Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 1.2.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0201001.php3

Jak dál s pevnými linkami?

Jednání o nové výši regulovaných cen za pevné hlasové služby probíhají již delší dobu. Co všechno je ve hře? Dojde k dalšímu zvýšení měsíčních paušálů, k odbourání volných kreditů a ke sjednocení místního a meziměstského hovorného? Jaké možnosti mají zákazníci, kterým se nové ceny nebudou líbit?

V poslední době přichází stále více signálů, naznačujících že nás nejspíše brzy potkají určité změny v oblasti cen za pevné hlasové služby. Tedy za klasické pevné telefony, jejichž drtivou většinu provozuje Český Telecom. Hovoří se o tom, že jednání mezi Českým Telecomem a Českým telekomunikačním úřadem právě vrcholí. Ostatně, už bylo na čase, protože regulované ceny hlasových služeb se naposledy měnily počátkem roku 2002. Od té doby se situace na telekomunikačním trhu (nověji: trhu elektronických komunikací) přeci jen určitým způsobem vyvinula a změnila.

Nové je například to, že uživatelé mají dnes podstatně více možností, jak telefonovat "jinak" než přes Český Telecom. Ti, kteří vlastní dostatečně kvalitní připojení k Internetu - což nemusí nutně znamenat nijak vysokou rychlost - mohou využít různé nabídky bázi IP telefonie, resp. VOIP. Ty již jsou běžně dostupné i pro domácnosti, například v podobě služeb Fayn, SoftPhone, WirPhone, a čím dál tím více také Skype (resp: Skype Out). Některé z těchto služeb také chtějí měsíční paušál (třeba Fayn ve výši 89 Kč bez DPH), a nabízí i příchozí hovory a přidělení vlastního čísla. Jiné služby, jako třeba Skype Out, žádný paušál nechtějí, a tak platíte právě a pouze za to, co skutečně provoláte. A to je často ještě méně, než kolik platíte za volání s Českým Telecomem, který navíc vyžaduje nemalý měsíční paušál. Například u služby Skype Out vyjde jedna minuta volání na pevnou síť (po celé ČR, bez rozlišování špičky/mimo špičku) na cca 80 haléřů, včetně DPH. Navíc se začíná slibně rozjíždět i trh koncových zařízení, optimalizovaných právě pro IP telefonii obecně a služby Skype konkrétně - viz například tato nabídka bezšňůrových přístrojů.

Tak proč stále ještě cpát Telecomu do chřtánu vysoké měsíční paušály, a pak ještě platit vyšší minutové hovorné? Pravda, pro řadu lidí je odpověď předem daná: jsou připojeni k Internetu přes ADSL, a to je vázáno na pevnou telefonní linku od Českého Telecomu, a tudíž i na placení některého z cenových programů (tzv. paušálů).

Možnost, jak "telefonovat jinak", však dnes mají i lidé bez vhodného připojení k Internetu. I oni mohou využít konkurence na trhu, skrze mechanismus volby operátora - a svobodně si vybírat, přes koho a za kolik budou realizovat své hovory. Opět je zde ale háček v tom, že než si mohou takto svobodně vybrat, musí nejprve zaplatit Českému Telecomu měsíční paušál za samotnou existenci své pevné linky, a v rámci většiny cenových programů si ještě k tomu musí předplatit určitý objem služeb (hovorů) právě od Českého Telecomu, ve formě volného kreditu. I tak už se ale tato forma konkurence postarala o poměrně významné snížení cen hovorného.

A to ještě nepřišla řeč na mobilní operátory, pro které jsou nešťastní uživatelé pevných linek lákavým a tučným soustem, a které účinně lákají na výhodnější podmínky a větší možnost výběru. Pročpak asi T-Mobile před několika dny představil nadstavbový program (tarifní rozšíření) Pevná+ za 49 Kč měsíčně, umožňující volat na pevnou linku za 1 korunu (resp. 1,19 Kč s DPH), kdykoli a kamkoli v ČR?

A co Český Telecom?
K dokreslení celkového obrázku je ještě vhodné dodat, že Český Telecom naříká na nespravedlivou a příliš tvrdou regulaci, která prý nebere v úvahu jeho skutečné náklady. Dokonce argumentuje i konkrétní sumou, o kterou má být nižší jeho čistý zisk:

"Dle našich propočtů nespravedlivá rozhodnutí regulátora připravují firmu ročně o sedm miliard korun čistého zisku. O tolik by byl vyšší, kdyby ČTÚ řádně dodržoval telekomunikační zákon," uvedl pro týdeník EURO.

Existují však i významné protiargumenty proti tvrzení, že současné regulované paušály (mezi 200 a 300 korunami) jsou hluboko pod náklady a Telecom přináší obrovské ztráty na čistém zisku. Proč by pak Telecom sám přicházel s vlastním, a tedy neregulovaným tarifem Telefon 70, s měsíčním paušálem ve výši 284,76 Kč (na haléř stejně jako u regulovaného a stále nejrozšířenějšího HOME STANDARD), a s ještě o něco výhodnějším minutovým hovorným a volným kreditem? Proč by tak intenzivně propagoval a zákazníkům vnucoval tento neregulovaný tarif, kdyby pro něj byl tak nevýhodný a ztrátový?

Jaké jsou trendy?
Není těžké uhodnout, jaké trendy a tlaky působí v oblasti pevné hlasové služby, v tzv. rezidenčním segmentu: stále větší dostupnost nejrůznějších alternativ motivuje stávající zákazníky k hledání pro ně výhodnějších variant, které nachází jinde než u Českého Telecomu. Pak od něj utíkají.

