Vyšlo na Lupě, 2.12.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1202001.php3

Privatizace Telecomu: začneme s přímým prodejem

Vláda včera rozhodla o tom, že "rozjede" variantu (do)privatizace Českého Telecomu cestou přímého prodeje jednomu zájemci, kterého vybere ve zkráceném výběrovém řízení. Varianta prodeje přes akciové trhy však defionitivně nepadla, ale zůstává v záloze. Definitivní rozhodnutí padne koncem března příštího roku.

Se zájemci o přímý prodej Českého Telecomu to v poslední době bylo jak na nějaké kouzelnické seanci. Každou chvíli bylo vytaženo z klobouku jméno některého nového operátora, chvíli bylo vláčeno médii, a pak odhozeno s poukazem na to, že "jeho zájem se nepotvrdil". Takto dopadl například Telekom Austria, který prý Českou republiku pouze po očku sleduje, ale jeho "expanzní strategie" se nás netýká. Asi vědí proč. Nebo slovutný France Telecom. Ten asi oslovil někoho jiného než měl, protože o jeho údajném vážném zájmu vědělo pouze Euro, ale pak už nikdo jiný - ani ministerstvo financí, ani France Telecom sám.

Nejdále však došla v kouzlení se jmény Patria, když ve včerejším článku vyjmenovala "pouze" šest zájemců z řad operátorů:

Podle dřívějších informací se ovšem o státní podíl zajímá pouze šest telekomunikačních operátorů, a to Swisscom, TDC, France Télécom, Telekom Austria, Telenor a TeliaSonera.

V zápětí ale sama tento seznam seškrtala, a to až na jednoho jediného zájemce:

France Télécom, Telekom Austria a Telenor nám ovšem sdělily, že Česká republika není centrem jejich zájmu. TeliaSonera se zaměřuje na pobaltské státy a severní Evropu a akvizice velikosti Českého Telecomu je pro společnost TDC podle našeho názoru příliš velká.

Takže podle Patrie zbyl pouze Swisscom, jako jediný adekvátník nápadník. Dokonce by to byl osvědčený partner, protože již jednou v Českém Telecomu byl, jako součást konsorcia TelSource. Jen mne tak napadá: pokud by se nyní Swisscom do Telecomu skutečně vrátil, co kdyby znovu usadil do šéfovského křesla starého známého - Bessela Koka?

Mládek měl jasno
Poradci premiéra a poslanci za ČSSD Janu Mládkovi zbyla na seznamu vážných zájemců o přímý prodej hned dvě jména: Swisscom i dánský TDC. Zástupci obou se měli v nedávných dnech setkat s premiérem Grossem a zopakovat mu svůj vážný zájem. O výsledku těchto setkání však není známo víc, než jen povšechný vzkaz z naší strany: "bude záležet na ceně a navržených podmínkách".

Sám poradce Mládek se pak nechal v médiích slyšet, že

privatizace Českého Telecomu by mohla proběhnout nejdříve v dubnu s tím, že do té doby by měly zůstat otevřené obě varianty prodeje, tedy přímo nebo přes kapitálový trh

To je v prvním přiblížené podobné tomu, co navrhoval vládou najatý poradce (konsorcium Credit Suisse First Boston a České spořitelny), který doporučil: zkusit přímý prodej, a kdyby se to nepodařilo, pak se obrátit na akciový trh. Rozdíl je ale zřejmě v tom, jaký signál o vzájemném poměru obou variant by vláda vyslala. Návrhu poradce (CSFB a ČS) rozumím tak, že vláda by deklarovala že preferuje přímý prodej, a že kapitálový trh si ponechává jako zadní vrátka, pro případ neúspěchu přímého prodeje. Možná i jako určitý "bič" na zájemce o přímý prodej, aby se při sestavování svých nabídek více snažili.

Naopak slovům poradce Mládka o tom, že mají "zůstat otevřené obě varianty prodeje", rozumím více ve smyslu toho, že ani jedna z variant by ještě neměla dostat vyšší prioritu než ta druhá.

