Vyšlo na Lupě, 3.8.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0803001.php3

Konečně CDMA!

Nová služba Data Expres od Eurotelu, na bázi CDMA EV-DO v pásmu 450 MHz, nabídne až 800 kbit/s, s očekávanou průměrnou rychlostí stahování 256 kbit/s. Měsíční paušál, bez omezení objemu přenesených dat a doby připojení, přijde na 899 Kč bez DPH. V nabídce je zatím jen modem s USB rozhraním. Počáteční pokrytí je na úrovni 70 procent populace ČR.

Rébus o konkrétní podobě, datu spuštění a ceně CDMA služeb Eurotelu je konečně vyřešen. Nová služba s názvem Eurotel Data Expres startuje právě teď, a má jen jednu variantu:

  • "plošnou" a "mobilní", s možností využití kdekoli v dosahu sítě. Pokrytí v současné době dosahuje 70% populace (nikoli území ČR), mapa je k dispozici zde
  • přenosová rychlost je shora omezena na 800 kbit/s na downstreamu, a na 156,3 kbit/s na upstreamu. Minimální garantovaná rychlost neexistuje, očekávaná efektivní přenosová rychlost (na downstream) je 256 kbit/s na upstream.
  • měsíční paušál (tarif Data Expres Nonstop) činí 899 Kč bez DPH (1069,81 Kč včetně DPH), bez ohledu na dobu úvazku.
  • na délce smluvního úvazku je závislá cena CDMA modemu: nedotovaný modem stojí 8995 Kč včetně DPH, dotovaný (při úvazku na 12 měsíců) přijde na 1495 Kč s DPH
  • na délce úvazku je závislá i cena aktivace služby: s nedotovaným modemem přijde na 580 Kč s DPH. S dotovaným modemem (úvazek 12 měsíců) přijde na 1780 Kč s DPH, a to ještě jen v rámci promo akce, platné do 31.8.2004).
  • jde o čistě datovou službu, neobsahující žádnou hlasovou část (žádné volné hlasové minuty apod.)

Tolik tedy základní informace na první pohled. Pojďme nyní k některým praktickým aspektům nové služby podrobněji.

Jediná varianta a bez synergie
Osobně mne asi nejvíce překvapilo, že nová služba Data Expres od Eurotelu se nezdá být nijak provázána se službami Internet Expres od Českého Telecomu (pomineme-li shodný přívlastek "Expres" a možnost zakoupení i v prodejnách druhé firmy). Nenaplnily se tedy úvahy a spekulace o tom, že bezdrátové CDMA od Eurotelu a "drátové" ADSL od Telecomu se budou určitým způsobem vzájemně doplňovat, ale nebudou si vzájemně konkurovat. Třeba tak, že CDMA bude dostupné (ve výhodnější podobě) jen tam, kde ADSL dosud dostupné není. Vše, včetně výsledné ceny a pokrytí, naopak nasvědčuje tomu, že půjde o dvě na sobě nezávislé a vzájemně si konkurující služby.

Samozřejmě ale mohou být obě služby fakticky "provázány" i jinak. Například skrze svůj marketing - pokud v určité lokalitě není dostupná jedna, může být zákazníkovi nabízena služba druhá. Žádné specifické cenové zvýhodnění, které by s tím souviselo, však oznámeno nebylo.

Nenaplnily se ani signály, které se objevily v květnu, na společné tiskovce Telecomu a Eurotelu, kdy startovala služba Internet Expres. K tehdy ještě připravované službě Data Expres (od Eurotelu) tam zaznělo, že by měla mít dvě podoby:

  • tzv. plně mobilní, s možností využití všude (plošně)
  • tzv. fixně mobilní, kdy by její využití mělo být vázáno jen na konkrétní lokality (např. doma, na chatě atd.).

Dnes je tedy jasné, že na trh se dostala jen varianta "plně mobilní" (byť pokrytí dosud není skutečně plošné). Plně mobilní by nová služba skutečně měla být, protože síť CDMA podporuje předávání mobilního terminálu z jedné buňky do druhé (handover-y). Takže můžete třeba jet v autě, přecházet z jedné buňky do druhé, a přitom stále přenášet data.

Rychlost a Fair Use Policy
Uživatele budou jistě velmi zajímat otázky typu skutečně dosahovaných přenosových rychlostí, či případného omezení v čase či v objemu dat, které lze přenést za určitý časový interval, otázky Fair Use Policy apod. Jak to tedy je s těmito aspekty?

Pro správné pochopení si musíme nejprve říci, že nově spuštěná datová služba má sdílený charakter (a funguje v rámci buňkové sítě). To znamená, že o celkovou přenosovou kapacitu v rámci konkrétní buňky se obecně dělí všichni aktivní uživatelé, kteří se právě nachází v dané buňce. "Aktivním" uživatelem je přitom pouze ten, kdo v daném okamžiku skutečně přenáší nějaká data (a nikoli ten, kdo sice "je připojen", ale právě negeneruje žádné požadavky na přenos dat).

Celková přenosová kapacita, která je takto všemi aktivními uživateli v buňce sdílena, odpovídá přenosové rychlosti 2,4 Mbit/s (pro jeden sektor a jednu nosnou frekvenci nezatížené sítě, podle standardu CDMA EV-DO, Rev.0, který Eurotel používá). Teoreticky by tedy jeden uživatel, pokud by byl v příslušné buňce jediným aktivním uživatelem, mohl dosáhnout až této rychlosti. Eurotel však, podobně jako to prý dělají i ostatní provozovatelé CDMA sítí, uměle omezuje maximální rychlost na uživatele - na 800 kbit/s. To je tedy praktické maximum, kterého může uživatel v optimálních podmínkách dosáhnout.

