Vyšlo na isdn.cz, .2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0524002.php3

Minulý týden: ADSL, CDMA, epodpis …

GTS a Czech On Line zavádí Fair Use Policy na svém ADSL. EMEA Telecom zlevňuje ADSL až na 590 Kč. V Rumunsku je spuštěna první komerční CDMA síť v pásmu 450 MHz v Evropě. Ministerstvo informatiky podpoří používání elektronického podpisu tím, že starostům rozdá kvalifikované certifikáty. V nové podobě odstartuje národní program počítačové gramotnosti.

Minulý týden byl poměrně bohatý na různé události. Začněme tedy u ADSL, které minulý týden zaznamenalo další pokles ceny. Společnost EMEA Telecom zlevnila "nejmenší" variantu ADSL (512/128 kbit/s, 1:50, 3 GB dat) až na 590 Kč měsíčně, bez nutnosti dalších úvazků (např. odběru hlasových služeb). Každý další 1 GB přitom přijde na 55 Kč. Není přitom známo, zda byl takovýto pokles ceny umožněn zavedením režimu ADSL propojení (žádné ještě nebylo oznámeno, a EMEA Telecom není uváděn mezi dosavadními žadateli o takovéto propojení), či zda byl umožněn něčím jiným.

K ADSL se váží informace i od dvou dalších poskytovatelů. Společnost GTS od 1. června také zlevňuje své ADSL, a "nejmenší" přípojku 512/128 kbit/s, s agregací 1:50, nabízí již za 849 Kč bez DPH. Služba přitom nadále zůstává bez objemového limitu, a navíc s pevnou IP adresou v ceně. Důležité ale je, že GTS současně zavádí Fair Use Policy, s tím že: "postihem bude adresné zpomalení přenosu dat těm, kteří službu nadměrně zatěžují". Rozhodující objem dat, po jehož přenesení by mělo dojít ke zpomalení, nebyl oznámen. Známo je pouze to, že jeho vyhodnocení je vztaženo ke kalendářnímu měsíci (tj. ten, kdo od začátku měsíce překročí příslušný limit, bude až do konce měsíce zpomalen). Se začátkem nového kalendářního měsíce budou všichni začínat na stejné startovní čáře, "s čistým kontem".

Fair Use Policy nově zavádí na svých ADSL službách pro rezidenční zákazníky také společnost Czech On Line (u služeb VOLNÝ). Zajímavostí je to, že se týká všech uživatelů ADSL služeb VOLNÝ, včetně těch, kteří využívají služby s omezeným objemem dat. FUP je zde vztažena k objemu dat, které uživatel přenese za jeden den - pokud tento objem převýší určitou mez (která ani zde nebyla zveřejněna a bude zřejmě stanovována dynamicky), bude uživatel na tři dny zařazen mezi uživatele s nižší prioritou (a tím fakticky zpomalen).

MI ČR chce podpořit používání e-podpisu

Na konferenci ISSS 2004 (Internet ve státní správě a samosprávě) koncem března t.r. oznámilo MI ČR záměr rozdat obcím (přesněji: jejich představitelům, tj. starostům atd.) tzv. kvalifikované certifikáty, nutné pro zaručený elektronický podpis, s cílem podpořit používání této možnosti ve veřejné správě. Souvisí to i s tím, že nově připravovaný správní řád zavádí možnost vést správní řízení plně v elektronické formě, s využitím elektronických podpisů.

Důležitým faktorem je to, že certifikáty zaplatí samo MI ČR ze svých zdrojů. Vyčlenilo na to částku 3 mil. Kč, a s dosud jedinou akreditovanou certifikační autoritou (I.CA) MI ČR dojednalo objemovou slevu, z původních 770 Kč za jeden certifikát, na 370 Kč za kus. Peněz by tedy mělo být dost na certifikáty pro všech 6253 obcí. Pokud některé obce neprojeví zájem, budou prý zbývající prostředky využity pro přidělování certifikátů školám.

