Vyšlo na isdn.cz, 7.6.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0607002.php3

Minulý týden: broadbandová strategie, ADSL propojení, …

Připravovaná národní broadbandová strategie počítá se zřízením fondu, do kterého by stát mohl dát jedno procento z výnosů privatizace Telecomu. Ani měsíc poté, co regulátor přikázal uzavřít ADSL propojení, se tak nestalo. APVTS oslovilo páté narozeniny. Tele2 hrozí arbitráží proti ČR, kvůli kreditům v měsíčních paušálech. Na Slovensku mají EDGE.

Počátkem minulého týdne proběhla v Praze konference "IBLive 2004" (Innovation & Business Live), o "trendech, obchodních modelech a strategiích elektronického podnikání". Na programu bylo hned několik tematicky zaměřených panelů, a první z nich byl zaměřen na problematiku iniciativ eEurope a eČesko, s podtitulem "Jaké prostředí vytváří stát pro inovace a znalostní společnost". Účastníkem tohoto panelu byl také ministr informatiky Vladimír Mlynář, který v diskusi poodhalil i něco z obsahu připravované "Národní broadbandové strategie". Ta by měla definovat naše priority a cíle, a navrhovat postupy při rozšiřování broadbandu v ČR. Požaduje ji po nás i EU, a úkol vypracovat ji jsme si dali i do naší vlastní Státní informační a komunikační politiky (s termínem ke vstupu do EU, což se nepodařilo). Sama EU však od nových členských zemí očekává tyto strategie do konce letošního kalendářního roku.

Naše broadbandová strategie se tedy teprve připravuje, a ministr Mlynář naznačil jeden z jejích hlavních pilířů. Tím by mělo být vytvoření fondu na podporu rozvoje broadbandu, do kterého by stát mohl vložit 1 procento z výnosu privatizace Českého Telecomu. Celý obor telekomunikací prý už do státní kasy přispěl nemalými částkami, ať již na DPH či jinak, a tak je na čase, aby se alespoň něco z toho vrátilo zpět, do rozvoje broadbandu. Konkrétní pravidla čerpání z fondu jsou zatím ve stádiu rozvah.

Pokud by privatizace Českého Telecomu vynesla na 50 miliard, jedno procento z toho by obnášelo 500 milionů korun. Je to dost, nebo málo? A podaří se vůbec tento záměr prosadit? Bude ministerstvo informatiky natolik silné, aby dokázalo takovýto záměr realizovat, v situaci v jaké se státní kasa nachází? Je to záměr příliš skromný, nebo adekvátní situaci, nebo dokonce příliš ambiciózní? Co si o tom myslíte?

V každém případě výsledek bude jasným signálem směrem "dovnitř" (k uživatelům zde v ČR) i směrem "ven" (např. k EU), jak moc to s vlastní budoucností a s ICT technologiemi myslíme vážně, a jaké máme skutečné priority.

ADSL propojení: stále není

Minulý týden, na přelomu května a června, oznámila společnost Czech OnLine výrazné snížení svých ADSL služeb, pod značkou VOLNÝ. V zásadě lze říci, že se posunula z dosavadní cenové hladiny, dané současnou podobou velkoobchodní nabídky ČTc, na cenovou hladinu odpovídající cenovému rozhodnutí ČTc č. 03/PROP/2004 z 1.4.2004. Již dříve přitom stejný krok učinil i Contactel. Pro srovnání: Contactel nabídnul ADSL s rychlostí 512/128 kbit/s, s agregací 1:50 a objemovým limitem 3 GB, za 650 Kč bez daně. Czech On Line se nyní dostal se stejnou nabídkou na 679 Kč, a uvedl na trh ještě levnější variantu: s objemem 1 GB, za 549 Kč (vše bez DPH). Podrobnosti najdete v této tiskové zprávě.

Skutečnost, že i Czech On Line se dostal na úroveň cen, odpovídající cenovému rozhodnutí regulátora pro ADSL propojení, by mohla naznačovat, že se této společnosti již podařilo dojednat s Telecomem propojení i pro ADSL a uzavřít příslušný dodatek ke své propojovací smlouvě. Podle dostupných informací tomu tak ale není, a to ani v případě Contactelu. Oba operátoři však na přelomu dubna a května dostali od regulátora konkrétní rozhodnutí v jejich sporu s Telecomem (rozhodnutí ve správním řízení, navazující na předchozí "obecné" cenové rozhodnutí regulátora), právě o uzavření propojovacích dohod (viz např. tisková zpráva COL). Toto rozhodnutí ukládá oběma stranám sporu povinnost realizovat propojení do 30 dnů.

To se sice nestalo, ale alternativní operátoři nejspíše interpretují rozhodnutí regulátora tak, že po uplynutí 30 dnů platí ceny a podmínky, které toto rozhodnutí stanovilo. Proto i snížení koncových cen, u Contactelu dokonce s předstihem před uplynutím 30 denní lhůty z rozhodnutí.

