Vyšlo na isdn.cz,17.1.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0117002.php3

Minulý týden: ADSL, Telecom, ČTÚ …

Minulý týden byl předzvěstí změn v oblasti ADSL, které by měly naplno propuknout tento týden. Český Telecom si předběžně plácnul se Siemensem, chystá se rozprodat své nemovitosti, a na počátek února svolal mimořádnou valnou hromadu. ČTÚ vypsal dvě avizovaná výběrová řízení, na zbývající licenci UMTS a na pásmo 872 MHz. K vydání generální licence pro pásmo 5 GHz se však stále nemá.

Také minulý týden pokračovala úplná záplava zajímavých zpráv z oblasti elektronických komunikací, informační společnosti a Internetu. Neustala ani v pravé poledne v neděli, kdy společnost Tiscali rozeslala svou tiskovou zprávu o poměrně výrazném snížení cen svých ADSL produktů. Nejspíše tak chtěla předběhnout Český Telecom, který bude své změny v ADSL službách oznamovat dnes (v pondělí, 17.1.2005), na tiskovce v poledních hodinách. O co přesně půjde není dosud známo, ale z nedělního oznámení Tiscali lze usuzovat, že půjde o výraznější pokles cen u přípojek s "vyšší" rychlostí (ve smyslu: vyšší než 256/64 kbit/s).

Nové ceny za "přeprodávané" ADSL od společnosti Tiscali, které ukazuje následující tabulka, přitom nápadně korelují s cenami za ADSL propojení, které prvního dubna letošního roku vydal ČTÚ - ale jehož praktické naplnění bylo se až dosud utápělo ve zdržujících sporech. Že by tedy konečně došlo k nějakému zásadnějšímu průlomu v této oblasti? Nebo že by Český Telecom sám snížil velkoobchodní ceny za přístup k ADSL, až na úroveň kterou svým cenovým rozhodnutím (pro propojení) nastavil v loňském roce regulátor, či snad dokonce o něco málo pod ni - a tím znovu zamíchal kartami a znovu oddálil okamžik, kdy bude ADSL přes propojení skutečně realizováno? Že by šlo o nějakou "akční nabídku přeprodávaného ADSL", na kterou již začínají reagovat první alternativní operátoři?

Pravdou je, že kromě již "dávného" rozhodnutí regulátora o cenách za propojení má Český Telecom další pádný důvod k tomu, aby snižoval ceny, hlavně u "vyšších" variant ADSL. Tímto důvodem je nastupující konkurence k "předprodávanému" ADSL, realizovaná přes zpřístupněné místní smyčky (LLU). Nejpravější sloupec tabulky ukazuje, na jaké koncové ceny je Tiscali schopné se dostat, s využitím velkoobchodní nabídky společnosti Telenor Network, založené právě na zpřístupněných místních smyčkách.

Ani po nynějším poklesu cen se však ceny nejvyšších variant "přeprodávaného" ADSL nedostaly příliš blízko cenám přes LLU. Na druhou stranu je pravdou, že nabídky na bázi LLU jsou dostupné jen někde, a konkurenční tlak na Český Telecom proto ještě není tak velký. Takže si asi budeme muset počkat, až se dostupnost broadbandu přes LLU ještě více rozšíří.

varianta přípojky původní cena (Tiscali) nová cena (Tiscali) Cena za propojení
(03/PROP/2004)
ADSL přes LLU (Tiscali)
256/64 kbps, agregace 1:50,
objem dat 3 GB
499 Kč 499 Kč N/A
512/128 kbps, 1:50,
3 GB
869 Kč 599 Kč 396 Kč
512/128 kbps, 1:50,
bez omezení objemu
999 Kč 849 Kč N/A 999 Kč (1:40)
1024/256 kbit/s, 1:50,
6 GB
1439 Kč 999 Kč 628 Kč
1024/256 kbit/s, 1:50,
bez omezení objemu
2019 Kč 1299 KčN/A
256/64 kbit/s, 1:20,
bez omezení objemu
2019 Kč 1299 Kč 892 Kč
512/128 kbit/s, 1:20,
bez omezení objemu
2.949 Kč 2399 Kč 1652 Kč 1.699 Kč
1024/256 kbit/s, 1:20,
bez omezení objemu
5.649 Kč 4399 Kč 3039 Kč 2.099 Kč

Tiscali přitom nebylo jediným poskytovatelem, který v průběhu minulého týdne oznámil poměrně razantní snížení cen svých ADSL služeb. Vedle něj tak učinily i České radiokomunikace, které zlevnily varianty:

  • 512/128 kbps, 1:50, 3 GB: na 699 Kč (Tiscali nyní 599 Kč), vše bez DPH
  • 1024/256 kbit/s, 1:50, 6 GB: na 799 Kč (Tiscali nyní na 999 Kč), vše bez DPH

Tento týden tedy nejspíše bude ve znamení zajímavého vývoje kolem ADSL. Počkejme si, s čím dnes přijde Český Telecom.

