Vyšlo na Lupě, 13.5.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0513001.php3

Internet Expres: bomba, která nevybuchla

Nová služba Internet Expres od Českého Telecomu je bundle, tvořený ADSL připojením a jednou z variant tarifu Universal pro hlasové služby. Cena ani parametry však nijak neoslňují. Fair Use Policy na ADSL je poměrně přísná, a obdobné služby lze pořídit samostatně za stejných, či dokonce ještě výhodnějších podmínek.

Soudě podle reklamních spotů v televizi měl Český Telecom včera odpálit malou bombu: nabídnout výhodné neomezené vysokorychlostní připojení k Internetu, pod značkou Internet Expres. Včera svou novou nabídku také skutečně představil - ale dovolím si vyjádřit názor, že to žádná bomba není.

Internet Expres je "bundle", neboli spojení dvou produktů do jednoho celku, za jednu výslednou cenu. Jednou ze součástí je ADSL připojení k Internetu, druhou pak měsíční paušál pro hlasové služby na pevné lince. V nabídce jsou dvě varianty tohoto bundlu:

 • Internet Expres 512/128 kbit/s: obsahuje ADSL připojení s uvedenou rychlostí, a dále jeden z cenových programů Telefon Universal, Telefon Universal Dialog, Business Universal a Business Universal Dialog. Měsíční poplatek je 1149 Kč bez DPH (resp. 1367,31 Kč včetně DPH). Pokud si službu objednáte nejpozději do 11.7.2004, dostanete po dva měsíce slevu ve výši 150 Kč bez DPH (tj. zaplatíte 2x 999 Kč za měsíc, místo 1149 Kč)
 • Internet Express 1024/256 kbit/s: ADSL s uvedenou rychlostí a jeden ze čtveřice výše uvedených hlasových programů. Měsíční poplatek je 1699 Kč bez DPH (resp. 2021,81 Kč včetně DPH)
Hlasová složka bundlu

Zastavme se nejprve u toho, jak vypadají jednotlivé složky bundlu.

Tarify "Telefon Universal" a "Business Universal" představil Telecom již dříve, a je zřejmě možné je považovat za "již vybalancované" - alespoň podle toho, že výše jejich měsíčního paušálu (495 Kč bez DPH pro všechny varianty) zhruba odpovídá tomu, co si Telecom sám chce účtovat za jednu "zpřístupněnou" místní smyčku. Na druhou stranu minutové hovorné je nižší než u ostatních tarifů, které mají nižší měsíční paušál.

Teprve velmi nedávno (vlastně jen minulý týden, společně s roamingem své Wi-Fi sítě se sítí Eurotelu) představil Telecom verze Universal Dialog. Měsíční paušál mají stejný, ale liší se v tom, že hovorné u nich není měřeno po minutách, ale po celých hovorech: každý hovor (do max. 60 minut), přijde na 9,90 Kč. Podrobnosti zde.

ADSL složka bundlu

Druhá složka "bundlu" Internet Expres je připojením k Internetu na bázi ADSL, s nominální rychlostí 512/128 kbit/s, resp. 1024/256 kbit/s. Pro jeho použití platí Fair Use Policy (resp. Fair User Policy), která je pro pomalejší verzi následující:

 • s nominální rychlostí (512/128 kbit/s) může uživatel přenést každý týden nejvýše 500 MB dat.
 • po přenesené 500 MB v daném týdnu se nominální rychlost sníží na 256/128 kbit/s, až do 1 GB
 • po přenesení 1 GB (stále v rámci téhož týdne) nominální rychlost klesne na 64/64 kbit/s.

Pro verzi Internet Expres 1024/256 platí analogická pravidla: nominální rychlost 1024/256 kbit/s platí do přenesení 1 GB, pak klesne na 512/128 kbit/s, a po přenesení 2 GB klesne na 64/64 kbit/s. Přitom platí, že "týden" začíná o půlnoci ze čtvrtka na pátek, kdy se všem uživatelům vynuluje počítadlo přeneseného objemu dat. Případní stahovači pak mají šanci se "vyčerpat" ještě během víkendu.

Na druhou stranu je pravdou, že ani při překročení uvedených týdenních limitů a poklesu nominálních přenosových rychlostí uživatel nic neplatí, a může přenášet dál a dál. V tomto smyslu je tedy pravdivé tvrzení Telecomu, že jde o neomezený přístup (s neomezeným objemem přenesených dat). Problém vidím v tom, že většina potenciálních zájemců si přívlastek "neomezený" asi vykládala a vykládá jinak.

