službu alternativním operátorům a providerům - ale nepovažuji za korektní, když i tyto přípojky prezentuje jako "své" přípojky z řady Internet Expres (už jen proto, že k nim nepřidává vlastní internetovou konektivitu).

Stejně tak mi nepřijde správné a odpovídající realitě, když v prezentaci pro analytiky Telecom uvádí, že jsou "ADSL wholesale prices regulated via interconnection regime" (neboli: že velkoobchodní ceny jsou regulovány skrze režim propojení). Pokud je mi známo, velkoobchodní nabídka ADSL služeb Českého Telecomu není regulována, a s režimem propojení nemá nic společného (jde o nabídku na principu přístupu k síti, nikoli na principu propojení mezi operátory). Pro režim propojení existuje cenové rozhodnutí regulátora z dubna loňského roku, ale jeho naplnění bylo předmětem sporů mezi operátory, a v roce 2004 nebylo realizováno.

K dalším událostem minulého týdne již jen stručně.

Expanze do zahraničí

Při vyhlašování předběžných výsledků došla zřejmě řeč i na plány Českého Telecomu na expanzi do zahraničí . To samo o sobě není nic nového, protože Telecom již poměrně dávno informoval o zakládání poboček v okolních zemích a o rozšiřování svého podnikání tímto směrem. Nová je nyní spíše forma: kromě zakládání vlastních poboček by se mohlo jednat i o akvizice již existujících subjektů, etablovaných na zahraničních trzích, resp. o kapitálový vstup do takovýchto společností.

Privatizace ČTc

Dva zájemci o (do)privatizaci Českého Telecomu z řad finančních investorů prý již mají vybráno, koho vezmou "do hry" v roli strategického partnera. Skupině PPF neprošlo spojenectví s jejím vlastním operátorem InWay, který byl shledán příliš malým. Proto se PPF poohlédla jinde - a domluvila se s evropským Tiscali.

Druhý zájemce z řad finančních investorů, konsorcium Blackstone/CVC/Providence, zase mělo podle médií navázat kontakt s France Telecom a jeho dceřiným Orange.

GTS Novera chce dále růst

Alespoň podle tohoto interview v Hospodářských novinách se GTS po spojení s Aliatelem (a s novým jménem GTS Novera) bude dále poohlížet po možnostech růstu. Otázka ovšem je jakých, protože cesta dalších akvizic už moc velký potenciál neskýtá:

"Další akvizice na českém trhu nevylučujeme, nyní ovšem víme, že možnosti dalších spojení jsou velmi omezené," uvedl Polgár.

V citovaném článku však zazněl i jiný náznak: šanci uspět na trhu, zejména pro firemní zákazníky, prý mají jen ti, kteří dokáží nabídnout kompletní portfolio služeb, zahrnující jak pevné, tak i mobilní služby. No a toho může GTS Novera dosáhnout buď odkoupením některého z mobilních operátorů (což je asi málo pravděpodobné), nebo partnerstvím s ním.

Ale je tady ještě jedna možnost, u nás dosud formálně neexistující: stát se virtuálním operátorem.

GTS se proto podle ČTK zajímá o možnost působit i jako virtuální mobilní operátor, který by poskytoval mobilní služby, ale síť by si pronajímal od některého ze současných provozovatelů.

Za současné situace, kdy všichni naši mobilní operátoři dokáží sami prodat víceméně celou kapacitu své sítě, není pro ně koncept virtuálních operátorů až tak lákavý. Ale až zde bude UMTS, může to být úplně jinak. Mimochodem, již minule jsem psal o tom, že UMTS licenci zřejmě získá i Oskar, který se přihlásil do prvního kola výběrového řízení, a jeho nabídka byla formálně přijata jako vyhovující.

Změny u kabelových operátorů

O změnách, které proběhly u kabelových operátorů a u jejich internetových služeb, jste se mohli dočíst i zde na ISDN serveru. Například o tom, jak UPC vylepšilo svou službu Professional, určenou hlavně firmám. Nebo jak Karneval minulý týden ohlásil zvýšení rychlostí u svých "high-end" služeb, zrychlení a současně zlevnění (pod 500 Kč už s DPH) u své "low-end" služby, a přidání jednoho nového "středního" tarifu. Zajímavé je také určité uvolnění přísnosti Fair Use Policy, kdy objemové limity se nyní počítají samostatně (ve stejné nominální výši) pro oba směry. Také rychlost, na kterou přípojka zpomalí po dosažení objemového limitu, se u "high end" tarifů zvýšila, na přijatelnějších 200/50 kbit/s.

Mezi další zajímavé změny, ke kterým u Karnevalu došlo, patří odbourání transparentní proxy brány. Karneval sice bude nadále proxy bránu provozovat, ale ta již nebude transparentní (a tudíž i "povinná"). Nyní si budou uživatelé sami vybírat, zda proxy bránu chtějí používat, či nikoli.

Další novinkou pak je zavedení antispamu a antiviru na mailových schránkách uživatelů Karnevalu (zdarma, resp. v ceně poskytovaného připojení).

Osobně mne na prezentaci Karnevalu zaujala také zmínka o tom, že vedle 2 Gbitů za sekundu do NIXu a 1 GBitu/s do zahraničí mají ještě 4 přípojky k alternativním operátorům, o rychlosti 100 Mbps, pro "testování služeb". Copak to asi bude? Co se zde testuje?

Tipuji že nic jiného než hlasové služby na bázi VOIP, které by kabelovému operátorovi konečně umožnily nabízet vytoužený "triple play" (nabízet současně TV, Internet i hlas). Ostatně, signály o tom, že oba naši největší kabeloví operátoři chystají hlasové služby na bázi VOIP, se objevují již delší dobu, ale bez konkrétních detailů.

Když už jsem zmínil i UPC, také to v minulých dnech přišlo s jednou novinkou, a to v podobě možnosti průběžného sledování objemu přenesených dat. Uživatelé služeb chello najdou příslušný čítač zde .