Vyšlo na Lupě, 23.8.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0823001.php3

ADSL na zkoušku

Po uvedení "light" verze svého ADSL, v podobě služby Internet Expres Start, přichází Český Telecom s dalším marketingovým tahem, cíleným na dosud nerozhodnuté zákazníky. Začíná nabízet tuto službu na zkoušku, na dobu 14 dnů. Pokud zákazník sezná, že službu nechce a vše včas vrátí, nic neplatí.

Počátkem srpna, souběžně se startem služby Eurotel Data Expres od Eurotelu, představil Český Telecom novou "light" verzi svého Internet Expres-u (podrobněji viz článek: Broadband bude i light). Dal tím najevo, že se pouští i do segmentu "nejmenších" zákazníků, ochotných smířit se s malým objemem poskytnutých služeb, hlavně ale za nižší cenu. Jeho nový Internet Expres Start jako takový přijde na 720 Kč měsíčně, přičemž v rámci akční nabídky dostane koncový zákazník slevu 2 x 200 Kč (pokud objedná nejpozději do 30.9.2004). Na své pevné lince ale musí mít i nějaký hlasový tarif, takže se standardně bundlovaným tarifem Universal nakonec zaplatí za Internet expres Start 999 Kč měsíčně bez DPH (resp. 1181,81 Kč s DPH), za hlas i ADSL.

Koncem minulého týdne přišel Telecom s další akční nabídkou, tentokráte termínovanou do 15.10.2004. Jde o možnost získat Internet Data Expres na 14 dní na zkoušku, zcela zdarma. Princip je takový, že zákazník si pořídí samoinstalační balíček, nainstaluje si jej, nechá zřídit novou ADSL přípojku, a pak mu běží lhůta 14 dnů, během které se musí rozhodnout. Pokud službu nebude chtít, samoinstalační balíček vrátí a nebude nic platit (pokud zaplatil za jeho pořízení, budou mu peníze vráceny). Pokud se rozhodne si službu ponechat, zaplatí dodatečně 1 Kč za zřízení služby, a za první měsíc používání (od data zřízení) zaplatí jen polovinu standardní měsíční sazby 999 Kč, tj. 499,50 Kč (fakticky tedy má prvních 14 dnů měsíce zdarma, a za zbytek platí alikvotní část). To za předpokladu, že bude současně používat některý z hlasových tarifů Universal, které jsou jako jediné zlevněné při souběhu s ADSL na stejné pevné lince. Pokud se uživatel rozhodne pro jiný hlasový tarif, bude koncová cena jiná (bude zřejmě součtem 720 Kč za ADSL část Internet Expres Start, a plné ceny zvoleného hlasového tarifu).

Technické parametry nového "ADSL na zkoušku" by měly být shodné s parametry Internet Expres Start, protože jde vlastně o jeden a ten samý produkt, pouze s jinou formou prodeje. Zákazník tedy získá trvalé připojení, po kterém může každý týden přenést až 250 MB dat, s rychlostí stahování až 256 kbit/s. Pokud tento týdenní objemový limit překročí, jeho linka do konce týdne (počítáno od pátku do pátku) zpomalí na 64 kbit/s. Rychlost upstreamu (od uživatele do sítě) je po celou dobu stejná, až 64 kbit/s. Podrobněji viz článek "Broadband bude i light".

Pokud by zákazník měl zájem o jinou variantu ADSL (rychlejší, s možností přenést více dat, resp. s většími objemovými limity, či s nižší agregací), může po otestování a "ponechání si" verze Start využít standardních postupů pro přechod z jedné verze ADSL na jinou.

Jak pořídit?
Možnost pořídit si samoinstalační balíček je v zásadě dvojí. Je možné si jej koupit v prodejnách Telepoint, Telepoint Partner, i ve značkových prodejnách Eurotelu. Nabízen by měl být i v různých hypermarketech. Všude zde za něj zákazník zaplatí (a sice 1199 Kč s DPH, resp. 1007,60 bez DPH), a získá k tomu také tzv. registrační sadu. Tu zákazník využije k tomu, aby se Telecomu identifikoval a řekl mu, kam chce novou přípojku zřídit. Pak následuje určitý čas, po který Telecom přípojku fakticky zřizuje (prý jde již jen o několik málo dnů, Telecom sám hovoří o 5 dnech). Teprve od skutečného zprovoznění nové ADSL přípojky pak běží lhůta 14 dnů, kterou má zákazník na vyzkoušení a na rozhodnutí, zda si službu ponechá či nikoli.