Za zdůraznění jistě také stojí, že uváděné rychlosti jsou tzv. nominální, a je třeba jim rozumět jako "maximálně možným". Praxe ukazuje, že efektivní (skutečně dosahované) rychlosti v ČR bývají podstatně nižší - a asi nejlepším ukazatelem toho, o kolik nižší, jsou výsledky měření na serveru DSL.CZ.

V případě "ADSL složky" v rámci služby Internet Expres jde o služby s agregací 1:50.

Vylepšením oproti současné nabídce ADSL by mělo být také rychlejší zřizování služby Internet Expres: průměrně do 12 dnů. Technici přitom budou chodit instalovat i v sobotu do 13 hodin, a ve všední dny od 8 do 18 hodin. Budou však existovat i samoinstalační balíčky. Pak by doba zřízení měla být ještě výrazně kratší.

Ještě k ceně

Soudě podle materiálů, které včera Telecom na tiskovce rozdával, je cena za zřízení služby Internet Expres 990 Kč bez DPH (resp. 1178,10 Kč). To by nemělo zahrnovat instalaci.

Telecom však pravděpodobně měnil ceny služby Internet Expres (a možná i další parametry) ještě na poslední chvíli před oficiálním startem, a na svém webu (zde) nejspíše zapomněl původní ceník aktualizovat. Takže ještě včera večer, mnoho hodin po tiskovce, zde stále "visel" úplně jiný ceník (jeho archivní kopie), než jaký byl nakonec prezentován na tiskovce.

Jak tedy vypadaly ceny v původním ceníku? Byly podstatně nižší:

 • Internet Expres 512/128: 720 Kč měsíčně během prvních dvou měsíců v rámci promo akce, pak 870 Kč (skutečně ohlášené ceny: 999 Kč, resp. 1149 Kč).
 • Internet Expres 1024/256: 1420 Kč (skutečně ohlášená cena: 1699 Kč, vše bez DPH).

Cena 720 Kč (bez DPH) přitom koresponduje s tím, co se objevilo již koncem dubna v jednom diskusním příspěvku na Mobil.cz. Otázkou ale je, zda se vůbec mělo jednat o bundle s hlasovými službami, nebo jen o samotné ADSL. Tomu, že původně uvažovaná varianta neměla být bundlem a měla obsahovat jen samotné ADSL, nasvědčuje i obsah dokumentu FAQ nové služby, který zřejmě také nebyl aktualizován (zejména od této otázky dále).

Dá se postavit stejný bundle?

Vraťme se zpět k oficiálně ohlášeným cenám (1148 Kč měsíčně za Internet Expres 512/128, a 1699 Kč za Internet Expres 1024/256) a zkusme si položit zajímavou otázku: šlo by sestavit stejný či alespoň srovnatelný "bundle" i ze samostatných služeb? Šlo by to za stejnou cenu, či dokonce ještě levněji?

Cenový program Universal, v kterékoli jeho variantě, lze bez problému pořídit samostatně, za částku 495 Kč měsíčně. Pokud tuto částku odečteme od ceny celého bundlu, zbude nám 654 Kč měsíčně u verze Internet Express 512/128 (resp. 1204 Kč u verze 1024/256). Lze za tuto částku pořídit srovnatelné ADSL připojení?

Nedávno přišel s novými cenami za ADSL Contactel. Reagoval tak na dubnové rozhodnutí regulátora o ADSL propojení, které stanovilo novou (nižší cenovou hladinu), nečekal až podepíše potřebný dodatek k propojovací smlouvě, a již představil nové ceny, které z ADSL propojení vychází. ADSL přípojku s rychlostí 512/128 kbit/s, s agregací 1:50 a s objemovým limitem nabídnul koncovým uživatelům již za 650 Kč měsíčně. To je dokonce ještě o 4 koruny méně, než kolik zbylo z bundlu Internet Expres po odpočítání ceny za samostatnou službu Universal.

