Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 5.10.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1005002.php3

Invex 2004: bude to veletrh politiků?

Na letošní Invex se chystá hned celá vláda. Přijede vlakem, bude zde zasedat, obědvat se zástupci vystavovatelů, a jednotliví ministři se zúčastní i různých konferencí. S čím ale vláda přijede? Přiveze něco konkrétního na podporu celého oboru, nebo se bude chtít jen zviditelnit, na pozadí moderních informačních a komunikačních technologií"?

Příští týden začíná na brněnském výstavišti již čtrnáctý ročník "Mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií", známějšího spíše pod jménem INVEX. Jestlipak ale víte, jak tento veletrh ke svému jménu přišel? Jak jeho jméno souvisí právě s ICT technologiemi? No, ono vlastně ani tak moc nesouvisí, nebo jen nepřímo.

Chcete-li vědět proč, pak se musíme vrátit až hluboko do období totality, do roku 1970. Právě tehdy totiž vzniká "výstava zlepšovacích návrhů a technických novinek", označovaná také jako "veletrh invence", a pojmenovaná příznačně INVEX. Takže první tři písmenka ve jméně INVEX představují invenci.

Pravdou je, že v době vzniku Invexu lidé soustřeďovali svou invenci do mnoha různých oblastí, ale počítače mezi nimi rozhodně nehrály prim. To se začalo měnit až mnohem později, nedlouho před rokem 1989, kdy se informační technologie (tehdy ještě: výpočetní technika) staly alespoň zvýrazněným oborem Invexu.

K zásadní změně dochází až v roce 1991, kdy se celý index stává "veletrhem ICT", a jeho číslování bylo "resetováno" a začalo znovu od jedničky. Právě díky tomu je letošní ročník Invexu teprve čtrnáctý, i když počátky veletrhu sahají do již zmiňovaného roku 1970.

Kongesce

V průběhu devadesátých let se Invex těšil poměrně velkému zájmu odborné veřejnosti i vystavovatelů. Byla to jeho "tučná léta", kdy firmy měly dost peněz na honosné stánky, měly zájem se na každoročním veletrhu prezentovat, a veletrh utěšeně rostl - co do počtu návštěvníků, počtu vystavovatelů, exponátů atd. Možná to bylo i proto, že se vystavovatelé ještě neprezentovali tolik on-line a průběžně, a místo toho se jim vyplatilo počkat s prezentací nejrůznějších novinek právě na Invex. To už dnes asi neplatí.

S velkým zájmem veřejnosti i vystavovatelů však dosti kontrastoval minimální zájem našich politiků a představitelů státu. V době, kdy Invex navštěvovaly osobnosti z firemní sféry, jako Bill Gates či Michael Dell, bylo našich politiků a státníků na Invexu jako šafránu. A pokud už přijeli, moc zájmu o problematiku ICT technologií stejně nevykazovali. Třeba když v roce 1998 otevíral Invex tehdejší ministr dopravy a spojů Antonín Petrám, zasvěceně mluvil o kongescích (pro méně zasvěcené: jde o zácpy, samozřejmě ty dopravní), ale o informačních a komunikačních technologiích se prakticky nezmínil.

Klaus byl zlom

K zajímavému zlomu došlo až v roce 2000, kdy na Invex zavítal Václav Klaus, tehdy ještě předseda ODS a šéf Poslanecké sněmovny. Odbornější částí veřejnosti byl v té době vnímán spíše jako odpůrce informačních technologií (asi nejvíce kvůli jeho článku "Chybějí nám informace, nebo argumenty?", 5.4.1997 v Lidových novinách). Přesto na Invex přijel, besedoval zde s lidmi z oboru, a dokonce i svolal vlastní tiskovku. Na ní pak přítomným novinářům poprvé představil své osobní webové stránky.

Pravdou je, že to byl účinný "politický marketing" - lidé z oboru i nejširší veřejnost se o jeho stránkách dozvěděli a začali je navštěvovat. Říká se, že i sám Klaus, který původně netušil k čemu by mu vlastní webové stránky mohly být, jim posléze přišel na chuť.

Mlynář: veletrh mého resortu

Významný se stal Invex i pro novopečeného ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Když nastoupil do funkce v létě 2002, ještě jako ministr bez portfeje, byl po první dva dny Invexu snad úplně všude. Veletrh slavnostně zahajoval, a při té příležitosti jej prohlásil za "svůj", přesněji: za veletrh svého resortu. Tak jako třeba zemědělství má svou Zemi živitelku, obrana svůj IDET, průmysl a obchod svůj strojírenský veletrh, má i informatika "svůj Invex". Stihl vystoupit na několika konferencích, a přitom vykreslovat vizi svého budoucího resortu. Večer pak ještě stihl převzít cenu za "událost roku" (právě za založení MI ČR, k 1.1.2003).

O rok později, v roce 2003, už mohl ministr Mlynář bilancovat první měsíce činnosti svého resortu. Právě na Invexu přitom předložil veřejnosti návrh nové koncepce - Státní informační a komunikační politiky - která pak prošla veřejnou diskusí i meziresortním připomínkovým řízením, a v březnu 2004 ji schválila vláda.

