Vyšlo na isdn.cz, 3.5.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0503002.php3

Minulý týden: ADSL, Wi-Fi, Twist Data Unlimited

ADSL je v ČR dostupné ve 20 dalších lokalitách. Telecom převádí své Wi-Fi do komerčního provozu a účtuje si za jednotlivé minuty. Set-top-boxy nebudou v nižší sazbě DPH. T-Mobile jako první nabídl neomezené GPRS připojení i na předplacené bázi, za malý příplatek oproti verzi pro tarifní zákazníky vázané smlouvou. Také těm vrátil cenu na úroveň z předchozích promo kampaní.

Minulý týden byl skutečně přelomový, protože Česká republika vstoupila do Evropské unie a stala se řádnou členskou zemí. Vstoupili jsme však do EU bez toho, abychom dokázali včas transponovat (převzít) do našeho právního řádu všechny součásti komunitárního práva (acquis communitaire). V oblasti ICT nám chybí zejména nový zákon o elektronických komunikacích, kterým bychom převzali nový evropský regulační rámec el. komunikací. Bude zajímavé sledovat, jak na to zareaguje EU a zda (a kdy) proti nám začne uplatňovat nápravná opatření, v podobě tzv. přestupkových řízení (infringement procedures). Podrobněji viz můj dnešní článek na Lupě. Stejně tak nám ale chybí i další věci, jako například národní širokopásmová strategie (kterou jsme si sami předsevzali připravit k okamžiku našeho vstupu do EU).

Minulý týden byl bohatý také na "mainstreamové" události, o kterých referovala snad všechna odborněji zaměřená média včetně ISDN serveru:

 • odvolání dvou jednatelů Eurotelu představenstvem Českého Telecomu, za souhlasu dozorčí rady ČTc, a následné nesouhlasné prohlášení ministra Mlynáře
 • zveřejnění předběžných hospodářských Českého Telecomu a Eurotelu za první čtvrtletí letošního roku
 • snížení základní sazby DPH z 22 na 19 procent, což se týká i telekomunikačních služeb.

Vedle toho se ale odehrálo i několik dalších událostí, které by rozhodně neměly zapadnout.

Dostupnost ADSL rozšířena

Ve víru zpráv kolem Českého Telecomu moc nevynikla informace o tom, že konečně došlo k rozšíření dostupnosti ADSL. Jde o první "várku" cca 20 nových lokalit z celkového počtu 100, které mají být osazeny DSLAMy ještě v tomto pololetí. Původně bylo jako datum zpřístupnění ADSL v těchto nových lokalitách inzerováno datum 15.4.2004, ale možná díky pozdější dodávce či kvůli jiným příčinám se vše poněkud posunulo, až na konec dubna.

Jde konkrétně o tyto lokality:

 • PRAHA - Nebušice, Bahníkova, Na Chmelnici, Černošice, Křížová, Pštrossova, Suchdol, Sportovní
 • Plzeň - Doubravka 1
 • Hradec - Králové
 • Pardubice
 • České Budějovice
 • Uherské Hradiště
 • BRNO - Komín, Kohoutovice II, Tuřany 2, Kuřim
 • Hodonín
 • Znojmo
 • Frýdek Místek

Na tiskové zprávě, kterou při příležitosti zprovoznění ADSL v nových lokalitách vydal Český Telecom, je zajímavá také následující informace: až 45 procent zákazníků si objednává samoinstalační balíčky. Takže tato varianta prodeje ADSL služeb je docela úspěšná.

Telecom zpoplatňuje své Wi-Fi

Také další zpráva souvisí s Českým Telecomem a týká se jeho Wi-Fi hotspotů, které instaloval již v 59 lokalitách. Až dosud, konkrétně do 30.4.2004, je provozoval v pilotním provozu, pro koncové účastníky zdarma. Od 1. května 2004 to ale již neplatí a Wi-Fi od Telecomu je zpoplatněné. Podle dostupných informací nabízí Telecom jen jeden model zpoplatnění, a to časovou tarifikaci, neboli "po minutách". Cena je 2 Kč za každé, byť jen započaté 3 minuty připojení. Platit se bude dopředu, skrze předplacené karty, v hodnotě 300 a 500 Kč. Ty by mělo být možné zakoupit v samotných přípojných místech, nebo v prodejnách TelePoint.