Přidělování certifikátů by mělo začít již koncem května, a skončit by mělo koncem listopadu. Kromě I.CA se na sběru žádostí o vydání certifikátů (fakticky coby tzv. registrační autorita) bude podílet i technický a zkušební ústav TESTCOM. Podrobnosti.

NPPG bude pokračovat v nové podobě

Tzv. národní program počítačové gramotnosti (NPPG), zaměřený na vzdělávání nejširší laické veřejnosti formou krátkých úvodních kurzů, pořádala v loňském roce společnost Centra Internetu, za přispění sponzorů a MI ČR. Pro letošní rok byla vypsána veřejná obchodní soutěž, ve které byli nakonec vyhlášeni dva vítězové - Centra Internetu a Economia - s tím že obě společnosti se měly podělit o částku 12 milionů, alokovanou od MI ČR. Centrum Internetu se však proti výsledkům odvolalo k ÚOHS, formou dvou samostatných podání. Proto až dosud školení neprobíhala, a čekalo se na verdikt ÚOHS.

Jak minulý týden informovalo MI ČR, ÚOHS jeden podnět již rozhodl, a to tak že veřejnou soutěž zrušil. MI ČR se proti tomu nehodlá odvolávat a raději zvolí jinou formu, která umožní brzké zahájení samotných kurzů. Touto formou má být vypsání účelové dotace (dotačního titulu), na polovinu původně alokované částky (6 milionů, místo 12 mil Kč). Dalším subjektem, který přispěje na program NPPG částkou 2 mil. Kč (formou účelového daru), je sdružení CZ.NIC.

Podrobnosti o dotaci mají být v nejbližší době zveřejněny na webu MI ČR. Tato forma by měla umožnit realizovat kurzy v zásadě každému, kdo vyhoví podmínkám přidělení dotace. V letošním roce se již registrovalo na 1500 zájemců o kurzy (které zatím vůbec neprobíhaly).

GTS dotuje pevné telefony

Že mobilní operátoři dotují mobilní telefony, je celkem běžné a zákazníci si na to již určitě zvykli. Ale u pevných telefonů je to novinka. Přichází s ní společnost GTS, která se rozhodla dotovat bezdrátové telefony v původní ceně cca 2000 Kč. Pokud se zákazník zaváže k odběru hlasových služeb na 2 roky, a také k určité minimální konzumaci (např. u služby GTS Volba Doma musí provolat nejméně 400 Kč měsíčně), může si pořídit takovýto telefon již za desetinu jeho řádné pořizovací ceny. Jakpak se tato novinka ujme?

První evropská komerční síť CDMA 450

Rumunský operátor ZAPP spustil jako první v Evropě komerční síť CDMA v pásmu 450 MHz. Jde o síť poskytující jak datové, tak i hlasové služby. Vlastníkem rumunského operátora je holdingová společnost Inquam Limited, a jedním z jejích největších vlastníků je společnost Qualcomm. Na její platformě BREW je také celé řešení založeno. Zákazníkům je nabízen jen jediný terminál (Zapp Series Z710i). Celkem je ve světě na 7 komerčních sítí CDMA v pásmu 450 MHz, přičemž všechny dosud kombinují hlas i data. Teprve náš Eurotel měl být první, kdo se chystal spustit čistě datovou síť v pásmu 450 MHz - ale jak známo, dosud se mu to nepodařilo.

Věcný záměr zákona o sdílení dat

Ministerstvo informatiky zveřejnilo minulý týden věcný záměr návrhu důležitého zákona "o sdílení dat při výkonu veřejné správy" (dříve označovaného jako "zákon o registrech"). Jde o právní úpravu, která by měla definovat pravidla výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy, a umožnit tak jejich vzájemné propojení a součinnost. Návrh je dostupný na webu MI ČR (zde).