Chce-li tomu Telecom kontrovat, musí se snažit, aby se rozdíl ve výhodnosti jeho služeb a nejrůznějších alternativ nezvětšoval, ale naopak zmenšoval. K tomu přitom vede více cest. Jednou z nich jsou různé zábrany, bariéry a překážky, kladené před ony alternativy. Konkrétní podobou může být například úplný zákaz použití volby operátora (u tarifu HOME MINI), nebo zavedení volných kreditů, jakožto povinného předplatného na vlastní služby. Tato cesta je ale čím dál tím méně schůdná, a například volné kredity se do budoucna zdají být neudržitelné.

Další cestou, jak snižovat rozdíl ve výhodnosti vlastních služeb a různých alternativ, je jinak vyvážit fixní (paušální) složku ceny a její variabilní část (hovorné). Čím vyšší bude fixní paušál a čím nižší vlastní hovorné, tím méně prostoru zbude pro ty alternativy, které nabízí lacinější hovory jako takové - ať již přes volbu operátora, nebo třeba přes VOIP. Pokud by se to dovedlo do důsledku, a platil by se pouze fixní paušál s tím, že všechny hovory jsou již zdarma, efektivně by to eliminovalo všechny alternativy, založené na existenci pevné telefonní linky. Tedy třeba i služby jako je Fayn či Skype OUT, pokud je uživatel využívá přes ADSL (které vyžaduje pevnou telefonní linku).

Bude se zvyšovat paušál?
Takové zvýšení měsíčních paušálů, které by přineslo všechny hovory zdarma, u nás není reálné, alespoň podle mého názoru. Vzhledem k situaci na trhu by to ani nebylo správné, protože by to eliminovalo konkurenci a vytvořilo nový monopol.

Nicméně reálná a asi i pravděpodobná je další změna "vyvážení" mezi fixní a variabilní složkou ceny, a to směrem ke zvýšení měsíčního paušálu a určitého snížení minutových cen za hovory. Naznačovaly to i zprávy na samém konci loňského roku, informující o tom, že Telecom jedná s ČTÚ o nových regulovaných cenách na rok 2005:

ČTÚ podle jeho předsedy Davida Stádníka však počítá s tzv. rebalancováním cen základních služeb počátkem příštího roku. Podle něj úřad možná rozhodne zvlášť o cenách pro domácnosti a zvlášť pro podniky. V rámci této úpravy cen by mohl Telecom zvýšit měsíční paušální poplatek.

Ve stejné době se hovořilo i o tom, že by mělo být sjednoceno místní a meziměstské hovorné, a odstraněny značně kontroverzní volné (ale povinné) kredity. Místo nich by zřejmě vznikl jen jeden základní tarif (cenový program), ke kterému by si uživatelé mohli, již podle vlastního uvážení a zájmu, pořizovat různé nadstavbové balíčky.

Minulý týden pak na celou záležitost znovu upozornila novináře Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK), sdružující alternativní operátory "odpadlé" z asociace APVTS (ve které působí také Český Telecom). Není divu, protože jakékoli další "rebalancování" (zvyšování fixního paušálu a snižování minutového hovorného) jim zmenšuje prostor pro jejich působení (skrze volbu operátora). Podrobně pak na chystané změnu a jejich dopady upozornil ve svém komentáři také šéf českého Tiscali Naveed Gill.

Na kolik?

Jaká představa o výši měsíčního paušály je srdci Telecomu blízká, není těžké si domyslet. Je to úroveň kolem 500 korun měsíčně (bez DPH). Taková je již dnes cena tarifů Universal, které Telecom sám prohlašuje za první "již rebalancované" tarify, a které mají pokrývat jeho náklady. Stejně tak se kolem pětistovky pohybuje i cena, kterou si Telecom sám (bez zásahu regulátora) stanovil jako nákladovou cenu pro tzv. zpřístupnění místní smyčky, neboli pro její přenechání svému konkurentovi. To, že by Telecom chtěl zvednout ceny měsíčních paušálů na úroveň kolem 500 Kč měsíčně, naznačuje i zmiňovaný komentář Naveeda Gilla:

Ze stávajících cenových plánů společnosti ČTc je možno odvodit, že se cena za používání HTS pohybuje v rozmezí 200 až 300 Kč za měsíc. V současné době se však spekuluje o tom, že se ČTc snaží zvýšit cenu za HTS až na dvojnásobek současné ceny.

Samozřejmě představy Telecomu jsou jedna věc, a realita trhu a výpočty regulátora věc druhá. Pokud by se Telecomu podařilo prosadit zvýšení regulovaného měsíčního paušálu až někam k 500 Kč za měsíc, určitě by to pořádně zahýbalo trhem. Odpadla by asi velká část "malých" zákazníků, kteří toho provolají minimálně a pro Telecom nejsou vůbec lukrativní. Nejspíše by odešli k mobilním operátorům - a někteří možná i k Eurotelu, čímž by se do náruče Telecomu zase hned vrátili.

Stejně tak by ale nejspíše "utekla jinam" i řada lukrativnějších zákazníků, kteří telefonují více, a právě proto se jim vyplatí zvolit nějakou výhodnější alternativu, která není vázána na pevnou linku. Třeba právě VOIP (mají-li jinou možnost připojení než přes ADSL), případně také mobilní řešení.

Přesně odhadnout konkrétní dopady různě nastavených cenových změn je velmi těžké, je to na důkladné studie a prognózy. Navíc do hry vstupují i právě probíhající změny v legislativě (blížící se platnost nového zákona o elektronických komunikacích), takže to vše může být ještě velmi zajímavé. V každém případě ale platí, že dnes už i silně dominantní Telecom musí brát ohled na reálnou situaci na trhu a na chování zákazníků, a nemůže se řídit jen svými vlastními představami o tom, jak velký by chtěl mít zisk.