Pravda, obě ADSL přípojky (od Contactelu a z Internet Expres) nejsou identické. Contactel nabízí limit 3 GB za měsíc, a po jejich dosažení uživatel platí za nadlimitní data (a to poměrně "mastně", 600 Kč rovnou za dalších 10 GB dat). Po celou dobu však nesnižuje nominální rychlost. Telecom nyní nabízí, v rámci své služby Internet Expres 512/128 a v přepočtu na měsíc, objemový limit 4 GB (byť členěný po 1 GB na měsíc). Po jeho překročení neúčtuje nic navíc, ale snižuje rychlost (viz výše). Pro uživatele, kteří se měsíčně "vejdou" do 3 GB, však služba Contactelu vychází výhodnější, protože jim neklesá nominální rychlost (zatímco Telecom při překročení poloviny limitu již snižuje rychlost).

Podobně pro Internet Expres 1024/256: po odečtení ceny za samostatný tarif Universal zbývá 1204 Kč měsíčně. V rámci Internet Expres 1024/256 je poskytováno ADSL připojení s limitem 8 GB (v přepočtu na měsíc), s poklesem rychlosti na polovinu již při dosažení poloviny tohoto limitu. Contactel nově nabízí ADSL s rychlostí 1024/256 kbit/s a se stejnou agregací (1:50) za 1100 Kč měsíčně - s objemovým limitem 6 GB. Cenově je to opět méně než kolik "zbývá" v rámci Internet Expres, takže pro uživatele se "spotřebou" do 6 GB měsíčně je to opět výhodnější.

Jaký je z toho závěr? Pokud by platily původní ceny (z neaktualizovaného ceníku), a jednalo se také o bundle, služba Internet Expres mohla být zajímavá, alespoň pro toho, komu se hodí cenový program Universal. Při skutečně ohlášených cenách si dovolím vyjádřit názor, že tento bundle není příliš zajímavý ani pro toho, kdo chce mít "nejnižší" ADSL a tarif Universal současně. Obě služby si může pořídit nezávisle na sobě (samostatně, ne v bundlu), za stejných či dokonce ještě výhodnějších podmínek. Navíc Contactel se svými novými cenami ADSL poněkud předběhl ostatní operátory, když nečekal na podpis příslušných smluv. Očekávám ale, že záhy se na podobnou cenovou hladinu dostanou i další alternativní operátoři.

Je Universal opravdu nejvýhodnější?

Zajímavým argumentem, který zazněl včera na tiskovce Telecomu, bylo to že v rámci služby Internet Expres získá uživatel velmi nízké hovorné. Pravdou je, že tarify Universal mají ze všech cenových programů Telecomu hovorné opravdu nejnižší. Telecom to na tiskovce srovnával i s tarify alternativních operátorů, které jsou nabízené přes volbu operátora.

Potřebují ale zájemci o vysokorychlostní připojení k Internetu současně i co nejnižší hovorné na pevné lince? Co když mají svou pevnou linku jen proto, že je zatím nezbytnou podmínkou k možnosti používat ADSL? Nemohou pak vystačit s jiným cenovým programem, který má nižší paušál než tarif Universal? To pak samozřejmě ovlivňuje i pohled na výhodnost celého bundlu v podobě služby Internet Universal.

Na závěr ještě jednu poznámku: pokud někdo chce volat opravdu nejlevněji, a má aspoň trochu fungující připojení k Internetu, může využít IP telefonii, například v podobě služby Fayn. Měsíční paušál zde vychází na 89 Kč (bez DPH), a hovorné je mnohdy (ve špičce vždy) ještě nižší než u tarifu Universal:

 • místní hovor ve špičce: 1,13 Kč u Universalu, 1,10 Kč u Fayn
 • místní hovor mimo špičku: 0,50 Kč Universal, 0,65 Kč FAYN
 • meziměsto špička: 1,97 Kč Universal, 1,50 Kč u Fayn
 • meziměsto mimo špičku: 0,59 Universal, 1,00 Kč u Fayn
 • do mobilních sítí: 4,73 Kč Universal, 4,50 Kč Fayn

K tomu je ale nutné vzít v úvahu také tu významnou skutečnost, že Fayn zpoplatňuje hovory po sekundách od samého začátku, zatímco Universal nikoli (u místních vždy první dvě minuty celé, jinde celá první minuta). Fayn také nabízí zdarma okamžitý a podrobný výpis hovorů, a již vám také ukáže také číslo volajícího (CLIP). Pravda, občas se vyskytnou drobné technické problémy, ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se s Fayn-em již dá úspěšně volat (i být volán), a to i přes různé firewally.

Zítra se v pokračování vrátím ještě k dalším aspektům nové služby Internet Expres.