Vyšlo na Lupě, 6.9.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0906001.php3

Re: pořiďte si internetový paušál …

Je možné poskytovat internetový dial-up na běžných telefonních číslech, mimo prefix 971, tak aby se na něj vztahovaly nové hlasové paušály Volno a Víkend? Domnívám se že nikoli, neboť by to bylo porušením číslovacího plánu. Odpovídá tomu i reakce jednoho z alternativních operátorů, který po zveřejnění nových hlasových paušálů vyzval Telecom k tomu, aby paušály zavedl i pro Internet.

Bezprostředně poté, co Český Telecom minulý týden představil své nové hlasové paušály (viz článek "Telecom nabízí hlasové hovory za paušál") se na Internetu objevily úvahy o tom, že by se tyto daly využít i pro dial-up, alias pro připojování k Internetu. Hned následující den se tato úvaha objevila na Mobilmanii a Telefonii.cz, a v pátek ji zde na Lupě rozvedl Patrik Zandl, v článku "Pořiďte si vytáčený internetový paušál Českého Telecomu... ", včetně výčtu konkrétních telefonních čísel (nikoli s prefixem 971), na kterých mají alternativní operátoři stále poskytovat svůj dial-up. V reakcích na tyto články se pak mnozí pozastavovali nad tím, jak mohl Telecom něco takového opomenout.

Osobně jsem přesvědčen, že rozhodně nejde o žádné opomenutí či chybu. Už jen proto ne, že navrhované využití - tedy vytáčené připojené připojení k Internetu, poskytované na "běžných" telefonních číslech a nikoli na číslech prefixem 971 - není (alespoň podle mého názoru) v souladu s platným číslovacím plánem, který stanovuje že pro přístup k Internetu jsou určena právě čísla začínající na prefix 971. Zda se jedná o porušení číslovacího plánu či nikoli, bude samozřejmě posuzovat Český telekomunikační úřad, buďto z vlastní iniciativy nebo na základě něčí stížnosti. Pokud by dospěl k závěru, že se o porušení jedná, může příslušnou službu okamžitě zablokovat a příslušnému provozovateli napařit pokutu. Takovou kompetenci mu dává platný telekomunikační zákon, který umožňuje udělit pokutu ve výši 5 milionů korun právnické osobě, která "využívá číslo, číselnou řadu, jméno nebo adresu bez rozhodnutí Úřadu o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo adresy, popřípadě v rozporu s plánem čísel, jmen nebo adres".

ČTÚ přitom již dříve několikrát zasahoval, právě z důvodu porušení číslovacího plánu. Například v "kauze Levnotel", či u předplacených karet s voláním přes prefix 800, nebo nejnověji u příliš dlouhých hovorů (a také čísel) u T-Mobile. V případě dial-upu dosud existoval "status-quo", díky kterému nebyl důvod číslovací plán porušovat. Propojovací poplatky i koncové ceny pro dial-up byly ošetřeny specificky, odlišně od běžného hlasu, a ani koncovým uživatelům ani alternativním operátorům by se nevyplatilo toto řešení nějak významněji obcházet. Proto asi ani Telecomu nevadilo, že alternativní operátoři "zapomněli" pár přístupových čísel jinde, než v řadách s prefixem 971 (a nejméně jedno takové číslo měl i on sám). Míra jejich využití byla nejspíše zanedbatelná.

Nyní, se zavedením hlasových paušálů, se ale situace změnila. Pokud by alternativní operátoři nyní poskytovali přístup k Internetu na "běžných" číslech, určených pro hlasový provoz, měl by Český Telecom zpoplatňovat jejich využití ze strany koncových uživatelů stejně jako hlasový provoz, a tedy i s možností využití nových paušálů. Sám by pak musel platit alternativním operátorům "hlasové" terminační poplatky, za každou skutečně provolanou. Mimo špičku by se jednalo o poměrně výrazné navýšení, z "internetových" 15 haléřů za minutu na "hlasových" 20 haléřů za minutu. Pro něj samotného by to tedy bylo výrazné zhoršení oproti současnému stavu, pro alternativní operátory by to naopak byl výrazný přínos.

I kdyby tomu tak nebylo, a obě strany se shodly na tom, že "internetové" terminační poplatky se vztahují i na jiná čísla než s prefixem 971, byly by nové paušály pro alternativní operátory stále přínosem. Alternativci by sice nadále dostávali za každou minutu dial-upu stejně jako doposud (15 haléřů mimo špičku), ale paušály by motivovaly koncové zákazníky k tomu, aby se k Internetu připojovali co nejčastěji. Takže provolaných minut by mělo být více, a s nimi i inkasovaných terminačních poplatků, v rámci tzv. Internetu zdarma.

Pokud by tedy bylo poskytování dial-upu přes hlasová čísla možné, jaká by asi byla reakce alternativních operátorů na nové paušály? V oblasti hlasových služeb, kde drtivá většina volání končí v síti Telecomu, určitě negativní - protože zde alternativci neinkasují terminační poplatky, a za originaci (při volbě operátora) stále musí platit po minutách, takže paušálu pro koncové zákazníky nemohou konkurovat. Takováto negativní reakce se také dostavila. Ale v oblasti Internetu by reakce alternativců měla být jiná, zde by měli nové paušály Telecomu naopak nadšeně vítat. To se ale nestalo. Významná je v tomto ohledu reakce Tiscali, které vyzvalo k přenesení "hlasových" paušálů i do oblasti dial-upu:

"TISCALI vyzývá Český telekomunikační úřad (ČTÚ), aby ukončil své více než roční otálení a jednal okamžitě o zavedení paušálního vytáčeného přístupu k internetu pro zákazníky.

Proč by to asi Tiscali dělalo, kdyby bylo možné využít nové hlasové paušály Volno a Víkend i pro internetový dial-up? Nejspíše dobře ví, že by to bylo porušením číslovacího plánu, které by regulátor nepřipustil. Zvláště pak, když obě služby (hlas a internetový dial-up) mají samostatně a odlišně definovaný režim na rozhraní, včetně výrazně odlišných terminačních poplatků i koncové ceny.

Pro definitivní potvrzení toho, zda nové hlasové paušály Volno a Víkend lze či nelze využít i pro "veřejný" internetový dial-up, řádně poskytovaný operátory a providery, si ale musíme ještě počkat. Hodně by však mohl napovědět osud "zapomenutých" a médii nově "připomenutých" přístupových čísel mimo prefix 971, které podle pátečního článku Patrika Zandla provozují jak alternativci, tak i sám Český Telecom. V době psaní tohoto článku již nefungovalo přístupové číslo ke službě VOLNÝ, ostatní ještě ano.

V dalším článku se chci zamyslet nad tím, jak by uvedení nových hlasových paušálů mohlo ovlivnit budoucí zavedení skutečného dial-upového paušálu.