Jak rozhodla vláda
Informace o tom, jak vláda rozhodla, se v průběhu včerejšího večera poněkud měnily. Například ČTK nejprve napsala, že vláda

zvolila kompromisní řešení. Jednak zahájí přípravy prodeje akcií firmy na kapitálových trzích, zároveň ale poskytne prostor strategickým investorům, aby předložili své nabídky za státní podíl.

Tedy více ve smyslu původního návrhu poradce Mládka. Později se formulace agenturního článku změnila tak, že nepůjde o "souběžný rozjezd", ale o postupné řešení, ve kterém bude mít přednost přímý prodej strategickým investorům:

Vláda dnes rozhodla, že nejprve nabídne 51,1 procenta v Českém Telecomu strategickým investorům. Teprve v případě, že do března nenajde kupce, prodá akcie firmy na kapitálových trzích.

Časový harmonogram by měl být takový, že bude vypsáno zkrácené výběrové řízení, v rámci kterého by zájemci předkládali své nabídky. Harmonogram by měl vládě předložit ministr financí, a to velmi brzy - ještě do příštího týdne:

Vláda uložila ministru financí, aby na příští jednání kabinetu připravil návrh časového harmonogramu výběrového řízení, které by mělo být ukončeno k 31. březnu příštího roku. Vláda k tomuto datu také rozhodne, zda dojde k prodeji Českého Telecomu přímo nebo přes kapitálové trhy," sdělil ČTK tiskový mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.

I z tohoto vyjádření je patrné, že zadní vrátka v podobě prodeje přes kapitálový trh nejsou ještě zcela uzavřena, a definitivně se o nich rozhodne až na konci března příštího roku - pokud si vláda do té doby neplácne s některým zájemcem o přímý prodej. To je poměrně výrazný obrat oproti tomu, jak ještě nepříliš dávno většina ministrů podporovala právě prodej přes kapitálové trhy.

První reakce
První reakce, které bylo možné včera zaznamenat v médiích, se zřejmě ještě vztahovaly k prvním zprávám, naznačujícím "souběžné odstartování" obou variant ("zahájí přípravy prodeje akcií firmy na kapitálových trzích, zároveň ale poskytne prostor strategickým investorům"). To kritizoval například místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Oldřich Vojíř (OSD):

"Vláda by měla mít jasno, že hledá strategického partnera a pak se postupuje jedním směrem, anebo chce získat jen maximum finančních prostředků a pak hledá buď finančního partnera nebo dá akcie na burzu. Tato cesta je nejhorší, jakou mohla vláda zvolit."

Když se pak vyjasnilo, že vláda odstartuje jen výběrové řízení na přímý prodej, a akciový trh si ponechá v záloze, zaznívala kritika hlavně ze strany finančních analytiků. Ti celkem logicky poukazují na to, že pokud výběrové řízení na přímý prodej zkrachuje, bude to mít negativní dopad na "zadní vrátka" (na cenu akcií na kapitálovém trhu):

Pokud se ukáže, že o státní 51% podíl v ČT není zájem či nabízená cena nebo podmínky investorů jsou pro vládu neakceptovatelné, akcie ČT se dostanou pod tlak a cena, za kterou se tento státní podíl prodá přes kapitálové trhy, bude výrazně nižší, než je současná tržní hodnota ČT

Naopak v krátkodobém výhledu (pro nejbližší dny) analytici předpovídají i možnost určitého posílení kurzu akcií Českého Telecomu, v důsledku "spekulací na případný odkup minoritních akcionářů", souvisejících s předpokladem že vláda již má nějakého vážného zájemce.

K názorům a obavám z toho, že chystaný prodej nepříznivě ovlivní kurz české koruny, se vyjádřil i ministr financí Sobotka:

Sobotka po tiskové konferenci zopakoval, že jeho resort chce spoluprací s centrální bankou zabránit případnému posílení koruny, které by mohlo nastat v důsledku prodeje akcií Telecomu. "Ministerstvo financí je připraveno provést celou transakci za takových podmínek, aby to bylo v souladu s dohodou vlády s centrální bankou ... tak, abychom eliminovali možné kurzové riziko," řekl.