Vyšlo na Lupě, 5.8.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0805001.php3

Broadband bude i "light"

Nabídka vysokorychlostního připojení v ČR zatím cílila spíše na majetnější zájemce, schopné zaplatit vyšší cenu za "větší" službu. Nedávno však kabeloví operátoři naznačili, že chystají první "light" nabídky. Nyní zareagoval i Český Telecom, který právě uvedl na trh "odlehčenou" verzi Internet Expres Start, za 720 Kč bez DPH (v akční nabídce jen 520 Kč). Nabízí rychlost 256/64 kbit/s, se kterou lze přenést až 1 GB dat měsíčně.

Dosud málo obsazený trh vysokorychlostního připojení pro "nefiremní" segment (domácnosti, podnikající jednotlivci, velmi malé firmy atd.) se v ČR již začíná pomalu zaplňovat, a konkurence zde začíná narůstat. Přispívají k tomu i nabídky bezdrátového připojení, včetně včera oznámeného CDMA, byť ne vždy jde skutečně o "broadband", alias vysokorychlostní připojení (např. u GPRS o broadbandu skutečně mluvit nelze). Možná by bylo vhodnější mluvit o segmentu "trvalého připojení", pro které je charakteristický jak paušální způsob zpoplatnění, tak i možnost trvalého a nepřerušovaného připojení uživatele.

Podstatné je ale to, že nastupující konkurence začíná v tomto segmentu přinášet své ovoce, v podobě větší vstřícnosti operátorů, a v neposlední řadě i v tom, že si začínají všímat i "menších" zákazníků. Až dosud totiž probíhalo něco, co si dovolím označit za snahu vytěžit "horní část" spektra potenciálních zákazníků. Tedy přijít na trh spíše s dražšími a více dimenzovanými službami, v očekávání že si je pořídí ti zákazníci, kteří na to mají (ale třeba by vystačili i s "menší" službou za méně peněz, pokud by existovala). Teprve nyní, když se možnosti expanze v této "horní část" trhu zmenšily, začínají se na trhu objevovat první "odlehčené" nabídky s nižší cenou, ale také s menším objemem služeb, poskytovaných v základní ceně.

Začaly to kabelovky

Právě naznačený trend je dobře patrný u kabelového připojení k Internetu. Oba naši největší kabeloví operátoři, UPC (chello) i Karneval se dosud ubírali pouze cestou zvyšování užitné hodnoty svých internetových produktů (zejména zvyšováním přenosové rychlosti, někdy bohužel se zavedením striktnější Fair Use Policy), se zachováním či dokonce zvýšením jejich ceny. Sami ale potřebují co nejvíce "vytěžit" své existující rozvody a je jim jasné, že s tímto přístupem se již žádných zázraků nedočkají. Proto začínají avizovat také "odlehčené" (light) verze svých produktů, které nabídnou méně služeb, ale hlavně za nižší cenu.

Když v polovině července Karneval představoval svůj "ještě lepší" (ale také ještě dražší) tarif Turbo Plus, naznačil že na podzim plánuje také "odlehčený" (menší a levnější) tarif, který ale nijak blíže nepopsal.

Konkrétnější bylo UPC, které zřejmě v reakci na krok Karnevalu oznámilo, že testuje "light" verzi své služby chello. Ta by měla nabízet rychlost 128/64 kbit/s, s tím že po vyčerpání objemu 1 GB v měsíci rychlost poklesne na 64/64 kbit/s. Žádný konkrétní termín spuštění oznámen nebyl, ale kupodivu byla naznačena koncová cena této light verze: 779 Kč (včetně DPH) za měsíc. To odpovídá 655 Kč bez DPH.

Přidává se i ADSL

Vývoj kolem ADSL je čtenářům Lupy jistě dobře znám: Telecom sám se původně také vydal cestou "zvětšování" svého ADSL, když zvýšil jeho rychlost (a současně zavedl objemová omezení a Fair Use Policy), ale cenu ponechal stejnou. Teprve později, nejspíše pod tlakem konkurence a díky nákupu nové technologie, snížil ceny i objemové limity, ale rychlost opět ponechal.

Nyní tedy i Český Telecom přichází s "light" nabídkou svého ADSL pro koncové zákazníky, v podobě nové služby Internet Expres Start. Oproti dosavadním verzím Internet Expres je zde snížena:

  • koncová cena, na 720 Kč měsíčně bez DPH (dosavadní "nejmenší" verze Internet Expres 512/128 kbit/s přijde na 870 Kč měsíčně bez DPH). V rámci promo akce má nová služba Start zaváděcí cenu dokonce jen 520 Kč měsíčně bez DPH (nutno objednat do 20.8., pak platí ještě dva měsíce)
  • rychlost, na 256/64 kbit/s (dosud buď 512/128 kbit/s, nebo 1024/256 kbit/s)
  • objem dat, po jehož vyčerpání dojde ke zpomalení přípojky: 250 MB za týden. Dosud to bylo 0,5 GB (u Internet Expres 512/128), resp. 1 GB (u Internet Expres 1024/256).

