Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 12.10.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1012001.php3

Invex 2004: nějaký divný

Letošní Invex mi přijde nějaký divný. Začalo to už v pondělí ráno, cestou autem po dálnici do Brna. Pustil jsem si ranní zprávy Českého rozhlasu a dozvěděl se, že vláda dnes bude v Brně projednávat problematiku mladistvých delikventů. Jistě, to je velmi aktuální, ale proč kvůli tomu vláda jede zrovna do Brna? A zrovna v době Invexu?

Večer mi zase TV Nova sdělila, ve své hlavní zpravodajské relaci, že vláda jela do Brna dokonce vlakem, aby zde rozhodla o zvýšení cen tabákových výrobků. Prý jsou u nás moc laciné. Na Internetu jsem se pak dočetl, že vláda odsouhlasila darování nepotřebné munice Afganistanu, schválila koncepci potravinářství ČR do roku 2013, a premiér Gross se vyjádřil i k otázce referenda o přesunu brněnského nádraží. Aha, tak proto ta cesta do Brna vlakem. Vláda si asi chtěla ověřit, zda je brněnské nádraží stále na svém místě. A já si bláhově myslel, že vláda jela do Brna na Invex, aby se zde zabývala hlavně informačními a komunikačními technologiemi.

No, abych vládě zase nekřivdil. Pravdou je, že i přes nabitý program celého kabinetu se během jeho zasedání na Invexu našlo i pár chvil na ony všudypřítomné informační a komunikační technologie. Hlavně pak na konstatování, jak jsme v této oblasti dobří, a jak je zde vlastně všechno v pořádku. Nebo jste snad čekali něco jiného, necelý měsíc před volbami? Když premiér Gross slavnostně zahajoval letošní Invex, řekl že patříme k lídrům mezi novými členskými zeměmi EU, ale že bychom měli pokračovat a dále investovat do ICT, abychom kolem roku 2010 předháněli už i původní členské země. Možná si už přečetl návrh národní broadbandové strategie, kde se skromně hovoří o tom, že když nyní hodně přidáme, mohli bychom do roku 2010 alespoň dostihnout vyspělejší evropské země.

To bylo ale asi tak vše, co z premiéra Grosse včera na Invexu vypadlo - snad kromě obecného náznaku podpory návrhů, které přichází z MI ČR. Žádná hlubší myšlenka, žádná konkrétní iniciativa, žádná vize, žádné varování před rychle ujíždějícím vlakem. Bohužel ani žádný náznak toho, že by právě ICT bylo něco, na co by vláda považovala za vhodné nějak výrazněji vsadit, či jen věnovat tomu výraznější pozornost. Nebylo to žádné hloupé odmítnutí typu "ICT technologie jsou k ničemu", ale ani žádné prozření či vyjádření priority této oblasti.

Chyba je i na druhé straně

Abych ale nekritizoval jen vládu a její nejvyšší vedení. Včera mne velmi zklamala i konference "Prosperita České republiky - cesta ke znalostní společnosti", která měla být "nejvýznamnější doprovodnou akcí 14. ročníku Invexu". Pořádalo ji sdružení SPIS (Sdružení pro informační společnost), které sdružuje největší firmy působící v oblasti ICT v ČR, a slíbilo na ní představit svůj nejnovější elaborát, "Manifest znalostní společnosti". Má analyzovat naši situaci, porovnávat ČR s okolními státy a navrhovat konkrétní kroky a řešení pro to, aby tato země obstála v konkurenčním prostředí globalizované ekonomiky.

Nejspíše jsem nebyl sám, kdo čekal že na konferenci bude tento dokument někým ze SPISu představen, že bude alespoň stručně popsán jeho obsah a nastíněny ony kroky a opatření, které navrhuje, a pak se o nich bude diskutovat. Tedy že "hlas velkého ICT průmyslu" zazní jasně, srozumitelně a silně, a dokáže jasně formulovat, co vlastně chce prosadit, jak to chce prosadit atd. A že si tento hlas vyslechnou vysoce postavení představitelé státu a politických stran, které si SPIS na svou konferenci pozval.

Dopadlo to ale jinak. Dokument, na kterém SPIS pracoval řadu měsíců, k mému překvapení nakonec nikdo nijak nepředstavil, nepopsal, ani neshrnul. Dokonce ani pořádně nezmínil jeho existenci. Účastníci konference jej dostali alespoň v taškách s dalšími materiály, tak aby si jej mohli přečíst aspoň doma. Také diskuse nad materiálem se jaksi "zvrtla". Úvodní projev měl sám premiér Gross, a šel by shrnout asi takto: "ICT jsou potřebné, a přeji zdar vašemu dalšímu jednání". Načež odkráčel na jednání s hornorakouským hejtmanem. Pak ihned nastoupil předseda opoziční ODS Topolánek, který na dosud nepředstavený Manifest již přímo reagoval. Pojal jej ovšem jako obžalobu současné vládnoucí garnitury a jak se ji cupovat na kousky a ještě menší kousíčky. Inu, je před volbami, a je v opozici.

Zbytek diskuse už to také nezachránil. Ani zde nezaznělo, co a jak vlastně SPIS ve svém "Manifestu znalostní společnosti" navrhuje či přímo požaduje, a jak chce věci řešit.

Když už ani největší a nejsilnější lobbystické sdružení v oblasti ICT nedokáže říct, za co vlastně lobuje, pak se asi nesmíme divit, že to vláda neslyší.