Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 11.1.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0111001.php3

Ach ta čísla!

Český Telecom se počátkem roku pochlubil tím, jak narostl počet zákazníků "služeb Expres", které poskytuje spolu se svým dceřiným Eurotelem, pro potřeby vysokorychlostního přístupu k Internetu. Dospěl přitom k počtu 130 000. Něco mi ale na tomto čísle nesedí.

Český Telecom se hned druhý pracovní den nového roku pochlubil tím, že "Počet zákazníků služeb Expres překročil 130 000". Služby vysokorychlostního přístupu k Internetu, s přívlastkem "Expres", přitom poskytuje koncovým zákazníkům jak sám Český Telecom (jako služby Internet Expres, na bázi technologie ADSL), tak i jeho dceřiný Eurotel (jako službu Data Expres, na bázi technologie CDMA). Eurotel přitom získal pro své CDMA (službu Data Expres) na 30 000 zákazníků, a ti jsou v uvedeném součtu pochopitelně započítáni. Zbývá tedy 100 000 zákazníků, na které by mělo připadat "drátové" ADSL, realizované přes klasickou telefonní linku. To ostatně potvrzuje i následující pasáž z tiskové zprávy:

ČESKÝ TELECOM v současné době registruje přes 100 000 uživatelů vysokorychlostního internetu přes telefonní linku ….

Jsou to ale všechno uživatelé služeb s přívlastkem "Expres" (Internet Expres), jak naznačuje titulek tiskové zprávy?

Jak rostly počty přípojek?

Počet 100 000 ADSL přípojek ke konci roku 2004 odpovídá celkovému trendu, tak jak jsme jej mohli sledovat po celý loňský rok. Průběh nárůstu ukazuje následující obrázek, sestavený z informací přímo od Českého Telecomu (viz také tento článek). Vše tedy do sebe dokonale zapadá. Kde je potom nějaká nesrovnalost?

Podstatné je to, že Český Telecom není sám, kdo koncovým zákazníkům poskytuje ADSL služby. Stejně tak jeho služby s názvem Internet Expres nejsou jedinými ADSL službami na trhu. Z hlediska výše uváděných počtů však asi můžeme škrtnout všechny služby, realizované jinak než přes Český Telecom - tedy například služby GTSL (na vlastních místních smyčkách patřících GTS) a služby realizované na tzv. zpřístupněných místních smyčkách (od ČRa, či přes velkoobchodní služby xDSL by Telenor Networks). Ostatně, počty zákazníků těchto služeb nejsou dosud známy, a nejspíše nebudou nijak velké. Stejně tak se asi můžeme povznést nad to, že Český Telecom původně nabízel své ADSL služby ještě pod značkou IOL Broadband, a teprve v průběhu roku přešel na značku "Internet Expres".

Nad co už se ale nedá jen tak povznést, je existence tzv. "přeprodávaných" ADSL přípojek. Tedy těch, které z části realizuje Český Telecom, ale které koncovým zákazníkům prodávají alternativní operátoři a provideři, pod svými vlastními značkami a názvy. Jako třeba:

  • Nextra ASDLink
  • VOLNÝ ADSL
  • TISCALI ADSL
  • ….

U těchto přípojek poskytují alternativní operátoři zákazníkům mj. veškerou internetovou konektivitu, a od Českého Telecomu si kupují pouze určitý "základ" celé služby - na velkoobchodní bázi (na základě tzv. referenční nabídky přístupu, RAO, jako velkoobchodní služby Carrier Broadband).

Pointa celé věci je nyní v tom, že Telecom vždy uváděl počty ADSL přípojek včetně těchto "přeprodaných" přípojek, které koncovým zákazníkům prodali jiní operátoři. Například v červenci loňského roku hlásil:

Vysokorychlostní připojení k internetu již aktivně využívá více než 32 000 zákazníků, přičemž více než 60% z nich je zákazníky ČESKÉHO TELECOMU
Jak se mění podíl na trhu

Pravdou je, že "podíl na trhu", neboli poměr mezi počtem přípojek které prodá sám Telecom a které prodají jeho konkurenti, se s postupem času vyvíjí a mění. Například koncem roku 2003 dosahoval tento poměr hodnoty 58 procent. Tedy z každé stovky ADSL přípojek jich 58 prodal koncovým zákazníkům Telecom sám, a zbývajících 48 jeho konkurenti. Tehdy ale bylo ADSL přípojek dohromady kolem 13 000.

Podíl na úrovni cca 60 procent vydržel víceméně beze změny až do konce prvního pololetá loňského roku, kdy Český Telecom přišel právě se svou službou Internet Expres, a investoval nemalé prostředky do marketingových kampaní na její propagaci. Ještě v červenci 2004 (viz výše) byl podíl ČTc na trhu kolem 60 procent. Ovšem již v srpnu, kdy se celkový počet ADSL přípojek vyšplhal na 42 000, hlásil Telecom že má podíl na trhu ve výši 68 procent. Ve druhé polovině listopadu, kdy ADSL přípojek bylo už na 76 000 ADSL, se Telecom pochlubil podílem již ve výši 77 procent.

Dnes již víme, že ke konci loňského kalendářního roku se počet ADSL přípojek vyšplhal až na 100 000. Podíl Českého Telecomu nejspíše nadále rostl, a dnes jej lze odhadnout zhruba na 80 procent. To tedy znamená, že sám Telecom prodal koncovým zákazníkům, v rámci své produktové řady Internet Expres, cca 80 000 ADSL přípojek, zatímco cca 20 000 jich prodali jeho konkurenti (a k tomu ještě Eurotel prodal cca 30 000 přípojek Data Expres).

Obávám se tedy, že když dnes Český Telecom nadepíše svou tiskovou zprávu "Počet zákazníků služeb Expres překročil 130 000", je třeba to brát "poněkud s rezervou". Tuto rezervu lze odhadnout na cca 20 000 přípojek resp. zákazníků, které obsloužili alternativní operátoři.