Vyšlo na Lupě, 4.5.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0504001.php3

Telecom spouští SMS přes pevnou síť

Před více jak dvěma roky představila společnost Fincom Group technické řešení pro odesílání a příjem SMS zpráv i na pevných telefonních linkách. Nyní toto řešení implementoval ve své síti Český Telecom, a začíná jej nabízet jako řádnou komerční službu. Ta umožňuje poslat SMS zprávu na kterýkoli pevný telefon v ČR, byť mnohdy jen v hlasové podobě..

Jsou to již více jak dva roky, kdy společnost Fincom Group představila a názorně předvedla své technické řešení pro používání SMS zpráv i na pevných linkách. Tehdy jsem o tom psal v článku "SMS na pevné telefonní linky" , kde jsem také zmiňoval, že se o tuto technologii zajímá i Český Telecom. No a sešel se rok s rokem, přibyl ještě další rok a pár měsíců navrch, a výsledek je zde. Má podobu řádné komerční služby, s příznačným názvem "SMS", která umožňuje přijímat SMSky na každém pevném telefonu v ČR, bez nutnosti speciálního vybavení či jakékoli aktivace. Odesílat SMSky lze z pevných telefonů v síti ČTc, ale je k tomu třeba telefon nebo speciální zařízení podporující příslušnou technologii. Včera tuto službu na společné tiskovce představili zástupci Českého Telecomu a Fincom -Materna Communications.

Jaké je technické řešení

Začnu nejprve stručnou zmínkou o technickém řešení, na kterém je nová služba SMS postavena. Je stejné, jako to, které jsem popisoval v původním článku:

  • Odesílání SMS zpráv z pevné sítě vyžaduje buď pevný telefon podporující SMS zprávy (Telecom jich má nyní v nabídce 11), nebo speciální zařízení (SMS terminál, např. v podobě zařízení Microcom phoneBuddy). Přenos se odehrává skrze hlasový kanál, což znamená že odesílající zařízení (telefon či terminál) vytočí klasické telefonické spojení s SMS centrem a předá mu obsah SMS zprávy (jde v principu o běžný datový přenos s využitím modemu).
  • Příjem SMS zpráv se liší v závislosti na tom, zda má uživatel pevný telefon (či terminál) podporující SMS zprávy a aktivovanou službu CLIP (zobrazení čísla volajícího). V takovém případě mu jsou SMS zprávy doručovány v textovém tvaru, a to "skrze" službu CLIP (pomocí protokolu ES 201 912). Z pohledu uživatele je to v zásadě stejné, jako na mobilním telefonu - SMSka "přijde", aniž by byla doprovázena příchozím hlasovým hovorem.
  • Pokud uživatel nemá telefon (terminál) podporující SMS a aktivovaný CLIP, jsou mu SMS zprávy doručovány v hlasové podobě - zavolá mu automat a zprávu mu přečte.

Pojďme si nyní rozebrat některé zajímavé důsledky.

Jak posílat SMSky na pevný telefon?

Novou službu SMS, alespoň pro potřeby příjmu v hlasové podobě, není nutné explicitně aktivovat. Také proč, když ve své podstatě nejde o nic jiného, než o běžný hlasový hovor z SMS centra na příslušný telefon. Proto také může být příjemcem každý pevný telefon, a ne pouze telefon připojený do sítě Českého Telecomu. Naopak to ale neplatí, protože odesílat SMS zprávy lze pouze z takového pevného telefonu, který je připojen k síti ČTc.

Pokud je SMS zpráva, směřující na pevný telefon, odesílána z pevné sítě ČTc nebo ze sítě T-Mobile, postup jejího odesílání se nijak neliší od odesílání jiných SMS zpráv - jako telefonní číslo příjemce se přímo uvede číslo příslušného pevného telefonu.

Při odesílání SMS zprávy ze sítě Eurotelu a Oskara je postup přeci jen odlišný: SMSku je třeba poslat na číslo 9003008, a teprve v jejím těle, hned na začátku, musí být číslo pevného telefonu, následované mezerou (a pak samotný text SMS zprávy).

Doporučuji vyzkoušet.

Jak se přijímají SMS zprávy v hlasové podobě?