Vláda schválila koncepci digitálního vysílání

Minulý týden vláda konečně schválila Koncepci přechodu na digitální vysílání v ČR. Oproti původní verzi, připravené ministerstvem informatiky, se objevila změna v obsazení dvou chystaných multiplexů, resp. v povinnosti "must carry": původně měl být jeden veřejnoprávní program v každém z obou multiplexů. Nyní musí být dva veřejnoprávní programy v prvním multiplexu (neboli v tom, který bude mít větší pokrytí).

Další změnou je to, že neprošel původní návrh na zařazení tzv. set-top boxů do snížené sazby DPH. Tato forma podpory digitálního vysílání očividně nenašla podporu u správců státní kasy, a tak se konat nebude.

Co naopak přetrvává, a to u většiny médií referujících o digitálním vysílání, je představa že toto nabídne zajímavé interaktivní služby, včetně rychlého přístupu k Internetu. Pravdou ale je, že pozemní digitální vysílání, na bázi standardu DVB-T, je pouze jednosměrné. Aby mohlo nabízet interaktivní služby, musí být příslušné koncové zařízení - tzv. set-top-box, ať již samostatný či zabudovaný do TV přijímače - vybaveno nějakou formou zpětného kanálu, realizovaného jinými prostředky. Například přes GPRS, přes dial-up, pomocí ADSL apod.

Zpět ale k vládou přijaté verzi koncepce: ta je výhledem na relativně krátkou dobu, do roku 2006. Proto jedním z úkolů, který byl při přijetí této koncepce uložen, bylo předložit "pokračování" s delším časovým výhledem, a to do konce března 2005. Ještě do letošního října by pak měla být připravena a vládě předložena aktualizovaná zpráva o tom, jak to vypadá s kmitočty dostupnými pro oba dosud plánované (a případně i další) multiplexy.

T-Mobile zlevňuje mobilní Internet

Na závěr jedna příjemná zpráva, o dalším zlevnění paušálně zpoplatněného přístupu k Internetu. Postarala se o ni společnost T-Mobile, a dovolím si o ní předpokládat, že měla být reakcí tohoto mobilního operátora na plánovaná spuštění CDMA služeb Eurotelu (ke kterým prozatím nedošlo). Jde o zlevnění klasického připojení přes GPRS, a to ve dvou podobách.

Tarifní zákazníci, kteří platí "pozadu" ale uvazují se smlouvami na odběr služby po určitou minimální dobu, se dočkají časově i objemově neomezeného GPRS připojení již za 699 Kč (bez DPH). Tedy za stejnou cenu, jako v rámci promo akcí platných do konce března (po jejich skončení cena "vyskočila" na 999 Kč bez DPH). Fakticky se tak cena vrací, nyní již trvale, na hodnotu v rámci původních promo akcí (699 Kč bez DPH). Zákazníci, kteří nepotřebují neomezený objem dat, mohou mít službu s limitem 50 MB měsíčně, již za 499 Kč (stále bez DPH).

Za největší pozitivum ale považuji to, že nově se dočkali i uživatelé předplacených služeb, kteří se nechtějí uvazovat smlouvami na dlouho dobu (typicky na dva roky) k odběru nějaké služby. T-Mobile totiž zavádí časově i objemově neomezené připojení přes GPRS i na své předplacené karty Twist (jako službu Twist Data Unlimited). Za částku, která je opravdu jen o málo vyšší oproti ceně pro tarifní zákazníky se smlouvou (714 Kč, oproti 699 Kč, vše bez DPH) získává uživatel Twistu měsíční připojení k Internetu, bez omezení objemu a času připojení. Navíc může využívat i výhod předplaceného charakteru služby: pokud nechce, svůj účet si před začátkem kalendářního měsíce nenabije a nic neplatí. Pouze když má na svém předplaceném účtu dostatek prostředků, dojde na začátku měsíce k odečtení 850 Kč (resp. 714 Kč bez DPH), a uživatel může celý měsíc své připojení používat. K dokonalosti teď už schází snad jen to, aby časový interval pro používání či nepoužívání služby byl kratší, a umožňoval zákazníkovi "jemnější" volbu toho, kdy bude své připojení využívat: třeba po jednotlivých dnech. Tak aby ten, kdo třeba jede na pár dní pryč, si mohl nabít svou Twist Data Unlimited kartu jen na těchto několik dní, a ne hned na celý měsíc.