Datové balíčky u Contactelu

Contactel zareagoval na cenové změny u Czech On Line významným zjemněním "datového kroku". Dosud, když uživatel překročil objemový limit obsažený ve službě, zaplatil hned za dalších 10 GB. Nyní platí již jen za další 2 GB. Dalším zajímavým krokem Contactelu je zavedení "datových balíčků": uživatel si může dopředu (vždy na příští měsíc) objednat určitý objem dat nad limit, obsažený již ve službě (v násobcích 0,5 GB, 1 GB, 5 GB a 10 GB). Pokud je nevyčerpá, převádí se zbytek do dalšího měsíce.

Asociace APVTS oslavila páté výročí své existence

V květnu 1999 založilo šest telekomunikační operátorů (Aliatel, České radiokomunikace, Dattel, GTS Czech Net, Kabel Plus a Český Telecom) asociaci APVTS (Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí). Dnes, po pěti letech, má na 14 řádných členů, z řad provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, a 31 přidružených členů z řad společností, podnikajících v oboru elektronických komunikací. Za hlavní výsledky své práce považuje (podle vydané tiskové zprávy):

  • vypracování nákladového modelu pro výpočet cen za propojení v pevných sítích,
  • vypracování dokumentů nových služeb výběru operátora a přenositelnosti čísel a jejich projednání a přijetí ve spolupráci s regulátorem,
  • účast na přijetí novely telekomunikačního zákona k otevření místní smyčky a vypracování konkrétních podkladů, sloužících operátorům při sjednávání smluvních vztahů,
  • vývoj modelů pro vytáčený přístup k síti Internetu,
  • snížení ceny za propojení při volání z pevných do mobilních sítí o 50%.

V současné době považuje APVTS za svou hlavní prioritu přípravu zákona o elektronických komunikacích:

"Naší prioritou v současné chvíli je prosazení kvalitního Zákona o elektronických komunikacích, v souladu se směrnicemi Evropské komise" říká předseda APVTS. "Naše asociace se významně podílí na přípravě nového zákona o elektronických komunikacích, k jehož zpracování byla, společně s dalšími asociacemi, přizvána ministrem informatiky panem Vladimírem Mlynářem".

Tele2 zvažuje arbitráž proti ČR

S naším vstupem do EU se otevřel prostor i pro naše telekomunikační operátory, aby se při řešení svých sporů (mezi sebou navzájem, s dominantním operátorem, se státem atd.) dožadovali naplnění evropských direktiv a dalších forem právních vztahů a závazků, platných v EU, a také se odvolávali u takovýchto sporů k orgánům EU.

První "vlaštovkou" možná bude Tele2, která minulý týden oznámila, že její mateřská společnost v Lucembursku "uvažuje o zahájení arbitrážního řízení s Českou republikou z důvodu nedostatečné ochrany svých investic v České republice". Důvodem mají být volné kredity v cenových programech Českého Telecomu, které má náš regulátor a stát tolerovat:

České úřady nedokázaly zabránit Českému Telecomu ve vázání poplatků za volání s měsíčním pronájmem telefonní linky. Přestože je tento typ nabídky nezákonný a podle evropských soutěžních úřadů omezuje přístup spotřebitelů k levnějšímu volání, české úřady situaci tolerují.

V ČR se společnost Tele2 stala prvním alternativním operátorem, který dokázal skrze volbu operátora oslovit i "nejmenší" klienty z řad domácností, díky tomu že si neúčtoval žádnou "minimální měsíční konzumaci". Podle orientačních odhadů může mít až 10 procent trhu hlasových služeb, realizovaných přes volbu operátora. Původně Tele2 nabízela v ČR také služby ADSL. Po problémech se zapínání agregace na straně ČTc však ADSL služby přestala nabízet, s odůvodněním že díky mechanismu přeprodeje velkoobchodní nabídky ČTc nemá možnost ovlivnit jejich kvalitu. Problém kvality pak skutečně velmi "potrápil" snad všechny poskytovatele "předprodávaných" ADSL služeb, a vynutil si zavedení velmi přísných Fair Use Policy, regulujících chování uživatelů. Podle nejnovějších měření serveru DSL.cz se však efektivní přenosová rychlost stále pohybuje od 44 do 70 procent nominální přenosové rychlosti, což je výrazně méně než u srovnatelných služeb v zahraničí.

Na Slovensku mají Edge

Zatímco u nás stále čekáme na spuštění datových služeb na bázi CDMA (v síti Eurotelu, v pásmu 450 MHz), na Slovensku tamní Eurotel (patřící do rodiny T-Mobile) uvedl do provozu technologii EDGE. Ta je jakýmsi mezistupněm mezi datovými službami stávajících mobilních sítí 2. generace a budoucích sítí 3G (UMTS). Pracuje ještě ve frekvenčních pásmech GSM, které ale využívá efektivněji a díky tomu dokáže dosáhnout vyšších rychlostí než stávající GPRS. Služba SuperSpeed, kterou spustil slovenský Eurotel, slibuje až 236 kbitů ze sekundu (ovšem jako teoretické maximum, praktické výsledky budou samozřejmě záviset na řadě místních podmínek). Také pokrytí zdaleka není plošné - zatím je EDGE dostupný jen v Bratislavě, Košicích, Banské Bystrici, Žilině, Trenčíně, Prešově a brzy prý i v Nitře a Trnavě. Podrobnosti.