Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 18.1.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0118002.php3

Domény s diakritikou: ano či ne?

Pro zavedení háčků a čárek do českých doménových jmen existuje řada dobrých důvodů. Stejně tak ale existuje i řada důvodů proti. Jaké tedy jsou hlavní přínosy, a v čem spočívají negativa? Udělal CZ.NIC dobře, když se rozhodl diakritiku v českých doménách zatím nezavádět?

Systém DNS (Domain Name System), díky kterému můžeme v internetu používat symbolická doménová jména (jako třeba www.digiweb.cz) místo číselných adres (např. 81.95.101.9), vznikl již relativně dávno, v roce 1984. Počítal přitom s tím, že dílčí složky doménových jmen (tzv. labely, jako např. "digiweb" ve www.digiweb.cz) bude možné vytvářet pouze z tzv. čistých ASCII znaků, a to ještě ne všech - používat se smí pouze písmena, číslice a pomlčka, která ještě navíc nesmí být na začátku ani na konci, a nesmí také sousedit s jinou čárkou.

Dlouhou dobu takovéto řešení plně postačovalo, ale s rozvojem Internetu se situace změnila. Především v zemích, jejichž národní abecedy jsou úplně jiné, či alespoň mají řadu specifických znaků, vzrůstalo volání po rozšíření celého systému tvorby doménových jmen. Například nám by se mohla hodit možnost používat ve jménech domén háčky a čárky. Symbolická doménová jména by se tak mohla lépe přizpůsobit pravidlům naší mateřštiny, byla by o něco lépe zapamatovatelná, a třeba v reklamách by se URL odkazy mohly psát i s diakritikou. To se dnes sice běžně děje, ale takovéto odkazy nefungují - a ne každý, koho reklamy oslovují, si to musí hned uvědomit. A to na tom ještě nejsme zdaleka tak špatně jako národy, které vůbec nepíší latinkou a nemají tedy "jen některé" znaky, které ve jménech svých domén použít nemohou.

Zavedení podpory pro diakritiku (obecně pro celé národní abecedy) by také významně rozšířilo prostor pro vytváření nových domén národních znaků. Pro doménové registrátory by to jistě bylo vítané rozšíření segmentu jejich podnikání. Pomoci by to mohlo i některým zájemcům o domény, kteří až dosud "měli smůlu", protože odpovídající doménu bez diakritiky vlastní již někdo jiný. Třeba nějaký pan Novák by si nyní mohl registrovat doménu novák.cz, přestože odpovídající doména bez diakritiky (novak.cz) je již obsazena.

Za zmínku jistě stojí i důležitý fakt, že pro podporu diakritiky (národních abeced) ve jménech domén dnes existuje řádný standard, který přesně říká co a jak je třeba udělat. Říká se mu IDN, což je zkratka od "Internationalized Domain Names".

Takže po implementační stránce to není žádný principiální problém - sice to něco stojí (hrubým odhadem tipuji spíše na šestimístnou částku, než sedmimístnou, v Kč pro TLD .cz), a nějakou dobu by to trvalo (opět hrubým odhadem půl roku až rok). Ale je to určitě realizovatelné, a v některých zemích světa to již funguje (z našeho okolí např. v Německu či Polsku). Tak proč nad tím dlouze přemýšlet? Proč to raději hned nezrealizovat?

Rozhodnutí již padlo!
Důležité je, že celá věc není až tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vedle nesporných přínosů má totiž i významné negativní aspekty. Proto je rozumné nejprve zvážit všechna pro i proti, a teprve pak se rozhodnout. Náš CZ.NIC, který je správcem naší národní domény (tzv. Top Level domény .cz), takovéto zvážení právě učinil, a jak již tušíte z perexu tohoto článku, rozhodl se podporu diakritiky nezavádět. Zjistil totiž, že zájem o diakritiku v doménách je jen velmi malý. Rozhodně pro byla jen pouhá 3 procenta z respondentů výzkumu, který pro CZ.NIC realizovala společnost Markent. "Spíše pro" bylo 21 procent respondentů, zatímco zbývajících 76 procent bylo proti (rozhodně proti 41 procent, a spíše proti 35 procent).