Současně s tím se loňský Invex stal (snad poprvé) i místem "politického boje", resp. střetu dvou koncepcí. Kromě vládní koncepce, kterou zde představil ministr Mlynář, zde se svou představou vystoupila i ODS (přednesl ji tehdy sám předseda Topolánek). Po Invexu ale tento "politický boj" zase utichl, a o koncepci ODS v oblasti ICT se prakticky nemluví.

2004: na Invexu bude zasedat vláda

Letošní Invex se opět dočká zvýšené pozornosti a účasti politiků a představitelů státu. Dokonce, a to je snad úplná novinka, zamíří letos na Invex hned celá vláda. Ráno sedne v Praze do vlaku, a pokud mašinfíra po cestě nikde nezabloudí, měli by ministři dojet až na Výstaviště, kde by měla celá vláda dokonce zasedat (v pondělí 11.10. dopoledne). Zda to bude zasedání skutečné, na kterém by se něco opravdového řešilo, nebo jen symbolické, není v tuto chvíli ještě známo (program tohoto zasedání nebyl ještě zveřejněn). Ví se jen to, že přímo na Invexu proběhne řada dalších akcí za účasti ministrů a vicepremiérů, mj.:

  • Fórum Invex 2004 (k elektronickým komunikacím) - zúčastní se ministr Mlynář, který kvůli tomu nejspíše nestihne zasedání vlády
  • slavnostní zahájení (premiér Gross, ministr Mlynář, slovenský resortní ministr Prokopovi)
  • oběd ministrů s VIP vystavovateli
  • tisková konference vlády ČR
  • konference Prosperita České republiky - cesta ke znalostní ekonomice (premiér Gross, vicepremiér Jahn, předseda ODS Topolánek)
  • společenský večer 14. ročníku veletrhu INVEX (předávání Křišťálových disků, vyhlašování osobnosti roku atd.).
K čemu to bude?

Zvýšený zájem vlády (i opozičních politiků, viz účast předsedy Topolánka) o letošní Invex je jistě potěšitelný. Otázkou ovšem je, jaký má cíl. Půjde politikům jen o to, aby se na pozadí informačních a komunikačních technologií náležitě zviditelnili? Před blížícím se volebním kláním je to jistě lákavá představa. Pojedou tedy politici na Invex proto, aby od něj ještě více získali? Přijedou proto, že od něj očekávají nějaké další přínosy pro sebe, pro své strany a vlády? Přijedou hlavně proto, aby si z Invexu něco odvezli? Nebo přijedou alespoň pochválit celý sektor za to, jak poctivě odvádí zvýšenou daň z přidané hodnoty?

Nebo to bude jinak a vláda na Invex také něco přiveze, místo toho aby si jen odvezla? Pokud ano, co to bude? Budou to hřejivá slova o tom, jak jsou informační a komunikační technologie důležité, jak přispívají k rozvoji (a už aby do té státní kasy přispěly ještě více)? Nebo to budou jen bohapusté plky a bláboly (případně: eurobláboly), bez valné informační a strategické hodnoty? Nebo snad vláda přijde s něčím konkrétním, smysluplným, promyšleným, hmatatelným, či snad dokonce odvážným, perspektivním? Moc v to nedoufám, nic takového jsem na obzoru nezaznamenal.

Dá vláda alespoň jedno procento?

Alespoň ministr Mlynář poveze na letošní Invex něco konkrétního: první návrh národní broadbandové strategie (přesněji: Národní politiky pro vysokorychlostní přístup). Zde na Digiwebu jsem o něm psal přesně před týdnem. Je to návrh, který se drží poměrně "při zemi". Zřejmě s vědomím, že vysokorychlostní přístup , alias broadband, sice je základní esencí rozvoje celého sektoru elektronických komunikací, ICT, informační společnosti, informační gramotnosti atd., ale možnosti a zájem našeho státu podpořit jej jsou dosti omezené.

Jedním z pilířů celé koncepce je myšlenka založit Fond (na podporu rozvoje broadbandu), do kterého by stát vložil jedno procento z výnosů privatizace Českého Telecomu. To by mohlo, při dnešních odhadech, obnášet nějakých 500 až 600 milionů. Problém je ale v tom, že jde zatím jen o návrh ministerstva informatiky, a to včetně záměru s investováním (pouhého) jednoho procenta z výnosů Telecomu, o kterém vláda dosud nejednala.

Nadcházející účast celé vlády a její zasedání na Invexu by jistě byly vhodnou příležitostí k oznámením typu "podporujeme broadband, ICT, informační gramotnost atd., a uděláme pro ně takové a takové kroky". Případně může vláda rovnou říct: "podporujeme navrhovanou strategii MI ČR v oblasti broadbandu a počítáme s investováním x procent výnosů privatizace".

Stejně tak to ale může dopadnout úplně jinak: vláda se pouze sveze vláčkem z Prahy do Brna, projde si na Výstavišti svou běžnou agendu, poobědvá se zástupci firem, přestřihne pásku, zapózuje před kamerami a teleobjektivy, prohodí několik nezávazných frází o potřebě a významu ICT, a pak zase spokojeně odjede. I to by byla, bohužel, jasná zpráva.