Příjem zpráv na pevné telefony a terminály, podporující SMS, je principiálně stejný jako u mobilních telefonů - zpráva přijde v textové podobě a uloží se do paměti přístroje.

Jinak je tomu ale v případě příjmu na ostatní telefony, které SMS zprávy nepodporují. Když si odmyslíme záznamníky a memoboxy, nemá se hlasová zpráva v běžném telefonu kam uložit. Její příjem je navíc vázán na součinnost uživatele, který musí telefon zvednout. Proto je vše vyřešeno tak, že SMS centrum se snaží doručit hlasovou zprávu opakovaně: nejprve zavolá ihned, a pak to zkouší každou půlhodinu (maximálně však 72 hodin), dokud to uživatel nezvedne.

Pokud vás tato představa nenaplňuje nadšením, pak nejste sami. Naštěstí by měly být uplatněny alespoň nějaké "ochranné prvky":

  • v noci (zřejmě mezi 22 večer a 7 hodinou ráno), SMS centrum zprávy v hlasové podobě nedoručuje.
  • hlasovou zprávu není nutné vyslechnout do konce. I když "praštíte s telefonem" předčasně, bude to SMS centrum považovat za úspěšné doručení a už vás nebude otravovat.

Ptal jsem se také na možnost zablokovat doručování hlasových SMS zpráv na konkrétní telefon, ale nic takového prý (zatím) neexistuje. Osobně to považuji za důležité, zejména kvůli případným reklamním SMSkám - ty by na pevných telefonech v hlasové podobě byly ještě nepříjemnějším, než na mobilech.

Na druhou stranu i "plně vyžádaný" příjem SMSky v hlasové formě má svá úskalí. Jednak to, že během noci nebude ani vyžádaná SMSka doručována. Dále pak to, že pokud si jednou SMSku v hlasové podobě vyslechnete, nemáte už možnost se k ní později vrátit, resp. nechat si ji zopakovat (samozřejmě pokud ji nepřijal záznamník či memobox). Proto vám "plechová huba" přečte zprávu raději hned dvakrát po sobě, včetně čísla ze kterého byla odeslána.

Jak se odesílají SMSky z pevné linky?

Dalším zajímavým aspektem je způsob odesílání SMS zpráv z pevných linek. K tomu je opět nutné mít buď telefon s podporou SMS, nebo SMS terminál - ale pak stačí i analogová linka bez aktivovaného CLIP-u (a není nutná ISDN přípojka). Na ISDN linkách připadá v úvahu i čistě softwarové řešení.

Jak jsem již naznačoval výše, SMSka je odesílána skrze hlasový kanál. Jinými slovy: odesílající zařízení vytočí klasický hlasový hovor (na speciální telefonní číslo SMS centra), a pak po něm přenáší samotnou SMSku. Jak je to ale s placením takovéhoto hovoru?

Odpověď je následující: pro odesilatele je samotný hovor zdarma. Odesilatel platí jen a pouze za samotnou SMS zprávu.

Kolik to bude stát?

Nakonec to nejdůležitější: kolik bude všechno stát?

Zpoplatněno je pouze odesílání SMS zpráv, nikoli příjem. Český Telecom přitom přišel s promo (zaváděcími) cenami, a to ve výši 1 Kč za odchozí SMS zprávu směřující do tuzemské sítě (pevné či mobilní), a 3 Kč do zahraničí (již včetně DPH).

Zaváděcí ceny však budou platit jen do konce srpna, a pak by měly nastoupit ceny "řádné": 1,10 Kč pro SMS směřující do sítě ČTc, a 1,90 Kč pro zprávu směřující do tuzemské mobilní sítě.

Co k tomu říci? Cena rovná 1 koruně (včetně DPH) by mohla být pro některé uživatele zajímavá. Mobilní operátoři sice v mnoha tarifech nabízí SMSky také za 1 korunu, ale bez DPH. Jakmile ale Telecom zvedne cenu za SMS do mobilních sítí (kterých asi bude většina) na 1,90 Kč, dostane se jak nad úroveň mnoha mobilních tarifů, tak i nad cenovou úroveň různých placených SMS bran na Internetu bran. Pak se obávám, že jeho řešení již pro uživatele zajímavé nebude.