Respondenti zmíněného průzkumu tedy dospěli k závěru, že negativa by převážila nad pozitivy - a CZ.NIC se rozhodl jejich názor respektovat a podporu IDN v doméně .cz prozatím nezavádět. V tiskové zprávě, kterou k tomu vydal, naznačuje že by to nemuselo být definitivní. Že prý budou poptávku po diakritice v doménách dále sledovat, a pokud by se situace významněji změnila, znovu by zvážili, zda ji přeci jen nezavést. Nejspíše by tomu předcházel další průzkum, podobný tomu který proběhl nyní (přesněji: v říjnu loňského roku, kdy byli respondenti dotazováni).

Pojďme si nyní naznačit, v čem vlastně spočívají negativa popisované možnosti.

Problém podobných jmen

Podpora diakritiky ve jménech domén umožní registrovat si různé "počeštěné" varianty již existujících domén. Třeba vedle stávající domény vláda.cz bude možné si zaregistrovat domény vláda.cz, vláďa.cz apod. Jak by se ale k takovéto možnosti měli stavět stávající držitelé "odčeštěných" domén? Co třeba takový Úřad vlády, který má zaregistrovánu právě doménu vlada.cz, a skutečně na ní provozuje vládní server? Měl by si ihned zaregistrovat doménu vláda.cz a používat ji jako synonymum (alias) pro stávající vlada.cz?

To by mělo logiku, protože až by se používání domén s diakritikou časem vžilo, lidé by hledali informace o činnosti vlády a jejího Úřadu jak na adrese vláda.cz, tak i na adrese vlada.cz. Výsledný efekt by ale byl ten, že zavedení domén s diakritikou by pro Úřad vlády představovalo určitý vynucený výdaj, byť pro takovouto instituci asi ne moc významný.

Naopak, pokud by si Úřad vlády včas nezaregistroval další podobné "počeštěné" domény (vláda.cz, vláďa.cz apod.), mohl by si je místo něj zaregistrovat někdo jiný, a pak na jejich podobnosti nějak profitovat, či ji přímo zneužívat. Co třeba takový recesistický server na adrese vláďa.cz, parodující skutečnou vládu a její Úřad? Nebo nějaký pornosajt?

A co kdyby si "podobnou" doménu zaregistrovala konkurence? Třeba kdyby doména českápojišťovna.cz patřila nějaké úplně jiné pojišťovně, než právě České pojišťovně, která před časem vysoudila doménu ceskapojistovna.cz? Nebo kdyby na adrese www.vláda.cz měla svou výkladní skříň stínová vláda, sestavená parlamentní opozicí?

To už jsou zajímavé a důležité otázky, na které neexistuje jednoznačná odpověď. Přesto by takovéto odpovědi musely být nalezeny (a prosazeny) dříve, než by byla podpora diakritiky v doménách implementována. Jedním možným řešením by například bylo to, aby stávající vlastníci domén bez diakritiky měli určité přednostní právo i na "počeštěné" domény, ať již za úplatu nebo dokonce zcela zdarma. Možné to je, a jak ukázal průzkum Markentu pro CZ.NIC, stávající držitelé domén by to výrazně preferují. Dokonce by chtěli nové domény zcela zdarma. Asi se tomu nelze moc divit.

Pokud by se ale takovýto princip přijal, okamžitě by se tím zablokovala větší část nového prostoru doménových jmen, který by rozšířením o diakritiku vznikl. Náš pan Novák, toužící po vlastní doméně novák.cz, by měl opět smůlu, protože přednostní právo na ni by měl držitel stávající domény novak.cz.

Samozřejmě by to šlo udělat i opačně a držitelům stávajících domén žádnou přednost nedávat. Ale i to by mohlo vést k řadě různých problémů. Neotevřelo by to například více dveře pro nejrůznější doménové spekulanty?

