Vyšlo na isdn.cz, 17.5.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0517002.php3

Minulý týden: CDMA, ADSL, Slovensko …

Nová datová služba Eurotelu by se měla jmenovat Data Expres, a měla by být nabízena ve dvou variantách, s možností využití všude, nebo jen v některých lokalitách. Na Slovensku chtějí dosáhnout plošné dostupnosti ADSL do konce příštího roku. U nás Telecom plánuje pokrýt 60 procent pevných linek do konce prvního pololetí letošního roku.

Hlavní událostí minulého týdne určitě bylo představení dvou novinek Českého Telecomu: služby Internet Expres a portálu starzone.cz. Co to je, kolik to stojí atd. jste se mohli dočíst ve většině odborněji zaměřených médiích, a dokonce i v médiích masovějších, které se věnovaly zejména portálu starzone. Zde bych se rád zaměřil na některé širší souvislosti a na další informace, které při představování Internet Expres-u také zazněly.

Jak to bude s ADSL pokrytím?

Představit novou službu (Internet Expres) na bázi ADSL je jedna věc, ale její reálná dostupnost v konkrétních lokalitách je "samostatnou kapitolou". Závisí to totiž na pokrytí naší republiky potřebnou technologií, zejména tzv. DSLAMy na místních telefonních ústřednách a na tzv. předsunutých účastnických blocích (jednotkách RSU). A právě zde nebyla dosud situace nijak růžová. Podle dostupných informací měl Telecom, až do velmi nedávné doby, instalováno po celé ČR jen 24 000 ADSL portů. Každý port přitom slouží jedné jediné ADSL přípojce, takže při 24 000 portech bylo možné zřídit maximálně 24 000 přípojek. Jestliže Telecom nedávno hlásil 22 000 realizovaných přípojek, pak to znamená, že velká většina portů již byla obsazena a prostor na další rozvoj byl velmi omezen.

Pokrytí dalších lokalit Telecom avizoval dlouho dopředu. Již koncem loňského roku vydal seznam 100 lokalit, kde by v průběhu letošního prvního pololetí chtěl ADSL zpřístupnit. Později dokonce spustil on-line aplikaci, která odpovídala na to, kdy je spuštění ADSL v té které lokalitě plánováno. Časem pak také přišly zprávy o tom, že Telecom konečně našel dodavatele ADSL technologií, a to v čínské společnosti Huawei. Podle zahraničních zdrojů s ní měl podepsat kontrakt na dodávku 200 000 portů. V místních médiích zase probleskly zprávy o tom, že by Telecom chtěl ještě v letošním roce zřídit na 100 000 ADSL přípojek. Tuto informaci Telecom sám nikdy nepotvrdil, ale také explicitně nevyvrátil.

První lokality, kde mělo být ADSL nově zpřístupněno, se měly dočkat 15. dubna. Nakonec se dočkaly 28. dubna, a bylo jich 20. Telecom minulý týden oznámil, že do konce května by se mělo dočkat na 55 dalších lokalit, a do 15.6. zbývajících 25 lokalit. Které to jsou, lze zřejmě zjistit individuálními dotazy v systému, který zjišťuje dostupnost ADSL.

Telecom ihned spočítal, že po dubnovém osazení 20 nových lokalit stoupla dostupnost ADSL tak, že nyní má možnost ji využít na 1 780 000 uživatelů pevných linek, což odpovídá cca 47 procentům všech pevných linek od ČTc. Po zpřístupnění ADSL ve všech 100 nových lokalitách by tento počet měl stoupnout až na 2 280 000, což by mělo odpovídat 60 % všech pevných linek ČTc.

Důležité ale je, že se jedná pouze o potenciální možnost, protože počty portů samozřejmě nejsou dimenzovány na to, že každý majitel pevné linky si pořídí ADSL. Fakticky záleží na počtu skutečně osazených portů. Jestliže původně jich bylo jen 24 000 v celé ČR, kolik jich přibylo osazením nových lokalit? Podle informací z Telecomu je v každé nové lokalitě standardně osazeno 64 portů. To není mnoho, a s osazením všech 100 nových lokalit by tak počet ADSL portů v ČR stoupnul jen na 30 400 portů. Jak jsem ale byl ubezpečen, Telecom teď má dostatek nakoupených DSLAM-ů, aby je mohl pružně přidávat tam, kde se jich začne nedostávat.

Kdy bude plošná dostupnost ADSL?

Zkusme si naši situaci srovnat se sousedním Slovenskem. Podle tohoto zdroje tamní Slovak Telecom oznámil, že "Do konca tohto roka chceme, aby 2,3 milióna obyvateľov Slovenska malo možnosť prístupu k internetu na báze DSL a koncom roka 2005 by sme chceli pokryť celú populáciu Slovenska". Je samozřejmě otázkou, co znamená dostupnost ADSL, měřená počtem obyvatel. Jde o obyvatele bydlící v lokalitách osazených ADSL technologií, bez ohledu na počet pevných linek? Nebo jde o počet pevných linek? Tolik jich možná ani na Slovensku nemají, takže půjde spíše o první variantu. Nicméně cíl "do konce roku 2005 všichni" je jasný a zřetelný.

Náš Český Telecom takhle daleko dopředu v čase nejspíše také myslí, ale bohužel potichu a své plány nesděluje. Kdypak se asi v ČR dočkáme plošné dostupnosti ADSL?

Jak je to s CDMA?

Když minulý týden Český Telecom představoval svůj nový Internet Expres, byl u toho i Eurotel. Dokonce to byla společná tiskovka obou společností, což mohlo vzbuzovat naděje, že přeci jen představí něco kolem CDMA. Nakonec se tak ale nestalo.

Způsob, jakým Eurotel participuje na službě Internet Expres, je zatím zcela minimální. Kromě toho, že nejrůznější propagační materiály, klipy apod. nesou loga obou firem, se Eurotel podílí již jen jako prostředník při získávání objednávek: v jeho značkových prodejnách dokáží zájemcům pomoci s vyplňováním objednávky, a tuto pak předají k vyřízení Telecomu, který se již postará o vše ostatní.

Některé zajímavé informace o budoucnosti CDMA služeb však na společné tiskovce Telecomu a Eurotelu přeci jen zazněly. Především zde Eurotel potvrdil, že to co mu chybí není samotná licence (tu má), ale "povolení ke komerčnímu provozu" (spíše zřejmě povolení k provozu rádiových vysílačů). Očekává, že mu jej regulátor vydá po úspěšném skončení testovacího provozu. Ten zatím stále ještě probíhá.

K příčině technických problémů se přímo na tiskovce vyjádřil manažer datových služeb pan Eduard Eck. Problém s rušením TV přenosů CDMA sítí se prý skutečně objevuje, a je prý nejviditelnější (takže asi nebude jediný). Jeho příčinou však není to, že by Eurotel vysílal jinde než má, v pásmu které patří TV vysílání. Problémem jsou spíše televizní předzesilovače různých anténních systémů, které přijímají širší pásmo než by měly, a tím "nabírají" i signál CDMA sítě.

Zajímavá informace pak zazněla i na adresu budoucí podoby CDMA služeb. Ty by měly nabízeny ve dvojím provedení:

  • jako tzv. plně mobilní, neboli s možností využití všude (plošně)
  • jako tzv. fixně mobilní, kdy by jejich využití mělo být vázáno jen na konkrétní lokality (např. doma, na chatě atd.).

Žádné další detaily nezazněly, ani ohledně očekávaného termínu spuštění služby, ani ohledně cen apod. Jasný se zdá být alespoň název budoucí CDMA služby. Jmenovat by se měla "Data Expres".