Vyšlo na Lupě, 22.9.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0922001.php3

Zazděný Telecom

Na Olšanské ulici v Praze, přímo před budovou Českého Telecomu, vyrostla včera dopoledne zeď. Postavila ji společnost Tele2, na oplátku za to, jak Český Telecom zazdívá její klienty. Chce tím upozornit na problém s pomalým přepojováním svých zákazníků na ústřednách Telecomu, kvůli možnosti využívat pevnou volbu operátora.

Pokud půjdete v nejbližších dnech v Praze po Olšanech (pro mimopražské: chodí se sem na hřbitov), a budete mít namířeno na Telecom (tedy jen obrazně, aby to někdo nebral jako návod), možná se k němu vůbec nedostanete. To proto, že jej Tele2 včera zazdil. Postavil před něj totiž zeď (no, spíše je to taková menší zídka, vlastně jen kulisa), která má symbolizovat skutečnost že Český Telecom nestíhá přepojovat zákazníky Tele2 na pevnou volbu operátora (službu TELE2Komfort), a tím jim brání využívat služeb tohoto alternativního operátora.

Nejde přitom o žádnou zcela novou kauzu, Tele2 si na tyto problémy stěžovala již před prázdninami, a také tehdy hovořila o 50 000 zákazníků, které čekají na přepojení (podrobněji viz článek Ofenzíva Tele2). Nové je nyní hlavně "zpracování tématu", resp. jeho prezentování veřejnosti a upoutání zájmu. Před prázdninami to byly hlavně tiskové zprávy a petice proti monopolu, podepisovaná před supermarkety a následně odevzdaná Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. Nyní to byl neformální happening, který se odehrál za plného telekomunikačního i jiného provozu (viz foto).

V rámci tohoto happeningu odhalilo Tele2 zmíněnou zídku přímo před budovou Českého Telecomu na Olšanské ulici (umístěnou na korbě zaparkovaného nákladního auta), a hodlá ji zde zřejmě ponechat až do pátku 24.9. Do té doby také bude kolemjdoucí seznamovat se svými argumenty proti monopolu. Ten koho přesvědčí, bude moci na místě podepsat petici Tele2 "Boj proti monopolu Českého Telecomu".

Jak reagoval Telecom?

Tele2 si dovolilo docela hodně, když uspořádalo takovouto akci přímo pod okny Telecomu. Ten naštěstí nezareagoval tak, že by se pokusil akci svého konkurenta rozehnat či přímo zakázat. Udělal něco jiného - přímo na místě uspořádal vlastní proti-happening. Ten se místy dokonce "prolnul" s happeningem Tele2. Třeba když tiskový mluvčí Tele2 zahlaholil do megafonu a zídka proti monopolu se začala vynořovat zpod plachty, ozvalo se z protější monopolní budovy mocné Aleluja! Nikoli ale na oslavu Tele2. Bylo to takové to zprofanované "volejte do aleluja", které člověk v poslední době slýchává během přestávek v televizním vysílání, když si jde uvařit kávu či odskočit na WC.

Z protější strany ulice se dokonce odkudsi vynořili protagonisté z inkriminované televizní reklamy a jali se okupovat symbolickou zídku, vystavěnou proti monopolu.

Jako by ještě nebylo všemu dost, z protějších monopolních oken se rozvinul obří transparent, hlásající cosi o zákazu stavebnictví (že prý se jako nemají stavět zdi, či co), a končící trojnásobným zvoláním Aleluja! (to třetí zvolání již zaniklo někde ve faldech na chodníku).

Zajímavá byla také zmínka o telatech, která se skutečně záhy objevila na scéně.

Telata nejprve čekala za rohem na svou šanci, a celé dění s oběma happeningy pozorovala zcela nezaujatě. Pokud snad někdo z přítomných čekal, že dojde na nejhorší a telecom porazí tele číslo 1 nebo tele 2, pak byl na omylu - něco takového opravdu není v silách našeho monopolu.

 

 

Místo toho proběhl přímo na místě alespoň důkladný marketingový průzkum, v rámci kterého bylo zjišťováno, co konzumentům chutná nejvíce - zda celé menu, nebo levná minutka.

Chcete znát výsledek? Byl to pat - nechutnalo ani to, ani ono. Ale aspoň byla sranda.