Český Telecom - valná hromada a nemovitosti

Zůstaňme ještě u Českého Telecomu, kterého se týkala také řada dalších zpráv z minulého týdne. Již v minulém vydání tohoto seriálu jsem například psal o tom, jak s oznámením "druhé vlny" motivačních plánů a mnohamilionových odměn v Českém Telecomu došla trpělivost i ministrovi financí, který se rozhodl zakročit proti bohatému odměňování dozorčí rady. Fond národního majetku proto 7. ledna požádal o svolání mimořádné valné hromady. Představenstvo Českého Telecomu tuto žádost projednalo minulý týden, a mimořádnou valnou hromadu svolalo na 3. února 2005.

Další zajímavá zpráva z minulého týdne pochází od agentury MergerMarket a říká, že Český Telecom v současné době hodnotí předběžné nabídky na velkou část svého portfolia nemovitostí, kterou se rozhodl prodat, jako součást transformačního programu. Jak napsala Patria, účetní hodnota nemovitostí činí 10 mld. Kč. Podle dřívějších spekulací se ovšem tržní hodnota těchto aktiv může pohybovat kolem 20 mld. Kč, či 62 Kč na akcii, což by po odečtení daní výrazně ovlivnilo volné cash flow společnosti. V této souvislosti jistě není bez zajímavosti, že druhá vlna odměňování v Telecomu (motivačních plánů), týkající se 17 výkonných ředitelů (9 z Telecomu a 8 z Eurotelu), by měla vycházet právě z výše hotovosti (free cash flow), kterou společnosti vytvoří. Zpravodajství Patrie také cituje finančního ředitele Telecomu Juraje Šedivého, který hovoří o tom, že "transakce může být strukturována prostřednictvím k tomu účelu vytvořené společnosti, z důvodu daňové optimalizace". Co je "daňovou optimalizací", snad netřeba vysvětlovat.

Finanční ředitel Šedivý ve zprávě Patrie zmiňuje také své očekávání, že by celá transakce mohla být realizována po dokončení privatizace společnosti. Takže stávající management v současné době rozehrává velký rozprodej nemovitostí, který bude dokončovat až nový vlastník. A co když tento nový vlastník bude mít jiné plány ohledně nemovitostí jako takových, nebo třeba jen jinou představu o podmínkách prodeje? A bude vůbec ochoten Telecom koupit, když se mu už teď začíná měnit doslova pod rukami, způsobem nad kterým zatím nemá žádnou kontrolu?

Český Telecom a outsourcing sítě

V průběhu minulého týden přišla i další zpráva, týkající se outsourcingu aktivit Českého telecomu. Jde o již dříve avizovanou snahu zajistit si správu své telekomunikační sítě externím subjektem. Hovořilo se o tom i v souvislosti se zprávami o tom, kolik lidí Telecom v loňském roce propustil, a kolik dalších by ještě mohlo přejít k externímu subjektu, který by správu sítě zajišťoval. V této souvislosti se hovořilo až o 3000 zaměstnancích, převážně technického zaměření. To samo o sobě vypovídá o rozsahu budoucích "outsourcovaných" aktivit, které by jistě nebyly nijak malé ani zanedbatelné - když by z cílového stavu cca 7 tisíc zaměstnanců odebraly ony 3 tisíce.

Minulý týden se objevily konkrétnější zprávy o tom, jak probíhají přípravy tohoto outsourcingu. Měly formu tiskové zprávy samotného Českého Telecomu, který informoval že "podepsal se společností Siemens předběžnou dohodu, podle které by firma mohla externě převzít údržbu telekomunikační sítě operátora". Rozsah ani charakter toho, co a jak by mělo být outsourcováno, však z tiskové zprávy příliš jasně nevyplývá (to si ale lze domýšlet z odhadu počtu pracovníků, kteří by měli k externímu správci přejít). Tisková zpráva naznačuje alespoň to, že uzavřená dohoda se Siemensem nejspíše ještě není finální, a měla by se zřejmě týkat jen nějakého "zkušebního" outsourcingu v jedné části republiky:

Dohoda o exkluzivní spolupráci definuje podmínky, jako je testovací provoz, technické parametry a detaily provozu. Po vyhodnocení několikaměsíčního zkušebního provozu se firmy rozhodnou, zda spolupráci rozšíří na celé území České republiky, či zda projekt ukončí.

Opět si zde neodpustím poznámku: je správné a korektní "rozjíždět" takovéto zásadní a obtížně vratné změny v době, kdy probíhá privatizace, a nový vlastník může mít na věc úplně jiný názor?