Problém uživatelů

Souběžná existence domén s diakritikou a bez diakritiky může způsobovat nepříjemné problémy i koncovým uživatelům. Budou ti vždy vědět, kdy mají zadat doménové jméno bez diakritiky, a kdy s diakritikou? Lze mít téměř za jisté, že mnoho lidí s tím bude mít nemalé problémy. Mohou to ale řešit i tak,že jednoduše vyzkouší všechny možnosti, přitom si od plic zanadávají, ale nakonec se dostanou tam kam chtějí. Nebo ne?

Představte si třeba, že jste někde v cizině, sedíte u místního počítače, který o české diakritice nikdy neslyšel a potřebujete jej přesvědčit, aby vyloudil krásné české nabodeníčko. To rozhodně nemusí být triviální. A i když se vám to nakrásně podaří, můžete zjistit, že zrovna daný počítač systém IDN nepodporuje.

Ono je totiž celé řešení na bázi IDN (Internationalized Domain Names) založené na předpokladu, že fungování systému doménových jmen (systému DNS) v rámci Internetu se nebude měnit, a vše budou zajišťovat až koncové počítače. Budou to tedy právě koncové počítače jednotlivých uživatelů, kdo bude překládat jména domén s diakritikou do sice kryptických, ale zato již nyní použitelných jmen (bez diakritiky a národních znaků).

Ukažme si to na příkladu: pokud by si náš pan Novák skutečně zaregistroval doménu "novák.cz", v rámci stávajícího systému DNS by fakticky vznikla nová doména "xn--novk-7na.cz". Tak totiž zní "překlad" doménového jména "novák.cz" podle IDN do "klasických" doménových jmen. Pokud by si pan Novák zřídil své WWW stránky na adrese www.novák.cz, a někdo jiný se na ně chtěl dostat, ve svém prohlížeči (browseru) by jednoduše zadal zmíněnou adresu www.novák.cz. Pokud by tento browser korektně podporoval celý systém IDN, pak by tuto adresu sám přeložil na www.xn--novk-7na.cz, vyžádal by si příslušnou WWW stránku, a zobrazil ji. Na příkladu si to ukázat nemůžeme, ale pro ilustraci alespoň jiný příklad, zpoza našich hranic, s adresou www.böhm.de.

Příklad, kdy WWW browser podporuje IDN (zadána byla adresa http://www.böhm.de)

Úplně jinak by tomu ale bylo v případě, že by použitý prohlížeč (browser) IDN nepodporoval - třeba proto, že je poněkud starší, nebo nemá nainstalovaný potřebný plug-in. Pak by počeštěnou doménu nedokázal korektně přeložit, a uživatel by se na stránku www.novák.cz jen tak snadno nedostal. Pravda, mohl by tuto adresu přeložit sám a rovnou zadat www. xn--novk-7na.cz. Ale to je skutečně nouzové náhradní řešení, které není možné vyžadovat po běžných uživatelích.

Příklad, kdy WWW browser nepodporuje IDN a protestuje proti nepřípustným znakům v zadané URL adrese (zadána byla stejná adresa http://www.böhm.de)
Udělal CZ.NIC dobře?

V hledání přínosů, ale i možných problémů a komplikací, by se dalo ještě pokračovat. Někde se ale musí udělat čára, provést zhodnocení všech pro a proti, a přiklonit se na jednu či druhou stranu. Tedy rozhodnout se, zda podporu diakritiky implementovat či nikoli. Náš CZ.NIC tak naštěstí učinil poměrně otevřeným způsobem, když si nechal udělat průzkum mezi držiteli domén (mezi firmami a jejich šéfy přes informatiku). Se závěrem, který udělal, se osobně ztotožňuji: také si myslím, že v současné době by podpora diakritiky v doménových jménem přinesla více komplikací než užitku. Zajímavé je, že diskuse na odborných serverech (např. zde) vyznívají dokonce ještě ostřeji proti zavedení diakritiky, než průzkum Markentu mezi firmami.

A co si o tom myslíte vy?