Další možností získání samoinstalačního balíčku "na zkoušku" je objednat si ho telefonicky přímo od Telecomu (na 800 123 456, nebo 800 111 111), nebo přes web, na www.internetexpres.cz. V takovém případě se zákazník nejprve Telecomu identifikuje (u fyzických osob požaduje Telecom buď rodné číslo nebo číslo pasu, a adresu bydliště), a teprve pak získává samoinstalační balíček, který již neobsahuje registrační sadu (protože již není potřeba). Hlavně ale: v tuto chvíli zákazník za samoinstalační balíček ještě nic neplatí. Zaplatí za něj až na konci 14-denního zkušebního období, pokud se rozhodne si jej ponechat. V opačném případě jej musí včas vrátit, a v tomto případě nic neplatí. Pro srovnání: při zakoupení samoinstalačního balíčku v Hypermarketu, TelePointu atd. je zákazník vůči Telecomu zpočátku anonymní, a proto musí za balíček zaplatit hned při jeho získání. V případě včasného vrácení se mu zaplacená částka zase vrací.

Možné nástrahy
Než se rozhodnete novou nabídku ADSL na zkoušku vyzkoušet, doporučuji pečlivě se seznámit s podmínkami této marketingové akce (zejména zde a zde). Dozvíte se například, že této akční nabídky mohou využít pouze stávající zákazníci ČTc, kteří mají od něj zřízenou pevnou linku - a tedy již i nějaký hlasový tarif. To zapadá do dosavadní koncepce, prosazované Telecomem - že ADSL lze zřídit jen na pevné lince, která je současně využívána i pro hlasové služby. Na čtrnáctidenní zkoušku ovšem nemá cenu převádět zákazníka na hlasový tarif Universal, který je s Internetem Expres Start standardně bundlován. Proto je akční nabídka "Internet Expres Start na zkoušku ZDARMA" přeci jen v něčem odlišná od standardního "bundlu" Internet Expres Start: "neobsahuje zvýhodněný hlasový program Telefon Universal, popř. Telefon Universal dialog", a naopak je "platná k Vašemu stávajícímu hlasovému programu".

Co se ale stane v okamžiku, kdy si samoinstalační balíček ponechá i po skončení zkušební doby někdo, kdo má jiný hlasový tarif než právě Universal? Třeba tarif HOME ZERO, za 265,71 Kč měsíčně, bez DPH, případně tarif HOME MINI, za 180,95 Kč? Bude okamžitě převeden na tarif Universal, který ve zvýhodněné kombinaci s ADSL přijde na 279 Kč? V tiskové zprávě, vydané k příležitosti nové akční nabídky, se říká že za zbytek prvního měsíce zákazník zaplatí "zbývající část měsíčního poplatku ve výši 499,50 Kč (bez DPH), který v sobě už zahrnuje i zbývající část měsíčního poplatku za hlasové služby". To odpovídá kombinaci s tarifem Universal (a měsíční ceně celého bundlu 999 Kč bez DPH). Dokument FAQ k nové akční nabídce však hovoří o tom, že pokud zákazník nevrátí samoinstalační balíček, bude platit měsíčně 720 Kč, jako "měsíční poplatek za službu Internet Expres Start", s tím že je to "cena za celý měsíc, prvních 14 dní od zřízení služby však zákazník nehradí". To zase naznačuje, že by si uživatel mohl ponechat ten hlasový tarif, který dosud používá. Dotazem přímo v ČTc jsem se dozvěděl, že přechod na tarif Universal není nutný a údaj v tiskové zprávě byl jen příkladem.

Další důležitou skutečností, kterou by si zájemci o "ADSL na zkoušku" měli uvědomit, je to že ve zkušebním období získávají v rámci jednoho balíčku dvě různé věci: ADSL modem, a aktivaci služby Internet Expres Start. Pokud se rozhodnou vše ponechat, přijde je aktivace na 1 Kč, a modem na již zmiňovaných 1007,60 (vše bez DPH). Pokud se ale rozhodnou jinak, mohou "vrátit zpět" obě části balíčku, nebo jen samostatně kteroukoli z nich. Mohou si například ponechat aktivovanou samotnou službu Internet Expres Start a vrátit modem - třeba proto, že samoinstalační balíček je nabízen pouze s USB modemem SAGEM F@st 840, a oni by si raději pořídili ADSL modem s Ethernetem, či se zabudovaným směrovačem atd. Stejně tak je možné ukončit služby Internet Expres Start a modem si naopak nechat (byť mne moc nenapadá k čemu).