Vláda rozhodla o mýtném

Také další významná zpráva z minulého týdne se svým způsobem týká Českého Telecomu. Jde o zakázku na vybírání mýtného. Naše vláda totiž po nepochopitelně dlouhém váhání konečně rozhodla o tom, že i u nás bude realizován výběr mýtného na dálnicích a dalších silnicích, zpočátku pouze pro kamiony, ale perspektivně (od roku 2012) i pro osobní vozidla. Provozovatelem systému, které mýtné vybírá, bude Ředitelství silnic a dálnic. Do 15.2.2005 má být vypsáno výběrové řízení na projektového manažera, a do 30.6.2005 pak další výběrové řízení na generálního dodavatele celého systému. Pro výběr generálního dodavatele byla ustavena mezirezorní skupina , která připraví zadání a výběrové řízení.

Vláda však nerozhodla o tom, které ze dvou možných technických řešení má být použito (zda "pozemní mikrovlnné" jako v Rakousku, nebo "satelitní a mobilní", jako v Německu). Výběr technologie zůstává stále otevřen, ale vláda přesto stanovila určitá kritéria a požadavky, které by budoucí řešení mělo splňovat. Mezi nimi je i požadavek na "co nejjednodušší montáž palubní jednotky pro záznam ujeté trasy a výpočet mýtného". Tomu zřejmě dokáže snadno vyhovět pozemní/mikrovlnné) řešení, použité v Rakousku, zatímco instalace palubních jednotek pro satelitní/mobilní řešení, použité v Německu, je náročnější a trvá déle.

Zastánci "německého řešení" se záhy ozvali, s kritikou toho že vláda tak předurčila technické řešení, a že časem stejně bude muset přejít na německé satelitní řešení, které by se mělo stát evropským standardem. :

Alespoň podle tohoto zdroje se k výběru technologie vyjádřil i Český Telecom, který již dříve deklaroval svůj zájem o tuto zakázku (a za tímto účelem vytvořil konsorcium "e-road" s německými společnostmi T-Systems a Siemens):

"Stát by měl především stanovit priority projektu a účel zavedení mýta, ekonomické parametry a neměl by začínat u technických podrobností. Technické řešení v rámci daných ekonomických parametrů je záležitostí dodavatele," uvedl projektový manažer Českého Telecomu Filip Linhart. Jeho firma preferuje satelitní systém, umožňující jak výběr mýtného, tak řadu dalších služeb, třeba přivolání záchranky při havárii.

Stejný zdroj přitom uvádí, že od roku 2008 by měly systémy elektronického mýta v zemích Unie využívat evropský satelitní systém Galileo.

ČTÚ vyhlašuje výběrová řízení

Tak jak dříve signalizoval, vyhlásil Český telekomunikační úřad v minulém týdnu hned dvě výběrová řízení. První je na zbývající (třetí) licenci UMTS, alias mobilní síť 3. generace. O průběhu tohoto výběrového řízení přitom rozhodla již dříve vláda: má mít dvě kola, a v tom prvním bude licence nabídnuta za pevnou částku (2 mld. Kč) společnosti Oskar Mobil. Čas vyjádřit se má do konce února, a teprve pokud nabídku nevyužije, dojde na druhé kolo výběrového řízení. To již bude otevřené i dalším subjektům, a také samotnému Oskar Mobilu, pokud bude mít zájem se jej zúčastnit, po odmítnutí nabídky v prvním kole. Další podrobnosti najdete zde.

Druhé výběrové řízení, které ČTÚ vypsal, bylo již také dříve avizované. Nabízena je v něm jedna licence v pásmu 872 MHz, a přijít by měla na 50 milionů Kč. Zájemce, který ji ve výběrovém řízení získá, ji bude moci využít ke zprovoznění mobilní datové sítě, nejspíše s využitím technologie CDMA. Zájemci mají své nabídky podat do 4. února. Vyhodnocení tendru úřad předpokládá do 1. března. O vítězi budou rozhodovat předpoklady žadatele spustit služby do jednoho roku od udělení licence, tempo rozvoje sítě v dalších třech letech, úroveň technického řešení a rozsah a struktura nabízených služeb.

ČTÚ oddaluje

Další zpráva, která přišla minulý týden od ČTÚ, je dosti smutná. Týká se generální licence pro provoz bezdrátových sítí v pásmu 5 GHz a říká, že náš regulátor bude ještě dále čekat, až na konečné znění dokumentu, kterým EK specifikuje společná pravidla využití této části spektra. Příslušné podmínky již mezitím "vykrystalizovaly" natolik, že řada jiných národních regulátorů již dokázala vydat vlastní obdobu generální licence pro toto pásmo, a provoz příslušných Wi-Fi sítí umožnit. Náš regulátor ale očividně volí maximálně opatrný postup a čeká, až bude mít vše oficiálně a černě na bílém. Škoda.