Praktické minimum žádné není (resp. odpovídalo by nule), protože CDMA síť neposkytuje a ani nemůže poskytovat garanci minimální rychlosti (například proto, že nedokáže limitovat počet aktivních uživatelů, kteří se budou právě nacházet v buňce). Eurotel sám uvádí, že skutečně dosahovaná přenosová rychlost (přesněji: očekávaná průměrná rychlost pro stahování) má být 256 kbit/s. To je podle naší Státní informační s komunikační politiky přesně na hranici, od které začíná broadband.

Důležitý je jistě i konkrétní postup, podle kterého jsou všem aktivním uživatelům v buňce přidělovány dostupné kapacitní zdroje. Mohlo by zde docházet k něčemu podobnému, co nadělalo hodně zlé krve u ADSL - že jeden "hodně aktivní" uživatel s velkým počtem navázaných spojení získá podstatně větší příděl kapacity než ostatní aktivní uživatelé? Odpovědi na tuto otázky jsem porozuměl tak, že způsob rozdělování dostupné kapacity mezi všechny aktivní uživatele je komplikovaný, a určitým způsobem závisí i na tom, kolik má ten který uživatel navázáno spojení. Na druhou stranu je prý celý systém natolik inteligentní, aby si dokázal vynutit spravedlivé rozložení přenosové kapacity mezi všechny zájemce (a v případě nedostatku kapacity tedy nějak omezil toho, kdo by chtěl "konzumovat příliš").

Nejlepší asi bude počkat si na konkrétní praktická měření. První výsledky na dsl.cz hovoří o průměrně dosahované rychlosti mezi 350 až 400 kbit/s, se špičkami až 750 kbit/s. To se ale zřejmě týká doby, kdy síť CDMA ještě nebyla příliš zatížena.

Další důležitou skutečností je to, že kromě právě popsaného způsobu sdílení přenosové kapacity by neměl být nijak limitován objem dat, které uživatel přenese. Stejně tak nemá být v závislosti na objemu přenesených dat nijak uměle snižována přenosová rychlost. Připojení je také trvalé v čase, tj. uživatel může zůstat souvisle připojen libovolně dlouho. Zřejmě jediným praktickým omezením, navíc nijak bolestivým, je to že když uživatel nebude po 2 dny generovat žádný datový provoz, bude odpojen a musí se znovu připojit.

IP adresa
Nepříliš příjemnou zprávou je to, že uživatelé nové služby Eurotel Data Expres budou dostávat dynamicky přidělované IP adresy, a to zřejmě neveřejné - budou totiž "schováni" za překladem adres (mechanismem NAT). Ten prý bude inteligentní a bude umožňovat i realizaci některých VPN, ale bude to NAT 1:n (resp. tzv. PAT, Port Address Translation, překládající více privátních IP adres do jedné veřejné IP adresy).

Možnost připlatit si na veřejnou a statickou IP adresu (a s ní i obejít NAT) prý k dispozici není.

CDMA Modem
Eurotel spustil svou novou službu Data Expres s nabídkou jediného CDMA modemu, a to Gtran GPC-6420 (viz obrázek). Bez jeho pořízení není možná aktivace služby jako takové (přesněji: aktivace tarifu Data Expres Nonstop). Do budoucna lze zřejmě očekávat, že v nabídce budou i další modemy.

Modem Gtran GPC-6420 má směrem k počítači pouze USB rozhraní (a žádné ethernetové), což nemusí každému uživateli vyhovovat. Má také vlastní kompaktní anténku, kterou lze snadno odejmout a místo ní připojit externí prutovou anténu, která je součástí balení, a tudíž v ceně modemu. Jako placené příslušenství si uživatel může koupit také směrovou (yaggi) anténu, pro místa se slabým příjmem.

Pro zájemce o novou službu Data Expres, kteří neví zda jsou v jejím dosahu, může první orientaci poskytnout aktuální mapa pokrytí. Pokud tuší, že by v dosahu být mohli, mohou si od Eurotelu zapůjčit modem na vyzkoušení podmínek příjmu. Podrobnosti na tiskovce nezazněly, určité informace se objevily alespoň ve včerejších diskusích: maximálně na 3 dny, první den přijde na 90 Kč, další na 250 Kč, skládá se vratná záloha 9 000 Kč.

Migrace
Zajímavou otázkou je určitě možnost přechodu ze stávající služby Data Nonstop na novou službu Data Expres, obojí v rámci Eurotelu. Tedy přechod z pomalejšího GPRS na rychlejší CDMA.

V případě předplacené varianty GPRS (Go Data Nonstop) asi není co řešit, ale otázka je co v případě uživatelů, kteří mají na ET Data Nonstop podepsanou smlouvu na dva roky, a na základě této smlouvy získali dotovaný GPRS modem, resp. mobil.

Z toho, co na tiskovce zaznělo, vyplynulo že žádná oficiální nabídka migrace z jedné služby na druhu (fakticky: z nižší, resp. lacinější služby na dražší) připravena není. Komplikací je například i to, že smlouva na EDN je dvouletá, zatímco u nové služby Data Expres je smluvní úvazek (pro získání dotovaného modemu, nikoli pro získání nižší měsíční ceny) pouze v délce 12 měsíců.

Eurotel prý bude řešit otázku migrace z jedné služby na druhou "individuálním přístupem k zákazníkům", v rámci kterého prý nebude striktně bazírovat na formálních podmínkách.