Zákazník, který se rozhodne neponechat si z instalačního balíčku nic, musí pamatovat na to, že musí "vrátit" (resp. odhlásit, deaktivovat) obě jeho části! Nestačí tedy jen vrátit modem, ale je nutné požádat i o deaktivování služby - jinak vám ji Telecom začne účtovat. Pamatovat by na to měli zejména ti, kteří si koupí samoinstalační balíček v některém z hypermarketů, v některé z prodejen Telepoint Partner, nebo v některé značkové prodejně Eurotelu - pak totiž musí vracet modem tak kde si ho koupili, ale o deaktivaci musí žádat jinde!! Buď v prodejně Telepoint, nebo na tel. 800 123 456. Pokud si zájemce pořídil samoinstalační balíček jinak (v Telepointu, telefonicky nebo přes web), musí jej vrátit právě do prodejny Telepoint (nikoli Telepoint Partner), kde může současně požádat i o deaktivaci služby.

Při vracení modemu (v rámci samoinstalačního balíčku), je samozřejmě třeba dbát na to, aby nebyl poškozený či jinak poničený ani modem, ani jeho obal. Podmínky Telecomu jsou v tomto ohledu formulovány poněkud kuriózně:

Balíček musíte kompletní a neporušený (rozbalený a znovu zabalený však být může) vrátit v té konkrétní prodejně, kde jste si jej pořídili.

Naštěstí je to záhy rozvedeno, ve smyslu "Balíček musí být vrácen kompletní a neporušený. Za kompletní a neporušený se považuje balíček, kde modem, kabel a splitter nejsou prasklé, polámané, propíchnuté, poškrábané, polepené, jinak zdeformované, a krabice je celistvá".

Pomůckou pro zájemce, který by se snad chtěl rozhodovat o koupi samoinstalačního balíčku až v nějakém hypermarketu, je možnost zjistit si dostupnost ADSL na konkrétní pevné lince přes SMS: stačí poslat zprávu s textem "Internet expres xxxxxxxxx" (kde posloupnost xxxxxxxxx je třeba nahradit číslem pevné linky, může být i s prefixem +420). Zpráva se odesílá na číslo 724 185 184.

Předchůdci
Ani nabídka "ADSL na zkoušku", ani informování o dostupnosti ADSL nejsou na našem trhu úplnými novinkami.

S možností zjistit si dostupnost ADSl na konkrétní telefonní lince přišel jako první Contactel, v září 2003, když sám uvedl na trh první samoinstalační balíček (viz zde). S možností získat ADSL pouze na zkoušku, a to zcela bezplatně, zase přišlo již dříve Tiscali, když v květnu 2004 představilo nabídku "Vyzkoušejte ADSL". Jednalo se však o "heavy" verzi (TISCALI ADSL 512/128 PREMIUM, s měsíční cenou 1 209,- Kč bez DPH, resp. 1 475,- Kč včetně DPH ), a zkušební doba byla 30 dnů. V případě Telecomu se jedná o již zmiňovanou "light" verzi, s poloviční zkušební dobou, mířící do poněkud jiného segmentu.

Každý poskytovatel, který chce nabízet nějaké "ADSL na zkoušku" (na bázi "přeprodávaného ADSL"), musí nejprve zaplatit Českému Telecomu za zřízení služby zřizovací poplatek 990 Kč (na úrovni velkoobchodní služby), a pak platit příslušné měsíční poplatky za provoz služby. Pokud zákazníka nezíská a tento mu ještě ve zkušební době odejde, nese všechny tyto náklady poskytovatel sám. Také deaktivovat (ukončit) již jednou aktivovanou službu může až poté, co se rozhodne sám zákazník - a Telecom má na vyřízení žádosti o ukončení plných 12 dnů. Na úrovni velkoobchodní nabídky totiž neexistuje analogie služeb "na zkoušku", a vše je nutné dělat formou "definitivních" objednávek.

Pro poskytovatele jsou tedy "nabídky na zkoušku" nákladné a rizikové. V nejjednodušší pozici je samotný Telecom, byť může dlouze argumentovat tím, že uvedené velkoobchodní náklady nese také (a také tak argumentuje). Platí je ovšem sám sobě, zatímco ostatní je platí nikoli sami sobě, ale právě jemu. Marketingové náklady si již nikdo neplatí sám sobě, ale i zde má Telecom výhodu v tom, že disponuje významným objemem prostředků, které do toho může investovat - což o většině alternativních operátorů a providerů nejde říci.

S možností investovat nemalé prostředky do různých akčních nabídek a do reklamy pak souvisí i to, že Telecom v poslední době výrazně zvýšil svůj podíl na tuzemském trhu ADSL, na 68 procent, s tím že až 82 procent nových objednávek směřuje od zákazníků k němu. Ale to už je téma na další samostatný článek.