Beze změny naopak zůstává agregace (1:50). Poněkud se ale mění mechanismus zpomalování přípojky při překročení objemového limitu. U dosavadních verzí Internet Expresu bylo zpomalení dvoustupňové: např. u verze IE 512/128 se po přenesení objemu 0,5 GB rychlost snížila na 256/128 kbit/s, a po vyčerpání dalšího 0,5 GB (celkem 1 GB v rámci týdne) rychlost klesla na 64/64 kbit/s. U verze Start je zpomalení jednostupňové: jakmile v týdnu (měřeno od pátku do pátku) přenesete 250 MB, rychlost poklesne na 64/64 kbit/s, a na této hodnotě zůstane až do konce týdne (do pátku), kdy se zase vrátí na 256/64 kbit/s.

Stejné jako u dosavadních verzí služby Internet Expres je i zde "osvobození" přenosů z portálu Starzone.cz od objemových limitů - tyto přenosy se do limitů nezapočítávají ani u nové verze Start. Stejná je i možnost přiobjednat si, za zvýhodněnou cenu, také hlasový tarif Universal (ve všech jeho variantách). Samostatně tento hlasový tarif přijde na 495 Kč, ale pokud již máte na své pevné lince ADSL, měl by vás přijít jen na 279 Kč měsíčně. Důležité je, že toto (podle webu Telecomu) obecně platí pro všechny varianty ADSL od všech poskytovatelů.

Co konkurence?

Zatímco Český Telecom dokázal snížit koncovou cenu svého ADSL na "řádných" 720 Kč a "zaváděcích" 520 Kč bez DPH (skrze právě popisovanou službu Internet Expres Start), jeho konkurenti byli v tomto ohledu ještě úspěšnější. Například Contactel již v dubnu srazil cenu za přípojku 512/128 kbit/s s 3 GB dat na 650 Kč, a v květnu EMEA Telecom na 590 Kč. VOLNÝ pak nabídl přípojku se stejnou rychlostí, ale jen s 1 GB dat v ceně, za 549 Kč měsíčně, vše bez DPH. Ještě níže se pak v nedávných dnech dostalo Tiscali, s přípojkou 256/64 kbit/s a s objemem 3 GB, za 499 Kč měsíčně.

Zajímavé ovšem je, jak se k těmto koncovým cenám alternativní operátoři dostali. S výjimkou nejnovější nabídky Tiscali jde o služby, "postavené" na dosavadní velkoobchodní nabídce Českého Telecomu. Ta má ale jednu podstatnou vlastnost: neumožňuje alternativním operátorům "postavit" funkční analogii služby Internet Expres. Neobsahuje totiž žádnou variantu ADSL, která by chování Internet Expresu kopírovala - u které by při vyčerpání určitého objemu přenesených dat klesla rychlost a další přenos nebyl zpoplatněn. To, na čem mohou alternativci "stavět", jsou pouze takové velkoobchodní ADSL služby, které nemění svou rychlost, a po překročení konkrétního objemu přenesených dat jim Telecom explicitně naúčtuje data, přenesená nad tento limit. Stejně tak velkoobchodní nabídka ADSL služeb neobsahuje nic, co by umožňovalo vyjmout nějaká data z objemových limitů (a realizovat tak podobnou výjimku, jakou si Telecom udělal sám sobě pro data, stahovaná ze Starzone.cz).

Právě v pondělí 2.8.2004, a tedy souběžně s představením nové služby Internet Expres Start, rozšířil Telecom svou velkoobchodní nabídku o ADSL službu s rychlostí 256/64 kbit/s a agregací 1:50. Opět ale nejde o velkoobchodní obdobu služby Internet Expres Start, ale o jinak koncipovanou službu: nemá žádný pokles (nominální) rychlosti, a v ceně jsou 2 GB objemu dat. Velkoobchodní cena je 507 Kč měsíčně, a navíc jde jen o část celé služby, poskytované koncovému zákazníkovi - alternativní operátor k této velkoobchodní části musí přidat ještě samotný přístup k Internetu a vše, co s ním souvisí (např. poštovní schránky atd.).

Jak potom ale dokáží alternativci dosahovat tak nízkých koncových cen, když jen samotná "velkoobchodní část" je o dost dražší? Jak to dělají např. Contactel, EMEA Telecom a VOLNÝ, když přípojku 512/128 kbit/s prodávají za 650 Kč, resp. 590, resp. 499 Kč měsíčně, když jen za "velkoobchodní část" si Telecom ve své velkoobchodní nabídce účtuje 707 Kč? Jak to dělá Tiscali, které svou novou přípojku 256/64 kbit/s se 3 GB za 499 Kč zřejmě postavilo již na nové velkoobchodní nabídce 256/64 kbit/s se 2 GB, za 507 Kč?

Odpověď na takovéto otázky je zřejmě nutné hledat v ADSL propojení: zatímco Telecom si ve své velkoobchodní nabídce stanovil nějaké konkrétní ceny sám, regulátor v určitém okamžiku (1.4.2004) rozhodl o cenách za ADSL propojení, které jsou výrazně nižší. Pokud je mi známo, toto ADSL propojení nebylo dosud realizováno (s žádným z AO), a to i přes všechna existující rozhodnutí regulátora. Nejspíše je to tedy tak, že Telecom nadále posílá alternativcům faktury s dosavadními velkoobchodními cenami, ale alternativci při své cenotvorbě již vychází z toho, že platí ceny stanovené regulátorem. Jak si to nakonec mezi sebou vyřeší, jsem opravdu zvědav.